Kategórie
Numerológia a Astrológia

Ascendent…

Ascendent jako „brána“ se stává filtrem mezi vším,co se nachází uvnitř horoskopu a vším, co je ve vnějším světě.

Této představě snadno porozumíme, když se po-díváme na horoskop jako na uzavřený kruh se vstupem na ascendentu. Každý z nás má množství různých myšlenek, pocitů a názorů na sebe i jiné. Můžeme znát tisíce způsobů, jakými lze napodobovat druhé, nebo ko-pírovat to, co obdivujeme ve vnějším světě.

Můžeme v sobě cítit možnosti, které však z neznámých důvodů nejsme schopni rozvinout. A je to právě ascendent, jenž soustřeďuje všechny tyto myšlenky, pocity, názory a čin-nosti tak, abychom mohli nalézt smysluplné vyjádření ve smysluplném světě.

Když se na horoskop nedíváme jako na uzavřený kruh, pak se všechny pocity, představy a možnosti, které v sobě cítíme, rozplynou v okolním prostředí a výsledkem bude nesmyslně rozptýlený život.

Může nás přitahovat tolik vnějších podnětů, že se budeme cítit beznadějně malí v příliš velkém světě. Pokud však kruh uzavřeme a necháme pouze jeden vstup znázorněný ascendentem jako bránu mezi sebou a světem, pak máme vhodné podmínky k tomu, abychom soustředili energii ve smysluplném rámci sebevyjádření. Ascendent je filtrem,s jehož pomocí získáváme vládu nad sebou samým.

Vnitřní svět jednotlivce sestává z mnoha prvků – některé jsou osobní, jiné nikoliv.

Můžeme v sobě nést intimní vzpomínky na zážitky z minulosti, nabyté zna-losti (osobní i neosobní), a svůj vlastní způsob, jakým vnímáme svět. Přirozeně, že různé planetární polohy a as-pekty toto všechno ovlivňují. Ale zkoumat vnitřní bytost znamená vidět pouze polovinu obrazu. Guru sedící na vrcholku hory zná mnoho věcí, ale možná netuší, jaké to je, jet přecpaným autobusem. Na druhé straně celkové vědomí některých lidí žasne nad vnějším světem. Tito lidé všechno sledují, ale jsou jaksi odtaženi od všeho, co se ve světě děje. Oba úhly pohledu jsou nevyvážené, protože vnitřní i vnější život je jeden bez druhého neúpl-ný. Ascendent oba spojuje.

Když se díváme na horoskop jako na uzavřený kruh a na ascendent jako na vstupní bránu, začínáme si uvědomovat konstruktivní omezení naší existence na to nejpozitivnější.

Ascendent soustřeďuje pozornost našeho ega a naší identity na ty oblasti, které nám nejvíce umož­ňují být sebou samými. Jakmile se naučíme, jak zaměřit energie svého horoskopu skrze ascendent, začnou mizet nesmyslné překážky, které nám zabraňují být vším, čím být můžeme. Namísto toa zakládat svou identitu na jasném poznání vztahu mezi naší vnitřní bytostí a vnějším světem. Otázka identity se nemůže řešit hledáním psychologických komplexů, které se mohou vyvodit z určitých planetárních dispozic. Tyto planety, i když odrážejí naši vnitřní bytost, nemluví o integraci mezi námi a světem, ve kterém žijeme.

Jak procházíme životem, některé věci vstřebává-me a jiné vypuzujeme.

Věčně zakoušíme proces dávání a přijímání, neboli proud jin a jang, který neustále pře-tváří naši osobnost. Pokud nepoužíváme ascendent, snadno do sebe nabereme tolik z našeho okolí, že už sotva víme, kdo vlastně jsme. Nebo se jako opačný extrém můžeme snažit vydat ze sebe víc, než je pro naše životní prostředí smysluplné. Ale pokud je tento dvousměrný proud v souladu s ascendentem, je jako elektrický proud, který je chráněn před zkratem.

Díky tomuto ochrannému filtru si můžeme vybírat a volit,co do nás vstoupí a co ze sebe vydáme navenek. Analogie s elektrickým proudem říká, že pokud má lampa svítit, oba směry proudu musí být rovnoměrné. Když do sebe vstřebáváme víc, než jsme schopni rozumně vyjádřit, životní proud se stane nevyváženým. Výsledkem je, že v sobě příliš mnoho držíme, a přestáváme tak vidět světlo. Když vyjadřujeme víc než vstřebáváme, proud je opět nestejnoměrný a k osvícení nedochází. Ani pa­sivita (vnímavost vůči životním vlivům), ani aktivita (snaha vložit svou vnitřní bytost do vnějšího prostředí) nepředstavuje plnost života, kterou máme zakoušet. Ještě zajímavější je to, že planety horoskopu nemohou plně projevit svůj potenciál, pokud je plynutí energie skrze ascendent nevyvážené.

Pokud se na planety díváme jako na přijímače nebo přenašeče energie a na jejich rozmístění jako na způsob, kterým se tyto energie mohou interpretovat, pak snadno porozumíme tomu, jak může ho se ego začíná definovat  příliš málo nebo příliš mnoho proudu skrze ascendent zpomalit nebo přetížit celý mechanizmus.

Ascendent spojuje prostor uvnitř nás se světem, kterému musíme čelit.

Abychom mohli být, musíme najít vztah mezi tím, co je v nás, a větší skutečností, která to může pojmout. Když se „to, co je uvnitř“, nemůže pro-jevit, pak naši vnitřní bytost zachvátí pocit beznaděje a zbytečnosti. Když však naopak vnější svět není scho-pen přijmout to, co jedinec nabízí, vnitřní bytost semkne pocit zoufalství a neslučitelnosti. Ascendent působí tak, aby všechno, co se nachází uvnitř daného jedince, došlo porozumění skrze kontakt s vnějším prostředím.

Někteří lidé se skrývají sami před sebou a vytvářejí si iluze, přičemž pozorují, jak na nich jejich okolí zanechává neosobní otisk skrze ascendent.

Jiní se zase snaží protlačit celý svůj horoskop skrze ascendent – doslova nutí energii planet a aspektu projevit se. Tím se většinou jejich nitro ztratí v jejich okolí. Hinduisté říkají, že žít život je jako stát na nízkém mostě a sledovat proud vody pod ním. Události se k vám přibližují a opět mizí, vy je vnímáte a prožíváte, ale vaše nitro zůstává nedotčené. Ascendent symbolizuje tento nízký most, neboli styčný bod mezi nitrem bytosti a životními událostmi. Kdybychom nechali své nitro otevřeně prožívat život přes každý dům horoskopu (což bohužel mnoho lidí dělá), můžeme ztratit z dohledu „proud“, který dokáže usměrnit a soustředit naše zážitky na to, co spadá do rámce našeho přirozeného chápání.

I řeka má své břehy. Řeka má rozměr, šířku, tvar a směr. Bez břehů by voda byla všude.

Pokud zažíváme život skrze různé domy horoskopu bez toho, abychom všechno vztahovali zpět k ascendentu, je to, jako kdybychom se dívali, jak řeka mění tvar a směr a přitom ani nevěděli, proč se na to vlastně díváme. Pokud se prožívání všech domů vztahuje zpátky k ascendentu, je možné udržet si vyrovnané porozumění vztahu mezi naším nitrem a našimi zážitky ve vnějším světě. A to nám dává pocit vlády nad svým životem.

Ascendent je bodem ve vědomí.

Přitahuje a vede zbytek horoskopu k těm prožitkům, skrze které může vnitřní bytost navazovat vztah s vnějším světem. Po­kud jedinec užívá ascendent správně, bude přitahován k takovým zážitkům, které zodpovídají povaze jeho ascendentu. Zároveň bude mít odstup od všech zážitků, které se k jeho ascendentu přímo nevztahují.

Takto ascendent magnetizuje vědomí člověka a fixuje jej včasea prostoru, takže může mít kontakt se vším, co potřebu-je k tvořivému kontaktu s univerzálním vědomím bez přílišného rozptylování se tím (vibracemi, událostmi nebo okolnostmi), co na jeho cestu nepatří.

Pro někoho s ascendentem v Blížencích je snadné naladit se na proud zpráv, novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, protože odpovídají povaze tohoto znamení. Člověk s ascenden­-tem v Beranu bude zase vyladěn na ty vibrace, které se vztahují k aktivitě a odvážné konfrontaci se životem. Ve světě kolem nás se nachází spousta různých vibrací a zážitků. Každý ascendent se selektivně nalaďuje na takové zážitky, které mu nejvíc odpovídají.

Každý ascen-dent tudíž vnímá život jiným způsobem.

A bez ohledu na to, co všechno horoskop obsahuje, jedinec bude prožívat svuj vztah k životu skrze povahu svého ascendentu. To je způsob, jakým ascendent vede zbytek horoskopu. Když člověk používá ascendent správně, je pro něj lehké být v souladu se sebou i se svým okolím.

Z KNIHY  Ascendent – Karmická brána duše Schulman Martin

Výpočet ASCENDENTU

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.