Návod na cvičenie Mer-ka-by nájdete tu.

Mer-Ka-Ba- nebeský spoločník…

Mer-Ka-Ba…

Meditácia Mer Ka Ba…

Praktické cvičenia na Mer-ka-bu

Reklamy