Kategórie
Energia

Pět zvířecích cvikú podle Taoistú…

Taoisté vypracovali sestavu pěti cviků, inspirovaných pohyby různých živočichů (draka, tygra, medvěda, orla a opice), poté, kdy si uvědomili, že některé „zvířecí” pohyby jsou účinné jako prostředky k uzdravení. Odhalili, že napodobením charakteristických pohybů pěti vyjmenovaných živočichů je možno zmírnit jakoukoli poruchu ve funkci určitých lidských orgánů, přesněji řečeno pěti hlavních orgánů a dalších, méně důležitých, jež jsou s nimi spojeny. Podle taoistického učení je tomu tak proto, že určité pohyby určitého živočicha stimulují určitý orgán, spojený s jedním z pěti elementů.Člověk tedy může provádět kterýkoli z pěti „zvířecích” cviků, kdykoli potřebuje zachovat vyrovnanou funkci těla a ducha.

V případě specifických zdravotních potíží si pak člověk může vybrat příslušný cvik, uzdravující dotyčný orgán, nebo aplikovat to, čemu taoisté říkají Zákon matky a dítěte. Zákon matky a dítěte se opírá právě o interakci pěti elementů. Tak například v cyklu, představujícím koloběh energie mezi elementy, je každý z pěti elementů zároveň „matkou” elementu, který přijde v cyklu po něm, a „dítětem” elementu, který je v cyklu před ním. Takže země je zároveň matkou kovu a dítětem ohně. Tyto cviky nejen uzdravují orgány a vyrovnávají jejich hladiny energie, ale také pomáhají zmírnit tenze, stres, hněv a úzkost.Podle taoistického učení jsou stres a tenze největšími nepřáteli našeho zdraví. Taoisté dokonce věří, že stresu a napětí (tenzi) je možno přičítat všechny zdravotní potíže, neboť i když budeme mít ty nejlepší potraviny a léky, stres a tenze mohou natolik omezit funkce orgánů, že se k buňkám nedostanou živiny, potřebné pro jejich regeneraci či pro naše uzdravení.

DRAČÍ CVIK

Pro staré Číňany byl drak bájným tvorem symbolizujícím  sílu Jang, to znamená dynamickou a elektrickou energii, jež se projevuje při bouřkách. Ostatně, letící drak bývá vždycky zobrazován obklopený dešťovými mraky, vichrem, blesky a deštěm. Zobrazení draka však směl užívat jen Císař, Syn nebes, neboť drak představoval svrchovanou moudrost, moc, sebeovládání a společenskou úspěšnost. Dračí cvik má na člověka přenést vlastnosti draka. Cvik působí na ducha cvičence a pomáhá mu překonávat pocit deprimovanosti, hněv a nepřátelství, zbavit ho všech úzkostí, jež v něm vyvolávají nepříznivé okolnosti, neboť drak, ležící v oblacích, je nad všemi pozemskými starostmi. Dračí cvik má ve starých taoistických textech také jiná jména. Zpočátku to bylo z opatrnosti a ze strachu před politickými otřesy. Císařové zakazovali lidu představovat si draky, obávajíce se, že taková představa by v nich mohla podnítit ducha vzpoury a že moc by mohla být svržena. Vzhledem k tomu, že drak je symbolem ohně, má Dračí cvik účinnost na vyrovnanost srdeční činnosti, na cévy a na aktivitu tenkého střeva.

Obr. 5. Dračí cvik

Zahajte cvičení v poloze vstoje, bez hnutí. Několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte a představujte si, co možná nejvěrněji, že jste drak se žhnoucíma očima, že ceníte velké zuby, že vaše tělo se leskne šupinami barvy smaragdu, že šleháte ocasem a že vaše tlapy jsou ukončeny dlouhými drápy. Pak pokrčte jednu nohu a napodobte postoj draka a vžijte se ještě lépe do jeho osobnosti. Stále si představujte, že máte ruce zakončeny obrovskými drápy a pozvedněte jednu ruku, drápy schovejte v zavřené pěsti, druhou ruku mějte nataženu, drápy vysunuty. Dračí postoj není nijak přísně předepsán, máte určitou volnost ve svém pojetí dračího chování. Zůstaňte v zaujaté pozici tak dlouho, jak dlouho se bez námahy dokážete soustředit na představu draka. Zopakujte si dračí postoj tolikrát, kolikrát toho budete schopni, aniž pocítíte únavu. Nejdůležitějším aspektem tohoto cviku a všech dalších zvířecích cviků je splynutí ducha a těla. Začne-li být obraz draka ve vaší mysli nezřetelný a váš duch začne být roztěkaný, přerušte cvičení a po chvilce začněte znovu. Cvik nebude účinný, nebudou-li váš duch a vaše tělo v absolutní harmonii.

TYGŘÍ CVIK

Jestliže je drak symbolem císaře, pak tygr představuje vojevůdce, generála s obrovskými vojenskými ambicemi, znalostmi, s velitelskými schopnostmi, člověka velmi fyzicky zdatného, jehož úkolem je chránit trůn a vojenskou silou zajišťovat splnění císařových přání. Tygr koresponduje s elementem Dřevo, takže Tygří cvik působí na játra a nervy. Taoisté se domnívají, že struktura nervového systému se podobá struktuře rostlin a že kořeny nervového systému jsou v játrech.

Obr. 6. Tygří cvik

Tygří cvik je užitečný při překonávání nepříznivých duševních stavů, vyvolaných úzkostí či nepřízní, vlastní neschopností se prosadit a nedostatkem ambicí. Tyto duševní postoje jsou podle mínění taoistů výsledkem metabolické nerovnováhy, způsobené dysfunkcí jater. Tygří cvik se proto doporučuje k léčení či detoxikaci jater, ke ztišení příliš napjatých nervů, k úpravě funkce žlučníku a k detoxikaci mozku a buněk v organismu. Síla tygra se projevuje v jeho schopnosti zmocnit se kořisti mohutným skokem. Tygří postoj je tedy napodobením „skoku”, jímž tygr uchvátí svou oběť. Zahajte cvičení v pozici vstoje, bez hnutí. Několikrát se mocně nadýchněte a vydýchněte a přitom si představujte, že jste tygr. Jakmile už budete v “tygří kůži”, pokrčte se lehce v kolenou, postavte se přitom na špičky a zároveň předpažte. Drápy mějte zatím zataženy, jako kdybyste se právě skokem vrhali na kořist. Zůstaňte v této poloze, dokud vám (bez námahy) vydrží představa, že jste tygr. Zopakujte si tuto pozici tolikrát, kolikrát to dokážete bez nepříjemných pocitů. 

MEDVĚDÍ CVIK

Medvěd má podobně jako drak a tygr velkou sílu, ale také si rád hraje. Medvědi se rádi dobře najedí, dobře si odpočinou a rádi se beze spěchu potulují. Jsou spíš líní a vůbec nejsou agresivní. Medvěda však raději necháme na pokoji, nedráždíme ho, neboť je dostatečně silný, statečný a chytrý na to, aby si poradil s jakýmkoli eventuálním protivníkem. Medvěd je obrazem člověka, který dosáhl vysokého stupně fyzické kondice a materiálního komfortu, například významného podnikatele, pevně usazeného za svým masivním psacím stolem. Medvědí cvik se doporučuje ke stimulaci myšlenkových pochodů, usnadňuje chápání a napomáhá vytváření povahové rozhodnosti. Medvěd je spjat s elementem Země, takže Medvědí cvik působí na tvorbu enzymů sleziny, slinivky břišní a na funkci žaludečního svalu. Proto se tento cvik doporučuje také proti zažívacím poruchám, hyperglykemii a hypoglykemii (zvýšené či snížené koncentraci krevního cukru) a proti cukrovce. Medvědí mohutnost a síla jsou patrný, jakmile se medvěd postaví na zadní nebo se rozběhne po dvou. V této pozici také nejvíc vyniká velmi charakteristický fyzický rys medvěda: jeho břicho, které vystupuje a brání zvířeti, aby se zcela vztyčilo a pohodlně kráčelo.

Obr. 7. Medvědí cvik

Zahajte cvik tím, že na chvíli zůstanete nehybně stát. Několikrát se zhluboka nadýchněte a vydýchněte a zároveň se pokuste si představit, že jste medvěd. Mějte nohy strnulé, vystrčte břicho, paže nechte volně viset mírně před tělem a pak zvolna vykročte. Při chůzi ucítíte pohyb v břišní krajině a dráždění v krajině sleziny a slinivky břišní. V chůzi pokračujte, dokud budete mít v mysli představu kráčejícího medvěda. Opakujte cvičení tolikrát, kolikrát to sami uznáte za vhodné.

ORLÍ CVIK

Pro staré taoisty byl letící orel obrazem ducha, neboť připomíná četné božské vlastnosti svým klidem, mlčením, neviditelností. Orel je však také dokonalým lovcem. Vznese se s naprostou lehkostí a stoupá vysoko k nebesům, aniž přitom jeho bystrému zraku unikne na zemi jediný detail. Inteligence, bdělost a lehkost orla vyniknou, právě když tento pták loví. Orel se spojuje s elementem Kov, takže Orlí cvik stimuluje plíce, pokožku a tlusté střevo. Tento cvik je velmi dobrý k překonávání melancholie, beznaděje a deprese, které mohou být následkem, ale také příčinou plicních chorob. (Fakt, že tolik básníků a představitelů romantismu v západní literatuře trpělo tuberkulózou, zdaleka není náhodný.) Cvik se doporučuje proti rozedmě plic, astmatu a kožním onemocněním. (Taoisté považovali kůži za „třetí plíce”.)

Pro orla je charakteristické mocné rozpětí křídel, která mu umožňují lehce kroužit ve výšce. Je rovněž třeba mít na paměti, že takto kroužící orel má oči otevřené a na zemi mu nic neujde. Zahajte Orlí cvik tím, že na chvíli zůstanete nehybně stát. Několikrát se zhluboka nadýchněte a vydýchněte a zároveň si představujte, že jste orel. Až se budete opravdu cítit orlem, pomalu vykročte a držte přitom natažené paže mírně od těla nebo si lehce spojte race za zády. Při chůzi si představujte, že jste orel, který lehce pluje po obloze a je nezasažitelný, je jako Bůh. Tělo musíte mít uvolněné, avšak mysl a zrak musí zůstat velmi bdělé, tak, abyste všechno vnímal, aniž byste se potřeboval na cokoli konkrétního soustředit.

Obr. 8. Orlí cvik

Provádějte cvik, dokud nezačne vaše mysl těkat. Jakmile přestanete být plně soustředěn, přerušte cvičení a začněte znovu až za chvilku. I když se tento cvik může provádět kdykoli a kdekoli, největší účinnosti dosáhnete, budete-li ho provádět venku, a to nejlépe po večeři.

OPIČÍ CVIK

Pro staré taoisty opice, lidoopi ztělesňovali neomezenou aktivitu, zvědavost a uvolněnost. Opice je neustále v pohybu, skáče z větve na větev, poskakuje po zemi. Její pohyby nejsou omezovány žádnou kulturní konvencí. Opice je spojována s živlem Voda, takže Opičí cvik povzbuzuje funkci ledvin a močového měchýře. Opičí cvik je vhodný zejména pro lidi, kteří se cítí nesvobodni či omezováni okolnostmi, pramenícími především z nedostatku volnosti. Taoisté věří, že zdrojem svobodného jednání jsou ledviny. A Opičí cvik je doporučován pro onemocnění ledvin, močového měchýře a močových cest. Cvičení zahajte vstoje či vsedě. Několikrát se zhluboka nadýchněte a vydýchněte a zároveň si představujte, že jste opice. Jakmile se do role opice zcela vžijete, zujte se, odhoďte oděv a začněte se chovat jako hravá opička. Sedněte si na podlahu, na křesle si sedněte na bobek, poskakujte po podlaze, vyskakujte vysoko ke stropu, zavěste se za něco a nechtě hlavu poklesnout; prostě dělejte spoustu takových pohybů, které dokážete vykonat bez námahy, aniž byste se unavili.

Obr. 9. Opičí cvik

V tomto cviku máte naprostou volnost, vaše pohyby mají být odrazem vašim impulsů a představ, jež vám právě přišly na mysl. Opice se také často drbou. S klidem je v tom napodobte a věnujte se při tom především krajině bederní.

Při pěti Zvířecích cvicích hraje značnou roli obrazotvornost. 

Už po mnoho století se uznává, že myšlenka je stejná realita jako hmotný předmět. Jsou to dvě velmi podobné věci, obě jsou jen určitou formou energie. Tyto staré teorie byly potvrzeny pracemi doktora Karla Pribrama, neurochirurga a psychologa ze Standfordské university. A obrazotvornost používáme k tomu, abychom spojili pojem s předmětem, který jím chceme označit tak, aby předmět a pojem fungovaly jako jeden celek. Což znamená, že spojíte-li obraz určitého živočicha s vlastním tělem prostřednictvím své obrazotvornosti, bude výsledným účinkem posílení jak psychické, tak fyzické stránky vaší osobnosti.

Při provádění cviků se tedy vaše myšlenky musí soustředit na obraz tvora, kterému je ten který cvik připsán. Jakmile začne vaše mysl těkat a obraz se začne rozplývat, je třeba cvičení přerušit. Kromě toho musíte vykonávat pohyby toho kterého zvířete s maximální možnou přirozeností. Není dobré příliš dlouho setrvávat u jednoho cviku. Soustředíte- li se přiliš na Orlí cvik (kov), může to mít za následek oslabení činnosti jater (dřevo). Jestliže se příliš uvolníte, otupí vám to nervy. Na druhé straně, budou-li vaše játra příliš aktivní (kvůli zvýšené hladině energie), můžete je uklidnit Orlím cvikem. A hlavně nikdy nezapomínejte, že tajemství úspěchu vašeho cvičení je ve vyrovnanosti.

Z knihy VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ  Dr. Stephen T. Chang

8 replies on “Pět zvířecích cvikú podle Taoistú…”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.