Kategórie
Liečenie psychosomatika

Štítna žlaza…

335087_stitna-zlaza-zdraviKoordinaci činnosti orgánů a tkání lidského těla zabezpečuje endokrinní systém, který zahrnuje žlázy s vnitřní sekrecí a jejich přímo do krve vylučované produkty – hormony. Žlázy s vnitřní sekrecí citlivě a přesně reagují také na náš duševní stav. Vládce hormonálních žláz, jímž je hypofýza, nám pomáhá dobře kormidlovat naši loď na rozbouřeném moři života. Štítná žláza svým fungováním odhaluje, nakolik jsme srovnáni se svým egem, zda nám příliš nevládne, i vypráví, jak přijímáme různě kvalitní rady a pokyny jiných lidí. Dále ukazuje, máme-li skromnost, trpělivost a toleranci tak říkajíc „v krvi,” nebo se těmto vlastnostem ještě musíme hodně učit. Onemocnění nadledvin říká, že jsme do svého života buď vpustili strach a chybí nám zdravá sebejistota, či že jedeme za svými zájmy stylem: „Kdo mi neuhne, toho převálcuji.” Slinivka břišní svou hormonální činností vypráví, kolik lásky jiným rozdáváme, jak moudře ji nabízíme i zda sami v potřebné míře lásku kolem sebe vidíme a nabízené dobro s vděčností přijímáme. Jak smysluplně konáme, nakolik moudře investujeme své síly, i umíme-li si ubránit prostor pro realizaci vlastních zájmů, o tom podávají svědectví vaječníky a varlata.

Spolehlivé fungování endokrinního systému podmiňují „dobrá” játra – čili činnost hormonálních žláz je dost ovlivněna naší komunikací s okolím.

Vyhýbáme se na nás dopadajícímu násilí, zlobě i bolu. Neradi se též pouštíme do těžkých bitev – nepřítel je silný, různé požadavky a očekávání druhých četné a my jsme přitom „vyzbrojeni” jen dobrým srdcem, vírou a nadějí. Byť se zdá, že naše snažení nepřinese kýžený výsledek, pusťme se do potřebných úkolů. Rozdáváme-li rány jiným lidem, či trpíme poraženeckými náladami, jemná čidla správnosti našeho chování (žlázy s vnitřní sekrecí) nás trápí poruchami – hyperfunkcí, hypofunkcí či nádory.

Struma, hyperplazie, hypofunkce a hyperfunkce štítné žlázy, zánět (tyroiditida) a nádory štítné žlázy

Malá žláza uprostřed krku nemá ráda velká přání. Tělo ničí nejenom vysloveně chybné jednání, ale i s přehnanou intenzitou tvrdohlavě realizované chvályhodné skutky. Kromě správnosti vlastního myšlení i jednání dbejme i na přiměřené tempo svého konání a oprošťujme se od nezdravého lpění, a to nejen na různých věcech a zážitcích, ale i na partnerovi a dětech. Na světě jsou sice pro nás tím nejcennějším, ale přesto naše závislost na nich nemá být pro tělo někdy až zničující.

Co máme tady na Zemi vytvořit, k tomu jsme životem dovedeni většinou samovolně, lehce a bez velikého plánování a námahy.

Nevyplácí se znásilňovat běh života „k obrazu svému”. Život po nás hlavně chce, abychom mu pozorně naslouchali a poté v pravý čas přiměřeně aktivně obecně potřebné a prospěšné konali. Svědomí a v různé míře rozvinutý vnitřní hlas považujme za své nejlepší rádce. Co nám velí svědomí a laskavý šepot nitra, do toho se dejme s chutí, ale přitom vhodným tempem.

Mezi častá onemocnění štítné žlázy patří její zvětšení (struma), snížená či zvýšená funkce (hypotyreóza či hypertyreóza), dále záněty a nádory. Choroby štítné žlázy jsou po cukrovce nejběžnější poruchou endokrinních žláz – trápí asi každého dvacátého člověka. Mnohem více postihují ženy a po „čtyřicítce” potkávají asi každou pátou ženu.

Štítná žláza pomáhá rozvíjet naši osobnost. Podporuje spokojené žití, ale též nás v něm v různé míře omezuje (např. nepříjemným napnutím krku kolem ní).

Předpokladem pro její bezvadné fungování je pochopit zbytečnost velkých požadavků. Obtížně se tento názor přijímá: „Tak mně řekni, co je v mém životě zbytečné,” natož aby byl běžně denně plněný. V jednání se nám občas daří nelpět a nechtít. Občas si řekneme: „Tohle není zase tak důležité, to mít nemusím.” Jenže umíme být skromní, vidět naše skutečné potřeby i chápat touhy druhých trvale i v myšlenkách ?

K zvětšení štítné žlázy může dojít, aniž je žláza hypo či hyperfunkční. Prostá struma bývá zvednutým prstem minulosti.

Kdykoli se podíváš do zrcadla a spatříš svůj veliký „ohryzek”, jsi jím nabádán: „Brzdi !  Brzdi, neboť v hloubi své duše víš, jaké to může mít důsledky.” Kéž by připomenutí uhoněné minulosti (zvětšením štítné žlázy) přineslo pokoj a štěstí do Tvé přítomnosti. Struma ustupuje se zvýšeným přísunem jódu, který duchovně symbolizuje nároky člověka. Zvýšený obsah jódu (dodávaného stravou, koupelemi apod.) chorému říká: „Věřím Ti a pomohu. Nyní jsi moudřejší a máš předpoklady nezopakovat své dávné chyby.”

K hypofunkci štítné žlázy tíhne člověk, který může vykonat duševně a lidsky víc, než zatím světu dává.

Své předpoklady ukazovat vlastním příkladem lidskost nechává víceméně spát a ustrne ve hmotě – buď ho uspokojí ekonomický blahobyt jeho rodiny, nebo se zamotá do sítí povinností, které vykonává už otupěle. Hypofunkce štítné žlázy potkává toho, kdo se nezdravě (byť relativně s vnitřním klidem) zavrtá do starostí, nade vše staví péči o rodinu a strachuje se především o její zevní prospěch. Hlavním úkolem člověka je přece rozvíjet svého ducha. Skutečné úrovni ducha neodpovídající, se skrývanou nechutí vykonávané práce a jednání se u dotyčného projeví pomalostí, netečností a často i vážnější nemocí.

Štítná žláza je, stejně jako vaječníky a varlata, vysvědčením správnosti aktivit dotyčné(ho). A poněvadž je výše, jedná se o aktivity spíše myšlenkové a ne o fyzické přetěžování či „uvěznění” svých sil, jak je tomu u pohlavních žláz.

Učitelem laskavosti a duchovním ochráncem rodiny je žena, úkoly spojené s materiálním zabezpečením rodiny plní více muž. Možná proto poměrně křehká, ale svým projevem vyspělá štítná žláza „zlobí” častěji přirozeně duchovnější ženy a „silově založené” muže tolik neobtěžuje. Synonymem hypofunkce štítné žlázy je myxedém, vyznačující se voskovitou tužší kůží – jedná se o pokročilejší formu hypotyreózy. Při hypotyreóze funguje tělo zpomaleně (už se probuď k duchovnímu životu), projevuje se únava (dřina není právě Tvá „parketa”, ukazuj lásku svého srdce), pocit chladu (jsi jako abstinent, který se snaží naleznout radost v restauraci nevalné úrovně – kde nepatříš, tam chuť do života nenajdeš).

Nemocný se hůře soustřeďuje (Tvé zájmy, ačkoliv si to nepřipouštíš, jsou jiné, práce je pro Tebe málo zajímavá povinnost), má horší paměť (proč myslet na nedůležité, světských starostí je spousta, duchovních radostí poskrovnu) i přibývá na váze (je nejen Tvůj vnitřní svět ale i svět reálný, v němž málo vidíš pohlazení, jež denně dostáváš). Pokud se hypofunkce štítné žlázy brzy neupraví, má suchou kůži (snažit se podle něj nemá cenu, stejně se bude dít to, co chtějí druzí), lámavé nehty (kde máš milovat, tam bojuješ a pak si na skále druhého srdce „drápy” polámeš) a zácpu, jíž vrcholí duševní a myšlenkové ustrnutí člověka, který má na to, aby maličko k lepšímu změnil celý svět.

Mnozí lidé pořád spěchají s přesvědčením, že díky větší rychlosti víc naplánovaného zvládnou. Snaží se přetvořit svůj život zcela podle vlastních představ.

Chvíli jim to s obtížemi jde, ale brzy se sami stávají oběťmi svých plánů. Kdo předběhne čas, ten na druhé často čeká na místech ne právě příjemných – třeba je potkává v čekárně u lékaře nebo za ním chodí blízcí na návštěvy do nemocnice. Kde je vysoko položený cíl, tam častokrát dochází k hlubokému zklamání a rozčarování, jelikož ne vždy nám velké úsilí přinese kýžený efekt a radost.

Člověk svými vysokými nároky, širokým pracovním záběrem a zájmy zásobí svou štítnou žlázu duchovním vyzařováním jódu v takové míře, že se ten stává pro tělo zátěží, a proto je vhodné ho při hypertyreóze v materiální formě tělu nedodávat a potravin s jeho vyšším obsahem se spíše vystříhat. Zklidní-li se jednání i mysl dotyčného, objeví-li pozapomenutou trpělivost, skromnost a bude spokojený s tím, co má, činnost jeho štítné žlázy se stabilizuje. Hyperfunkce štítné žlázy je nemocí neúspěšných podnikatelů, zklamaných snílků, sebe ničících matek a pracovních „hrdinů”.

Nejčastější příčinou hyperfunkce štítné žlázy bývá Gravesova-Basedowova nemoc, což je její onemocnění na autoimunitním podkladě. Vznik protilátek k tyreotropnímu hormonu TSH, který nabádá chorého, aby snížil své lpění, postihuje šestkrát více ženy.

Pokud buduješ stavbu na nepevných základech a touhy svého ducha opomíjíš, může se jednou celé dílo zřítit a Tvé zdraví vážně ohrozit. Většinou to, co je těžké, bývá i k něčemu dobré. Dělej jen to, co Tobě patří. Stále dřeš za jiné, a pak máš i nemocí „za tři”. Další příčinou hypertyreózy bývá zánět žlázy (tyroiditida) spuštěný výkřikem: „Nesouhlasím, takto nebude, změním to,” či nádor. Bojíš-li se vzniku nádoru (kdekoli ve svém těle), tak věz, že nejlepší protinádorovou prevencí je poznání, že nemůžeš žít za druhé, ale jejich chování, komplikující život jim i Tobě, klidně přijmout musíš (tedy, chceš-li být zdravý).

Jódu máme v potravě, přihlédneme-li k tempu našich tělesných a duševních aktivit i k obvyklé rychlosti naší řeči, vskutku málo. Při hypofunkci štítné žlázy si denně polohlasně prozpěvuj a otevírej nitro své. Při hyperfunkci, kdes dříve mluvil, nyní mlč, a promluvíš-li, nechť Tvá slova se linou jako tok řeky v deltě. Bude-li z Tvých úst proudit divoká horská řeka, nediv se, že z toho budeš časem unavený a mít „vyvalené” oči (exoftalasmus). Nemocný hypertyreózou nesnáší teplo (v kotelně přece nikdo v zimníku nechodí a Ty sis v těle svými nároky pěkně zatopil), hubne (zprvu ses cítil silný, teď házíš „flintu do žita”) a jemně se mu třesou ruce (není-li po Tvém, ber to sportovně, naříkáním a zlořečením si ztenčuješ duchovní ochranu; nervové i psychické potíže jsou toho důsledek). Též mu zrychleně a arytmicky pracuje srdce (láska není stálé usilování, láska je všeho pokorné přijímání a tišení ran, které utržili druzí i Ty sám), má teplou vlhkou kůži (co Ti játra udělala, že jim dáváš tak zabrat), trpí průjmy (těžké zkoušky budeš mít za sebou, až je pochopíš; neskončí, kdy si Ty umaneš) a je slabý (zapomeň na to, cos nezvládl, pár dnů úplně vypni, zklidni se a věř ve své zítřejší, ze zušlechtěného ducha vyvěrající úspěchy).

Čím více člověk po něčem touží a žízní-li po novinkách, tím méně má kolem sebe (i ve výživě) jisté duchovní ochrany.

Jeho neadekvátní tužby a cíle obsahují nejen prospěch, ale i určitá pokušení a různá nebezpečí. Dotyčný má v krvi více sodíku, ketolátek a často i cholesterolu, a naopak sníženou hladinu hořčíku, zinku a draslíku. Hladina jódu u něho kolísá podle toho, zda se dokázal chvíli zastavit, anebo pádí životem jako splašený mustang (kromě stravy je ovlivněna i momentálním chováním).

Pro štítnou žlázu velice důležitý jód se dodává do některých potravin, zejména do soli. Je ale velmi rychle prchavý; snad jen naše dobrá předsevzetí vyprchávají dříve než on.

Leží-li přes cestu, po níž musíte jít, překážka, kterou jste schopni jen minimálně ovlivnit, je-li cesta rozbitá, pokrytá padlými kmeny i zlámanými větvemi okolních stromů (chybami Vám blízkých lidí), je to svízelné. Každý člověk se občas cítí být někým v jisté míře ovládaný a svázaný. Vyhrotí-li se vazba mezi ním a jeho usurpátorem, tak si dotyční navzájem negativně ovlivňují štítnou žlázu, poněvadž si intenzivně vyměňují ne právě příjemné a chvályhodné myšlenky i hodnocení chování toho druhého. Člověku, který to s druhým dobře myslí, jenže až moc ho ovlivňuje (za což je nazván tyranem), se obvykle nelíbí, že ho objekt jeho zájmu, jímž jsou většinou jeho děti či partner, málo poslouchá a neváží si jeho cenných rad.

Představami druhého „sešněrovaná” osoba zase posílá svému (údajně) nelaskavému vládci za jeho „péči” alespoň v myšlenkách přání nedobrého: „Jednou poznáš, jaké to je; stejné se Ti vrátí.”

Obě, asi dobře a upřímně to myslící, ale špatně si rozumějící osoby mají pak zvýšené dispozice k hyperplazii štítné žlázy – k jejímu zvětšení a tvorbě uzlíků i nádorků v ní. Uvolněte se. Oprostěte se od všeho, co Vás tíží, moudrým způsobem, který bude brát i ohled na život druhých, na jejich možnosti, schopnosti a omezení. Nespřádejte velké plány, ale ani neupadejte do apatie a beznaděje. Nadměrné touhy plodí obdobně velká zklamání. Skromné čekání: „Uvidíme, co nám Bůh dá,” a vážení si ostatních lidí mnohdy přináší příjemnou a překvapivou odměnu. Věřte ve spravedlnost času, věřte v dobro dřímající v ostatních lidech. Věřte a též v souladu s doporučeními své víry jednejte, aby se všem žilo lépe a šťastný úsměv zdobil i Vaši tvář.

65206_499880040054967_208956546_n (1)

Vždy se ovládej. Nejen sebe chápej, ale i potřeby druhých vnímej. Neprosazuj ustavičně svou a zároveň se svojí pasivitou nenechej zatlačit do kouta. Svůj význam pro tento svět umocňuj svým správným jednáním i optimistickým smýšlením. Nalezni rovnováhu mezi pokorou, odevzdáním se Bohu a tvůrčí aktivitou.

Neboj se, protože Tvůj Otec i život miluje každého. Lásku rozdávej podobně jako on všemu a ona se posléze, v čas pro Tebe příhodný i v potřebné formě a míře k Tobě vrátí.

Jsi strůjcem nového života. Vytváříš nový, lepší svět. Morálně, mravně a s úctou přistupuj ke všemu, co je se stvořením, plodností a budoucím růstem spojeno.

V lásce se člověk rodí, s láskou se na člověka, který opustí tento svět, vzpomíná. Též údobí mezi zrozením a smrtí naplňuj denně, vteřinu po vteřině, láskou. Buď vzorem pro tento svět a jeho nadějí.

 Z knihy Duchovné príčiny ochorení.

Alternatívne spôsoby liečby

Tajomstvá štítnej žlazy

Veľký manuál: Keď štítna žľaza nefunguje

Štítna žlaza z pohľadu západnej medicíny

2 replies on “Štítna žlaza…”

Mockrát děkuji za sdílení 🙂

Článek jsem objevila již před pěti lety, kdy mi pomohl se dostat na jinou – správnou cestu a doslova mi zachránil život a duši. Nemoc se zastavila ve svých kolejích a já jsem konečně mohla přejít.

Chtělo to dost sebezapření a přísné sebekritiky, ale vždy je lepší se snažit osudovým chybám vyvarovat, než potom jenom sklízet to špatné.

Moudrost tohoto článku byla tak přesná, že i nakonec odpovídala mým psychickým poruchám. Psychosomatická a celostní medicína mi už tolikrát pomohly, že články tohoto typu jsou pro mne vyloženě tekuté zlato.

Všem bych tuto knihu vzhledem k mým zkušenostem doporučila, protože jak Louise Hay vždy říká: “When you start cleaning and keep going, eventually the whole house becomes clean.” 🙂

Liked by 1 person

Dobré ránko…aké trefné, že reagujete práve na tento článok. Vidím, akú tému si mám viac naštudovať. Minulý rok môjmu synčekovi diagnostikovali, že má hraničné hodnoty štitnej žlazy a od tohoto problému sa odvíjajú všetky jeho alergie. Viac vecí sme úspešne zvládli, ale je potrebné sa zamnerať na štítnu žlazu. Krásne je na ňom pozorovať , ako psychosomatika poukazuje na všetky problémy, ktoré mal. Lenže k tomu musí dospieť vnútorne každý a som veľmi rada, že ste to pochopila a váš zdravotný stav sa zlepšil.

Veľmi úžasne to vystihuje Anita vo svojom zážitku v klinickej smrti, kedy si uvedomila kým v skutočnosti sme …

https://anitram.wordpress.com/2017/12/27/spoznajme-kym-v-skutocnosti-sme/

Prajem príjemný slnečný deň.

Liked by 1 person

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.