Kategórie
Život sám o sebe

Váž si svoj telo…

imagesTělo je tvým pomocníkem. Miluj ho a dej mu, co potřebuje. Co potřebuje dnes, zítra potřebovat nebude, ty mu však daruj tolik, aby nehladovělo dnes. Tělo je služebníkem i bratrem ducha. Buď i ty dobrým služebníkem a vůdcem svého těla, nastal-li v tobě čas. Neboť slova slyší jen ti, pro které nastal čas.

Přijímej pokrm hmoty, ale nezapomeň  na chléb synů Boha, hladovíš-li po něm. Nežádám syté, aby jedli dnes, po čem budou hladovět zítra. Duše je králem ve svém těle a tělo je jednou z krajin královy země.
Najdi mír mezi zemí a jejím králem. Kde král nehladoví, ať má i země hojnosti a má-li král hostiny, ať je neupírá zemi.Nemiluješ-li své tělo, nemiluješ ani jediného ze svých bratrů, protože oni jsou tělem tvého Života. Veškeré tvé vnímání světa je tělem, které slouží a v tobě se rozplyne v Jednosti Lásky.

Onemocní-li tělo tvé země, nebyl jsi mu dobrým vůdcem.

Jsou-li nemocné tvé vztahy, poznej, že přišel čas, aby získaly novou podobu.Nestarej se o to, co budeš jíst. Tělo je tvým služebníkem a bratrem, je tedy také dítětem Otce. Přijmi své tělo za bratra. Vždyť kdo se povyšuje nad svého služebníka, bude jím ponížen.

Práce je Láska a Láska je pokrm. Je-li Láska opravdu tvou prací, nebudeš hladovět. Pracuj a služ jako tvé tělo slouží tobě a nestarej se o plody své práce. Já z nich budu sytit hladové.Láska je semeny květin i rukou jež je vysévá. Je vodou, zemí i Světlem své zahrady. Z hlíny Boží zahrady je i tvé tělo. Naslouchej proto zemi, abys spatřil krásu Pravdy v jejím hlase. Neboť co je stvořeno rukou Lásky, rozkvétá.

Víš-li, že je Láska stvořitelem, je nádherné vše, kam tvé oči dohlédnou.

Přicházíš z Jednosti Otce a Matky Země. Vešel jsi do tmy Matčina lůna a v něm sepřipravuješ na Život. Není hříšné, co je ze země a těla. Neodmítej Matku, neboť dnes jsi živ jejím dechem a zítra se skrze ni narodíš do Světla.  Je-li čas spánku, přijmi jej, neboť tma tvého snu posílí oči pro zítřek. Jsem Život Matka i Otec. Povolávám tě tedy do Života. Miluj Otce svého i Matku svou jako sebe sama, vždyť jsme jedním. Jsem s tebou ukryt v zemi, jako ona ve mně.

Ve tvém pozemském bytí jsme zasnoubeni.Tvé tělo je chrámem, v němž spolu přebýváme. Miluj svůj dům. Vždyť kde není Láska, tam přichází zloděj. Kam půjdeš až tvůj dům vykrade a zapálí? Kdo v létě nepečuje o svůj dům, v zimě nemá, kam by složil hlavu. Z rozumu se mnozí ptají, co je zdravé jíst a co není.  Ptají se však po marnosti, neboť jen nasloucha-jící Srdce slyší hlas těla, domu, v němž přebývá. Jen milující nitro pozná, po čem hladoví a žízní tělo. Pamatuj, že jen to je zdravé, co je z Lásky.

Nauč se milovat své tělo a nebudeš strádat.

Tělo je pláštěm, který tě chrání na Cestě. Kéž bys jej nosil dobře. Vždyť ty jsi tím, kdo svému kabátu dává pohyb a život.Tvůj plášť je dobrý přítel, ale slepý. Rozevlaje se, kam vane vítr. Poznej jeho slepotu, přišel-li čas poznání a veď jej po dobrých cestách. Nenásleduj vítr, ale jdi směrem, který ti ukazuje Srdce. Budeš-li se otáčet za pláštěm a větrem, vítr ti zůstane jediným pokrmem a plášť se potrhá. Den skončí a ty zůstaneš o hladu, neboť jsi ve dne zapomněl hledat svůj chléb.

Kam se vydáš zítra s děravým pláštěm? Budeš-li sloužit slepému tělu, zastihne tě noc. Tělo půjde ke spálení a duše zůstane hladová.Kdo nemiluje lidské tělo v tomto dni, v příštím nenajde dobrý kabát. Zima však přichází, aby otevřela oči hladovým a oni spatřili Světlo domova.

  Z knihy  CESTA SRDCE Přijala vnitřním hlasem J.L.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.