Kategórie
Duchovné učenie

Princípy stvorenia…

Channeling není ideologie, ale metoda v duchovní práci. Informace přicházejí od božských sil každému zasvěcenci trochu jiné podle jeho aktuálních vědomostí a schopností. I oklikami je veden k následujícím pracovním poznatkům. Jsou sice dokonalejší než běžně přijímané představy, ale lpěním na nich popíráme Boha v Jeho Nepopsatelnosti. Je věčným Tajemstvím i Sám pro Sebe.

1. Je jen Absolutno a Jeho obrazy. Vše ve Všem a za Vším je Samojediné Absolutno, jež je Samo o Sobě mimo časoprostor formy a dějovosti. Je to Generátor Všeho, On jediný je Realitou. Tvoří a prožívá Své virtuální Stvoření, jež je Jeho Životem, Projevem, Tělem, Symbolem, Obrazem, Jím. Má tedy nekonečno Tváří současně.

Základní motivace je naplnění všech možností projevu.Musí si stále uvědomovat Sebe, proto je Stvoření i my. Jinak by Sám pro Sebe neexistoval. Ve Stvoření jde vždy o pestrost. Život Multiverza s nekonečným počtem vesmírů se tedy podobá dokonalé počítačové Hře, obsahující nekonečno Her bez konce, jejímž Tvůrcem a jediným Hercem v nekonečnu rolí je Absolutno, Bůh Sám.

Děje nepostupují jen jedním směrem, ale větví se do ohromného množství potencionálních realit, jak už poznala fyzika. Všechny jsou ovlivňovány z časů za časem. Tak vznikají děje za dějem.

Stvoření, myšlenky, pocity a děje jsou vzájemně propojené vířící fraktály archetypů, symboly za symboly, vyváženě seřazené v kvalitách i kvantitách do kruhů tvořících Kouli. To je vysvětlení Kristova výroku “Já jsem Počátek i Konec.” Ovlivňují se a odráží do Všeho. Není žádný neměnný či konečný stav. Život je prožívání věčné změny Téhož. Není nic mimo Jeho vůli. Tento vesmír je kniha napsaná Jím, jedna z Nekonečna možností Jeho Projevu. Každý z Nich je určitým způsobem nastavená Hra.

2. Absolutno tvoří individuality v jedné z Her Jeho Projevu průchodem Sebe skrz kruhy (řetězce) archetypů. Tak dochází k kaskádovitému zablokování Jeho Úplnosti (“zpomalení” Jeho bezčasovosti) do nekonečného množství variant kombinací kořenových archetypů do propojených, hierarchicky uspořádaných částí individualit. Ve věčné Dokonalosti tak vzniká umělá, zdánlivá nedokonalost.

Bůh tvoří světy i individuality jako my myšlenky. Bytosti se od sebe neliší ničím zásadním, jsou to jiné kombinace kořenových archetypů v jiném stádiu vývoje, jakési umělé inteligence, učící se systémy. I každá část individuality je nekonečně složitá, i ta je fraktál – mikrokosmos v mikrokosmu.

Jsme tedy individualitou a současně Celkem, projevem Sama Sebe – Absolutna, Dokonalí, Všemocní, Nekoneční a Věční ve Svém Projevu. Vše je stvořeno pro prožívání, sebepoznávání, zkvalitňování vnímání a jednání stvořených individualit, jež tvoří Jeho Obraz, Celek, kde je Vše. Individuality lze chápat i jako Záměry Absolutna v Jeho věčné virtuální Hře Her archetypů. Jako skladba jaderných částic určuje vlastnosti látek, tak skladba kořenových archetypů určuje kvalitu čehokoliv. Je zde propojení s neindividualizovaným Informačním polem.

Úkoly jsou propojeny, všichni mají své místo. Život entit je vlastně škola Boha, kde rozhodující slovo mají božské síly, ať tomu lidé věří nebo ne. Vývoj jde hierarchicky organizovanou cestou, volbou jednotlivých částí individuality. Vzniká to, co bylo žádáno a na co byla zaměřena pozornost, včetně vyplývajících následků. Co nechceme, to odchází.

K odblokování je potřeba děj, tj. čas. Směřujeme k prožívání nekonečna Nekonečen v Okamžiku i Věčnosti, vše vnímat najednou i postupně zároveň. Být Vším i Absolutnem.

V životě – škole Sebepoznání jsou všechny Jeho entity rozvíjeny svými úkoly. Život je tedy reaktor, ovlivňující proud archetypů, co jsou obecně vlastnosti, ve kterém se přetváří a transformuje ohromné množství těchto částí, jež vystupují z nevědomí a opět se do něj odkládají. Božské síly skladbu částí individuality mění podle okamžité potřeby.

Vědomí je zorné pole pozornosti, jež má určitou šíři. Ego jsou pudy a myšlení, jež odmítají přijmout vyšší Já. V rozšířeném vědomí je kromě nich určitý podíl intuice. Jeho šířka je rozsahem kvality vnímání a určuje rychlost vývoje osobnosti. Pocity a úkoly se osobnosti přidělují hierarchicky. Vyšší síla vždy vede nižší k sobě a odstraňuje její bloky vnímání. Každá část žije ve svém vlastním světě, ale i v jiných, a má své názory i procesy. Hlavní problémy jsou s nejméně rozvinutými částmi.

V životě i v jeho symbolech (představách, idejích) prožíváme různé pocity a zkušenosti, střetávání nižších s vyššími (tzv. Realitou). Život je o čtení symbolů Vyšších. Volba nás vede k dokonalejšímu vnímání skutečnosti. Každý má právo žít v určitém rozsahu možností podle svého, ale má uznat nadřízené postavení a roli vyšší dimenze, aby byl splněn úkol celé hierarchie osobnosti. Ego sice vyšší síly ignoruje, ale nemůže Jim zabránit v zásahu do osudu. Tak jsou všichni vedeni k postupnému uvolňování bloků vnímání zpět k Absolutnu. K proměně je nutné správně prožívat transformační energie, jež jsou v událostech nebo koncentrované v meditacích. Konec ega však není konec problémům. Jak jednat je stálá základní otázka.

Hlavním symbolem osobnosti a jeho života je pocit. Velmi silně ovlivňuje jednání. Pocit však nenavazuje jednoduše na děj, je to další Hra božských sil. Jednomu pocitu také odpovídá nekonečno ekvivalentních dějů v různých světech.

3. VŠE MÁ ŘÁD, logiky a významy podle všech úhlů pohledu. Ve věčně duálním Stvoření neexistuje bezdůvodnost a nahodilost, je nekonečně složité nekonečně směry. Je v něm vše potencionálně možné, vše propojeno a řízeno božskou hierarchií podle dokonalých zákonů. Existuje nekonečně úhlů hierarchických pohledů na Stvoření, všechny jsou stejně platné, protože se také prožívají. V některých pohledech a světech jsou nám známé individuality i čas, v jiných je vše Jinak.

Základním Principem Stvoření je Podobný k podobnému, což způsobuje vzájemné posílení. Z něj vyplývá zákon karmy a propojení vnitřku i vnějšku, tj. psychiky a světa. Dobro nebojuje se zlem, ale pomáhá dobru. Se zlem bojuje jen zlo. Jak se stavíme k druhým, tak se staví k nám. Vše je obklopeno symboly sebe sama.

Princip podobnosti také znamená, že všechny části Stvoření jsou si určitým způsobem podobné (nikoliv totožné). Jejich kvality jsou úměrné příslušné dimenzi. Vyšší jsou jemnější, dokonalejší a rychlejší. I mystika je podobná všem tvůrčím oborům v důležitosti úmyslů, rozvaze, snaze, námaze, úspěších i problémech. I problémy se léčí principem Podobné podobným. Množství a naléhavost událostí závisí na kvalitě i vůli přijímat, chápat a jednat. Kromě toho existuje opačná síla, jež se projevuje i v motivaci, projevit neprojevené, potlačené. Na vše tedy působí více vlivů a na ovlivňování jejich vyváženosti závisí další vývoj.

Totéž platí u jakékoliv motivace, motoru dějů. Nakonec je vše projevem Absolutna, Ono je důležité, ne tak jedna konkrétní Hra z nekonečna.

Princip Jednoty protikladů je svými paradoxy nejnáročnější na pochopení. Např. jsme i nejsme Bohem, Absolutnem, projevem i neprojevem. Věčnost je současně okamžik. Ve Stvoření je rovnost i nerovnost. Bůh je jednoduchý i nekonečně složitý současně. Náhodnost je varianta zákonitosti, oba se vyskytují současně, neoddělitelně jako všechny paradoxy. Bůh vystupuje jako osobní i neosobní (aktér dějů) současně. Vždy jsme Celkem i individuálním vědomím.

Svět je vznešený a bolavý současně. Nikdo ve Stvoření tedy nemá život trvale bez problémů, to je základní myšlenka křesťanství, projevená i jinde. Záleží jen, na co zaměříme pozornost, nebo kam jsme dotlačeni.

Z knihy Zesílená intuice channelingové mystiky

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.