Kategórie
Civilizácie

Andělé Atlantídy…

Nedávno som poslala jednej pani knihu Tajomstvo  siedmych závojov a bola prekvapená ako som to vedela, lebo takú knihu vraj teraz potrebovala. 😉 Dozvedela som sa , že patrí tiež do “Rádu bosoriek”, ale tých dobrých  a napísala mi aké kurzy absolvovala. Okrem Reiki kurzov má aj kurz Anjelov Atlantídy. Samozrejme hneď som si to vygooglila, nech som v obraze o čo presne ide.  Našla som aj knihu, ktorá ma zaujala a rozhodla som sa, že si ju kúpim. Od toho času som na Anjelov Atlantídy narážala skoro všade. Atlantída mi je akosi blízka a  o tom je aj dnešný článok.

ROZHOVOR S TIBOREM A DARSHAN GELJENOVÝMI

Manželé Tibor a Darshan Geljenovi jsou ze Slovenska. S přáteli jsme se shodli na tom, že jsou to lidé, kteří rozdávají světlo a lásku všem potřebným. A k tomu k nám přinesli tak fascinující témata, jako je fenomén atlantských andělů a léčení atlantských mistrů…

Setkali jste se někdy s lidmi, z nichž vyzařuje taková harmonie, že byste v jejich přítomnosti dokázali sedět hodiny a jen poslouchat? Tento dar má nemnoho z nás. Se dvěma z nich jsme se seznámili na ezoterním festivalu v Rokycanech. Manželé Geljenovi vedou duchovní centrum v Andovcích u Nových Zámků na Slovensku. Velký zájem je o jejich semináře i v naší zemi.

AŤ JSOU VŠICHNI ŠŤASTNI JAKO MY

Před časem jste vykonali pouť do Indie, Nepálu a Tibetu. Proč zrovna tam?

Nastoupili jsme duchovní cestu, jejíž součástí je pouť po svatých místech. Museli jsme se podívat, kde se narodil Buddha, kde byl osvícen, kde začal poprvé učit… Prošli jsme všechna poutní místa, procítili všechnu energii a harmonii, kterou najdete pouze tam. Měli jsme obrovské štěstí, že se nám splnil i velký sen a setkali jsme se s Jeho Svatostí dalajlamou, což bylo pro nás něčím úplně nepředstavitelným, nádherným a neopakovatelným.

Je známo, že rozhovor s dalajlamou je výjimečná událost, která se nepodaří každému.

Když jsme žádali o audienci, bylo nám řečeno, že setkání není možné. A to jsme nepřicházeli s ledajakými prosbami. Toužili jsme založit první Tibetské centrum na Slovensku a k tomu jsme potřebovali dalajlamovo požehnání. Požádali jsme o podporu anděle Atlantidy, prosili jsme hodně dlouho – a tak se událo to, co jinak bylo nemožné. Andělé »zapracovali« a nám bylo v poslední den pobytu umožněno setkat se s dalajlamou, který nám požehnání k založení centra udělil. Poprosili jsme i o buddhistická jména. Já mohu používat jméno Tendzin Dotün, což je v překladu Ten, který učí, Darshan dostala jméno Tendzin Dadön, což znamená Požehnaný měsíční svit.

Podařilo se vám centrum založit?

V Andovcích u Nových Zámků jsme otevřeli Centrum tibetské mystiky. Dojíždějí k nám zahraniční lektoři a náš učitel Tarab Tulku Rinpočhe, 11. inkarnace Tarab Tulku Rinpočheho.

Je o činnost centra zájem?

Ano, protože buddhismus je učení o mysli člověka a žádné jiné učení není tak konkrétní jako tibetská mystika. My sami navštěvujeme už jen semináře, týkající se tibetských mystérií, ale na druhé straně jsme velice často zváni jako lektoři na různé přednášky a duchovní festivaly. Zájem o témata, která učíme, je velký. Chci zdůraznit, že všechno, co učíme a přednášíme, jsme si prožili v praxi.

Co vás osobně nejvíce zajímá?

Studium mysli, tedy tibetský buddhismus a buddhismus vůbec. Přednášíme na různá témata, ale naším nejoblíbenějším seminářem je Himalay reiki, protože tam se odevzdává »po doušcích« právě himalájská filozofie, která nás fascinuje. Na festivalu v Rokycanech jsme například přednášeli o Andělích Atlantidy. Tyto informace slouží k tomu, abychom se zde, v tomto životě, cítili dobře. Himalay reiki nám poskytuje něco více: abychom se dozvěděli, co je smrt a co následuje po ní, co je podstatou života. Hovoříme-li za sebe, dala nám tato himalájská filozofie za těch mnoho let, co se jí věnujeme, nejvíce. Během několika tisícovek léčení, které jsme uskutečnili s našimi pacienty uvedenými metodami, jsme dospěli k závěru, že konečné uzdravení záleží jen na pacientovi samotném. A abychom mohli a uměli klidně a harmonicky žít zde, na této úrovni, k tomu nám slouží poznatky z různých seminářů. Pokud však toužíme dosáhnout trvalého štěstí a trvalého míru v duši, potřebujeme velice silné učení, které má hlubokou tradici. Tím jsou tibetská mystéria.

Má si ten, kdo chce jít duchovní cestou, hledat Mistra, či stačí studium moudrých knih?

Mít Mistra je největší štěstí, ale je třeba být při jeho hledání velmi opatrný. Sledujte, zda Mistr, jehož jste poznali, žije to, co učí. A zda byste chtěl být takový, jako je on. To je velice důležité. Neboť mnohdy se stává, že nám někdo předvádí samé krásné věci, například poutavě vypráví, že vidí auru, a my si ani nevšimneme, že není harmonická osobnost. To je dost častý problém. My jsme také dlouho hledali svého Mistra, chvála Bohu jsme ho našli. Jak jsem říkal, je to Tarab Tulku Rinpočhe. Jsme velice šťastní, protože víme, že je to žijící Buddha. Co to znamená? Je to člověk, respektive bytost, která již dosáhla osvícení. Ne v tomto, ale ještě v minulých životech. Tato bytost již dospěla k trvalé realizaci. Jen takový člověk nás může dovést k trvalému štěstí.

Co vlastně chcete učením dosáhnout?

Během let jsme se díky metodám, které teď učíme, naučili žít v radosti, v pokoji, v míru. Naším cílem není být zajímaví, populární a mít spousty žáků. Přejeme si, aby i ostatní lidé a vůbec všechny bytosti byli alespoň tak šťastni a spokojeni jako my. To je vše.

VŠICHNI KOMUNIKUJEME S ANDĚLI

Jak jste se dostali k seminářům Andělé Atlantidy?

Tibor: Začátkem 90. let jsem na ezoterickém setkání v zahraničí viděl plakát semináře o andělích v Atlantidě a moc mě to zaujalo. Jsem člověk velice racionálně rozmýšlející a s křesťanskou výchovou. Předpokládal jsem tedy, že andělé existují, ale chtěl jsem mít přímou zkušenost. A když jsem později tuto zkušenost přenesl do každodenního života a začal jsem podle zásad, kterým jsem se na semináři naučil, řídit a konat, najednou jsem poznal jinou kvalitu bytí, jinou energii, jiný způsob duchovní práce, která mi dokázala, že je hodná toho, abych ji zařadil do každodenního života a začal podle ní žít.

Kde jste získávali informace?

Všechny potřebné semináře jsme absolvovali v zahraničí. U nás nic takového nebylo. Konkrétně semináře o Atlantidě vedli němečtí lektoři v Maďarsku.

Věříte, že učení z Atlantidy skutečně pochází?

Ano. Atlantida byla pravděpodobně prvotním kontinentem, kde žily bytosti v úplné harmonii. Ta zahrnovala komunikaci s anděly i se zvířecí říší a nebyla nikdy ničím narušena, patrně díky andělským bytostem. Proto jsme semináře nazvali Andělé Atlantidy – stejným způsobem jako kdysi Atlanťané se snažíme naladit na andělské síly a vědomě s nimi pracovat. Věříme tomu, že každý člověk s anděly pracuje, využívá jejich pomoc, ale většina tak koná pouze podvědomě, intuitivně. My se to snažíme na seminářích dělat vědomě a tak jako kdysi Atlanťané, kteří andělské bytosti viděli a žádali je o pomoc ve všech situacích, jež se zdály být trošku disharmonické.

Atlantida údajně existovala před mnoha tisíci lety. Kde o ní lze získat informace?

Mnozí naši přátelé zasvětili život hledání v knihovnách, kde studovali staré záznamy, většinou v Anglii a v Německu. Máme však i informace založené na duchovní, ezoterické bázi – z vizí a meditací. Předpokládá se, že Atlantida existovala asi před 300 tisíci let. Možná ale byla ještě starší. Osobně si myslím, že 300 tisíc let je první doba, kdy můžeme hovořit o bytostech, které se nám podobaly vzhledově i způsobem práce, myšlení a komunikace. Atlanťané byli mnohem duchovnější, více propojeni s Vesmírem i Zemí. Harmonie jim zaručovala stálou kvalitu života. Neničili životní prostředí a neměli psychické problémy jako my. Dá se říci, že zpočátku si žili jako v ráji. Komunikace s anděly byla součástí jejich života. Řešili s nimi všechny problémy, asi jako se my domlouváme mezi sebou. Asi před 200 tisíci lety a před 80 tisíci lety se ale stalo něco, co vedlo Atlanťany k morálnímu úpadku, pomalému pádu do hmoty, dlouhému desítky tisíc let. Avšak ještě před zánikem Atlantidy kontakt s anděly stále fungoval, byť už ne tak bezproblémový a čistý jako předtím. Lidé už tolik neviděli. Nedokázali zachytit stoprocentně pravou podstatu andělských poselství. I přesto se jednalo o kontakty, jimž se my ani zdaleka nemůžeme přiblížit.

Proč vlastně Atlantida zanikla?

Zhruba před 80 tisíci lety někteří Atlanťané začali toužit po osobním vlastnictví a po moci. Ta touha se stupňovala. Objevily se skupiny, které se již nechtěly řídit tradicemi, usilovat o harmonii. Atlanťané se rozdělili na dva tábory. Více bylo harmonických bytostí, přesto se k moci dostávali disharmonici, hlavně mágové, kteří měli určité duchovní schopnosti a vědomosti. Znali štěpení atomu, uměli vyrobit atomovou bombu. Ale chyběla jim zkušenost a moudrost. To způsobilo, že se Atlantida po obrovském výbuchu potopila a její obyvatelé se přemístili jinam nebo zemřeli.

Myslíte, že tam došlo ke zneužití duchovních schopností?

Byl to boj o moc, při němž došlo i ke zneužití duchovní síly. Mágové chtěli vládnout a přikazovat. Snažili se jim v tom zabránit Lokikové, kněží, kteří se drželi tradicí. Ti byli přesvědčeni, že není třeba nic měnit, když lidé žijí v harmonii, komunikují telepaticky nejen mezi sebou, ale také s anděly a zvířaty. Touha mágů po moci ale byla silnější.

Byli nám Atlanťané podobní?

Předpokládá se, že měli stejnou fyziognomii, včetně orgánů. Ale byli vyšší a měli prodlouženou lebku. Takové lebky se našly u prvních egyptských faraonů. Usuzuje se, že jejich mozek byl jiný a díky tomu měli více schopností. Víme, že my sami využíváme velice malou kapacitu mozku. Prodloužená část jejich mozku měla sloužit k telepatii a ke zvýšení duchovních schopností, jako je jasnovidectví, jasnozřivost, éterické vidění, předvídání blízkých situací, apod.

ATLANŤANÉ A OKOLNÍ SVĚT

Byli Atlanťané ve spojení s jinou civilizací?

Další tehdy známou civilizací byl okolní svět, ten se jmenoval Lemurie či Mu. Někdy se říká, že Atlantida byla centrem a vše kolem bylo Mu, ale existují i názory, že Lemurie byla pouze další ostrovní říší. Bytosti na ní žijící podléhaly plynulé evoluci. Nebyly tak dokonalé, měly hrubší těla a byly pudovější. Atlanťané do jejich vývoje nezasahovali. Není vyloučeno, že měli kontakt i s jinými civilizacemi. Předpokládá se, že na svých létacích strojích navštěvovali další planety Sluneční soustavy. Hovoří o tom i staré záznamy v Mahábháratě, staroindickém eposu starším než 5000 let, který popisuje, jak na obloze bojovali bohové a démoni. Ti na svých strojích létali na jiné planety. Je tam dokonce i popis strojů, včetně pohonných látek a množství surovin s přesným poměrem, které nyní vůbec neznáme. Podle Mahábháraty dobré bytosti (Lokikové) vlastnili stroje, s nimiž mohli létat ke hvězdám. Démoni (Mágové) pouze tyto stroje kopírovali, což mělo za následek jejich krátký dolet.

Je možné, že »kosmonauti« na obrazcích v Peru, Mexiku či Africe byli Atlanťané?

Nechci tvrdit, že jen Atlanťané, mohli to být návštěvníci z jiných planet. Obrazce, které lze vidět jen z velmi velkých výšek, jsou pravděpodobně dílem civilizací, které viděly přelet atlantských strojů a snažily se navázat s nimi kontakt. V legendách se popisují jako obři, konkrétně Řekové opěvují hrdinské činy starých Helénů, kteří obry přemohli… Předpokládá se, že tito obři byli potomky Atlanťanů, kteří v té době už tisíce let hledali nový domov.

Po celém světě existují záhadné stavby. Některé jsou prý pozůstatkem Atlantidy…

Vědci tvrdí, že tyto monumenty jako by měly jeden společný prvek: vycházejí z kultury, jež se v jistém časovém úseku rozšířila do celého světa. Pyramidy v Egyptě, v Asii i Americe mohou být pozůstatky jedné zmizelé civilizace. Předpokládá se, že byly postaveny v poslední fázi existence Atlantidy, aby se energie a vědomosti, které se v Atlantidě zachovávaly, mohly plynule přenést do jiných světů…

Egypt je pokládán za následníka atlantské civilizace…

Už jsem říkal, že první faraonové měli prodloužené hlavy, i barvu kůže měli jinou, ovládali mystické síly. Předpokládá se, že to byli atlantští Lokikové, kteří se přenesli do Egypta a byli tam zvoleni, aby harmonicky vládli nižším bytostem. Bible píše: „… a Synové boží viděli, jak jsou pozemské ženy krásné a začali si je brát za manželky.“ Předpokládá se, že v Atlantidě žil samotný Bůh Stvořitel a kolem hlavního chrámu, kde přebýval, bylo určité epicentrum. Ti, kteří zde žili, byli proto nazýváni Syny božími, i když šlo o fyzické bytosti. Měli velké schopnosti. Těmi se vyznačovali i první faraonové a předávali je svým potomkům. Postupně však lidé tyto schopnosti ztráceli a snažili se je určitým imaginárním způsobem nahradit. Když například zjistili, že už nemají tak prodlouženou lebku jako jejich předkové, prodlužovali si ji královskými korunami, helmami či maskami. Dokonce se říká, že si do koruny či helmy vkládali přijímače či antény, takže mohli přijímat informace.

Mnohé národy tvrdí, že jejich předchůdci pocházeli z říše, která zanikla samozničením. Aztékové třeba věřili, že pocházejí z ostrova Astlan nebo Astlanti, který se potopil, a potomci této říše dlouho putovali, aby nakonec našli svůj domov na území Severní Ameriky…

Atlanťané svou civilizaci údajně zničili výbuchem atomové bomby. Myslíte, že se z toho lidstvo poučilo?

Určitě. Jsme přesvědčeni, že tuto zkušenost máme všichni v hlubokém podvědomí a už ji nezopakujeme. Spíše si zničíme přírodu. Pád »do hmoty« totiž postupuje stále dál, a pokud nenastanou nějaké velké změny, dojdeme ke zlomu, kdy se sami zničíme…

A kam se poděli potomci Atlanťanů?

Mnozí léčitelé tvrdí, že byli v minulých životech Atlanťany, a berou to jako výsadu. My ale myslíme, že většina lidí, kteří žijí ve vyspělých zemích a mají určitou duchovní úroveň, jsou reinkarnovaní Atlanťané. Je to úplně logické, když si představíme, že v Atlantidě žilo, podle některých vizionářů, až pět miliard lidí.

Na svých seminářích vycházíte z učení atlantských Mistrů. Co je jeho podstatou?

Snažíme se starými metodami navrátit lidem ztracenou harmonii, což se moderními technikami vždy nepodaří. Dostáváme se tam, kam Atlanťané dospěli duchovní cestou.

SEMINÁŘE – KONTAKT S ANDĚLY

Vypadají andělé jako na obrázcích našich babiček?

Jde o inteligentní energetickou substanci, která může nabrat formu, jakou si přeje. Mohou vypadat jako andělíčci s křidélky, jako františkánští mniši, jako bezdomovci. Fyzicky se mohou projevit pouze na hodinu, pak se vždy vracejí zpět do své energetické podstaty. Anděl se nikdy nemůže stát člověkem.

Co znamená termín anděl strážný?

Každý máme jednoho strážného anděla, ale můžeme mít u sebe několik duchovních pomocníků, ochránců. Jde o bytosti, jež dosáhly určitého duchovního vývoje a po smrti se dostaly do stavu, z něhož se lze vracet do fyzického světa, samozřejmě jen jako duchovní bytosti s jasnou myslí, a mohou nad někým převzít »patronát«. V té chvíli je duchovní ochránce postaven mezi strážného anděla a člověka, jehož ochraňuje a vede po cestě životem.

Jsou andělé s námi stále, nebo jen když je voláme?

Anděl strážný je s námi stále. V případě potřeby můžeme poprosit o pomoc jiné anděly: anděla Léčení, Harmonie, Slunce, Vody, Lásky atd. Jsou jiní, než naši strážní andělé. Požádáme-li o pomoc konkrétního anděla, přijímáme úplně jinou energetickou kvalitu.“

Jak se můžeme spojit s andělem?

Pokud se chceme spojit s andělskou bytostí, ať už se svým strážným andělem nebo s jinou, je velmi důležité, abychom měli pročištěné fyzické tělo a žili čistým životem. Naše tělo se musí zbavit toxických látek, které mu brání v prociťování jemných sil. Před kontaktem s andělem si musíme pročistit auru a čakry, zharmonizovat je, dosáhnout vnitřního míru. Teprve potom můžeme během meditace požádat konkrétního anděla, aby přišel a navázal s námi kontakt. Komunikujeme na mentální úrovni. Meditující se ptá, anděl posílá odpovědi. Ty se nám objevují v mysli.

Tyto metody kontaktu s anděly učíte na svých seminářích?

Řekněme, že uvedené informace jsou velmi blízké tomu, o co usilujeme na seminářích. První den vždy hovoříme o tom, co víme o andělích, jak s nimi různé národy komunikovaly, vysvětlíme si hierarchii andělů a pokusíme se o kontakt s nimi úplně přirozeným způsobem. Večer se provádí »zasvěcení«, to je důležité k tomu, aby člověk mohl kdykoli navázat kontakt s velmi jemnou andělskou substancí. Druhý den pak komunikujeme s anděly: medituje se, prociťují se andělské síly, zveme anděly na pomoc k vyřešení problému…

Je třeba, aby zájemce o váš seminář věřil v existenci andělů?

Tibor: Navázat komunikaci může i ten, kdo na anděly nevěří. I takové skeptiky a racionalisty jako já andělé brzy dokázali přesvědčit o své existenci. Úplně stačí, když člověk poprosí některého anděla a splňují se i věci absolutně nepředpokladatelné. Naši posluchači většinou považují kontakt s andělskou bytostí za jednu z nejkrásnějších chvil v životě.

Co člověk cítí při kontaktu s anděly?

Darshan: Můžeme mluvit jen za sebe. Například Tibor při prvních kontaktech s anděly vše prociťoval jen na energetické úrovni, velmi málo na emotivní. Dnes vše prociťuje i fyzicky. Dříve třeba anděla Slunce prociťoval jako nějakou energii, píchání a mravenčení, teď ji prociťuje jako nesnesitelné horko a na úrovni energetické jako gigantickou sílu.

Se kterými anděly se posluchači nejčastěji spojují?

Většinou s těmi, kteří jsou jim blízcí: s andělem strážným a s duchovními ochránci. Dále s archanděly, to jsou Uriel, Gabriel, Rafael a Michael, s anděly Země, Slunce, Vody a Vzduchu, pak s anděly Lásky, Harmonie, Pokory a mnoha dalšími.

O co můžeme anděly požádat?

O pomoc můžeme požádat v téměř každé situaci, kdy máme obavy, že ji nezvládneme. Třeba když přichází bouřka a bojíme se blesků či záplav, nebo chceme-li někoho ochránit. Mohou o ni požádat například léčitelé, kteří občas tvrdí, že někomu nemohou energeticky pomoci, protože on si to vlastně nepřeje. Můžeme jednoduše požádat anděla, aby udělal to, co je z pohledu té bytosti možné. Působení, které se poté provádí, je harmonické a nikdy není proti bytosti toho kterého člověka. O pomoc ale můžeme požádat i při tak prozaických událostech, jako je hledání zaměstnání či řešení finančních problémů.

Pomáhají nám andělé zdarma, nebo musíme něco obětovat?

Nic na světě není zadarmo. Pokud něco žádáme od andělů, ti zase mají právo žádat cosi od nás. Obětovat jim můžeme například něco ze svého pohodlí, co věnujeme někomu jinému a potěšíme ho tím. Především svůj čas, či zlozvyky, třeba alkohol a kouření. Čím větší je naše prosba, tím větší by měla být oběť.

Připravil Miloš MATULA

Zdroj

Podobné články

Andělé Atlantidy

Kniha Andělé Atlantídy 

Úryvok z knihy

Atlantídska škola Svetla Zlatý úsvit.

6 replies on “Andělé Atlantídy…”

na kurz Anjelov Atlantidy sa chystam i ja… knihu Anjeli Atlantidy mam doma, je uzasna a verim, ze rovnako uzasne je i jej pokracovanie 🙂
krasny clanok, dakujem 🙂

Páči sa mi

Rada som potešila… 😳 Na kurz sa zatiaľ nechystám, najskorej si chcem pozrieť knihu. Učenie majstrov Atlantídu určite tiež stojí za prečítanie. 😉
Tu na stránke mám dve vizuálne zasvätenia, neskúšala si ich ešte nemáš skúsenosť?
Kristovo žezlo a Zasveceni dvou srdci
https://anitram.wordpress.com/reiki-liecenie/
Tu je niečo o seminári Liečenie mistrov Atlantídy…http://www.e-stranka.cz/regenerace/2002/04/andele.htm

Krásny dník želám. 😉

Páči sa mi

jaaaj veru neskusala 🙂 este nemam preluskanu celu stranku, ale dakujem za ulahcenie, vecer, ked detvaky do postele nazeniem, vrhnem sa na to, uz teraz sa tesim 🙂
dotiahla som Reiki, teraz sa chcem vrhnut na tento kurzik, velmi ma laka 🙂 koniec- koncov kniha mi od prvych stranok potvrdila len to, co mi uz Anjeli pisali {a ja som to samozrejme, ako vsetko ostatne brala s tazkou rezervou 🙂 }, takze som ju citala s otvorenymi ustami 🙂 🙂

Páči sa mi

Je super ak človek najskorej na vlastnej koži na niečo príde a potom o tom číta v nejakej knihe, že také niečo naozaj existuje. Poznám ten pocit a takéto zistenia mám najradšej. 😉
Mám tu toho už naozaj veľa a občas ak hľadám a vyhodím mi to moju stránku, tak sa len smejem.
Nasávaj, vstrebávaj, skúšaj, ale drž sa svojej intuície. 😉

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.