Kategórie
Anjeli

Archanjel Metraton…

Včera som natrafila na stránku Terapie u ovečky. Prídete si tam na svoje, lebo je tam široká ponuka čohokoľvek. Prezerala som si karty a vytiahla aj jednu pre seba. Vystihovala moju situáciu. 😉 Dnes som na stránku  znova zablúdila, lebo čosi mi nahováralo, aby som si vyložila kartu pre dnešok. Z veľkých kariet Archanjelov ma zaujala karta Archanjela Metratona. Jeho koruna má 9 plameňov a 9 má pre mňa svoj význam, tak ako jeho duchovná farba.  Takže idem skúmať , aké posolstvo má pre mňa. ♥

Spojení božského a lidského * zvýšení vědomí * vzestup člověka do nadpozemské úrovně * přijímání Boží lásky * zážitek uzdravení v hloubce bytí skrze proud božské energie * získání přístupu k duchovním vědám a esoterickým pravdám * zbavení se duchovní pýchy * odhalení něčeho skrytého v sobě a ve světě * realizace Kristova vědomí

metatronEnergie archanděla Metatrona

S energií archanděla Metatrona vstupujeme do nové vznešené úrovně. Metatron je podle tradice nejmladším v nebeském vůdčím chóru a současně je zařazen na vrchol andělské hierarchie. Jeho moc je srovnatelná s mocí archanděla Michaela, přestože má energii zcela jiného druhu.

Ve starých spisech je možné se dočíst, že Metatron byl člověkem. Bůh ho jmenoval nebeským písařem. Archanděl Michael jej potřel voňavým barevně zářícím olejem a tím jej zcela přeměnil v archandělskou bytost. Od té doby je archanděl Metatron přímým spojením nebo Bohem a lidmi.

Přítomnost archanděla Metatrona má vždy výjimečný, důležitý význam. Zvěstuje Boží slovo: božské pravdy o nás samých a o božském vzezření našeho Já. Strhává závoj ze zrcadla, takže poznáváme sebe sama v novém Světle.

Barva osmé čakry, magenta, patří k barvám jeho vyzařování. Metatron nás dokáže zahalit do nového pláště ve všech barvách nebes a Země. Tak získává naše duše oděv, který k ní přináleží. V procesu proměny, jenž nás pozvedá na vyšší úroveň vědomí, hrají barvy zvláštní roli.

Poté, co jsme pomocí energie archanděla Metatrona dosáhli uzdravení – které dalece přesahuje fyzickou realitu a k němuž dochází v nejhlubších rovinách našeho Já, v naší duši, v celém našem bytí od počátku věků -, je tkán nový háv duše. Stáváme se ve fyzickém vyzařování jasnějšími a přítomnějšími ve svém vlastním těle. Je z nás cítit větší laskavost. Viditelnými důkazy této proměny jsou například jemnější pleť, zářící oči, vitální vlasy, zdravější zuby, vymizení chronických nemocí a různých tělesných i psychických poruch. Aby mohlo k zmíněné transformaci a uzdravení dojít, zpřístupňuje archanděl Metatron staré i nové poznaky o léčení, nechává potřebné látky prostoupit hojivou silou a informacemi a zprostředkovává lidstvu vesmírné vědění prostřednictvím rozličných esoterických věd, čímž nám poskytuje klíč ode dveří ke skrytým pravdám.

Mnohé leží skryto v hlubinách našeho Já. Kdo se vydá na cestu k sobě samému a otevře se poznání, jež je tomu, kdo se po něm ptá, všude přístupné, zažije uzdravení právě tímto poznáním. Pro lidského Ducha  vlastně není nic nemožné, spojí-li se s pravým věděním, které se zrodilo z Boží pravdy.

Kdysi došlo k nanebevzetí Božího písaře. Stal se z něj archanděl Metatron. V současnosti je mnoho lidí vyzýváno k transformaci a aktivaci své Božské matrice, která již obsahuje jejich budoucí bytí. Jednou z největších pastí, která brání mnoha následovníkům Světla, aby se pozvedli, je pýcha. Nepozorovaná a plíživá pokrývá všechno uvolněné, čisté a krásné šedivým nánosem samolibosti. Osobami podléhajícími své pýše je duchovní vědění zneužíváno k omlouvání vlastního jednání. Přitom však samy věří ve svou vlastní počestnost. Padají do léčky a zraňují sebe i ostatní, což ještě víc zatěžuje jejich duši. Záblesky nového třpytu, kterého je dosaženo vývojem duše, musí být živeny pokorou a odpovědností. Jinak by výsledky, jichž bylo v procesu vývoje duše s námahou dosaženo, mohly být rychle zmařeny.

Hovoří k tobě archanděl Metatron

Vzhledem k vlastnostem svého vibračního pole jsem slovy téměř nepopsatelný. To vedlo k mnoha zmatkům při vzniku tohoto textu.

Jsem ten po všechny časy nejvyšší a jsem ve spojení s Kristovým vědomím. Setkávám se s tebou teprve ve vyšší úrovni tvého růstu. Nemělo by tě to ovšem svádět k pýše a samolibosti. Tím bys všechno zmařil.

Tvé lidské bytí postoupí ve vývoji tak daleko, aby ses mohl jednoho, ne tak vzdáleného dne spojit s vědomím Krista. Předtím se však setkáš s dvojčetem mé duše – s archandělem Sandalfonem. On tě nejdřív odpovídajícím způsobem připraví.

Já, archanděl Metatron, spojuji lidskou vášeň s přítomností Boží. Odhaluji skryté, jako jsou například utajené pocity, přání, potřeby. Dodávám odvahu a schopnost tyto emoce přijmout a žít tak, že zůstaneš zaměřen na božskou podstatu. Duchovně založeného člověka vedu však i k vnímání jeho fyzických potřeb. Jsem nanebevzatý archanděl Metatron a přináším ti plamen Ducha. Nechť Kristovo Já v tobě stále více září. S láskyplným, božským objetím.

Karta

9.jpg

 

 

Koruna s devíti plameny je symbolem Kristova vědomí, nejvyššího stupně, kterého lze na Zemi dosáhnout. Koruna, jako znamení vlády Ducha a atribut králů, je nositelkou devíti Božích plamenů.

Devítka je číslem zasvěcení a zasvěceného člověka. Je to číslo Syna člověka. Její součty při sčítání jednotlivých cifer dávají vždy zase číslo devět. (9+9=19, 1+8=9; 9+9+9=27, 2+7=9; 9+9+9+9=36, 3+6=9, atd.) Devítka v sobě nese mysterium i odpověď na něj. Stejně jako člověk, jenž sám v sobe nese totéž mysterium a odpovědi na něj. Devítka nalezne vždy znovu sama sebe, tak jako člověk stále znovu a znovu najde sebe sama ve všem. Na cestě k poznání a překonání pozemské oběti je třeba zvládnout devět stupňů osvícení.

Archandělské písmo symbolicky znázorněné na pozadí karty je odkazem na poznatky, rukopisy a nauky, které mohou člověku pomoci dosáhnout devátého stupně vědomí. S tím spojená velká transformující síla je vyjádřena fialovou barvou, vyplňující velkou část obrazu. V rámečku karty se pak objevují další barvy: červená ztělesňující životní energii a hmotu, modrá znázorňující mír a Ducha, fialová přecházející do purpurové symbolizující dokončenou transformaci lidského Ducha, než je nyní spojen s Božím vědomím.

Čtyři znaky v rozích patří k pevným astrologickým znamením zvěrokruhu. Říká se o nich, že jsou čtyřmi sloupy světa a současně nositeli vesmírných pravda, jež vedly k věčnosti.

Vodnář je ve své povznesené, transformované podobě andělem a reprezentuje element vzduchu. Býk je zástupcem zemských znamení. Lev odpovídá elementu ohně. Štír se mění v orla a symbolizuje živel vody.

Orámování karty sestává z různobarevných polí, v nichž se objevují různé znaky. Tyto šablony představují individuální vývoj každého jedince, uzavírají do sebe dokonalost Boží plán v jeho formě.

Každý musí tedy splnit plán, který mu byl určen, musí zaujmout své místo, aby mohla být dokončena transformace Země.

Situace tazatele

Vytažení karty archanděla Metatrona naznačuje, že jsi poháněn hlubokou touhou naladit se na vyšší úroveň vědomí.

Situace, v níž se zrovna nacházíš, tě nutí vykročit na cestu vysvobození a rozšíření tvého Ducha i akčního pole. Nezapomeň, že duševním dvojčetem archanděla Metatrona je archanděl Sandalfon. Jeho energie je tudíž neméně důležitá pro tvůj momentální vývoj.

Právě nyní je nutné realizovat duchovní lásku (Metatron), propojenou s oddáním ženské a mužské části tvé bytosti Boží jednotě. Pomoci při překonávání případného vnitřního odporu mohou být andělské esence, nositelky vyšších vibrací.

Osvoboď se od projekcí a mechanismů vedoucích k vytěsňování. Možná se často cítíš jako oběť a shledáváš vtom jakýsi druh pokání, jímž vyjadřuješ své odevzdání se Božství. Ježíš Kristus šel svou cestou utrpení. Byl to jeho způsob, jak nám ukázat nový směr. Obětuj své ego, svou samolibost a svou pýchu a bude ti podán kalich Boží lásky – a vše bude dobré.

Vícero inkarnací můžeš promarnit tím, že budeš své ego živit pocitem oběti. I když to zní rozporuplně, je tomu tak. Převzetí role oběti je rovno pasivnímu odporu vůči zpracování a eliminaci břemene ega. Kristus na sebe vzal utrpení světa a přinesl mu kalich Boží lásky. Proto můžeš povstat a pít z tohoto kalichu. Oběť a utrpení jsou zbytečné.

Celostní léčebné systémy a esoterické vědy tě mohou nyní vést je zdrojům ukrytým v tobě samotném. Možná v sobě nosíš staré vědění, které čeká na to, aby bylo opět oživeno. Čeká na to i celé Universum.

Tvé vesmírné kořeny, místo zrození tvé duše, mohou nyní různým způsobem vstoupit do tvého vědomí. Místo zrození tvé duše je zároveň místem tvého určení. Velká transformace Země zpřístupňuje toto poznání. Bytosti z vyšších sfér – ať již jsou to andělé, dévové, kosmičtí nositelé Světla, nebo budoucí mistři – si vzpomenou a zrodí se nyní ze sebe samých.

Pomocné afirmace

Ze sebe plodím svou někdejší i budoucí podobu, kterou jsem byl, jsem a opět budu.
S důvěrou se odevzdávám archandělům, abych byl během své vnitřní a vnější proměny chráněn.
Fialové a purpurové Světlo proudí do mne korunní čakrou. Zakouším zázrak transformace. Tím se pro mne stává na nebe na Zemi skutečným.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.