Blokády krční páteře (a růstu k Bohu)

Abys došel k Poznání, musí Tvou páteří trvale proudit oboustranný proud Světla a Síly.

Jeden směr – shora dolů – je od Tvého narození plynule otevřený a mocně Ti jím Někdo pořád dodává moudrost i vitální síly. Druhý směr – od Tebe k Bohu – prozatím stále průchozí není, určité úseky paprsku ke Slunci jsi ještě náležitě neošetřil a nevybudoval (např. jako lidé dálnici k Jaderskému moři).

Bederní páteř, kříže i kostrč souvisejí se zasazením člověka do jistých hmotných podmínek, jistot i možných obav.

 Jejich zdraví vypovídá, jak je dotyčný spokojený se svým životem – hlavně s jeho materiální stránkou, zda moudře chápe hmotně vyjadřované dary i starosti, jak správně zvládá své pudy i přijímá intimní život. Hrudní páteř zrcadlí pohodu v jeho rodině, míru spokojenosti se zaměstnáním i kvalitu jeho citového zázemí. Zdravotní stav krční páteře poměrně dobře vyjadřuje, zda člověk vnímá okolní dění pastelově, nebo téměř černo-bíle i jak moc (či málo) mu vládne ego.

Toto chci. Takhle to vidím já. Poslouchej má slova a dej na mou radu. Tvůj názor nepotřebuji slyšet. Ty mně máš co říkat !  Paní učitelko, naše holka se poctivě učí, tu dvojku z dějepisu si nezaslouží.”

V předchozích větách najdete asi nejčastější chyby v jednání, které výrazně oslabují oblast krční páteře a spolu s dalšími vlivy (vykonávané povolání, tělesná aktivita člověka a jeho obvyklý jídelníček) vyvolávají tuhnutí horní části trapézových svalů, ochabování ohybačů šíje a „blokády” krční páteře.

Oblast krku hodně ovlivňuje i štítná žláza (krční obratel C 7, jenž vzadu na krku bezpečně nahmatáte při mírném předklonu) a dostatek pro ni potřebného jódu. Jód duchovně vyjadřuje naše nároky, jež často vysoce převyšují pro život nezbytné. O vlivu štítné žlázy i příštítných tělísek na zdraví a účincích jódu se více dozvíte v kapitole „Endokrinní systém”.

Krk se nám nepříjemně stáhne, když nám poroučejí a hodně nás ovládají druzí, ale též postavíme-li si příliš smělé cíle, a pak se nám zdá, že se svět proti nám spiknul („napětí” vzniklé kolem „ohryzku” není způsobeno krátkodobým stažením svalů, nýbrž ho vyvolává zvětšená štítná žláza).

Pokud se Tvé potíže s krční páteří opakují, asi by bylo prospěšné dát se vést, víc poslouchat cenné rady.

Křesťanské modlitby a odevzdání se několikrát denně Bohu slovy: „Děj se, Pane, vůle Tvá,” praktikovat nemusíš, ale zkusit můžeš. Zpočátku Tvého cíleného korigování jednání bohatě postačí, otevřeš-li si během dne alespoň dvakrát knížečku „Tobě” a přečteš si tři až pět „náhodně” (Tvým duchovním vedením) vybraných myšlenek. Zkusil jsem to za Tebe a zrak mi na otevřených dvoustranách padl na dále napsané myšlenky. Ve jménu druhých často bojuješ proti nim (č. 753). Nikdy nikomu nezkaz radost (č. 344).

Ani Ježíše v jeho době nepochopili – a jak byl ušlechtilý a dobrý. Proto nevěs hlavu, že Tě někdo nechápe a opovrhuje Tvými dobře míněnými a také správnými snahami. Svou bolest tak jako Ježíš odevzdej Otci (č. 648). Setkání dvou tvrdohlavých lidí se podobá srážce dvou lokomotiv. Když si to zapamatuješ a včas příště uvědomíš, bude „železniční” tragédie, která Tě nedávno potkala, v Tvém životě poslední (č. 578).

Člověk, jemuž se pravidelně „připomíná” krční páteř, se učí hlavně řešením následků vlastních chyb. Radám okolí většinou patřičnou pozornost nepřikládá a z jeho úst jde často gejzír zbytečností. Svými slovy jiné hlaď, nerozbíjej pokoj v jejich nitru, který se opětovně velmi pracně získává. „Přelévání bolesti” z oblasti krku: „Pomohla mi chiropraxe,” dolů do beder a kříží: „Jenže za dva týdny mě chytil išias,” a po jejich „vyléčení” (např. sérií masáží) zase zpátky na šíji: „Opět mám ztuhlou celou levou polovinu krku,” je známkou toho, že dotyčný prozatím nepochopil nutné.

Krátkodobé úspěchy léčby, často alternativními způsoby, mu naznačují, že by měl v hledání kořenů zdraví pokračovat a jít hlouběji. O možnostech zlepšení stavu svalstva krku, šíje i kolem páteře rozsáhle pojednává kniha „Dar zdraví”.

Pokus se vidět svůj život očima druhých, slyš i jimi nevyřčené rady (a do svého jednání moudře zapracuj obojí). Buď spokojen s tím, co máš. Dokaž (poměrně často) vhodně potlačit a láskyplně „vydýchat” některé své názory. Uvědomuj si je jako jedny z mnoha možných – pomůžeš tím nejenom sobě. Poznej a poté si ustavičně připomínej, že s hlavou plnou plánů nejde dlouho spokojeně žít. Přeji Ti pokoj na této nelehké cestě.

Jak jsi přijal nadpis tohoto odkazu ? 

Co Ti projelo myslí, když sis, krční páteří sužovaný, (asi) v rejstříku této knihy našel svůj momentální zdravotní problém a na příslušné stránce uviděl: „Blokády krční páteře (a růstu k Bohu)“ ?  Máš pravdu, nadpis má divný (ale pro prozírající lidi nádherný) dodatek. Váhal jsem, zda ho mám zvýraznit v názvu, nebo zmínku o růstu k Bohu radši méně nápadně vložit do textu, který o krční páteři pojednává. Jenže pokouším-li se hlouběji prozřít, musím svého učitele poslouchat, a tak jsem jím seslaný, oproti prvnímu vydání této knihy upravený, název odkazu použil. Nezlob se, prosím, ani na mě (ačkoli si kritiku zasloužím), a už vůbec ne na Pána. Kdybys poznal (a) jeho lásku tak jako já, věděl (a) bys, že jeho doporučení jsou nejmoudřejšími sděleními, jichž se Ti může v životě dostat.

Jsou cesty, které stoupají vzhůru pomalu. Název tohoto odkazu Ti nabídl výstup raketový. Třeba se někomu po jeho přečtení „otevře nebe”, všechny chyby z něho rázem spadnou a zazáří tak jasně, že všichni lidé v jeho okolí padnou v úžasu na zem. Přej mu to, dokázal hodně – ztratil své „já”, našel opravdovou lásku a získal moc Tvůrce.

Ztuhlost a bolesti svalů podél páteře v oblasti hrudních obratlů

Z žeber vytvořený hrudní koš ukrývá a chrání plíce, které svými neustálými pohyby významně ovlivňují jeho tvar. Vpadlý hrudník je znakem něčím a někým potlačené, strádající osobnosti i výsledkem malého počtu radostných a hlubokých nádechů i velké sumy smutných povzdechů. Mívají ho bledé, imunitně oslabené děti. Obvykle jsou tísněny šedí rodin, v nichž žijí, a neblaze jí poznamenány nemají sílu ani chuť využívat možností, které jim svět nabízí. Optimálně tvarovaný hrudní koš a plný dech odráží radost a chuť do života. Vpadlý hrudník se prostřednictvím žeber připojených k obratlům může negativně projevit i na páteři.

V hrudní oblasti vycházejí z míchy nervy, jež ovlivňují činnost srdce, jater, žlučníku a slinivky. Bolest mezi lopatkami či v mezižebří vnímej jako odezvu oslabení těchto orgánů Tvými reakcemi na různé životní příhody.

Druhým lidem dávej přednost a mluv o nich vždy hezky, a Tvůj první hrudní obratel se bude mít „jako v bavlnce”. Vše, co děláš jinak, než je vhodné, duchovně bolí a funkčně oslabuje Tvoje srdce. Šetři se. Nesnaž se všechno strhnout na stranu dobra a zvládnout sám. Zapomeň na „tvrdé” jednání, neprosazuj tvrdošíjně vlastní vize. Dodržíš-li to, páteř i svaly okolo druhého hrudního obratle budou zdravé.

Dopřávej druhým prostor svobodně se rozhodovat i konat. Ve svém týdenním rozvrhu si zachovej čas i na vlastní zájmy, které těší duši a přispívají ke zrání ducha – zdraví i spokojenost budou pak panovat i o kousek níž (kolem obratle Th 3).

Důvodem tvorby svalových spasmů okolo čtvrtého i pátého hrudního obratle jsou přetížená játra, či hůře fungující žlučník.

Je-li jejich zeslabení dlouhodobé, na obratlích, které s nimi korespondují, vznikají výrůstky (osteofyty) a problémy bývají také se žebry, která jsou k nim připojena. Tuhnutí svalů kolem obratlů Th 4 a Th 5 je odrazem nespokojenosti s tím, co vnímáš svým zrakem, sluchem i ostatními smysly. Pociťuješ-li v uvedených místech zad bolest, zdá se Ti, že jsi během svého života vytvořil mnohem víc dobrého, než jsi dostal. Neuvědomuješ si, že prožívané příběhy jsou školou pro Tvé zdokonalení a jejich cílem rozhodně není zničit Tě. Pokorně snášej svůj osud, na němž se významně podílí chování a rozhodování Tvého partnera i Tvých nejbližších.

Duchovní léčba bolestí zad mezi lopatkami asi uprostřed jejich výšky (Th 4, Th 5) je „jednoduchá” – přestaň vidět „rudě”, vinu a možnost nápravy nespatřuj v druhých, nýbrž v sobě a o každém, kdo Ti do cesty přijde, mluv hezky a o jeho případných chybách s druhými nehovoř, neboť bys je nevědomky v dotyčném umocňoval.

Koho vzpomínkou a pochvalou pohladíš, tomu lepším být dopomáháš. O kom kriticky až zlostně mluvíš, na toho černé mraky přivoláváš a jeho cestu ke štěstí ničíš. Příkladným chováním se zbav „zlých duchů”, kteří s Tebou někdy lomcují. V druhých viz to hezké, vhodně „uchop” jejich klady a pomoz jim je posilovat.

Všechno, co Tě v životě potkává, přijímej stejně jako strom, který rostl před domem Tvých rodičů, už než ses narodil, a který doposud ve zdraví odolává vrtochům počasí. Minulý týden ho sužovalo nesnesitelné horko a země postrádala vláhu. Od včerejšího večera „v jednom kuse” pršelo, cloumala jím vichřice a ozařovaly ho blesky bouřky, ale dnes ráno ?  Stojí před domem a je spokojený, že se konečně napil vody, očistil se a něco vzrušujícího zažil a bez úhony překonal. Obejmi i svůj kříž – se stejným výrazem v obličeji přijímej události radostné i obtížné, buď optimista a o svůj žaludek ani o páteř v oblasti Th 6 a přiléhající svaly se nemusíš bát.

Bolí-li Tě záda až ve spodní třetině lopatek (Th 7, Th 8), tak buď Tě nabádá slinivka: „Jak ve spěchu můžeš dát lásku, jak ve spěchu můžeš přijmout lásku ?  Zastav se myslí i tělem, a postupně všechny souvislosti zřetelně uvidíš a veškeré dění pochopíš,” anebo jsi, zaslepen zlobou či zoufalstvím, přál druhým neštěstí a vyzařoval myšlenky tak černé, že sis duchovně a energeticky velmi zatížil svou slezinu.

„Bože, prosím odpusť mi, čeho jsem se vůči druhým, možná nevědomky, dopustil, a lidi, jimž jsem přál a posílal bolest, zahrň láskou svou a zahoj jejich rány. Děkuji Ti za vyslyšení mé prosby, dobrotivý Pane můj.” Kdo lituje svého chování, kaje se a padne na kolena, tomu je odpouštěno a opět roste jeho cena.

Další tři hrudní obratle (Th 9 až Th 11) souvisí s nadledvinami, ledvinami a močovody. Chceš-li být i v těchto partiích zad bez zdravotních potíží, vyluč ze svého života vše nepotřebné, nelpi na křivdách a nehledej odplatu. Nepochybíš, pokud si občas zalistuješ v této knize a přečteš si pár stránek v kapitole věnované ledvinám a močovému ústrojí.

Polohou nejnižší obratel hrudní páteře souvisí s tenkým střevem. Když doporučení napsaná k výše položeným hrudním obratlům zvládáš, pak spolehlivě rozeznáš, čemu je dobré v životě věnovat pozornost a čeho je lepší si nevšímat. Víš, kde a jak dávat, kdy a co si můžeš brát. Díky tomu všemu nemáš kolem Th 12 dokonce ani žádné náznaky budoucích zdravotních potíží. Patří Ti uznání, neboť konečně Žiješ.

Sladkostí (pochval, pohlazení, úspěchů a příjemných zpráv) má život každého člověka dostatek. Stačí je rozpoznat, pochopit a těšit se z nich. Moudrý člověk nepotřebuje ke štěstí vlastnit vilu, před níž parkuje jeho BMW a v jejíž zahradě je velký bazén. Nemusí vlastnit ani vyhrát milion. Stačí mu, když si se svou paní (se svým manželem) pěkně rozumí. Ve dvou se to lépe táhne, ve dvou se i věčné životní hodnoty snáze objevují.

Máš-li ztuhlé svaly podél páteře v oblasti hrudních obratlů a záda Tě tam občas bolí (hlavně mezi lopatkami), říkáš, že život i lidé jsou k Tobě nespravedliví, nedoceňují Tvé schopnosti a neváží si Tvé práce. Nemáš pravdu. Pozitivně na sobě zapracuj a odstraň své sklony vidět jedině to, co vidět chceš a na čem Ti záleží. Dej se do naplňování obtížně splnitelných, ale nesmírně cenných rad, čemuž se prozatím vyhýbáš. Viac v článku Duchovné príčiny ochorení.

Stavce a prepojenie orgánov

Reklamy