Kategórie
Anjeli

Kto sú duchovné bytosti?

Co jsou vlastně duchovní bytosti?

Jsou to inteligentní individuality vesmírného života, žijící a působící mimo hmotné světy.

Byly duchovní bytosti stvořeny na počátku prvotního tvoření, nebo vznikají stále nové?

healing-angelsTvůrce tvoří neustále, řada nových bytostí není ukončena, jejich existence je nekonečná. Jejich duchovni svět je nejvyšší v hierarchii světů a existoval dříve než světy ostatní. Bůh stvořil bytosti čisté, ale ne dokonalé, se stejnými náklonnostmi vůči zlu i dobru. Nedobří jsou produktem své vlastní vůle. Také moudrost a Boží láska se odrá­ží ve svobodné vůli, schopnosti dané každému stvoření. Rozhodne-li se bytost pro zlo, je za ně sama zodpovědná a musí je sama odčinit. Bohu je trest cizí. Bůh je láska. Trest nebo odměnu volí každé stvo­ření samo a výsledkem této volby je nutnost odčinění nebo odměny.

Tato otázka je na první pohled jednoduchá, vyžaduje však hodně duchovních znalostí. Mnozí o sobě říkají, že jsou již prastaré duše. Mají-li pro toto tvrzeni důkazy, nevím, ale může být pravdivé. Jestli­že je pravdivé, pak je to pro ně smutné. Proč? Protože jsou stále ještě na vývojovém stupni podmíněném hmotnou existencí, stupni nevě­domého člověka, ačkoliv již za nimi leží nesčíslné časové periody, v nichž promeškali příležitost k růstu.

Čím tvořil Tvůrce svá stvoření?

Působením své tvůrčí vůle a prainteligence. Připomeňme si slova Genesis: „Bůh řekl budiž světlo a bylo světlo.” Světlo je energie a životní podstata všeho bytí. Jediné, co pochopíte, je to, že světy byly tvořeny zhuštěním hmoty rozptýlené v prostoru. Země ukrývala ve svém klínu organické zárodky, které čekaly na příznivé okolnosti k růstu. Po ústupu síly, která rozdělovala základní organické síly, se tyto spojily, a tím byl umožněn růst organickým zárodkům života. Před stvořením Země se nacházely organické elementy ve fluidálním stavu ve světových prostorech. Zárodek lidství je v těchto or­ganických elementech. Proto bylo řečeno, že člověk byl stvořen z hlíny.

Vývoj probíhal v různých časových úsecích. Fyzické a společenské rozdíly mezi lidskými rasami vycházejí i z klima­tických a životních rozdílností. Celé lidstvo však tvoří jednu rodinu, ačkoliv různé národy mají odlišné představy o Tvůrci a jeho tvoření. Bibli je nutno rozumět jako alegorii. Poznatky fosilního rázu na­příklad přinášejí poznání, že zmíněných šest dní v procesu tvoření odpovídají v podstatě stejnému počtu vývojových period, z nichž každá trvala přibližně tisíce století. Člověk však není vždy schopen rozumět jejímu symbolismu.

Mají duchovní bytosti formu, postavu a záření?

Ano. Lidské oči je mohou vnímat jako zářící postavu vysílající silné světlo, jako zářící ovály nebo postavy tvořené nesčetnými svě­telnými body. I zde je rozhodujícím faktorem vývojový stupeň du­cha, jeho úkol a stav, což zároveň znamená, že ne všechny duchovní bytosti se vyznačují stejnou světelnou intenzitou. Čím vyšší je duch, tím silnější světlo jej obklopuje a opačně.

Člověk potřebuje obrazy a postavy k uspokojení své obra­zotvornosti, a proto již celá staletí znázorňuje duchovní bytosti hmotnou formou a vybavuje je vlastnostmi, které charakterizují jejich přednosti nebo chyby.

Je duchovní bytost schopna přispívat vlastními silami ke své­mu vývoji?

Tato otázka se týká i vás, obyvatel Země, neboť i vy jste ve své podstatě duchovními bytostmi.

Moje odpověď zní – ano. Čím větší je snaha, čím silnější je lás­ka a touha, čím užší přimknutí se k zákonům Božím, tím rychleji stoupáte ve svém duchovním vývoji.

Mají duchovní bytosti již od počátku jejich stvoření vědomí?

Mají, ale ještě ne zvlášť vysoce vyvinuté. Čím více se podílejí na plnění božských zákonitostí a vývojové spolupráci, tím rychleji se vyvíjejí jednotlivá vědomí jejich vlastního Já i jejich vůle. Obojí je bezpodmínečně nutné, neboť Tvůrce vybavil svá stvoření svo­bodnou vůlí proto, aby mohla samostatně rozhodovat.

Mají duchovní bytosti, které se po odpadu od Boha k němu vrátily a svým úsilím získaly dokonalost, před Bohem menší hodnotu než bytosti, které zůstaly čisté a věrné?

Ne, Bůh je dokonalá bytost, Bůh je Láska, která objímá a miluje všechny s nezměněnou intenzitou, z celého srdce.

Mají prvotní duchovní bytosti – Archandělé, Cherubíni, Serafíni, Trůnové a ostatní vysocí nebeští andělé před Bohem větší význam než bytosti druhé tvůrčí periody?

Ne. Čisté, dokonalé bytosti stojí na špičce vývojové spirály, ale Tvůrce nehledí na stav, jméno a hodnost, nýbrž na intenzitu lásky k bližnímu a působení ve prospěch všeho stvoření.

Prošly duchovní bytosti – i ty nejvyšší – všemi vývojovými stupni?

Ano. Všechna božská stvoření se vyvíjejí stupeň po stupni, pro­tože byla stvořena jen jako bytosti čisté, ale ne dokonalé. Dokona­lost musí být získána jimi samými. Slůvko “jen” zní trochu jako devalvace, ale bylo by krásné, kdyby stvoření zůstala “jen” čistá. Ne­byla by zde na Zemi, nýbrž v prostorách, o jejichž existenci si lidské vědomí není schopno učinit představu.

Bytosti, které zůstaly věrny Boží zákonitosti, zůstaly v nadzemských prostorách na různých vývojových stupních. Ty, které se od Boha vzdálily, se vtělily na polohmotných nebo hrubohmotných svě­tech, přiměřeně síle svého osobního zatížení.

Existují skuteční démoni?

Jejich existence je zcela reálná, ale ne v tom smyslu, že by byli Tvůrcem jako démoni stvořeni. To je důležitý poznatek, který si dobře zapamatujte. Démoni volili silou své vlastní vůle protirotační vý­vojový směr – ne jednou, ale stále znovu, mnohokrát – až došlo k jejich zhmotnění. I oni se jednou vrátí ke svému Tvůrci, který je s láskou přijme. Ale jejich návrat bude trvat dlouho. Nikdo však ne­bude zatracen. Milující, milosrdný, spravedlivý Otec není schopen na věky své potomky zavrhnout.

Zdroj: Rozhvory se životem

4 replies on “Kto sú duchovné bytosti?”

ANJELI A VYSSI SVET. Takze zacinam od uplneho zaciatku a budem pokracovat postupne po clanoch ako idu. Bude to velmi dlha doba na citanie,pocuvanie atd. No verim v moj postup a ucenie sa tomuto -comu sa venujes uz roky ti mila Anitram-anjel na zemi. Viem ze vela si dostala od najvyssieho stvoritela vsetkeho, alebo jeho archanielou, cherubinou, a pod.

Páči sa mi

Ondrej…ale to je kvantum informácíí a ja nechcem po nikom, aby šiel mojou cestou. Okrem toho, veci, ktoré ma kedysi zaujímali ,už vnímam inak a na to by mal prísť každý….aj vy sám už veľa vecí vnímate inak, ako predtým.

Vaše vnútro vám napovie, akým smerom seba nasmerovať… hlavne vedome seba vnímať s láskou a nájsť v sebe svoje božstvo….a to zvládnete aj vy Ondrej…Vaša duša a vedomie vás navedú…Boh nech vás ochraňuje.

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.