Kategórie
Energia

Vyriešenie rodinnej karmy

Včera sme v komentoch načrtli rodovú karmu a tak som hľadala niečo ako reťaz pretrhnúť a oslobodiť sa.

Úlohou Pracovníkov Svetla vo vzťahu k ich pokrvnej rodine je stať sa tým, kým sú. Tým, že to urobia, naplnia svoje poslanie. Ich úlohou nie je meniť ich rodinu, nie je vašou prácou meniť čokoľvek mimo vás.

Nie ste tu na to, aby ste urobili svet lepším miestom. Ste tu na to, aby ste sa prebudili.

A áno, keď to urobíte, svet sa stane lepším miestom, pretože vaše Svetlo naň bude svietiť a prinesie radosť a osvietenie tiež druhým. Ale nezameriavajte sa na svet, či už to je vaša rodina alebo akýkoľvek iný vzťah, do ktorého vstupujete.

Skutočná práca je opustiť všetky tie kúsky na egu založeného strachu a ilúzie, ktoré ste vy sami ako dieťa tak hlboko vstrebali. Spoznanie týchto energetických pečatí, ktoré čiastočne vytvorili vašu osobnosť a uvoľnenie ich častí, ktoré vám nepatria je náročný a intenzívny proces. Je to o ošúpaní všetkých vrstiev cibule, je to o narodení sa druhýkrát.

Kladením dôrazu na tento vnútorný proces, toto druhé narodenie, vás nemienim odradiť. Na druhej strane by som bol rád, keby ste k sebe mali hlbokú úctu. Ste najstatočnejší bojovníci akých poznám. Ste priekopníci, ktorí zažnutím svojho vlastného Svetla na miestach Temnoty a nepriateľstva pripravia cestu pre nové vedomie na Zemi.

Nie je vašou prácou zapaľovať Svetlo v srdci niekoho iného.

Je to na nich, ak to tak urobia.

Môžete ponúknuť iskru, môžete ísť príkladom, ale v žiadnom prípade nie ste zodpovední za prebudenie niekoho iného.

Toto je dôležité zdôrazniť hlavne v súvislosti s vašou pokrvnou rodinou. Často cítite, inštinktívne ako dieťa a viac vedome ako dospelý, že musíte zachrániť vašich rodičov pred ich strachmi a ilúziami. Naviac často si myslíte, že ste v tejto úlohe sklamali. Cítite, že ste neboli skutočne schopní pomôcť svojim rodičom na ceste, ktorú ste si vysnívali.

Táto línia myslenia spočíva na chybnom predpoklade o tom, čo skutočne pomáhanie znamená a čo je vašou úlohou vo vzťahu k vašim rodičom. V skutočnosti je situácia nasledovná. Od vášho narodenia začnete veľmi silno vstrebávať energie svojich rodičov, ako keby boli vaše vlastné. Už viac nedokážete rozlíšiť, kde VY začínate a kde ONI končia. Pretože vstrebete tiež ich strachy a ilúzie, dotknete sa z blízka ich emocionálnych bremien. Tieto bremená im mohli byť odovzdané cez niekoľko generácií na každej strane rodiny.

Môže to mať karmickú stránku, mieniac tým, že ten istý problém sa opakuje znova a znova, až kým „kúzlo nie je zlomené“.

Toto môžete nazvať rodinná karma. Môžu existovať problémy vzťahujúce sa k nevyváženej mužskej a ženskej energii, energie vyplývajúce zo starých tradícií otroctva, problémy týkajúce sa určitých ochorení, atď. Tento druh karmickej záťaže sa vyrieši, keď je v ňom uviaznutá energia uvoľnená, a teda nie je odovzdaná do ďalšej generácie.

Rodinná karma je vyriešená, keď aspoň jeden člen rodiny pretrhne reťaz tým, že sa oslobodí od emocionálneho bremena, ktoré vstrebal od detstva, a ktoré môže dokonca byť aj v jeho génoch.

Člen rodiny, ktorý „zlomí kúzlo“ to urobí po prvýkrát a predovšetkým tým, že pomôže sebe.

Je to o zameraní sa na váš vlastný vnútorný rast a rozmach. Tento rast a rozmach má účinok na „energiu rodiny“. Otvorí možnosti nájsť cestu von aj pre členov rodiny. Pracovník Svetla, ktorý sám seba oslobodil od emocionálnej slepej uličky, poskytne energetickú stopu ostatným z jeho rodiny. Toto dosiahne svojou vnútornou prácou a tým, čo vďaka nej vyžaruje a nie tým, že sa bude snažiť alebo dokonca tlačiť druhých do zmeny a pohybu vpred. To čo energeticky ponúka svojej pokrvnej rodine je možnosť zmeny. Jeho energia im zrkadlí možnosť zmeny a to je všetko, čo musí robiť. Či členovia rodiny budú sledovať stopu je úplne na nich.

Vaša zodpovednosť za niekoho iného ani duchovné poslanie nie sú závislé na jeho rozhodnutí zmeniť sa alebo nie.

Mohli ste sa oslobodiť od svojho karmického bremena, ktoré vám vaša rodina naložila a byť za to zosmiešnení a odmietnutí svojou rodinou a predsa bolo vaše poslanie úplne úspešné. Rozdrvíte hypnotické zovretie, ktoré môžu mať karmické vzorce nad rodinnou líniou a ak máte deti, emocionálne bremeno im nebude posunuté. Toto je to, o čom je poslanie vašej duše.

Predstavte si, že žijete v údolí, ktoré je dosť neúrodné a suché. Celá vaša komunita vám hovorí, že sa nemôžete dostať z tohto údolia – je to všetko čo existuje. Zdá sa, že ste jediný kto si pamätá, že existujú oveľa sviežejšie a úrodnejšie krajiny ako táto. Takže po dlhých úvahách sa rozhodnete skúsiť šťastie a vyliezť z údolia. Lezenie vám vezme obrovské množstvo sily a energie. Nielen, že je cesta veľmi strmá, ale nie sú na nej ani žiadne značky alebo znaky, ktorých by ste sa mohli pridržať. Ako leziete nahor, nechávate za sebou stopu. V určitom bode vyleziete hore, von z údolia, a krajina, ktorá pred vami leží vás zaplaví radosťou a pocitom uznania. Vedeli ste, že tam je niečo, čo dáva oveľa silnejší pocit domova ako vaša rodná zem. Nadšene pozeráte dole a hľadáte svoju rodinu. Boli by ste radi, keby sa k vám pridali a divili sa s vami tomuto veľkolepému výhľadu. Radi by ste zdieľali svoje víťazstvo. Ale nikoho tam dole nevidíte, a keď zbadáte nejakých vzdialených ľudí, zdá sa, že vôbec nejavia záujem o vašu Cestu.

Toto sa stáva dušiam Pracovníkov Svetla často. Žiadam vás, aby ste v tomto ohľade netrúchlili nad stratou rodiny. Ponúkli ste im veľkú službu, tým že ste odkráčali z údolia, tým že ste uvoľnili cestu a zanechali stopu. Táto stopa tam ostane a nastane deň, keď ju niekto, kto chce vyliezť von z tohto údolia použije. Stopa je energetický priestor, ktorý ste im sprístupnili.

Vybudovanie tejto stopy bolo vašim účelom, kvôli ktorému ste sa narodili s týmito rodičmi a v tejto rodine.

Nie je vašou úlohou nútiť vašu rodinu ísť hore alebo ich niesť von z údolia na vašich ramenách!

To nie je vaša úloha. Kedykoľvek sa snažíte ťahať vašich rodičov alebo rodinu hore strmou horou, bránite si vo vlastnom raste a budete rozčarovaní a sklamaní. To nie je Cesta duchovného rastu a alchýmie. Tí ostatní, ktorých milujete a chcete s nimi zdieľať svoje Svetlo, si môžu zvoliť život v údolí po ďalšie storočie alebo viac. Je to na nich. Ale nadíde deň v ich vlastnom čase, keď objavia malú stopu, ktorá vedie hore a budú si myslieť: „Hej, toto je zaujímavé, poďme hore a skúsme to, nemám sa tu dole už vôbec dobre.“ A idú preč. Začnú svoju vlastnú Cestu vnútorného rastu, ich vlastný výstup do Svetla. A nie je to nádherné, nie je to úplne úžasné, že nájdu značky pozdĺž Cesty, stopu, ktorej sa môžu držať? Budú musieť prekonať svoje vlastné výzvy, ale bude pre nich postavený maják, ktorý osvetlí ich Cestu. Ako priekopník ste uvoľnili Cestu cez divoké a neznáme územie a vami vydláždená Cesta bude použitá s vďačnosťou a poctou.

Na to, aby ste boli skutočne slobodní a získali späť svoje Majstrovstvo ako nezávislá duchovná bytosť, musíte opustiť svoju pokrvnú rodinu. Musíte ich nechať ísť, nie len ako ich dieťa ale tiež ako ich rodič. Dovoľte mi vysvetliť túto dvojitú väzbu. Dieťa vo vás potrebuje opustiť nádej, že vaši rodičia vám ponúknu bezpodmienečnú Lásku a Bezpečie. Musí sa pre to obrátiť k vám a vy mu musíte pomôcť opustiť nahnevané, smutné a sklamané časti Dieťaťa, ktoré sa cíti byť zradené vašimi rodičmi. Toto je časť Dieťaťa. Avšak musíte tiež opustiť časť vás, ktorá chce byť rodičom vašich rodičov. Je to typické pre duše Pracovníkov Svetla, že keď vyrastú, sa začnú v nejakom bode cítiť akoby boli rodičmi svojich rodičov. Kvôli svojej vrodenej túžbe učiť a liečiť a ich vyvinutému duchovnému vedomiu, často jasne vidia strachy a ilúzie svojich rodičov a chcú ich vyliečiť. Toto vás môže dostať do mnohých bojov s vašimi rodičmi, pretože vaša túžba im pomáhať je často prepojená s nevedomou potrebou byť uznávaný za to, kto skutočne ste. Inými slovami, zranené Dieťa cez vás hovorí keď sa snažíte pomôcť svojim rodičom a je to recept na pohromu, keď sa snažíte pomáhať druhým prostredníctvom Vašich zranených častí. Skončíte viac ranení a vaši rodičia skončia podobne nahnevaní alebo zmätení.

Opustiť vašich rodičov znamená opustiť všetky túžby ich meniť.

Musíte pochopiť, že to nie je Vašou úlohou kamkoľvek ich viesť. Vašim poslaním je vysporiadať sa s Vašou vlastnou Cestou – to je všetko. Potom, ako ste sa skutočne rozdelili so svojimi rodičmi, uvoľnili ste dvojitú väzbu zistíte, že sa medzi Vami a nimi otvorí nový priestor, oveľa slobodnejší a otvorenejší. Ak ešte stále žijú, môže sa vzťah s vašimi rodičmi stať menej napätým, keďže energie výčitiek a viny opustia scénu. Na druhej strane môžete mať pocit, že ich už nechcete tak často navštevovať. Môžete mať jednoducho málo spoločných záujmov. V každom prípade sa budete cítiť v tomto vzťahu voľnejší, určujúc si v živote svoj vlastný smer bez potreby toho, aby ho potvrdzovali alebo sklonu nahnevať sa a rozčúliť, keď s Vami nesúhlasia.

Vo Vašom živote sa teraz môžete stretávať s ľuďmi, ktorí patria do vašej „duchovnej rodiny“.

Vaša duchovná rodina nemá nič spoločné s biológiou, génmi alebo dedičnosťou. Je to rodina príbuzných duší. Často ich poznáte z minulých životov, v ktorých ste sa spojili prostredníctvom priateľstva, lásky alebo zdieľaného poslania. Je veľmi ľahké sa s nimi dať dokopy, pretože zdieľate vnútornú podobnosť, patríte do tej istej rodiny. Je to druh Návratu Domov, ktorý zažijete. To čo vám najprv dávalo pocit odlišnosti a osamelosti medzi druhými ľuďmi, sa teraz stane základom vášho spojenia a vzájomného uznania.

Spojenie sa s vašou duchovnou rodinou je pravým zdrojom radosti v pozemskom živote.

Kľúčom pre jeho vpustenie do vášho života je nájsť si vašu vlastnú cestu „von z údolia“ a rozpoznať Svetlo vo vnútri. Keď ste schopní rozpoznať vlastné Svetlo v prostredí, ktoré vám ho nezrkadlí späť, stanete sa nezávislými a slobodnými. Nezaťažení karmickými stránkami vašej minulosti, strachmi a ilúziami, ktoré vás držali dole, pritiahnete do svojho života vzťahy, ktoré sú založené na Láske a Úcte, a ktoré odrážajú vašu prebudenú Božskosť.

/Jeshua prostredníctvom Pamely Kribbe

KribbePamela_Spravy-od-Jezisa02-12A4.doc

Podobné články:

UZDRAVENÍ RODOVÝCH KOŘENÚ

UZDRAVENI RODOVÝCH KOŘENÚ … Zlomení pout.

Rodová karma, nenasávejte emoce rodičú

12 replies on “Vyriešenie rodinnej karmy”

Velmi hezký a moudrý text. Ale ne všichni jsou povoláni pouze k práci na sobě. Za sebe mám jistotu, ze jsem povolan být průvodcem druhým, cekal jsem na to povolani nekolik desitek let a citim se v nem kompetentni. Dekuji za publikovani takovych uzitecnych textu. H.

Páči sa mi

Uff nečakala som, že práve vy mi budete komentovať, ale ak môžem využijem toho. Mám pocit, že u jednej známej ide o rodovú karmu a preto som hľadala aj niečo na internete a natrafila na vaše videa. Viem, že náhody neexistujú a veci mi prichádzajú priamo pod ruku. 😉

V ich rodine ide už niekoľko generácii o ochorenia obličiek, ktoré bývajú smrteľné v mladom veku. Toto ochorenie mala ich babička jej 3 dcéry a teraz aj známa a jej dcéra, ktorá ma 16 rokov.Lekári len menia lieky, ale liečba nezaberá. Bolo by možné, ak by sa táto pani mohla s vami kontaktovať?

Čítala som v knihách od zahraničných autorov ako pomocou hypnózy prišli na pravú príčinu ochorenia, ktoré mali ľudia v podvedomí uložené. Verím, že som na vás nenatrafila zbytočne.

Želám pekný večer .:wink:

Páči sa mi

Dekuji za rychlou reakci. Jedu zrovna busem z Brna do Prahy a toulam se pri tom po webu.
To, o cem pisete, by mozna chtelo nejakou lecitelskou jasnovidnou terapii rodove karmy, coz neumim ani nepatrne, proto to nedelam. Neumim ani lecit ledviny. Pomaham lidem, kterym je spatne po dusi, viz http://www.vnitrni-dite.cz. At se tam Vase znama podiva a bude-li se citit oslovena, at se mi prihlasi. H.

Páči sa mi

Ďakujem aj tak za odpoveď. Psychosomatika úzko súvisí s našou dušou, to ako sa cítime a potom sa to odráža na fyzickom tele. V tomto prípade je potrebné liečiť aj dušu. V ich prípade mi prišlo, že je tam nejaké rodové prekliatie, alebo preberajú sa tam chybné vzorce správania vo vzťahoch…netuším, tak ďaleko som v liečení ešte nedospela. Majte krásny deň a ešte raz ďakujem. 😉

Páči sa mi

to je velmi pekny clanok Martinka, asi pozriem viac o tejto pani Pamele, prvy krat o nej pocujem. ale vidim aj v nasej rodovej linii podobne ako pise, suhlasim a hodi sa to aj na moj vztah s mamou.

Páči sa mi

Nič nie je hlúposť, všetko má svoju hĺbku…človek ak nechápe, prečo sa mu také veci dejú..tak hľadá dôvod, pochopenie..Poznám veľa ľudí, ktorí žijú slušne, pomáhali iným a aj napriek tomu sa im udiali ťažké veci.
Žijeme na určitej línii a každá akcia vyvolá reakciu..no je na nás…aký postoj , či čin sme zaujali..taký dopad to pre nás bude mať. Všetko sa to deje len pre skúsenosť a pochopenie duše už tak nekonať a žiť podľa univerzálnych zákonov.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.