Kategórie
Život sám o sebe

Jak objevit vyšší smysl vztahu

agarbol1Přivádíte vaše vztahy do Jednoty a upravujete jejich do širšího rámce vesmíru. Vnáší do nich Solární světlo vyššího smyslu.

Je důležité rozvíjet své vztahy jako jednu z oblasti na vaší cestě k osvícení a k duchovnímu životu. Otevírají prostor, ve kterém si můžete procvičovat otevírání srdce a vyjadřování lásky duše. Dávají vám zpětnou vazbu a zrcadlí vám vlastnosti či kvality, které rozvíjíte sami v sobě. Vztahy vám nabízejí příležitost milovat jako vaše duše. Ukazují vám na všechna místa ve vašem nitru, kam ještě potřebujete vnést vnitřní mír, lásku a radost své duše. Každé vaše rozhodnutí nabídnout lásku namísto uzavření srdce vás přibližuje vaší duši. Vztahy vám mohou pomoci rozvinout si kvality, které z vás dělají vůdčí osobnost, učitele nebo léčitele. Vaše spojení s ostatními vám dávají příležitost zažívat a rozvíjet nekonečné soucítění, odpuštění a moudrost.

Budování duchovních vztahů s vašimi přáteli a milovanými je pro vás v mnohém velmi užitečné. Radost přichází, když jsou srdce lidí v harmonii a když je spojuje vyšší smysl. Hluboká touha cítit se lidem blíže je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb, zda se jedná o vztah mezi rodiči a dětmi, milenci nebo dobrými přáteli. Když se vaše vztahy vyvinou na úroveň, která je možná, jen když milujete jako duše, vstoupí do vašeho života pocity potěšení, bezpečí a velkého blaha. Až probudíte své srdeční centra, můžete pustit jakýkoliv strach z přibližování se lidem, ze zranění citů nebo z ovlivnění negativitou lidí. Můžete si vybrat, že budete zažívat lidi jako hodné a dobré bytosti a vesmír jako přátelské místo k žití. Můžete se rozhodnout žít v radosti a opustit zápasení, které jste předtím ve vztazích měli.

Při budování duchovního vztahu je tou nejdůležitější prací kontaktování se na úrovni vašich duší. To už víte ze své práce, když jste se spojovali v rovině duše, soustředili se na svou duši a duši někoho druhého a vyzařovali kvality lásky duše. Všechny vnější projevy lásky se rodí z esence lásky, která existuje mezi vámi a druhými lidmi na úrovni duše.

Uvědomte si, že všechny vaše vztahy mají nějaký vyšší smysl.

Abyste mohli vybudovat duchovní vztah, budete se chtít dozvědět něco více o vyšším smyslu vašeho soužití. Tímto smyslem jsou důvody vaší duše, proč jste s někým v nějakém vztahu. Takovým důvodem zda posláním vašeho vztahu, který vidí vaše duše, může být váš duchovní růst nebo společné tvoření a vnášení více světla do tohoto světa. Můžete být spolu také proto, abyste se naučili více milovat a prožívali cesty růstu, které si můžete vzájemně nabídnout. Smyslem vztahu může být i vedení dítěte v jeho zrání a zároveň váš vlastní růst, kterým přitom sami procházíte.

Vyberte si někoho, koho máte ve svém životě a je pro vás něčím výjimečným, a pracujte s tímto člověkem podle následujících doporučení a postupů. Možná budete chtít pokračovat v práci s člověkem, se kterým jste se již spojovali na úrovni duše. Na chvíli se zklidněte a nechte do své mysli vstoupit někoho, s kým se chcete spojovat při čtení této kapitoly a vytvářet s ním duchovní vztah. Může to být ve všech postupech tentýž člověk, nebo pokaždé někdo jiný, jak vám budou lidé přicházet na mysl. Až dokončíte práci s jedním člověkem, použijte stejné postupy k dalšímu objevování vyššího smyslu v každém z vašich důležitých vztazích.

Objevte vyšší smysl některého z vašich důležitých vztahů.

Až budete mít na mysli nějakého člověka, přivolejte si k sobě svou duši. Splyňte s ní a vylaďte drahokam ve svém srdečním centru s drahokamem vaší duše. Propojte srdeční centra vás obou a nechte mezi nimi probíhat energii a světlo. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdečního centra do centra hlavového a prociťujte jas a jednotu lásky. Vydechněte a připojte se ke své duši, která posílá svou vůli milovat do skrytého bodu. Nadechněte se a přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a odevzdejte se lásce. Představujte si, jak mezi vašimi srdečními centry obíhá energie, až pocítíte, že se dostáváte do stavu lásky duše a dokážete vnímat své srdeční centrum jako zářivou kouli světla.

Spojte se na úrovni duše s člověkem, kterého jste si vybrali, a vnímejte jeho duši. Vytvořte si vizi vašeho vztahu, který je v harmonii s jednotou všeho života. Spojte se s Všeobecnou Přítomnost Lásky a prociťujte lásku, která je všude kolem. Myslete na všechnu tu lásku, kterou váš vztah přinese všem lidem kolem vás. Představujte si, jak Solární světlo vlévá do vás obou své světlo vyššího smyslu.

Abyste objevili více o vyšším smyslu vašeho vztahu, ptejte se sám/a sebe a své duše: “Co jsme se společně přišli naučit, vytvořit a přinést světu? Co nás tento vztah učí? Jaké kvality duše rozvíjíme? Jak nám tento vztah pomáhá zesílit, být celistvější a vnitřně plnější? Co je duchovním smyslem našeho vzájemného soužití?
Poproste svou duši, aby vám ukázala, čím přispíváte duši druhého člověka. Čím ho nejvíce obdarovává? Co ho učíte? Co se naopak učíte zase výt Na chvíli se zamyslete nad tím, kolik času, lásky, energie jste již do tohoto vztahu dali. Když se podíváte očima své duše, uvidíte, že to jsou ty nejdůležitější přispění – dary vašeho srdce.

Spojte se na úrovni duší, soustřeďte se na Solární světlo a nechte jeho světlo vyššího smyslu, ať vám osvítí důvody duše, proč jste v tomto vztahu. Pracujte se solárním světlem, aby vám odhalilo více o tom, co jste sem vy dva přišli vytvořit nebo se od sebe navzájem naučit. Dejte si závazek, že objevíte a naplníte vyšší smysl vašeho soužití v tomto vztahu. Spojte se na úrovni duše, abyste vnesli vyšší smysl do vašich vzájemných každodenních interakcí.

Když žádáte svou duši, aby vám ukázala víc z vašeho vyššího poslání v tomto vztahu, můžete dostat jako odpověď nějaký pocit, symbol nebo novou myšlenku. Vaše duše s vámi mluví mnoha způsoby. Může vám odhalit více o vyšším poslání vašeho vztahu prostřednictvím vhled, snů nebo informací, které si přečtete. Tyto zprávy k vám mohou přijít později, ve chvílích, kdy to nejméně očekáváte, například ve sprše nebo když relaxujete. Nebo se přímo zachováte v určitých situacích způsobem, který odráží vyšší smysl vašeho soužití, bez toho, abyste si uvědomovali, co jím je.
Při jakémkoliv setkání s lidmi, i kdyby to byly jen příležitostní známí, se spojujte v rovině duše a představujte si nad vámi oběma Solární světlo, které vám pomáhá naplnit v té chvíli vyšší smysl vaší vzájemné výměny. Vašim vyšším posláním při setkání s nějakým člověkem může být i jednoduché vyzařování lásky.

Vytvořte si vizi duše pro všechny vaše vztahy. 

Jednou z cest, jak zrealizovat vyšší smysl jakéhokoliv vztahu, je vyřknout ho a napsat. Když si zapíšete vyšší smysl svého vztahu, vytváříte si vizi, kterou si zapamatujete a budete pracovat na tom, abyste se k ní přiblížili. Tato vize vám může pomoci vzpomenout si na smysl duše, proč jste v tomto vztahu, i když vás pohltí detaily každodenního života. Formulování vaší vize vám může pomoci naplnit potenciál vašeho vztahu, naučit se vše, co jste se přišli naučit a zesílit světlo a lásku, kterou jste oba schopni projevit. Čím více se soustředíte na opravdové poslání vašich vztahů, tím více výsledků a naplnění vaše vztahy přinesoAbyste si rozvinuli vizi vyššího smyslu, pomyslete nyní na člověka, kterého jste si vybrali. Spojte se s ním či s ní na úrovni duše a nechte do obou proudit Solární světlo vyššího smyslu. Nechte do své mysli vstoupit jednu myšlenku o vyšším smyslu vašeho soužití. Ať vám přijde jakýkoli vjem, myšlenka nebo jen pocit energie, přijměte to; ať se to stane vaší vizí. Pokud můžete, formulujte své myšlenky o vašem vyšším poslání do slov. Snažte se svou vizi rozšířit o vše, co je možné. Zahrňte do ní esenci toho, co chcete, a kvality, které chcete rozvíjet. O každém vztahu si můžete vytvořit mnoho báječných vizí. Důvěřujte, že všechny myšlenky, které přicházejí do vaší mysli, jsou ty pravé, na které se máte soustředit. Pokud vás nic nenapadá, začněte tím, že začnete pracovat s některými z následujících možných vizí.

Z nich pak vytvořte své vlastní. Buďte vynalézaví a užívejte si zábavu! Možné vize ve vztazích a afirmace:

Tento vztah přispívá k našemu duchovnímu růstu a k projevování vyšších poslání našich životů. Tento vztah podporuje kontakt našich duší, lásku duše a růst duše. Vidím, co je v tobě, ve mně a v našem vztahu dobré, silné a krásné. Pracuji s tebou v týmu, naplňuji naše společné cíle a sdílené vize. Zavazuji se k naší společné práci. Prohlubuji náš vztah tím, že nejprve kontaktuji svou duši, pak se spojuji s tvojí duší a nechávám vnější formy vynořit se z vnitřní esence lásky. Učím se v tomto vztahu všechno, co se potřebuji naučit prostřednictvím radosti, a ne bojem. Zavazuji se udržovat kontakt v rovině duší bez ohledu na to, jakou formu bude mít náš vztah.Náš vztah posiluje, inspiruje a obohacuje nás oba, abychom se stali vším, čím jsme schopni se stát. Vyživuji a vedu tvůj vývoj tak, abych si vážil/a tvé esence a přiváděl/a tě blíže k tvé duši.

Nyní, když jste si zformulovali vizi, která odráží duchovní smysl vašeho vztahu, dejte si ji někam na viditelné místo, abyste si ji mohli často připomínat. Pokaždé, když se na svou psanou vizi podíváte, dodáváte jí energii, aby se mohla projevit ve vašem životě. Pokud je to možné, promluvte o své vizí s tím druhým člověkem a společně ji ještě propracujte.

Pokud ten druhý člověk nemá zájem nebo nedokáže s vámi spolupracovat na objevování a tvoření vize, svobodně objevujte a nabíjejte energií ty vize, které odpovídají vašim vlastním posláním pro tento vztah. Až se budete s druhým člověkem spojovat na úrovni duše, vyzařujte k němu transparentní a přijímající lásku, protože na něj nechcete vyvíjet tlak, aby se změnil a odpovídal tak vaší vizi.

Používejte tuto vizi jako něco, na čem pracujete. Neobviňujte se, že to ještě nemáte. Než se vize stanou realitou, trvá to nějaký čas. Když vytvoříte vizi, vytváříte svůj budoucí vztah. Rozšiřujete potenciál lásky a radosti, který váš vztah může přinést.

VYTVÁŘENÍ DUCHOVNÍCH VZTAHŮ
Z knihy   Sanaya Roman – Láska duše

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.