Kategórie
Civilizácie

Esejské zrkadlá…

V současné hektické době plné zvratových situací a nefungujících společenských konceptů je schopnost změny nepostradatelnou dovedností k životu v pohodě a v radosti. Dle techniky starověkých Esejců, mistrů duchovních technik e léčení, odhalené v textech Svitků z Mrtvého moře, k nám vše kolem nás promlouvá.

Venkovní svět je encyklopedie plná informací o nás. A pokud víme, můžeme měnit se záměrem cítit se dobře a žít lépe..

Život je zrcadlo, a cokoli mu ukážeme, nám zobrazí a opět vrátí zpět. – Ernest Holmes (1887–1960), zakladatel organizace Věda Mysli

Toto spojení uvedené v citátu připouštějí mnohé starověké texty a hodnotí odrazy vztahů jako cestu k celistvosti a jednotě s vesmírem či chcete-li s božským. V koptských textech Esejců, objevených roku 1947 v hornoegyptském Nag Hammádí poblíž Mrtvého moře jako součást tzv. gnostické knihovny, se můžeme mimo jiné dočíst o skupině sedmi zrcadel, před nimiž v určitém bodě života staneme všichni.

Vztahy představují příležitost poznat se ze všech úhlů. Každý člověk včetně kolegů v práci, spolužáků a životních druhů nám ukazuje něco o nás samých, ať se to týká zklamané důvěry či zoufalé snahy zaplnit prázdnotu. Budeme-li dost moudří, abychom rozpoznali sdělovaná poselství, odhalíme hodnoty, kvůli nimž trpíme. Vztahy ukazují naše radosti, vášně a obavy a strachy.

Vznik této teorie o lidských vztazích se datuje na období před více než 2000 lety.

Mezi současnými vědci a badateli, kteří studují pergameny ze Svitků z Mrtvého moře je také americký geolog, vědec badatel a pionýr tzv. „vědy nové éry“, jež spojuje starodávné poznatky antických civilizací s nejmodernějšími poznatky současné vědy a spirituality Gregg Braden (u nakladatelství EUGENIKA vyšla jeho kniha Smysl změn 2012 a další vývoj Země; o technice zrcadel se mluví také v Bradenově knize Matrix – Božský zdroj).

Braden pochopil význam koncepce “druhých”, jakožto našeho zrcadla, náš venkovní odraz toho, co máme uvnitř. V tomto ohledu nám Esejci zanechali “technologii”, která nám umožní urychlit proces osobní transformace a růstu, dělajíc jej zároveň více harmonickým a příjemným. Jedná se o “vnitřní, interní technologii,” která se k nám dostala díky cenné práci Gregga Bradena, který ji převzal přímo od Esejců a přizpůsobil naší současné úrovni vědomí a díky Greggovu příteli a spolupracovníkovi Silvanu Paoluccimu, italskému badateli, lektorovi a terapeutovi, který metodu jejím dlouholetým používáním rozvinul a zpracoval tak, aby se mohla být předávána dál formou seminářů pod názvem jako Sedm esejských zrcadel lidských vztahů.

Technika esejských zrcadel

Používáním této techniky v našem životě dochází ke změně emocí a dosažení vnitřního míru a klidu; celý svět kolem nás se bude měnit, protože se změní to, kdo jsme my v přítomném okamžiku. Člověk tvoří svou vlastní realitu skrze pocity, myšlenky a emoce; jejich změna může tedy touto reakcí v globálu celkově změnit svět. Ponaučení obsažené v technice sedmi esejských zrcadel je důležité také pro pochopení toho, kolik vnitřní bolesti a pocitu samoty přináší odloučení od Celku či Jednoty způsobené odsuzováním a posuzováním.

Esejská zrcadla nám poskytují klíč k rozpoznání a interpretaci vnějších znamení pro náš růst a vývoj směrem k harmonii, míru a bez těžkých emocionálních zážitků. 

Mezilidské vztahy je třeba číst pro to, co nám mohou komunikovat; proto by měly být analyzovány spíše „zprávy“ samotné, než jejich obsah. Každý vztah s druhými lidmi (jak známými, tak nám velmi blízkými, tak i s lidmi neznámými) obsahuje poklad cenných informací o nás a o tom, jak se stavíme k světu a k životu. Pokud bychom chtěli banalizovat, pak bychom jazykem pseudo-psychologických testů mohli říct: “Řekni mi, kdo je kolem tebe a já ti řeknu, kdo jsi.”

Ještě před tím, než se na techniku sedmi esejských zrcadel podíváme blíže, uvědomme si: 

Naší podstatou je námi zapomenutá Jednota – všichni jsme jedinci všech epoch a dob a ze všech míst, jsme všechny životy, které jsme kdy žili a které jsme se rozhodli nežít, jsme cestou a chodníkem, jsme vzduchem, který nadechujeme do plic a jsme plícemi samotnými, jsme kapkou deště, která mokří oblečení a jsme šatami samými, jsme oblakem nad naší hlavou, jsme obalem, obsahem a celým balíkem dohromady.

Připustíme-li toto, jak bychom kdy mohli kritizovat oblohu, mrak, našeho bratra, když jsme to pořád my (ta obloha, ten mrak, ten bratr)?? 

Je dobré a v pořádku vždy vše, co se nám přihodí a stane, protože je to VŽDY ten směr, kterým se rozvíjí různorodá krása našeho života se zkušenostmi všeho možného tipu, které jsou právě v tom momentě užitečné a prospěšné pro náš vývoj.

Sedm esejských zrcadel

První esejské zrcadlo nás informuje o tom, co vysíláme do okolního světa v přítomném okamžiku.

Druhé esejské zrcadlo nám řekne, co v tomto momentě posuzujeme, soudíme, či odsuzujeme.

Třetí esejské zrcadlo nás prostřednictvím své moudrosti požádá připustit možnost, že v naší nevinnosti se bezelstně vzdáváme velkých části sebe samých, abychom přežili naše životní zkušenosti.

Čtvrté esejské zrcadlo nám ukazuje nás samotné ve vztahu k našim závislostem. Často se nám v průběhu let stane, že si osvojíme a přijmeme vzorce chování, které se pak pro nás stávají natolik důležitými, že re-organizujeme zbytek našeho života ve snaze jim vyhovět. Tyto vzorce nás často spoutávají, vytváří návyky a často je opakujeme proti své vlastní vůli. Díky tomu se pomalu vzdáváme věcí, které máme nejraději – opustíme je, vynecháme je ze svých životů.

Páté esejské zrcadlo je snad nejvíce fascinující. Prostřednictvím charakteru vztahu s našimi rodiči můžete vidět, jaký máme vztah k mužskému a ženskému principu a k božské podstatě.

Šesté esejské zrcadlo, nazývané „temná noc duše“ nám ukazuje naši skutečnou podstatu. Když jsme sami, nazí, bezbranní, zbaveni jakékoli masky, objeví se všechna naše síla a to je to místo a ten moment, kdy pochopíme potenciál naší vlastní vnitřní síly.

Sedmé esejské zrcadlo je nejjemnější a nabízí nám přes naše vztahy poznání, že každý aspekt našeho osobního života je perfektní takový, jaký je včetně událostí , tvarů a hmotnosti našeho těla, našich osobních úspěchů v akademické, pracovní nebo sportovní sféře a že vše je v pořádku tak, jak se to děje a to nehledě na skutečnost, zda dosáhneme cílů, které nám byly stanoveny ostatními.

Přes nabídnutou otázku: “K jakému modelu se připodobňuji pro měření mých výsledků? Jaký metr používám?” jsme vyzváni, bychom se podívali na naše úspěchy v životě bez externích hodnocení a srovnání.

Kdo byli Esejci?

Esejci byli skupinou lidí, kteří žili v Palestině v blízkosti města Qumran a vedli duchovní život. V jejich společenství se učil také Ježíš Kristus. Žili v celibátu, zabývali se zemědělstvím a léčitelstvím, měli mistrovské znalosti o vlastnostech bylin, krystalů a barev a energií a živili se vegetariánskou stravou. Přirozeně spolupracovali s jemnohmotnými energiemi, zvláště s anděly. Brázdili poušť, buď samy či ve společnosti a nabízeli novou vizi vztahu mezi duchem a hmotou a léčitelskou pomoc těm, kdo ji potřebovali.

Na jakém principu technika esejských zrcadel funguje?

Univerzální pole energie – Božský zdroj – je neutrální a odrazí vše, co na něj bylo promítnuto. Otázkou je, zda rozumíme jeho řeči. Božský zdroj nejenže schraňuje naše zkušenosti, ale slouží také jako kvantové zrcadlo, v němž se odráží vše, co jsme vytvořili v souladu s našimi vnitřními hodnotami a přesvědčením. Skutečná podstata těchto hodnot se nejzřetelněji projeví ve vztazích s ostatními lidmi. Někdy je odraz jasný, a pak si řekneme: „Aha! Takhle tedy věci fungují.“ Jindy nás naopak překvapí, když se ukáže pouze zjemněná podoba úsudku, která se podstatně liší od toho, čemu jsme mysleli, že věříme.

Americký vědec Gregg Braden a Božský Matrix 

Zatímco k Božskému zdroji mluvíme jazykem pocitů a hodnot, jež vyznáváme, Zdroj nám odpovídá událostmi, které nastanou. Naše nejhlubší přesvědčení se v tomto dialogu stává plánem pro vše, co zažíváme – ať již jde o životní harmonii, uzdravení těla, vztahy a milostná dobrodružství či kariéru. Protože je tento „rozhovor“ trvalý, nemůžeme se nikdy stát pasivními pozorovateli vlastního života. Pokud jsme při vědomí, pak – v souladu s definicí – neustále tvoříme. Někdy je rozmluva jemná, jindy zase ne. Ať už je ale jakákoli, život v zrcadlené realitě nás ujišťuje, že svět není ničím víc – a také ničím míň – než Zdrojem odrážejícím naše nejhlubší a nejopravdovější vnitřní hodnoty. Tudíž záleží pouze na nás. To také zahrnuje naše důvěrné vztahy, které jsou věrnými obrazy nás samých, jak je vidíme v lidech kolem sebe. Smířit se s nimi však bývá mimořádně obtížné, jakkoli mohou představovat i nejrychlejší cestu k uzdravení.

Pozdrav Gregga Bradena do Čiech a na Slovensko: https://vimeo.com/49301077

ESEJSKÁ ZRCADLA jsou velmi účinný a konkrétní prostředek jak pro osobní růst, tak pro práci s ostatními. Jsou optimální pro terapeuty k individuální práci i k práci se skupinami. Jsou vhodná pro všechny, které zajímá pohoda, radost, zdraví a harmonie vlastní, v rodině, ve vztazích; pro všechny, kteří se o sobě chtějí dozvědět více a skončit tak s nepříjemnými pocity osamělosti, bezmocnosti, prázdnoty, či neschopnosti a odhalíme příčiny, kvůli nimž trpíme.

JAK A KDE SE MŮŽETE S TECHNIKOU ESEJSKÝCH ZRCADEL SETKAT?

Mezinárodní asociace INSPIRÁLA přináší do České a Slovenské republiky Esejská zrcadla formou kurzu vedeného italským lektorem a terapeutem Silvanem Paoluccim. V průběhu kurzu aplikuje účastník pod vedením lektora tuto praktickou techniku na svou životní situaci a prožité zkušenosti a dostává tak konkrétní obraz o svém momentálním stavu a krocích potřebných k jeho případné změně.

CO NÁM TEDY ŘÍKAJÍ NAŠE VZTAHY A ŽIVOTNÍ SITUACE A JAK JE MŮŽEME ZMĚNIT? ..pokud máte záměr naučit se a využít starodávné moudrosti Esejců ve prospěch Vaší cesty životem, zúčastnete se jednodenního intenzivního semináře „ESEJSKÁ ZRCADLA“ se Silvanem Paoluccim, konajícím se v sobotu 06.10.2012 v Bratislavě ve Studiu MAFRA. Více ZDE

Jitka Třešňáková, INSPIRÁLA – www.inspirala.cz

Podobné články:

Jak číst v zrcadlech vztahů…

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.