Kategórie
Energia

Formy duchovnej krízy…

Projevy vývojových krizí jsou vysoce individuální a nelze mezi nimi nalézt dva stavy zcela totožné. Uvnitř individuální lidské psýchy neexistují přesné hranice; všechny její obsahy tvoří jedno nedělitelné kontinuum. Navíc není freudovské individuální nevědomí zcela přesně odděleno od kolektivního nevědomí jungovského. Neměli bychom proto předpokládat, že různé typy psychospirituální krize lehce zapadnou do diagnostických škatulek, snadno a přehledně od sebe rozlišitelných. Čítať viac…