Kategórie
Energia

Tok energie Linií Hara…

Neprobuzená Kundalini spočívá u kořene páteře, svinutá v podobě stočeného hada, je to Kundalini Šakti – vědomí síly. Když dojde k jejímu probuzení, začne stoupat podél Sušumny skrz čakry, aby se nad Korunní čakrou sjednotila s Šivou – čistým vědomím. Toto sjednocení je popisováno jako blaženost a je transcendencí těla a splynutím Země s Nebem. Pro tantristy je to sjednocení s Bohyní a s jednotou veškerého života. Dualita pozemské roviny je rozložena na blaženost sjednocení a jednotu, „Jak nahoře, tak dole.“

V systému Čchi Kung, kde je tok energie směrován spíše do kruhu než pouze směrem nahoru, je cílem účinné využití životní síly pro zdraví a dlouhý život.

Duchovní probuzení přichází později. Říká se, že každodenní cvičení energetického okruhu vyléčí téměř každou nemoc, protože odstraňuje energetické blokády a slabost v celém těle a přivádí Ki ke všem orgánům. Čchi Kung pracuje místo s centrální Sušumnou, na kterou se klade důraz v Indii, s Koncepční a Vládnoucí cévou (Idou a Pingalou). Okružní trasa vede spíše k ukončení každého sezení uzemněním energie než k umožnění prudkého nárazu Ki do horních čaker. To zabraňuje „přehřátí mozku,“ emocionálním problémům a prožívání halucinací a poskytuje bezpečnostní ventil, který při používání Sušumny chybí. Vedením energie dvěmi kanály protichůdně je veškerá nadbytečná energie bezpečně uzemněna nebo uvolněna.

Co to znamená ve smyslu Reiki?

Reiki působí také tak, že rozvádí Ki/ Čchi/ Pránu po těle. Energie proudí primárními kanály – Linií Hara, Koncepční a vládnoucí cévou – a větvícími se energetickými kanálky do dlaní. Naladění na Reiki otevírá a čistí tři primární kanály i čakry a směruje a zvyšuje průtok. Reiki čistí a otevírá energii na úrovni éterického dvojníka (Sušumny) i Hary. Každé další naladění po Reiki I zvyšuje kapacitu kanálů pro držení a přenášení Ki – nejprve při léčení a potom i při předávání naladění. Je to díky manipulaci s energií Ki v Koncepční a Vládnoucí cévě, ţe se v těle Mistra nashromáždí dostatek elektrické energie k předání naladění Reiki.

Reiki je oborem Kundalini.

Se stupněm Reiki II začíná léčitel s touto energií manipulovat a zvyšovat schopnost svého těla usměrňovat ji a udržovat. V Indii, Tibetu a Japonsku bylo toto cvičení pouze částí mnohaletého výcviku ve všech tantrických praktikách. V době, kdy léčitel se stupněm Reiki II získává zkušenosti s energetickou hladinou druhého stupně, dosahuje schopnosti pracovat s touto energií. Až si je toho vědom nebo ne, energetické kanály se otvírají a energie jimi proudí – při provádění léčení prochází jeho tělem velké mnoţství energie Ki. Po dosažení stupně Reiki III se však musí naučit přenášet energii vědomě a uvědomovat si celý proces.

To je cílem cvičení Ki, která budou následovat – zvýšit tělesnou schopnost udržování této energie a učinit celý proces vědomým. Ve třetím stupni Reiki je navíc činnost Mysli a záměr.

Nejprve je třeba si uvědomit vzor průtoku energie, což se ve Čchi Kungu nazývá Mikrokosmický oběh. To je ve Čchi Kungu základ veškeré práce s energií a já se o tom nyní stručně zmíním. Zvolila jsem raději cvičení ze Čchi Kungu než z Kundalini jógy kvůli ukončenému energetickému okruhu používanému ve Čchi Kungu, který zabraňuje problémům elektrického přetížení a je daleko bezpečnější, když je prováděn bez náležitého vedení. Pomocí tohoto oběhu je možné rychle vytvořit velké množství energie, bez jakéhokoli nepohodlí nebo nebezpečí. Techniky Tantrického Kundalini také kopírují zde uvedená cvičení.

Pro seriózní práci s Mikrokosmickým oběhem doporučuji dvě knihy od Mantaka Chii: Awaken Healing Energy Through the Tao, Probuzená léčivá energie skrze Tao (Aurora Press, 1983) a od Mantaka a Maneewan Chiových: Awaken Healing Light of the Tao, Probuzené léčivé světlo Taa (Healing Tao Books, 1993).

Mé informace o Čchi Kungu pocházejí převážně z těchto dvou zdrojů. Mikrokosmický oběh spojuje kanály Koncepční a Vládnoucí cévy a vytváří tak ucelený energetický okruh tělem. Provádí se to dvěma cviky, z nich oba jsou zásadní pro Reiki III. Prvním cvikem se spojí kanály v dolní části těla (v oblasti Kořenové čakry) prostřednictvím pozice Chuej-jin na konci perinea. Druhý cvik spojí kanály v horní části těla, a to se provede umístěním jazyka na patro za zuby. Oba cviky probereme důkladněji později.

Cesta pohybu energie v Mikrokosmickém oběhu je počátkem a základem cvičení Reiki Ki. Provádí se v meditaci, podobné stavu při dálkové terapii, ale s energií nasměrovanou dovnitř.

Začněte soustředěním své pozornosti na pupek nebo Haru. Když začne v oblasti Hary vznikat teplo (Ki), přesunujte je v mysli dolů k perineu (bodu Chuej-jin, Kořenové čakře) za genitálie a potom nahoru do míchy. Zastavte se na chvíli v Ledvinovém bodu (Ming-Men), potom zvedejte energii / Ki pomalu nahoru podél páteře až k vrcholu hlavy (šišinka mozková, Koruna). Sledujte tok energie, nedělejte to násilně. Podržte energii v Koruně asi deset minut, potom ji nasměrujte dolů na čelo (podvěsek mozkový, třetí oko). Veďte energii dolů do přední části těla zpět k Haře / pupku. Podržte ji v Haře tak dlouho, dokud se nenahromadí teplo, potom opakujte tento Oběh znovu, vedením energie ke Kořenové čakře. Zopakujte okruh několikrát. Stále jej procvičujte, až budete schopni provádět třicet šest Oběhů během jednoho sezení.

Až budete ve výše zmíněném procesu zběhlí, přidejte i nohy a spojení se Zemí.

Od pupku nasměrujte energii k bodu Chuej-jin (Kořenu), potom rozdělte Ki na dva kanály a pošlete je dolů do zadní části stehen a kolen. Odtud veďte energii dolů do lýtek až k chodidlům. Akupunkturní bod L-1 (Jüng-Čchuan) na obou chodidlech je umístěním čaker na chodidlech. Tento bod se nazývá Bublající pramen a je to elektrické spojení těla s energií Země. Jakmile vznikne v chodidlech teplo, veďte energii k palcům na nohách, potom po přední straně nohou ke kolenům, přičemž vytahujete energii ze Země skrze chodidla. Pokračujte s oběhem nahoru po stehnech a zpět k bodu Chuej-jin za genitáliemi.

Vraťte se k oběhu páteří nahoru a opět rozdělte energii do paží v bodě mezi lopatkami. Pošlete Ki dolů po vnitřní straně obou paží až do středu dlaní, do místa, kudy vychází Reiki při léčení. Soustřeďte se na svůj pocit, potom pokračujte s vedením energie podél prostředníčku a po vnější straně paží nahoru. Jakmile dosáhne energie ramen, vrátí se k hlavnímu okruhu a plyne nahoru páteří a krkem zpět ke Koruně. Pokračujte s vedením energie podél středního kanálu, až se zase vrátíte k Haře.

Když je pohyb energie ukončen, dokončete meditaci Mikrokosmického oběhu uzemněním. To je nesmírně důležité – musíte to udělat na konci každého sezení, ať jste provedli jeden energetický okruh nebo více.

Když držíte energii v počátečním a koncovém bodě Hary, umístěte mírně nad oblast pupku svou pěst. Pohybujte jí ve spirále ne širší než patnáct centimetrů. Ženy sledují spirálu proti směru hodinových ručiček třicet šestkrát, potom změní směr otáčení a provedou spirálu dvacet čtyřikrát. Muži provádějí pohyb v opačném směru – ve směru hodinových ručiček třicet šestkrát a proti směru hodinových ručiček dvacet čtyřikrát. Tím se energie uzemní a nahromadí, čímž se zabrání elektrickému přetížení a nepříjemnému pocitu .Výše popsaný Mikrokosmický oběh tvoří základ pro dva cviky Ki, které následují.

Tyto cviky mi byly předvedeny v roce 1989 jako součást kurzu Reiki II.

V té době jsem nevěděla nic o jejich původu ani o Mikrokosmickém oběhu a měla jsem velkou radost, když jsem je při výzkumu pro tuto knihu viděla natištěné. Tyto cviky Ki jsou známé v Kundalini józe i ve Čchi Kungu a jsou považovány za hlavní cviky obou disciplín. Do Číny a Východní Asie byly pravděpodobně přineseny z Indie a Tibetu.

Důvodem, proč provádět tato cvičení, je zvýšení tělesné schopnosti přijímat a usměrňovat energii Ki. Předání naladění na Reiki vyžaduje mnohem vyšší kapacitu energie a tato cvičení jsou pro to přípravou.

Jestliže neplánujete absolvovat kurs Reiki III, můžete provádění těchto cviků přeskočit – ale já doufám, že většina studentů Reiki bude pokračovat dále až ke stupni Reiki III. Cvičení mají velkou hodnotu, co se týče zvýšení spirituality a zdraví.

Dovolte ještě jednu závěrečnou poznámku, než přikročíme k vlastním cvikům. Týká se posvátnosti těla. I když mnohé metafyzické disciplíny pracují na transcendenci fyzického, je důležité si také uvědomit, že i tělo je magické a posvátné. Buddhisté věří, že odbourání karmy je možné dosáhnout pouze tehdy, když je bytost inkarnovaná, a jistě i Reiki je možné provádět pouze v těle. V této době rozkladu civilizací, kdy nastává příležitost pro léčení naší planety, je na Zemi příliš mnoho věcí, které znečišťují a poškozují tělo, mysl i ducha. Mnohé z nich jsou nevyhnutelné – nemáme jinou možnost než dýchat vzduch, pít vodu a jíst kontaminovanou potravu, protože nic jiného není k dispozici.

Máme však jistou kontrolu nad jinými věcmi. Mnozí léčitelé věří, podobně jako já, že kuřáci ani rekreační narkomani nemohou být nikdy zcela čistým kanálem pro Reiki, stejně jako alkoholici. Nikdy neprovádějte léčení nebo nepředávejte naladění, když jste pod vlivem alkoholu nebo drog. Tyto stavy vábí v každém svém okamžiku negativní entity a vazby, které jsou při léčení nevítané a pro léčitele zcela negativní. Nikdy neprovádějte léčení nebo nepředávejte naladění, když jste rozzlobení nebo vážněji nemocní. Pokud si přejete přestat s kouřením nebo překonat návyk na alkohol, představují Reiki i Mikrokosmický oběh mocné samoléčebné nástroje.

Pamatujte, že jako provozovatel Reiki jste posvátným kanálem pro životní energii Bohyně Vesmíru.

Z knihy: Pruvodce-Reiki Diane Stein

 

Podobné články:

Veľký energetický okruh

Energetický krúžok panvový čistenie

Energetický krúžok hrudný čistenie

Energetický krúžok hlavy čistenie

 Hara Línia

 

6 replies on “Tok energie Linií Hara…”

Eli toto cvičenie sa kedysi robilo na Reiki II, ale je to vhodné aj pre tých, čo sa venujú svojim čakrám. Teda nemusia mať Reiki. Ak ťaháš energiu po celom tele ako sa píše, že robíš mikrokozmický obeh a cvičíš ho dlhší čas, v tvojom tele bude energia vyrovnaná harmonizovaná a tvoje telo bude fungovať správne. Dala som tam linky na cviky, ktoré popisuje Červienka. Kedysi som jeho obehy cvičila, úžasne prúdila potom energia telom. Ak som energiu navíjala viac ako 36x vrátila sa naspäť.
My sme sa na Reiki II toto neučili. Knihu mám stiahnutú v mp3 a dala som sa ju počúvať pri varení. Toto cvičenie ma zaujalo, tak som to hodila na blog.
Reiki III sa robí až po 1 roku od dvojky. Tak ak našetrím 300€, alebo sa ku mne nejako peniažky dostanú, tak pôjdem. Naozaj moja energia je po dvojke úplne iná a pri otváraní kanálu mi od nôh prúdi celým telom energia. .wink:

Diane v knihe píše, že robila aj naraz všetky zasvätenia, čo mne sa nepáči. Ale opisuje tam veľa dobrých vecí.

Pekný dník Ell

Páči sa mi

Mám v tom trošku zmätok, týka sa to toho uzemnenia. Môžem/mám ho spraviť aj keď zo začiatku nebudem robiť obeh cez dva kanály a chodidlá? Ja zatiaľ len do kolečka dokola. 😀

Páči sa mi

Ja som začínala u Červienku len malým okruhom, teda panvovým a potom som pridala hrudný a až nakoniec celý okruh. Tento som ešte neskúšala cez chodidlá. Myslím, že to nevadí ak sa ti podarí ťahať energiu prednou a zadnou stranou dokola, potom nebudeš mať problém priadať aj nohy a ľahko prejdeš na mikrokozmický okruh. 😉

Páči sa mi

Dobre, ale nie to som sa pýtal. 😀 Když držíte energii v počátečním a koncovém bodě Hary, umístěte mírně nad oblast pupku svou pěst…. Myslel som toto či treba robiť, aj keď nezapojím nohy.
Prajem pekné sny. 😀

Páči sa mi

Je to tak ako som písala, takže tú päsť dávaš až v druhom, kde zapájaš nohy.

Začněte soustředěním své pozornosti na pupek nebo Haru. Když začne v oblasti Hary vznikat teplo (Ki), přesunujte je v mysli dolů k perineu (bodu Chuej-jin, Kořenové čakře) za genitálie a potom nahoru do míchy. Zastavte se na chvíli v Ledvinovém bodu (Ming-Men), potom zvedejte energii / Ki pomalu nahoru podél páteře až k vrcholu hlavy (šišinka mozková, Koruna). Sledujte tok energie, nedělejte to násilně. Podržte energii v Koruně asi deset minut, potom ji nasměrujte dolů na čelo (podvěsek mozkový, třetí oko). Veďte energii dolů do přední části těla zpět k Haře / pupku. Podržte ji v Haře tak dlouho, dokud se nenahromadí teplo, potom opakujte tento Oběh znovu, vedením energie ke Kořenové čakře. Zopakujte okruh několikrát. Stále jej procvičujte, až budete schopni provádět třicet šest Oběhů během jednoho sezení.

Až budeš zbehlí v tomto obehu, tak potom pridávaš nohy a spojenie zo zemou.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.