Kategórie
Energia Reiky

Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami 3

Krční čakra


obr56C-1Krční čakra (5A) je umístěna na přední straně hrdla a souvisí s přijímáním zodpovědnosti za potřeby své a druhých.

Novorozeně je přiloženo k prsu, ale musí samo sát, aby se nasytilo. Stejný princip platí pro celý život. Jak osoba dozrává, naplnění jejích potřeb záleží víc a víc na ní samotné. Zralosti je dosaženo a čakra funguje správně, když upustíme od obviňování ostatních a sami se snažíme zajistit si všechno, co potřebujeme a po čem toužíme. Stav této čakry také ukazuje, jak je to s přijímáním toho, co k člověku přichází. Pokud centrum rotuje proti směru hodinových ručiček, člověk to nechce plně přijmout. Vidí svět jako negativní, nepřátelské místo a bude opatrný. Spíše než lásku a podporu bude očekávat nepřátelství, násilí, ponižování. Tím vytvoří negativní silové pole. 

To znamená, že jestliže očekává násilí, má uvnitř sebe násilí, a tak ho k sobě také přitáhne – na základě principu „podobné přitahuje podobné“, jak bylo vysvětleno v šesté kapitole o podstatě univerzálního energetického pole. Tento člověk umožní negativní informaci přístup k sobě. Když se otevře krční centrum, postupně bude přitahovat více podpory. Nakonec jí bude tolik, že centrum zůstane většinu času otevřené. V meziobdobí může ovšem přitáhnout i něco negativního, pokud se toho obává. Jestliže najde v sobě sílu přiznat si, že příčina je v něm, dostane se přes tuto zkušenost a najde opět vnitřní důvěru. Jeho krční centrum se potom znovu otevře. Tento proces otevírání a zavírání pokračuje až do chvíle, kdy všechny mylné představy jsou proměněny v důvěru v dobrotivou podporu vesmíru.

Čakra 5B se nazývá také „profesionální centrum“, což bývá spojováno s tím, jak přijímáme svou roli ve společnosti a ve své profesi.

Naše nejistota a pocit nedostatečnosti v této oblasti může být maskovaná pýchou, která nám slouží k tomu, abychom kompenzovali nedostatek sebeúcty. Jestliže je někdo úspěšný, dobře se hodí pro svou práci, je s ní spokojen a považuje ji za svůj životní úkol, obvykle to znamená, že jeho zadní aspekt krční čakry je otevřen. Pokud člověk zvolil profesi, která ho naplňuje, přináší mu radost a do které vkládá to nejlepší, co v něm je, pak toto centrum pokvete a on si bude jistý podporou Univerza. V opačném případě nevěnujeme práci dostatečné úsilí, a svůj neúspěch budeme zakrývat pýchou. Ve skrytu duše cítíme, že kdybychom pracovali naplno nebo dostali práci, která by nás víc motivovala, mohli bychom být lepší. Obrníme se pýchou, abychom se vyhnuli opravdovému zoufalství z toho, že jsme v životě neuspěli, které je pod ní ukryto. Pravděpodobně budeme hrát roli oběti, stěžujíce si na život, který nám nedal příležitost rozvinout svůj velký talent. Teprve až se vzdáme falešné pýchy a procítíme svou bolest a zoufalství nad neúspěšným životem, budeme vysvobozeni.

K tomuto centru také patří strach z chyby, který nám nedovolí sáhnout po šanci a dostat to, po čem tak velmi toužíme.

Je v něm i pravda o našich osobních přátelstvích a sociálním životě jako takovém, Tím, že se člověk vyhýbá kontaktu, vyhýbá se vyzrazení svého tajemství. Na jedné straně je v něm strach z toho, že nebude přijat, a na druhé straně pýcha – „Já jsem lepší než ty, ty nejsi pro mě dost dobrý“. Pocity odmítání si vytváříme v sobě a promítáme je na ostatní ve vnějším světě. Jinak řečeno, odmítáme ostatní, protože se bojíme jejich odmítnutí. Mohu vám dát radu: chopte se šance a běžte dělat profesi, po které toužíte, navažte kontakty s lidmi, kteří vás zajímají, a neskrývejte svoje pocity. Tato cesta vede k vysvobození z vězení odmítání, a tudíž k otevření této čakry.

images (1)Čakra třetího oka

Čakra třetího oka – energetické centrum uprostřed čela (čakra 6A).

Patří k ní schopnost vizualizovat a porozumět mentálním pojmům. Souvisí také s osobním pojetím reality a universa, s tím, jak kdo z nás vidí svět a jak předpokládá, že svět bude na jeho podněty reagovat. Jestliže se toto centrum otáčí proti směru hodinových ručiček, mentální pojmy jsou zmatené, představy o realitě nejsou pravdivé a jsou obvykle negativní.

Člověk se jich drží, promítá je do vnějšího světa a vytváří si s jejich pomocí vlastní svět.

Jestliže je centrum přeplněno zadrženou energií a oslabeno, bývá tvořivé myšlení zablokováno, protože množství energie proudící přes toto centrum je malé. Jestliže se toto centrum velmi výrazně otáčí proti směru hodinových ručiček, vyvolává to schopnost vytvářet silné myšlenky, které jsou ovšem zase negativní. Pokud je tato porucha kombinována se silným, dobře fungujícím exekutivním centrem, umístěným vzadu na hlavě (čakra 6B), může to způsobit v životě člověka úplnou spoušť. Během terapeutického procesu se při pročišťování a oddělování negativních představ – jak pronikají do energetického systému a ovlivňují dominantně jeho fungování – bude s největší pravděpodobností toto centrum otáčet proti směru hodinových ručiček, dokonce i tehdy, když se předtím otáčelo správně. Až pacient za pomoci terapeuta porozumí, proč tomu tak je, směr otáčení se změní a centrum začne rotovat ve směru pohybu hodinových ručiček. Zkušený terapeut obvykle nesprávný směr otáčení čakry pozná podle nevyrovnanosti pocitů, která s ním souvisí.

Někdy může čakra vykazovat naprosto chaotický pohyb. To terapeutovi signalizuje, že problém nesprávného pojetí reality prudce otřásá klientovou osobností. 

Vzadu na hlavě je umístěno mentální výkonné (exekutivní) centrum (čakra 6B), které souvisí s realizací tvořivých myšlenek formulovaných čelní čakrou. Jestliže je toto centrum výkonné vůle otevřeno, myšlenky jsou následovány příslušnou akcí, která jim umožní materializovat se ve fyzickém světě. Jestliže otevřeno není, stojí hodně námahy dosáhnout toho, aby myšlenka přinesla ovoce.

Obzvláště frustrující je situace, kdy je přední centrum (6A) otevřené a zadní (6B) uzavřené. Pak má člověk sice mnoho tvůrčích nápadů, ale nikdy je neuskuteční a svaluje za to vinu na vnější svět. Zde je třeba procvičovat postup, jak dosáhnout plánovaného cíle, a to postupně, krok za krokem. Přitom se často vynoří spousta pocitů: nelíbí se mi, že to trvá tak dlouho, nechci za to nést zodpovědnost, nechci svou myšlenku prověřovat v praxi, chci, aby to bylo teď hned a bez námahy – ať to udělá někdo jiný, stačí, že já jsem to vymyslel. Tomu, kdo takto uvažuje, zřejmě schází zkušenost s procesem realizace vytčeného cíle a pravděpodobně se také brání roli začátečníka.

Ještě větší problém nastává, když toto centrum (6B) funguje správně, zatímco centrum myšlenkové se točí obráceně. Přestože základní koncepty jsou deformované, dokáže člověk své myšlenky uskutečnit. Když například věří, že svět je ošklivé místo, kde se každý stará jenom o sebe a je nutné urvat, co se dá, může se snadno stát zločincem. (V tomto případě pravděpodobně nefunguje dobře ani srdeční čakra.) Člověk s podobnou poruchou se může také třeba pokoušet udělat něco, co je ve fyzickém světě nemožné. Případně může realizovat myšlenky druhých, a to ať jsou jakékoliv.

imagesKorunní čakra

Korunní čakra (čakra 7) souvisí s osobním vztahem ke spiritualitě a s integrací celé bytosti – její fyzické, emocionální, mentální a spirituální stránky.

Pokud je toto centrum zavřené, člověk nemůže plně prožívat svou spiritualitu. Pravděpodobně nezná „kosmický pociť’, o kterém lidé mluví, a nechápe jejich duchovní zážitky. Pokud je otevřené, provází ho spirituální zkušenosti, a to často ve velmi osobní formě. Takováto duchovnost přesahuje jakékoliv dogma a nelze ji lehce vyjádřit slovy. Spíše je to stav bytí, stav transcendence nad pozemskou realitu do nekonečna, který vyvolává pocit celistvosti, míru a víry a dává smysl lidské existenci

Z KNIHY Barbara Brennam Ruce světla

Súvisiace články:

Zadné čakry…

Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami…

Vzťahy medzi prednými a zadnými čakrami 2

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.