Kategórie
Život sám o sebe

Jak vytvořit vztah, jaký chcete…

Vztah podle svých přání si vytvoříte, když budete následovat univerzální zákony vztahů. Vnější odráží vnitřní.

2013_29_a_tweak_of_love_me_do_by_velvet_glove_by_aleisa-d5txz2eKdyž se soustředíte na vyšší smysl vašeho vztahu, rozvíjíte si jeho vizi a kontrolujete své přesvědčení, tvoříte duchovní vztah. Dalším krokem je učení se a následování univerzálních zákonů vztahů. Když jim porozumíte a následujete tyto principy, můžete si vytvořit vztah, jaký chcete.

Možná jste se snažili najít nebo si vytvořit ve svém životě dokonalou lásku. Čistá, jasná opravdová láska existuje na úrovni duše mezi dušemi. I ten nejchápavější člověk nebude vždy schopen milovat vás tak, jak si představuje vaše osobnost. Některé vztahy se tomu přibližují, ale vždy se v nich najdou nějaké oblasti, ve kterých se necítíte zcela milovaní, pochopení nebo oceňování. Když toto víte, dokážete lépe pochopit ostatní a odpustit jim, protože vám je jasné, že není možné, aby vás zcela a beze zbytku uspokojili.

Můžete tedy přestat hledat dokonalého člověka, kterého byste mohli milovat, nebo se snažit měnit lidi, se kterými žijete, aby vás více uspokojovaly. Místo toho se můžete podívat, jak vaše prožitky ve vztahu odrážejí něco, co se děje uvnitř vás samotných.

Poznejte esenci toho, co chcete. Jakmile znáte esenci, můžete využít mnoho nejrůznějších forem.

Jeden z univerzálních zákonů ve vztazích říká, že pro vytvoření vztahu, jaký chcete, se potřebujete soustředit více na tvoření esence, než na specifickou formu. Co je tou esencí? Je to pocit, duchovní kvalita; je to láska duše. Když chybí esence, nebude fungovat žádná forma. Když je však přítomna, funguje mnoho forem. Esencí toho, co chcete může být například láskyplné spojení, kdy oba vzájemně se o sebe staráte. Možná si myslíte, že to prožijete, když půjdete ven a strávíte s druhým člověkem nějaký čas – konkrétní forma. Jenže, když vás někdo pozve venku a stejně s vámi nevytváří láskyplné spojení, pak vám daná konkrétní forma – procházka – nepřinese to, co chcete. Ale když s vámi daný člověk vytvoří báječné spojení plné lásky, zafunguje mnoho forem, dokonce i to, že zůstanete doma.

Lidé mají často konkrétní představy, co mají druzí udělat, aby ukázali jejich lásku. Možná chcete, aby vám nějaký člověk projevoval lásku určitým způsobem, aby vás například pozorně poslouchal, byl k vám něžný nebo vás oceňoval. Po dětech lze chcete, aby vám pomohli s drobnými pracemi, věnovali vám pozornost, řídili se vašimi doporučeními a dělali to, co se vám líbí. Po přátelích byste chtěli, aby se s vámi pravidelně scházeli, odpověděli na vaše telefonáty a byly vám k dispozici, když s nimi chcete trávit čas. Po životním partnerovi zase můžete chtít, aby vás více finančně podporoval nebo překvapovat různými dárky, bral vás na krásné místa nebo aby vás pozorně poslouchal. Žádná vnější formy vám nepřinesou trvalou radost. Osobnost není nikdy šťastná dlouho. Když jsou některé její přání naplněné, přijde se seznamem mnoho dalších! Když se otevřete a budete přijímat esenci toho, co chcete, namísto očekávání konkrétních forem, může k vám přijít láska od kohokoliv a od všech. To vám přinese opravdovou radost a trvalé štěstí.

Ptejte se sebe sama, jaké pocity, jaké kvality si přejete mít v tomto vztahu. Mohou to být pocity jasu, jemnosti, spojení nebo harmonie. Spojte se se svou duší a Přejte si od ní tyto pocity a kvality lásky, když roznášet energii mezi svými srdečními centry. Nadechněte se a přeneste energii ze svého srdečního centra do svého hlavového centra, abyste pocítili jas a jednotu lásky. Vydechněte a pošlete světlo ze svého hlavového centra do skrytého bodu, abyste posílili svou vůli milovat. Znovu se nadechněte a vytáhněte energii solárního plexu do svého srdečního centra, abyste se odevzdali lásce. Prociťujte všude kolem sebe Světovou Přítomnost Lásky, která posílí vaši schopnost projevovat lásku. Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Spojte se v rovině duše a vyzařujte kvality lásky duše, které chcete zažívat ve vašem vztahu. Požádejte svou duši, aby vám pomohla přijímat vhled týkající se nových možnosti, jak být spolu, které by vám pomohly tyto kvality lásky prožívat. Když si budete představovat, jak se tyto kvality objevují ve vašem spojení s tímto člověkem, dříve nebo později k tomu dojde. Když si vytvoříte duchovní kvality lásky ve vašem vztahu, odpovídající formy a struktury se přirozeně rozvinou.

Nezůstávejte při konkrétní podobě, v jaké byste chtěli od tohoto člověka dostávat lásku a podívejte se, jestli vám ji nenabízí nějakým jiným způsobem, který jste si předtím třeba neuvědomovali. Lidé vám obvykle neodpírá to, co chcete, protože by vás chtěli zraňovat nebo zadržovat svou lásku. Dávají ji často způsobem, jakým ji sami dostávali nebo jakým ji chtějí přijímat. I když je o to přímo požádáte. Nemusí být schopni projevit lásku tak, jak chcete, protože takové chování je jim cizí. Může jim to připadat nepřirozené, nebo budou mít problém vůbec uvěřit, že to pro vás tolik znamená. Lidem se můžete přiblížit, když se vzdáte potřeby přijímat lásku určitým způsobem a najdete mezi vámi esenci lásky.

Rozpoznávejte všechny podoby, ve kterých vám lidé dávají esenci lásky, a to i ty, které jste si dosud nevšimli nebo jste jejich neuznávaly. Poděkujte lidem za každý dar lásky, který vám nabídnou. Nespoléhejte na gesta nebo vnější projevy jako důkaz toho, že vás lidé milují. Spoléhat se raději na pocit lásky, který mezi vámi je.

Věřte ve svou schopnost vytvořit si vztah, jaký chcete.

Důležitým principem při vytváření vztahu je věřit, že můžete vytvořit, co chcete. Budete pro to potřebovat uvolnit jakékoliv pocity, že jste obětí, včetně sebelítosti, obviňování nebo myšlenek, že nemůžete mít, co chcete proto, že vám v tom někdo brání. Máte ve svém životě někoho, koho vinit z toho, že váš život nefunguje? Máte pocit, že vás někdo zdržuje, bere vám vaši svobodu, zda nějak zapříčiňuje vaše problémy? Uvědomte si svou opravdovou sílu vytvořit si život, jaký chcete. Vzpomeňte si na nějaké období, kdy jste se přestali cítit jako oběť, přestali jste obviňovat ze svého neštěstí druhých a něco jste podnikli pro to, abyste si vytvořili, co jste chtěli. Vzpomeňte si, jaký dobrý pocit jste se sebe měli. Řekněte si, že máte sílu vytvořit jakoukoli realitu, jakou chcete, a že jste ochotni převzít za to odpovědnost a udělat to.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Obviňovali jste ho za to, že váš vztah nefunguje nebo dokonce, že váš život nefunguje? Cítíte se v nějaké oblasti svého života jako oběť toho druhého? Pokud ne, blahopřejte se, že jste převzali odpovědnost za svůj život. Pokud přece jen máte ve vztahu některé z těchto problémů, stimulujte skrytý bod, abyste zažívali vůli vaší duše milovat. Spojte se s duší a vyzařujte odpouštějící, jemnou a konzistentní lásku. Přeneste energii solárního plexu do svého srdečního centra a vzdejte se všech negativních pocitů, které vůči tomuto člověku máte. Prociťujte jas lásky a vyzařujte přijímací lásku.

Můžete si vytvořit nějaké tvrzení, které si budete opakovat a které bude vyjádřením vaší víry ve svou vnitřní sílu, jako například: “Už tě neviní ze svého neštěstí ani z ničeho, z čehož jsem tě předtím vinili / a. Přebírám nyní odpovědnost za vytvoření svého vlastního štěstí “. Nesnažte se změnit druhých, aby váš život fungoval lépe. Spojte se se svou duší a potvrďte si svou sílu vytvořit si život a vztahy, jaké chcete mít, a začněte hned teď dělat kroky, které k tomu vedou.
Pracujte se všemi podosobnostmi, které mají pocit, že nejste schopni vytvořit si vztah podle vašich představ, a posunujte jejich. Objevujte, zda v sobě nemáte hlasy, které se bojí mít vnitřní sílu, nebo nevěří, že je možné mít podporující láskyplný vztah.

Kdykoliv se přistihnete, že se cítíte oslabeni nebo jako oběť, posílíte opět svou víru, že jste tvůrci své reality, a řekněte si: “Mohu si vybrat jakoukoliv realitu. Vybírám si být zde a zažívat tuto realitu. “Bez ohledu na to, co se děje, jak se k vám druzí chovají nebo jakou malou cítíte sílu změnit svůj vztah, začněte tím, že si řeknete, že máte volbu a že to, co teď prožíváte, je to, co jste si vybrali. I když si dovedete představit, jak je to možné, pokud si budete mluvit výše uvedenou myšlenku, pomůže vám to uvěřit, že vy jste tvůrci svého života. Udělejte si čas a najděte v sobě rozhodnutí, které vám vytvořili situaci, v níž jste. Nepotřebujete druhých k tomu, abyste měli, co chcete. Vy a vaše duše můžete vytvořit jakýkoliv život, jaký si dokážete představit.

Soustřeďte se raději na to, co chcete, než na to, co nechcete.

Abyste si mohli ve vztahu vytvořit, co chcete, potřebujete vědět, co to je. Většina lidí ví, co nechce a je pro ně obtížné přemýšlet o tom, co chtějí. Přestaňte věnovat pozornost tomu, co nemáte a stěžovat si na to. Neutápějte se v minulých zraněních a nevzpomínejte na to, kdy vás daný člověk zklamal. Raději si vzpomeňte, kdy jste se cítili milovaní a naplnění. Nemyslete na věci, které se vám na daném člověku nelíbí, a raději se dívejte na to, co na něm milujete a obdivujete. Vaše myšlenky a akce vám přitahují určité chování druhých lidí. Pokud neustále přemýšlíte o tom, jak vás druzí zraňují, příjmu vaše představy a budou se k vám tak chovat a vytvoří ještě více téhož. Kdykoliv se přistihnete při negativním přemýšlení, když se cítíte smutní, rozzlobený nebo od druhého vzdáleni, protože vám nedává, co chcete, změňte svůj úhel pohledu. Soustřeďte se místo toho na to, co ve vztahu dobře funguje. Tak budete zažívat život z pohledu vaší duše, která vidí mír, dokonalost a krásu; která ví, že všechno je v pořádku a je si jistá, že vesmír pracuje pro vás.

Pomyslete na člověka, kterého jste si vybrali. Věnujte pozornost myšlenkám, které máte o vašem vztahu. Myslete na to, co je mezi vámi špatné, nebo na to, jak nepěkně se k vám ten druhý člověk chová? Abyste si vytvořili vztah, jaký chcete, změňte tyto myšlenky. Nechte mezi svými srdečními centry obíhat energii a vstupte do vztahu lásky duše. Prociťujte své spojení s vší láskou ve vesmíru. Z toho láskyplného vztahu pak myslete na to, co ve vašem vztahu chcete. Místo: “Nepřehlížej mě,” řekněte raději: “Oceňuji, když mi naslouchat a věnuješ mi pozornost.”
Uznejte druhých lidí, kdykoli jednají způsobem, který se vám líbí. Pokud můžete, formulujte to, co chcete, jako esenci kvality lásky, například:
“Chci zažívat více radosti, harmonie, lásky, jemnosti a podobně.” Vyzařujte tyto kvality k druhému člověku, až se s ním budete spojovat na úrovni duše.

Jednání druhých lidí vnímejte jako své zrcadlo. Hledejte, co vám jejich chování mluví o vás samotných.

decisions_by_sara_hel-d5ihzxwVelmi důležitým principem vztahů mezi lidmi je také to, že nelze změnit druhého člověka; můžete transformovat jedině sebe. Nemůžete druhých lidí nutit, aby jednali určitým způsobem. Když trestu nebo se snažíte druhých lidí přimět k tomu, co chcete, jejich odpor jen zesílí. Svou sílu tak ztrácíte v druhých, protože hledáte zdroj uspokojení vašich potřeb, místo abyste ho viděli v sobě. Nemůžete lidi přinutit, aby se změnili, můžete ale změnit svou reakci na nich. Můžete probudit své srdeční centra a posunout vnímání, víru a myšlenky. Můžete opustit svou potřebu, aby se lidé chovali jinak, a místo toho je milovat a přijímat takové, jací jsou. Když pracujete tímto způsobem, můžete prožít zde největší svou sílu, abyste dali svůj život do pořádku: sílu změnit sebe samých.

Chtěli jste po někom, aby jednal určitým, vám příjemným způsobem? Spojte se se svou duší a stimulujte skrytý bod ve vašem solárním plexu. Posilujete tak svou vůli milovat. Požádejte svou duši, aby vám pomohla najít ve vašem nitru více lásky, abyste mohli přijmout a milovat daného člověka, i když se jeho chování k vám nijak nezmění. Přeneste energii solárního plexu do svého srdce a pusťte všechny touhy nebo očekávání, která vůči tomu člověku máte. Uvolněte také veškerý boj o moc, který jste možná prožívali, když jste se toho člověka snažili změnit. Položte své duši otázky jako: “Mohu vnímat jednání tohoto člověka jinak? V čem? Jak jinak na něj mohu reagovat? “Nechte do své mysli vstoupit vhled a nové pochopení. Spojte se na úrovni duše a vyzařujte transparentní, zesilováním a přijímající lásku. Rozhodněte se změnit sebe samých, a také svůj pohled na tento vztah. Prociťujte, jak vámi proudí síla, světlo a vůle vaší duše a dává vám vnitřní sílu a odvahu potřebnou k tomu, abyste udělali v sobě a ve svém životě změny, které potřebujete.

Pomyslete na to, kdy jste už bezpodmínečně přijali něčí chování a výsledkem bylo, že láska mezi vámi vzrostla. Vzpomeňte si na vnitřní mír, který jste cítili, když jste přestali bojovat a snažit se toho druhého změnit. Změníte-li svou odpověď na jednání lidí, změní se i vaše vztahy. Chování druhých se možná změní, i když to nečekáte jako odměnu za svou lásku k druhým a jejich přijetí. Když přestanete potřebovat, aby druzí změnili své chování, osvobodíte je od odporu, který vůči vám možná cítí, a tak bude pro ně snazší jednat láskyplněji. Vzdejte se také potřeby vidět konkrétní výsledky. Změnit můžete jen sebe. Změníte-li své vnímání a chování, přirozeně se to odrazí ve vašich vztazích. Nicméně nechtějte předpovědět, jak přesně se váš vztah nebo ten druhý člověk změní.

I když opusťte určitý vztah, tak musíte změnit své reakce na tento druh jednání nebo si přitáhnete takové jednání ještě v silnější podobě v novém vztahu. Potřebujete změnit své vzorce, které vám tento typ jednání přilákali. Možná potřebujete pracovat se svou duší, abyste mohli pustit své přesvědčení, že jste obětí, abyste si mohli sami sebe více vážit, soustředit se spíše na esenci než na formu a následovat univerzální zákony vztahů. Pak si přitáhnete někoho, kdo se k vám bude chovat už jinak.

Změňte své vztahy změnou sebe samých.

Jedním z principů vztahů je to, že lidé kolem vás odrážejí vaše vlastní vnitřní dramatu. Chování druhých lidí vůči vám zrcadlí něco, co děláte sami sobě. Vytvořte si vztah, jaký si přejete, tím, že se budete dívat na vše, co se ve vašem vztahu děje, jak na zrcadlení toho, co se děje uvnitř vás samotných. Možná si myslíte, že kdyby ten druhý jednal jinak, váš vztah by se zlepšil. Když se naučíte vidět jednanie druhých lidí jako zrcadlení svých vnitřních procesů, můžete dění ve vašich vztazích použít k tomu, abyste se dozvěděli více o sobě samých.

Lidé se k vám chovají tak, jak se chováte sami k sobě. Když vás například někdo odmítá, můžete prozkoumat, jak v nějakém směru odmítáte nějakou část sebe samých nebo svou duši. Možná, že odmítáte své hlubší pohnutky nebo potlačuje své pocity. Když váš protějšek staví ve vašem vztahu mezi vámi stěny, ptejte se, kde si stavíte vy sami bariéry ve svém životě. Pokud vás někdo ignoruje, najděte, v čem ignorujete, prohlížíte nebo kritizujete sebe samých.

Zamyslete se nad tím, v čem byste chtěli, aby se změnilo chování druhého člověka k vám. Prolněte se se svou duší a ptejte se: “V čem odráží chování tohoto člověka ke mně moje vlastní chování k sobě samému? Jak zrcadlí přístup nebo chování toho druhého, které chci změnit, to, co potřebuji změnit v sobě samém? “Poděkujte druhému člověku, že vám poskytl příležitost dozvědět se více o sobě samém v této situaci. Spojte se se svou duší a prociťujte její vůli milovat, když aktivujete skrytý bod. Pozvedněte energii solárního plexu do svého srdečního centra a nechte odejít všechny obviňování a vztek. Spojte se s duší a vyzařujte jemnou, odpouštějící lásku. Rozhodněte se změnit svůj vzorec, který tento člověk zrcadlí. Když to uděláte, nebudete jeho zrcadlení již potřebovat a tím ho osvobodíte, aby mohl jednat nově. Pokud se tento člověk nezmění, rozhodnete se pravděpodobně trávit čas s lidmi, kteří budou zrcadlit vaše nové chování k sobě samým.

Uvědomte si, jaké rozhodnutí v každé chvíli ve vašem vztahu děláte.

V každém okamžiku děláte rozhodnutí, které určují, zda projevíte lásku duše, či nikoliv, a které vám vytvářejí vztah, jaký chcete. I ta sebenepatrnejší volba může věci změnit. Milování druhých začíná tím, že si budete více uvědomovat, jak se v každé chvíli rozhodujete, co děláte a co si volíte. Krásné vztahy nevznikají na základě nějaké velké události. Vznikají na základě mnoho drobných každodenních rozhodnutí být laskaví, milovat a odpouštět. Vytvořte harmonii tam, kde byla disharmonie. Používejte svá slova k tomu, abyste vyléčili a posilovaly druhých. Můžete mít vztahy, které přinášejí radost do vašeho srdce a úsměv na vaši tvář. Můžete zažívat pohledy druhých plné lásky. Můžete si vytvořit vztahy, jaké chcete!

Jak vytvořit vztah, jaký chcete.

HRA Duše

Vytvoření vztahu, jaký si přejete mít, vychází ze změny sebe samých. Vnější svět je zrcadlem vašeho vnitřního světa. Vyberte si z následujícího seznamu jednu z cest, jak změnit sebe sama, jako krok k vytvoření vztahu, po kterém toužíte.

1.Pomyslete na kvalitu lásky duše, kterou chcete ve svém vztahu zažívat. Spojte se s duší a vyzařujte tuto kvalitu k druhému člověku.

2.Když zažíváte nějakou situaci, která se vám nelíbí, potvrďte si, že si tuto zkušenost vybíráte, protože tím si také potvrzujete, že máte sílu ji změnit.

3.Soustřeďte se raději na to, co chcete, než na to, co ve vztahu nechcete. Poděkujte druhému člověku a oceňte ho za všechny formy, v nichž vám dává svou lásku.

4.Uvědomte si jeden z nechtěných způsobů chování druhého člověka vůči vám. Odhalte, jak toto chování zrcadlí vaše vlastní chování k sobě samým v nějaké oblasti vašeho života. Rozhodněte se, že se k sobě začnete chovat jinak.

5.Pokud máte ve vztahu k nějakému člověku velké problémy, požádejte svou duši, aby vám pomohla rozpoznat a změnit vaši vlastní vnitřní dramata, která se v těchto problémech odráží.

6.Pomyslete na nějakou změnu, kterou požadujete na druhém člověku. Vyzařujte přijímající lásku a změňte své vnímání chování tohoto člověka.

7.Věnujte čas tomu, abyste si uvědomili alespoň pět věcí, které vám ve vztahu k nějakému člověku fungují, a oceňte jejich.

Z knihy Sanaya Roman – Láska duše

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.