Kategórie
Život sám o sebe

Dar a jeho pôvod…

duch-bigOdpuštění je dar, který je vám dán na věčné časy. Nemůže vám být odejmut. Je zde vždy a je to jediný dar, jejž vypotřebujete, abyste se dostali z prožívání bolesti a utrpení.

Odpuštění v tomto světě funguje, ale není z tohoto světa. Je to duch a nemůže zapomenout na svůj původ. Bez ohledu na to, kolikrát je tento dar přijat a dán, nikdy nemůže být vyčerpán. Na každé provinění čeká odpuštění.

Nechápete nezměrnost daru, protože jste jej nepřijali do všech oblastí svého života. Nepřijali jste jej ve všech situacích. Jestliže to ale uděláte, poznáte, že neexistuje oblast, kam by nemohl přijít. Neexistuje situace, v které by tento dar nemohl být dán nebo přijat.

Odpuštění je jediný dar, jenž nežádá nic na oplátku. Je to jediný dar, který může být dán a přijat bez pocitu viny. Všeobsahující láska, jež se nachází za dveřmi, které odpuštění otevírá, je pro vás nyní nepochopitelná. Nepomůže o ní mluvit. Stůjte před dveřmi a klepejte. Buďte trpěliví a oddaní. Ochotně se podívejte na každou bolestivou a neužitečnou myšlenku a nechejte ji odejít. Vězte, že každá myšlenka vás osvobozuje nebo vězní. Rozhodněte se osvobodit se.

Když do vašeho srdce přijde mír, dveře se otevřou. Závoj bude zdvižen. Mojžíš vstoupí do slibované země.

Bůh vám dal jeden dar na vaši cestu. Řekl: „Můj synu, nezapomínej, že můžeš kdykoli změnit své myšlenky.” Neřekl: „Neodcházej, synu.” Neřekl: „Synu, budeš nešťastný, dokud se ke Mně nevrátíš.” Jeho slova byla: „Nezapomínej, že můžeš kdykoli změnit své myšlenky.”

Můžete změnit každou svou bolestivou myšlenku. Můžete zpochybnit každou svou nešťastnou myšlenku a pomyslet si jinou, jež vás osvobodí a přinese radost do vašeho srdce. Bůh neřekl: „Nedovolím ti, Můj synu, dělat chyby.” Řekl: „Věřím ve tvůj návrat a dávám ti dar najít svůj domov.”

Všechny vaše chyby pro Boha nic neznamenají.

Pro něho jste dítětem prozkoumávajícím svět a skrz pokusy a omyly se učíte pravidla, která jej ovládají. Bůh tato pravidla nevytvořil. Stanovili jste je vy. Zapomněli jste na jedinou věc a Bůh vám ji dal se svým požehnáním. Řekl: „Bez ohledu na to, kam tě, synu, tvá cesta zavede, můžeš kdykoli změnit své myšlenky.” Na každou nešťastnou myšlenku, již jste si pomysleli, Bůh dal jedinou odpověď.

„Nezapomínej, synu, že můžeš kdykoli změnit své myšlenky.”

Jako Prométheus jste se pokusili ukrást oheň bohům, ale On vás za to nepotrestal. Nepřikoval vás ke skále, kde byste žili věčně se supy jako svými jedinými druhy. Řekl: „Vezmi si posvátný oheň, synu, ale buď opatrný. Nezapomínej, že můžeš kdykoli změnit své myšlenky.”

Stejně jako Adam a Eva jste byli zvědaví na dobro a zlo.

Když poznal, že toužíte po poznání, poslal k vám posvátného hada s jablkem a lákal vás k jídlu. Na rozdíl od oblíbeného názoru vás nesvedl k hříchu a potom nevyhnal ze zahrady. Jen řekl: „Buď opatrný, můj synu. Jestliže sníš toto ovoce, tvé vnímání světa se změní. Tato zahrada se pak může náhle zdát suchou pouští, kde vůbec nic neroste. Tvé krásné a celistvé tělo se může zdát rozdělené na Části, z kterých některé přijmeš a za některé se budeš stydět. Bude se ti zdát, že tvá mysl, jež nyní sdílí každou mou myšlenku, bude vytvářet myšlenky protikladné k mým. Také se budeš domnívat, že existuje dualita a oddělenost od ostatních. Toto vše a ještě více se může stát, jestliže si kousneš do tohoto jablka. Nezapomeň však, synu, že můžeš kdykoli změnit své myšlenky.”

Bůh vás neodsuzuje za vaše chyby a ani se jimi neznepokojuje. Ví, že se dítě spálí o otevřený plamen, a ví, že jablko způsobí trávicí potíže, ale také ví, že se dítě naučí zacházet s plamenem a používat jej, aby se ohřálo a osvítilo si cestu. Ví, že tělo si zvykne na kyselou chuť jablka, kterým se pak bude sytit.

Ví, že vaše rozhodnutí získat poznání vás dostane do nebezpečných situací, kdy si budete myslet, že vaše štěstí závisí na způsobu, jak s vámi jedná druhý člověk. Ví, že zapomenete svůj původ a že přijde doba, kdy se ráj bude zdát vzpomínkou a jeho existence bude sporná. Ví, že nastane doba, kdy bude obviňován za všechny vaše potíže. Ví, že přijde období, kdy zapomenete, že jste to byli vy, kdo se rozhodl získat poznání. Toto vše ho však neznepokojuje, protože před tím, než jste se odhodlaně vydali na svou cestu oddělování se, řekl: „Jen chvilku, synu. Může to být dlouho, než se znovu setkáme. Nepřijal bys prosím ode mě tento dar a nenesl by sis jej všude, kam půjdeš ?”

Většina z vás si nepamatuje své „Ano, Otče.” Ujišťuji vás však, že jste ano řekli. A tak hlas Boží šel s vámi, když jste odešli do exilu, a je s vámi stále. I když se cítíte opuštění a ztracení, když zapomenete, že jste si zvolili tuto cestu, připomeňte si, že můžete kdykoli změnit své myšlenky. Jsem zde, abych vám pomohl nezapomenout na to.

Není to můj dar, ale Boží dar. Protože jsem dostal tento dar od Něho, nemohu vám jej dát. Kdybyste dostali tento dar ode mě, nemohli byste jej dát svému bratrovi.

Nezabývejte se však identitou dárce.

Já nejsem důležitý. Já nejsem dar, ale ten, kdo jej šíří stejně jako vy. Kéž nezapomínáme původ daru, abychom jej mohli dávat a přijímat svobodně. Kristus je dárce a příjemce Božího daru. Kristus je zrozen pokaždé, kdy dáte nebo přijmete tento dar. Nezáleží, kdo vám nabízí dar odpuštění. Může to být vaše dítě, rodič, přítel nebo nepřítel. Důležité je přijmout jej. Když jej přijmete, stanete se Kristem.

Všichni, kdo dostanou nebo přijmou Boží dar, jsou hostiteli Krista.

Každý z vás je Josef a Marie, kteří vítají Boží dítě ve světě. Každý z vás je tímto dítětem, jež přijalo dar neomezené lásky od matky a otce. Mnoho z toho, co si myslíte, že pochází od Boha, je vytvořeno vaším strachem a znepokojením. Jestliže hledáte pravdu, je lepší nebrat v úvahu Bibli, svatou knihu ani posvátnou knihu napsanou v minulosti. Místo toho obraťte svou pozornost k pravdě, která je napsána ve vašem srdci.

Bůh vám dal dar odpuštění.

Tento dar je s vámi všude, kamkoli se dostanete. Když jste mu nevěřili, poslal Svého syna, aby vám tento dar připomenul. Jeho syn vám říká, že musíte dát dar, jestliže si jej chcete podržet. Mnoho bytostí světla přišlo na Zem jako Kristus a přineslo tuto jednoduchou připomínku. Všichni máme stejný cíl, protože Kristus není osoba, ale strážce plamene, dárce daru a posel lásky. Vychází z něho světlo, na něž nezapomněl ani v temnotě. Šíří lásku, protože přijal dar a naučil se jej dávat neomezeně všem, kdo jej chtějí dostat. Co jsme udělali, také vy uděláte, protože ve vašem spasení je spasení každého Syna Božího. Kdo uvidíte Krista v bližním, pomůžete bližnímu uvidět ho ve vás. Světlo pravdy bude zářit v mnoha srdcích a hvězda znovu vyjde na obloze nad Betlémem.

Stejně jako kdysi králové budou muži a ženy otevřeného srdce a mysli společně svědky zrození Božího Syna na Zemi.

Mnoho dalších lidí jim bude odporovat a nepochopí, že On je oni. Veškeré ukřižování a obětování budou marně stát proti síle lásky a láska bude znovu triumfovat nad strachem. Kristus obejme zraněné dítě a utiší jej a dítě povstane ve světle Jeho lásky a odsune kámen smrti. Mnoho mužů a žen přejde bezpečně přes vody svého strachu a otevře dveře, které leží na druhé straně.

Syn Boží se probudí ze své dřímoty a jeho tělo zmizí z hrobu. Všichni se vrátí domů do srdce Boha, do zaslíbené země. Vězte, že se to stane i vám. Seberte odvahu. Jsem s vámi.

Společně poděkujme Bohu za Jeho dar lásky a odpuštění, protože jeho věčná víra v nás nám pomohla najít cestu zpátky domů. Otče, nezapomínáme, že Tvůj hlas je s námi v každé situaci, a spoléháme se na něho při vedení svých myšlenek a kroků. Díky Tobě nejsme sami. Díky Tobě máme své bratry a sestry. Nenechal jsi nás odejít bez útěchy a dal jsi nám skvělé společníky, aby osvětlovali naši cestu. Ve Tvém jméně oslavujeme naši cestu zde a modlíme se bez přestání za konec pocitu viny, jediné příčiny utrpení. Přijímáme tento dar, jejž jsi nám dal, jediný dar, který můžeme přijmout a dát bez pocitu viny.

Děkujeme Ti, Otče, za tento dar odpuštění. Použijeme jej moudře. S ním přineseme Tvé světlo do všech temných míst své duše.

Z knihy Bezpodmínečná láska  Paul Ferrini 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.