Kategórie
Duša Energia

Naše spriaznené duše…

188929_445757245493437_848742679_n

Slovné spojenie spriaznené duše asi každý poznáte. Beny  dal dnes na svojom blogu  článok o nich a ja som hľadala niečo viac. Občas mám nutkanie ísť za niečim do hĺbky jej podstaty a potom zistím, že som si len overila to, čo som už vedela vďaka skúsenostiam. Do môjho života vstúpilo viacej ľudí. Niektorí kráčajú so mnou už dlhší čas, niektorí len chvíľu. Za ten čas som  pochopila , že nielen ja ich mám k niečomu naviesť, ale tak isto si vziať od nich ponaučenie a uvedomiť si niečo. Zaujímavé bolo, že vždy mi prišlo, čo si mám  u toho človeka uvedomiť a k čomu ma on nepriamo navádza. 😉

Niektorí z nich mali schopnosti, ktoré som ja nemala rozvinuté. Mala som pocit, že svojou túžbou som si ich k sebe pritiahla, ale  nie v takej miere ako ich ovládali oni. Až teraz som vlastne pochopila ,že  to sú moje spriaznené duše, ktoré mi prišli niečo pomôcť rozvinúť. Na úrovni duší sme si  blízky a  našli sme spojenie aj na fyzickej úrovni, aj keď len cez písmenká, slová a myšlienky. 😳

Vaše srdcové centrum vyžaruje magnetickú prítomnosť duše. Utvárate si spojenie so svojou spriaznenou dušou v rovine duší.

Až budete pracovať so svojimi srdcovými centrami a precvičovať si duchovnú lásku, vzrastie vaša chuť pritiahnuť si do života nových priateľov a svojich najbližších, ktorí dokážu na novú úroveň lásky odpovedať a opätovať ju. Budete chcieť žiť s takými ľuďmi, s ktorými sa cítite hlboko spojení, zdieľate spoločnú cestu a poslanie a môžete spoločne rozvíjať duchovný vzťah. Takýmto ľuďom budeme teraz hovoriť spriaznené duše.

Väčšina ľudí má v tomto živote viac ako jedného takéhoto človeka. Možno už teraz máte niekoľko duchovných vzťahov so svojimi priateľmi či milovanými. Spriaznenou dušou môže byť váš životný partner, blízky priateľ, vaše dieťa alebo milenec. Môže to byť niekto, s kým zdieľate duchovnú cestu, alebo robíte spoločne prácu vo svete. Niekedy ide o záväzok byť rodičmi určitej duši. Alebo podporujete nejakú bytosť na ceste rastu, podobne ako to robíme deťom.

Spriaznenou dušou môže byť človek, ktorý prišiel s vami a prechádza podobnými lekciami. Alebo niekto, kto vám prišiel pomôcť v duchovnom raste tým, že vám umožňuje uvidieť, akí ste, a ponúka vám možnosti viac otvoriť svoje srdce.

So svojou spriaznenou dušou ste mohli mať kontakt už počas viac životov a spoločne pokračujete v dosť rozvinutom vzťahu z minulosti, alebo môže ísť o váš celkom prvý spoločný život. Rozhodnite sa, či si chcete pritiahnuť staršiu, mladšiu alebo rovnako starú dušu.

Duchovný vek je v mojom pojatí množstvo lásky, duchovnej vôle a životnej práce, ktoré sú ľudia schopní vyjadriť prostredníctvom svojich osobnosti. Duchovný vek odráža mieru, do akej sú ľudia schopní žiť ako ich duše a prijímať jej vplyv do svojej osobnosti. Vek duše v ďalej uvádzaných príkladoch je relatívny. Váš partner i vy môžete byť veľmi staré duše, a napriek tomu bude jeden z vás podľa nášho rozlišovania mladšou dušou. Alebo žijete so staršou dušou, a predsa ste sami tiež veľmi stará duša.

Rozhodnite sa, či si chcete pritiahnuť pre svoj intímny vzťah rovnako starú, mladšiu alebo staršiu dušu, alebo necháte voľbu na svojej duši. Vzťah s mladšou dušou vám dá možnosť rozvíjať svoje umenie učiť, slúžiť a posilňovať. Mladšie duše vám ponúkajú príležitosť predať mnoho z toho, čo ste sa naučili, a uvedomiť si, ako ďaleko ste vlastne došli. Byť učiteľom môže byť veľmi prínosné, pokiaľ sa od vás partner – mladšia duša – chce učiť a je ochotný/á rásť.

Pokiaľ sa však mladšia duša nechce meniť ani vyvíjať, budete sa skôr z tohto vzťahu cítiť skôr vyčerpaní a frustrovaní než nabití.

Ak je medzi vašim duchovným vekom a vekom vášho partnera veľký rozdiel, ak je váš partner ako duša o veľmi mladšia, potom budete najskôr vydávať príliš energie s nevalnými výsledkami. Vo vzťahu s mladšou dušou budete mať príležitosť získať schopnosť trpezlivosti a súcitenia. Naučíte sa, ako posilňovať druhých, bez toho, aby ste preberali zodpovednosť za ich život, chránili ich alebo im brali ich lekcie. Objavíte, ako je možné byť vo vzťahu s niekým, kto nevidí tak ďaleko ako vy lebo jeho vízia nie je tak rozvinutá. Vašou výzvou bude milovať, byť pokorní, odpúšťajúci a láskaví. Mladšie duše sa niekedy cítia staršími dušami ohrozené a snažia sa podlamovať ich sebavedomie a osobnú silu, aby sa sami cítili lepšie.

Ak sa rozhodnete spojiť s mladšou dušou, uistite sa, že tento človek naozaj chce to, čo ponúkate, a je ochotný sa meniť a rásť. Ak je tomu tak, potom môže byť život s takouto dušou veľmi obohacujúci, pretože môžete sledovať a zdieľať jej zretie. Väčšina z vás si vyberá život s dušou približného veku. V takých vzťahoch rastiete obaja rovnako rýchlo a prechádzate radou podobných lekcií. Tieto vzťahy majú potenciál buď prežívať veľa radosti, alebo intenzívne konflikty. Vašou skúškou bude naučiť sa milovať seba samých. Miera vašej sebalásky rozhodne o tom, do akej miery môžete milovať toho druhého, ktorý vám odráža mnohé z vašich vlastných osobnostných rysov a vlastnosti.

Vzťah rovnako starých duší poskytuje obrovské možnosti pre intimitu, pretože poznávať druhého pre vás je ako poznávať seba samých. Bude potrebná ochota byť zraniteľní a pustiť si druhého do srdca. Bude dôležité naučiť sa milovať to, čo ste na sebe milovať nechceli, pretože len tak dokážete milovať toho druhého. Mnoho získate, keď necháte za sebou obviňovanie a sebaľútosť a uvedomíte si, že môžete dostať len to, čo dáte sami sebe. Vašou výzvou bude skľudniť svoje emócie a rozlišovať, kde končíte vy a kde začína ten druhý. Vzťah so staršou dušou prináša zasa iné výzvy. Možno si myslíte, že takéto vzťahy sú najľahšie, pretože v nich dostávate veľa súcitenia, pochopenia a duchovného svetla. So staršou dušou budete „študentom“. Vašou výzvou bude rásť a opustiť akékoľvek nevyspelé reakcie vychádzajúce zo solárneho plexu.

Ak je duša vedľa vás príliš rozvinutá, môžete byť vyzývaní k tempu rastu, ktorý pre vás bude až príliš rýchly.

V takomto vzťahu sa budete učiť, ako milovať seba samých bez posudzovania, porovnávania sa a pocitov menejcennosti či sebapodceňovania. Staršie duše sú schopné odpútať sa od osobnostných reakcií a ponúkajú vám skôr neosobnú, múdru lásku. To pre vás nebude vždy príjemné. Dary staršej duše prichádzajú často vo forme, akú ste akurát nechceli, takže sa budete musieť učiť zamerať sa skôr na ich esenciu, než na svoje očakávania špecifických činov, slov alebo chovania. Budete s niekým, kto má ďalekosiahlejšie vízie než vy, takže bude potrebné učiť sa veriť si a rozvíjať svoje vlastné vnútorné vízie.

Bude dobre učiť sa rozpoznať, kedy sa poddať múdrosti a vedeniu druhého, a kedy sa riadiť len podľa seba. Staršia duša môže dať do vzťahu mnoho a môže byť naozaj potešením s ňou zdieľať. Môžu vás naučiť veľa vecí. S ich múdrosťou, vhľadmi a uhlami pohľadu budú veľkým prínosom do vášho života. Pomôžu vám rásť na základe ich vlastného príkladu, spôsobe života a premýšľania o ňom. Tak ako každé iné spojenie, i vzťah so starou dušou dáva mnoho úžasných možností rovnako ako výziev. Vzdajte sa predstáv, že vám vzťah so spriaznenou dušou vyplní každé vaše prianie.

Ak si chcete pritiahnuť spriaznenú dušu ako svojho životného partnera, budete sa musieť zbaviť niekoľkých iluzórnych predstáv. Jednou z nich je domnienka, že so svojim duchovným spriaznencom budete žiť po celý zbytok vášho života. Vaše duchovné vzťahy totiž môžu trvať pár týždňov, niekoľko mesiacov alebo mnoho rokov, a vždy budú veľmi kvalitné a dôležité pre váš život. Čas nehrá rolu. Niektorí ľudia žijú so svojim partnerom až do konca života. U iných sa ukáže, že sa zišli, aby sa niečomu naučili a naplnili svoje vzájomné poslanie v kratšej dobe. Nemerajte teda dôležitosť svojich vzťahov dĺžkou vášho spolužitia.

Iluzórna je tiež viera, že pre vás existuje len jedna spriaznená duša, ktorá by mohla byť vaším jediným ozajstným životným partnerom.

Možno že ste už mali duchovný kontakt s niekým, s kým ste hlboko zdieľali a vzájomne o seba sa starali a vaše láskyplné spojenie veľmi prospelo vám obom vo vašom raste. To, že ste sa prestali vo vonkajšom svete stýkať, neznamená, že to nemohol byť vzťah so spriaznenou dušou. Ľudí – spriaznených duší, s ktorými by ste mohli žiť v duchovnom vzťahu, je vždy niekoľko a objavia sa, keď dozrie čas. Záleží na lekciách, ktorými máte prejsť, a na vyššej ceste, ktorú si volíte. Podľa toho si budete v každom okamihu priťahovať tie pravé duše. Dôležitá je samozrejme tiež pripravenosť vášho partnera byť s vami.

V akomkoľvek vzťahu spriaznených duší sa budete musieť vzdať ilúzie, že na vás čaká dokonalý človek, ktorý do poslednej bodky splní každé vaše prianie a dá vašej osobnosti všetko, na čo si spomenie. Nečakajte, že ideálna spriaznená duša je neomylne milujúci človek, s ktorým je vždy ľahké súžitie, súhlasí zo všetkým, čo poviete alebo urobíte, a ponúkne vám jednoduchý a pohodlný život. Niekedy to tak bude, zatiaľ čo inokedy vám dá svojimi nezrelými prejavmi lásky príležitosť učiť sa milovať ako duša.

Spriaznené duše vám vždy napomáhajú rásť a dávajú vám šancu viac prebudiť svoje srdcové centrá.

Tento proces rastu je niekedy ľahký, inokedy zložitý. V duchovných vzťahov máte báječnú príležitosť pracovať v rovine duší. Rozhodnite sa, či pritiahnutie si spriaznenej duše je teraz ďalším krokom na vašej ceste. Než si začnete priťahovať spriaznené duše, bude dobre spojiť sa so svojou vlastnou dušou a zistiť, či je to naozaj váš ďalší krok. Až s ňou splyniete, predstavujte si, ako vám svieti na cestu, aby ste lepšie videli kroky, ktoré máte pred sebou. Nechajte obiehať energiu medzi svojimi srdcovými centrami, s nádychom smerujte energiu zo svojho srdcového centra do hlavového centra, a s výdychom posielajte svetlo do skrytého bodu. Znova sa nadýchnite, preneste energiu solárneho plexu do srdcového centra, potom do hlavového centra a takto pokračujte v cirkulácií svetla medzi jednotlivými srdcovými centrami.

Naplňte sa láskou a múdrosťou svojej duše. Požiadajte ju, aby vám pomohla poznať, či pritiahnutie si spriaznenej duše je pre vás teraz ten pravý krok.

V tomto rozšírenom stave múdrosti a lásky načúvajte odpovediam. Ak nezískate zreteľný vnem, že teraz je ten pravý čas pritiahnuť si spriaznenú dušu, alebo sa o to už dlhší čas bez výsledku snažíte, pracujte so svojimi podosobnosťami. Skúmajte, či niektorá z nich nemá strach alebo či nejako vášmu stretnutiu nebráni. Môžete mať podosobnosť, ktorá neverí, že je možné mať vyživujúci, naplňujúci duchovný vzťah. Iná vás chce trebárs chrániť pred bolesťou alebo stratou slobody. A ďalšia sa zas možno bojí, že budovanie nového vzťahu znamená veľa práce a nové životné problémy a zápasenie. Spojte sa so svojím vyšším ja a povznášajte tieto svoje podosobnosti do svetla. Požiadajte ich o pomoc a spoluprácu. Pokiaľ si i naďalej nebudete istí, nesnažte sa ďalej si priťahovať partnera a spýtajte sa, aký iný ďalší krok máte teda urobiť.

Priťahujte si priateľa a spriaznenú dušu len vtedy, keď cítite, že je to ten pravý ďalší krok.

Stretnite sa so svojim duchovným partnerom v rovine duší. Až budete pripravení stretnúť sa so svojou spriaznenou dušou, zamerajte sa na Solárne svetlo a nechajte ho, nech vás vynesie do roviny duší. Zavolajte si svoju dušu a splyňte s ňou. Vo svetelnom mori preciťujte iskrivé svetlá mnoho, mnoho ďalších duší. Potom pomyslite na vzťah, ktorý si chcete do života privolať, napríklad svojho životného partnera, najlepšieho priateľa alebo dieťa a podobne. Chcete si pritiahnuť staršiu, mladšiu alebo rovnako starú dušu? Môžete tiež požiadať svoju dušu, aby vám priviedla takého duchovného spriaznenca, ktorého spoločnosť bude práve teraz najlepšia pre váš rast. Vaša duša vie presne, čo robiť, aby vám pritiahla spriaznenú dušu. Pripojte sa k volaniu, ktorým vaša duša k sebe pozýva dušu daného človeka.

Ďalej sledujte svojim vnútorným zrakom, ako v mori svetla jedna z duší na volanie reaguje a začne sa k vám približovať. Na chvíľku prestaňte čokoľvek robiť a so zavretými očami do seba vstrebávajte nádheru tohto okamihu, tento pocit spojenia a vzájomného rozpoznania. Vrelo túto dušu privítajte a vnímajte, ako vás zdraví. Teraz ste s dušou svojho duchovného partnera, i keby ste mali pocit, že si všetko len predstavujete. Duša tohto človeka je rovnako šťastná, že je s vami, ako sa tomu tešíte vy. Všimnite si, aká nádherná a veľkolepá duša to je. Skúmajte, aké je byť s niekým, kto umocňuje vaše svetlo, ktorého vývoj sa dopĺňa s vaším, a kto prišiel, aby sa s vami učil a rástol.

Predstavte si, ako zniete tónom svojej duše, ktorý sa prelína s tónom duše vášho partnera, a spoločne potom vytvárajú nádhernú symfóniu zvukov.

Vyžarujte lásku k duši tohto človeka. Prijímajte lásku, ktorú vysiela ona k vám. Vnímajte krásne obrazce svetla, ktoré môžete spoločne tvoriť. Hrajte si a užívajte možnosti byť spolu ako dve duše. Spýtajte sa vo svojej mysli tejto duši, či je daný človek pripravený sa s vami stretnúť. Potrebuje nejaký čas, aby sa na to pripravil, alebo sa s vami môže stretnúť už veľmi skoro? Odpoveď nemusí prísť v podobe slov. môže to byť vnútorný pocit, dojem alebo vedomosť. Spýtajte sa seba i duše toho druhého, či nepotrebujete vy sami niečo urobiť, aby ste ho mohli prijať do svojho života. Ak cítite, že sa chcete teraz stretnúť s týmto človekom, a on sa zdá byť tiež pripravený, pozvite ho do svojho života. Staňte sa magnetom pre svojho duchovného partnera. Pritiahnuť si tohoto človeka do svojho života môžete prostredníctvom magnetizmu svojho srdcového centra. Až budete pripravení, dovoľte svojej duši naplniť drahokam vášho srdcového centra takou láskou, že sa vaše srdcové centrum stane magnetom. Bude vyžarovať mocnú magnetickú lásku. Vylaďte sa na pocit, ako môže byť váš drahokam v srdcovom centre krásny, magnetický a žiarivý. Spojte sa na úrovni duše so svojim duchovným spriaznencom. Z drahokamu vášho srdcového centra vychádza prúd žijúcej lásky a priťahuje vám tohto človeka, volá ho alebo ju do vášho života.

Pri tejto svojej práci si predstavte, ak chcete, akýkoľvek obraz alebo pocit, ktorý si vyberiete pre zavolanie svojej spriaznenej duše. Preciťujte, ako sa vaše a jeho srdcové centrum k sebe navzájom otvárajú. Či už sa spojíte i vo fyzickej rovine či nie, svoje spojenie v rovine duší už máte.

Môžete teraz začať rozvíjať váš vzťah na úrovni duše, hrať si spolu ako dve duše. Harmonizovanie vášho vzťahu na úrovni duše pomôže vám obom byť magnetickejší, takže sa budete viac priťahovať.

Obvykle vám to pritiahne toho druhého do vášho života rýchlejšie a až sa stretnete, začne váš vzťah vo vyššom tóne. Stretávajte sa v rovine duše tak často, ako budete chcieť. Urobte tohto človeka súčasťou svojho života a vybudujte medzi vami lásku, ktorá sa prejaví, až sa fyzicky stretnete. Môžete sa s ním spájať v rovine duše v kľudných chvíľach, keď sa obraciate do seba alebo kedykoľvek si na to spomeniete. Nechajte obiehať energiu medzi svojimi srdcovými centrami a vyžarujte k tomuto človeku rôzne kvality lásky duše.

Zopakujte si cvičenia na spájanie v rovine duší, ktoré ste sa učili v predchádzajúcich kapitolách, a zopakujte si ich tentoraz s človekom, ktorého ste si vybrali ako spriaznenú dušu, ku ktorej budete vyžarovať lásku. Pri tejto svojej práci vytvárate vzťah s týmto človekom v rovine duší. Verte, že vaša spriaznená duša existuje a objaví sa. Potom, čo ste si magneticky priťahovali spriaznenú dušu, v sebe budete chcieť objaviť všetky presvedčenia, ktoré vám bránia, aby ste si tohto človeka mohli do svojho života pritiahnuť. Presvedčenia sú závery, ktoré ste si urobili o povahe reality. Môžu rušiť prácu magnetizmu vychádzajúceho zo srdca, alebo naopak váš magnetizmus posilnia a pomôžu vám si svoju spriaznenú dušu pritiahnuť.

Uvoľnite akékoľvek negatívne prístupy, ktoré ste si v sebe vytvorili, typu: „Nie je okolo mňa nikto, kto by bol na rovnakej úrovni ako ja a zaujímal sa o podobné veci,“ alebo „Je ťažké stretnúť nových ľudí.“

Pokiaľ už nejakú dobu pracujete na tom, aby ste si do života pritiahli životného partnera, a ešte sa vám to nepodarilo, pusťte všetky svoje presvedčenia, že nájsť lásku je ťažké, že jej nie ste hodní alebo, že žiadny slobodný muž či žena už okolo vás nie je. Nemáte v sebe náhodou presvedčenie, ktoré by hovorilo, že spriaznená duša neexistuje? Pracujte s týmito obmedzujúcimi presvedčeniami, aby ste ich zmenili. Povedzte si, že existujú duše, ktoré sú tak rozvinuté, ako vy, že stretnúť spriaznenú dušu je ľahké, a podobne. Zachyťte každú negatívnu myšlienku hovoriacu, prečo nemôžete stretnúť alebo si pritiahnuť spriaznenú dušu, a zmeňte ju na pozitívnu afirmáciu o tom, prečo môžete a budete mať vzťah s niekým, s kým ste zladení v rovine duší. Keď sa otvoríte láske zo všetkých zdrojov, budete lepšie pripravení na milujúci duchovný vzťah a váš magnetizmus, ktorý vám partnera pritiahne, bude silnejší.

Prijímajte do svojho života viac lásky, než ste si kedy dovolili. Precvičujte si prijímanie lásky odvšadiaľ – od priateľov, zvieratiek, detí a všetkých, kto sa objaví vo vašom živote. Dovoľte ľuďom, aby vás milovali. Keď sa naučíte prijímať lásku, budete mať silnejší magnetizmus, ktorý vám vášho partnera pritiahne. Robte veci, ktoré do vás vlievajú život. Buďte pre svojho duchovného spriaznenca magnetickí. Akonáhle ste zavolali svojho duchovného partnera, neodsúvajte svoj vlastný život bokom, dokiaľ sa neobjaví váš duchovný partner. Máte vo svojom živote veci, ktoré ste chceli začať robiť, ale odkladáte ich, pretože si myslíte, že váš duchovný spriaznenec musí byť pri tom? Robte ich teraz. Choďte do hôr, stanujte, cestujte, a tancujte; Prihláste sa na nejaký seminár; začnite s novým koníčkom; ďalej rozširujte svoje vedomie. Robte čokoľvek, pri čom sa cítite plní života. Pýtajte sa seba samých, či si myslíte, že je niečo, čo nemôžete mať, dokiaľ nestretnete svojho duchovného partnera. Od druhých môžete prijať len to, čo môžete dať sami sebe. Spriaznená duša vás neurobí celistvými.

Bude zrkadliť akékoľvek vaše vnútorné vákuum, ale nemôže ho vyplniť. Ak chcete, aby vám priateľ, životný partner alebo dieťa priniesli do života viac lásky, vneste si do svojho života viac lásky hneď teraz.

Keď sa stretnete so svojim duchovným spriaznencom v rovine duší a pozvete ho alebo ju do svojho života, môže trvať ešte nejaký čas, než sa osobne stretnete. Zatiaľ je vašou cestou možno spojenie so svojou dušou, než spojenie s niekým iným. Možno že budete viac rásť bez duchovného vzťahu než v ňom. Buďte trpezliví. Až budete vy i ten druhý človek pripravení, obe vaše duše pripravia vaše stretnutie. Rozvíjajte ďalej spojenie so svojou dušou, pracujte s dušou toho druhého a robte veci, ktoré vás priťahujú. Priťahujte ľudí magnetizmom svojho srdcového centra. Okrem priťahovania si spriaznenej duše môžete pracovať so svojou dušou a so svojim magnetickým srdcovým centrom, aby ste si do svojho života pritiahli i iných ľudí.

Pravdepodobne to nebudú spriaznené duše, ale ľudia ako lekári, opravári, zamestnanci, zamestnávatelia, zmluvní partneri, učitelia, sponzori, spolubývajúci a ďalší ľudia, s ktorými budete mať vzťah s určitým cieľom. Začnite tým, že budete myslieť na niekoho, koho si budete chcieť pritiahnuť. Predstavte si všetko, čo dokážete: aké má mať schopnosti, inteligenciu, tvorivosť, duchovnú úroveň, spôsoby milovania, úprimnosť a integritu, ako má byť blízko, ako veľmi má byť k dispozícii, akú dlhú dobu s ním chcete žiť a tak ďalej. Pomyslite na výsledok, ktorý chcete dosiahnuť a predstavujte si, že tento človek je schopný s vami spolupracovať na jeho dosiahnutí. Až budete cítiť, kto by tento človek asi mal byť a aké kvality by ste u neho chceli oceňovať, spojte sa so svojou dušou. Prepojte drahokam svojho srdcového centra s drahokamom svojej duše.

Požiadajte svoju dušu, aby naplnila vaše srdcové centrum jej magnetickou láskou, až sa stane magnetom. Spojte sa na úrovni duše s týmto človekom a vnímajte spojenie medzi oboma vašimi srdcovými centrami.

Preciťujte nad sebou Solárna svetlo, ktoré vás obidvoch k sebe navzájom priťahuje vo vyššom poslaní. Požiadajte tohto človeka, aby prišiel do vášho života a pozvite ho. Ak máte zoznam mien ľudí, ktorých sa rozhodnete pozvať do svojho života za nejakým špecifickým cieľom, spojte sa na úrovni duše s každým z nich. Nie sú žiadne dobré či zlé voľby. Každý človek vám ponúkne rôzne lekcie a rôzne cesty rastu. Keď nájdete jedného alebo dvoch ľudí, ktorí sú pre vás na tejto úrovni príťažliví, nabite sa magnetizmom lásky vašej duše, spojte sa s nimi na úrovni duše a pozvite ich do svojho života. Priťahovanie spriaznených duší.

HRA DUŠE

Vyberte si z nasledujúceho zoznamu nejakú oblasť, na ktorej by ste chceli pracovať, aby ste si pritiahli svoju spriaznenú dušu:

1.Prelnite sa so svojou dušou a požiadajte ju, aby vám pomohla poznať, či je pritiahnutie spriaznenej duše teraz váš ďalší krok na ceste. Pokiaľ nie, skúmajte, čo ním teda je.

2.Pokiaľ teraz nie je priťahovanie spriaznenej duše tým pravým krokom, objavujte, ako rastiete a v čom sa na duchovný vzťah teraz pripravujete.

3.Objavte a rozvíjajte tie časti svojej osobnosti, ktoré nie sú isté, či vôbec chcú duchovného partnera, ktoré sa toho boja, a tak vás v priťahovaní brzdia.

4.Objavte a preskúmajte nejaké vaše presvedčenie o vzťahoch, ktoré možno potrebujete zmeniť, aby ste si mohli pritiahnuť spriaznenú dušu. Vytvorte si pozitívne tvrdenie o vzťahoch a často si ho opakujte.

5.Spojte sa so svojim duchovným spriaznencom v rovine duší. Hrajte si spolu ako dve duše, aby ste svoje spojenie prehĺbili. Privítajte svojho duchovného partnera do svojho života.

6.Rozvíjajte váš vzťah so svojim duchovným partnerom v rovine duše. Vyžarujte pri tom rôzne kvality lásky duše. Prijímajte lásku od duše toho druhého človeka. Pošlite mu telepatickú správu. Prijmite odpoveď. Buďte pri svojej hre duší čo najvynaliezavejší.

7.Spojte sa v rovine duší so svojim duchovným partnerom a preciťujte magnetizmus svojho duchovného centra. Pozvite svojho duchovného partnera do svojho života.

8.Myslite na niečo, čo ste odkladali na dobu, až budete niekoho takého vo svojom živote mať. Rozhodnite sa začať to robiť hneď teraz, aby ste sa cítili živšie a stali sa pre svojho duchovného partnera ešte príťažlivejší.

Zdroj Humanity’s Team Slovakia

4 replies on “Naše spriaznené duše…”

Mal by som dotaz. Sú vraj duše s ktorými sme sa údajne stretli a taktiež sa budeme stretávať v každom (potenciálne) ďalšom živote. Čo ak sú medzi tými dušami i tzv. nežiadúce, neželané duše?
Duša by si mala predsa vybrať s kým chce a nechce byť, nie?

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.