Kategórie
Energia Liečenie

Pôsobenie kamienkov na čakry…

Ve všech vyspělých kulturách byly drahokamy ceněny nejen kvůli své kráse, nýbrž především pro své léčivé a harmo­nizační účinky. Rostliny milióny let v nitru Země, prošly v hlu­boké temnotě procesem zjemňování a čištění, až byly nakonec – dokonalé – objeveny lidmi a vyneseny na denní světlo.

Drahokamy jsou k ovlivňování čaker obzvlášť vhodné. Vytvořeny z prvků naší mateřské planety nás spojují s ochran­nou, posilující a vyživující silou Země.

Ve své zářivé kráse jsou nositeli světla v jeho nejčistších přirozených barvách a prostředníky kosmických energií a vlastností. Přitahují síly Nebe i Země, organizují je a vyzařují do světa. Ve svých krys­talických strukturách obsahují principy řádu, které nás spojují s řádem kosmickým a harmonizují naše tělo i duši.

Když máš ve své blízkosti nějaký drahokam, vzniká v tobě jemná rezonance s jeho vibracemi. Univerzální síly a vlastno­sti, které v tobě zatím dřímají nebo jsou blokovány, zakryty nebo poškozeny, odpovídají na vibrace drahokamů, a tím se probouzejí a ve své původní podobě oživují.

Pro terapii čaker bys měl používat drahokamy nejlepší kvality. Čím jsou čistší a jejich struktury jasnější, tím čistší a jasnější jsou energie, které vyzařují a které v tobě oživují.

Před použitím by se měly kameny očistit, protože ti nejen dávají sílu, nýbrž přijímají také škodlivé látky z fyzického těla a negativní vibrace z éterického těla a z okolí – tímto způsobem tě očišťují a chrám. Mnohé kameny se přitom zbarvují nebo i pukají. V takovém případě by se už neměly dál používat. Můžeš je vrátit Zemi, zakopat je. Po nějakém čase se ale můžeš ještě jednou přesvědčit, jestli se třeba nezotavily a nevrátila se jim jejich původní barva a průzračnost.

K očištění drahokamů od nežádoucích energií můžeš použít vodu a mořskou sůl. K rychlému očištění stačí, když je minutu nebo dvě podržíš pod tekoucí vodou a pak je osušíš čistým hadříkem z přírodní látky. Voda svými očistnými vib­racemi odstraní z kamenů nánosy negativní energie. Pro důkladné očištění nech kameny ležet několik hodin v tekoucí vodě. Nejlépe se k tomu hodí potok s přírodní čistou vodou. Vodu z vodovodního kohoutku lze v nouzi použít také.

Jinou možností je vložit drahokamy přes noc do vody s mořskou solí neboje zahrabat do suché mořské soli. Jednou použitou sůl již k ničemu nepoužívej a zahrab ji do země. Po očištění můžeš kameny nabít energií tím, že je vystavíš na něko­lik hodin slunečnímu světlu.

Čištění a nabíjení bys měl při častém užívání kamenů čas od času opakovat. Obvykle sám poznáš, kdy je to zapotřebí. V případě nemoci je vhodné, abys je po každém použití krátce podržel pod tekoucí vodou.

Když kameny získáš, mají za sebou možná už dlouhou cestu, při které přijaly všelijaké cizí vibrace. Proto je dobré, když je před jejich prvním použitím důkladně očistíš a necháš na slunci nabít. Potom jsou připraveny předávat ti své síly nejlepším možným způsobem.

Jak je uvedeno v kapitolách o jednotlivých čakrách, každé čakře přináleží několik drahokamů. Najdi si takový kámen, o kterém se domníváš, že jeho specifické vlastnosti jsou pro tebe obzvlášť vhodné. Můžeš se ale také zkusit řídit pouze svou intuicí a vybrat si kámen, ke kterému cítíš nějaký vztah, protože nemusíš vědět, jaká energie ti právě chybí. Samozřejmě, že to můžeš zkusit i s kameny, které jsme neuvedli.

Najdi si místo, na kterém můžeš pohodlně ležet, a kde nebudeš alespoň půl hodiny nikým rušen. Lehni si uvolněně na záda s nohama volně vedle sebe. (Tuto terapii můžeš dopl­ňovat hudbou i vůněmi, jak popisujeme v příslušných kapito­lách.) Pak polož kameny na jednotlivé čakry. Nejlepší je, když leží přímo na nahém těle.

Kámen pro první čakru můžeš položit mezi nohy do roz­kroku, popř. přímo na hráz, kde ho mohou udržet dobře padnoucí slipy. Kámen, který jsi vybral pro druhou čakru, polož na horní hranici ochlupení. Pak umísti kámen pro čakru solar-plexu dva prsty nad pupkem. Kámen pro čakru srdce přijde v úrovni srdce doprostřed hrudníku. Jestli chceš, můžeš zde umístit jeden zelený a jeden růžový kámen. Také na čakru krku můžeš, jestli to tak cítíš, umístit dva kameny. První polož do krční jamky a druhý pod krk do týla. Kámen pro šestou čakru polož nad kořen nosu mezi obočí. Jako poslední polož kámen pro korunní čakru těsně nad hlavu. Je-li od přírody zašpičatělý, nasměruj špičku směrem k své hlavě.

Leží-li všechny kameny na svých místech, polož opět ruce uvolněně podél těla, zavři oči a pozoruj vnitřně, jak do tebe proudí energie. Drahokamy působí samy od sebe. Není nutné podporovat jejich účinek vizualizací, potvrzováním nebo ně­čím podobným. Uvolni se od všech očekávám a představ a důvěřuj, že všechny prožitky, obrazy a pocity, které k tobě přicházejí, jsou správné a nutné pro tvoje vnitřní blaho. Ne-analyzuj a neposuzuj svoje zážitky během působení kamenů. Síla drahokamů v tobě probouzí přirozenou samouzdravující sílu, a ta ví, jak tě přivést zpět k úplností. Důvěřuj tomuto ve­dení a akceptuj všechny procesy, které se v tobě budou ode­hrávat. Nepotlačuj žádné svoje pocity, ale ani je neposiluj. Tvůj ohraničený a hodnotící rozum to nedokáže lépe než přirozená uzdravující síla v tobě. Ona si najde tu nejlepší cestu.

Máš-li pocit, že určitá čakra potřebuje obzvlášť hodně ener­gie, nebo obzvlášť důkladné pročištění, můžeš účinek drahoka­mů podpořit křišťálem. Polož několik krystalů křišťálu kolem drahokamu tak, aby špičkami směřovaly k drahokamu. Takto můžeš samozřejmě přivést více energie i více čakrám zároveň.

Další zintenzívnění je možné, vezmeš-li do každé ruky jeden křišťál a zapojíš tak i čakry rukou. Krystal v pravé ruce by měl špičkou směřovat dál ve směru ruky, krystal v levé ruce by naopak měl mířit směrem k paži. Tak se vytvoří stálý oběh energie – pravá ruka ji vyzařuje a levá přijímá.

Báječný hluboký a intenzívní zážitek s drahokamy si můžeš dopřát, když vezmeš minimálně šest dalších krystalů křišťálu a několik černých formalínových tyčinek. Polož křišťály ko­lem svého těla se špičkami směřujícími k tělu – první asi deset centimetrů nad hlavou, jeden nebo dva pod nohy a zbylé po levé a pravé straně těla. Potom polož mezi křišťály turmalínové tyčinky (černý turmalín působí jako hromosvod negativní ener­gie) tak, aby přirozeným zakončením směřovaly ven od těla.

Teď jsi obklopen kruhem zářícího křišťálového světla, do kterého negativní vibrace z okolí nemají přístup a současně negativní vibrace z tvé aury jsou odváděny pryč. Ležet v tako­vém ochranném, očistném a oživujícím poli je nádherný a hlu­boký zážitek. Protože ale může být velmi intenzivní, neměl by ses mu vystavovat příliš často.

Další možnost je použít pro všechny čakry pouze krysta­ly křišťálu.

Křišťál ve svém čistém bílém světle obsahuje po­tenciál energií všech sedmi barev spektra. Každá barva kores­ponduje s jednou čakrou, a tak je samotný křišťál schopen sti­mulovat všechny čakry a harmonizovat celý systém energií. Špičky všech křišťálů směřuj k srdci. Na čakru srdce polož dva krystaly, jeden směrem k hlavě, druhý opačně. Tak proudí veš­kerá energie do středu systému, k srdci, a odtud je zase vyzařo­vána. Je to náš návrh – můžeš zkoušet i jiná rozložení nebo používat i leštěné nebo broušené krystaly. Působení drahoka­mů by nemělo být delší než dvacet minut. Někdy postačí i pět minut. Když odstraníš kameny s těla, je dobré zůstat ještě chvíli ležet se zavřenýma očima a nechat zážitek doznít.

Přirozeně můžeš vibrace drahých kamenů vnést i do své­ho denního života tím, že je nosíš jako ozdobu nebo jen v kapse či tašce. Vyber si i pro tento účel jeden nebo více kamenů, jejichž vlastnosti bys rád získal. Někdy se stane takový kámen stálým společníkem. lna místech, na kterých se často zdržuješ, můžeš položit jeden nebo více drahokamů.

Zvláštní způsob použití drahokamů prostřednictvím spe­ciálního zářiče jsme už popsali v kapitole o terapii barvami. Kromě tohoto zářiče vyvinul Joachim Roller pro každou čakru speciální balsám, obsahující prášek z drahokamů. Nanáší se na místa čaker a má uzdravující, vitalizující a ochranné účinky.

Na závěr této kapitoly bychom ti chtěli dát ještě několik všeobecných rad k zacházení s drahokamy: i vnější těleso ka­mene má svoji vnitřní podstatu, a kdykoliv se s láskyplnou pozorností obrátíš k podstatě čehokoli, otvíráš se všemu, čím tě může obdarovat. To platí pro podstatu člověka stejně jako pro podstatu zvířat, pro podstatu rostlin stejně jako pro podsta­tu minerálů. Proto zacházej s kameny s láskou a pozorností, děkuj jim za jejich službu a přechovávej je na místě, kde mo­hou stále těšit tvé oko i tvé srdce.

Z knihy Základná kniha o čakrách

One reply on “Pôsobenie kamienkov na čakry…”

L.G. – Křišťál vás spojí s Matkou Zemí

Matka Země se probouzí. V těchto dnech probíhá mnoho věcí. A my se musíme vzájemně spojit v lásce a napojit se na milovanou matku Gaiu. To je velmi důležité, drahá rodino, a velmi brzy o tom napíšu více.

Prozatím vás prosím: Obstarejte si malý krystal a noste ho na krku. Je čas, abychom se znovu spojili s Matkou. Malý kousek krystalu na jednoduché kožené šňůrce nebo jiném přírodním materiálu. Nemusí být velký, stačí malý. Dejte ho i svým dětem a svým milovaným. Energie matky Země je obnovována přes milující lidské bytosti a její krystaly, obnovuje se její srdce a její spojení s naší energií. Je to důležitější, než zde mohu vyjádřit. Ale udělejte to prosím, má rodino, a noste krystal ve dne v noci. Více bude vysvětleno později.

Ale udělat je to třeba teď, ne později. Spojte se dohromady a noste opět krystaly, které nás sjednocují s mateřskou energií naší planety. Předtím, než si dáte krystal na krk, držte ho v rukou a modlete se z celého srdce, z celé své dobroty svého velkého Já Jsem, aby se lidský rod sjednotil v lásce s krystaly matky Země a v její lásce, v jejích záměrech a jejím vědomí. Noste v lásce kousek posvátné matky kolem svého krku, tak, aby se krystaly probuzené energií planety Země spojily s vámi. Tak se opět spojíme, jak tomu bylo kdysi v době Atlantidy, kdy matka Země a její děti byly Jedno!

Prosím, předejte tuto informaci těm, které milujete. Umožněte všem členů Kmene mnoha barev slyšet moje slova a napojit se jeden na druhého a na Matku pomocí malého čirého krystalu.

Pouhý čirý křišťál .. a prosím, podělte se o tuto informaci. Lidské děti si opět vzpomenou, kdo jsou a kde stojí, aby chránily svou matku a sebe skrze lásku. My jsme ti, na které se čeká, a přišel čas spojit se opět s matkou Gaiou. Ať naše srdce bijí jako jedno. K tomu je potřeba čirý křišťál!!!

Little Grandmother

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.com/

Více zde: http://www.posvatnesrdce.cz/news/l-g-kristal-vas-spoji-s-matkou-zemi1/

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.