„Když se člověk rozhodne něco dělat, musí pak ujít celou cestu a musí přijmout odpovědnost za to, co dělá. Nezáleží na tom, co dělá, ale když něco dělá, musí především vědět, kým je, a potom musí pokračovat ve svých činech a nepochybovat o nich a konat bez výčitků.” C. Castaneda. Cesta do Ixtlanu

neistotaPochybnosti a nejistota vytvářejí v našem životě spoustu problémů. Kolikrát jste si říkali: „Pochybuji, že to zvládnu,” „Stojí za to s tím začínat?”, „Co když to nevyjde”, „Dělám to správně?”. Tyto a podobné myšlenky vytvářejí překážky na cestě k uskutečnění našich záměrů, ubírají nám sílu, oslabují nás. Nevíra v něco vůbec neznamená, že se to nestane nebo se to rozhodně uskuteční. Stejně všechno záleží na našich záměrech. My sami vytváříme svůj život.

A sami také vytváříme tyto překážky, a když je zdoláváme, dokazujeme si, že jsme schopní v tomto životě něco udělat, něčeho dosáhnout. Tyto myšlenky a city mají vůči nám pozitivní záměr. Nutí nás, abychom uvěřili ve správnost své volby a vynaložili větší úsilí na dosažení cíle.

Způsob chování Pozitivní záměr
Nejistota

Pochybnosti

Udělat správnou volbu a vynaložit větší úsilí na dosažení cíle.

Stojí tedy za to vynakládat dvojnásobek a trojnásobek úsilí? Stojí za to zdolávat těžkosti, které si sami vytváříme? Pokud po nich toužíte, vezměte batoh a vypravte se do hor. Dostane se vám námahy a spousty potěšení.

Bojíte se udělat chybu, udělat něco špatně?

Není třeba se toho bát. Jakýkoliv výsledek je jen výsledek. Není špatný ani dobrý. Naše činy jsou vždy správné. V podstatě, neexistují vítězství ani porážky, ani chyby. Přestaňte hrát hru dobré-špatné, lepší-horší. Celý život se učíme. Svými nebo cizími chybami. Jakákoliv situace nás může naučit něčemu pozitivnímu. Tak stojí to za to předpovídat události?

Naučte se vnímat neúspěch jako ponaučení, jako prostředek zpětné vazby, a překážky na své cestě – jako možnost zkusit něco nového.

Změňte svůj vztah k pochybnostem! Vnímejte je jako spojence. Navrhuji, abyste se podívali na POCHYBNOSTI z neobvyklého úhlu. Popřemýšlejme o následujícím. Po dlouhou dobu (od okamžiku narození) se do našeho podvědomí vštěpovaly určité stereotypy myšlení, které nás nutily chovat se tím nebo oním způsobem. Například, mnohokrát jste slyšeli, že rakovina je nevyléčitelná nemoc. Říkají to mnozí lékaři, protože je to tak učili. Píše se o tom v učebnicích a novinách, mluví se v televizi a v rádiu. Znamená to, že tato myšlenka sedí hluboko ve vašem podvědomí. Ale najednou jste se rozhodli změnit myšlenky a konat jinak. Vytváříte si jiný myšlenkový vzor: „Rakovina je vyléčitelná nemoc, pokud přebírám zodpovědnost za její vznik a vyléčení, pokud ji nepřenáším na vnější faktory a na lékaře. Pokud pro její vyléčení odstraňuji podvědomé příčiny a zapojuji své vnitřní zdroje, které jsou nevyčerpatelné.” A tady vám přicházejí na pomoc POCHYBNOSTI. Sdělují vám, že v podvědomí máte uloženou jinou informaci. POCHYBNOSTI chrání vaše stará přesvědčení. Doslova se vás vyptávají: „Jste si jist, že chcete změnit staré myšlenkové vzory na nové?” Podobá se to počítači, který se ptá: „Opravdu chcete trvale odstranit starou informaci?” A tady máte možnost volby. Můžete se vrátit ke starým přesvědčením, a tehdy se nic nezmění, nebo potvrdit správnost nových myšlenkových vzorů.

Pochybnost je vaším spojencem, který pečuje o správnost vaší volby.

Když jsem se zbavoval nejistoty a pochybností, přemýšlel jsem o nadcházejících událostech takto: „Jakýkoliv výsledek mých Činů je vždy správný výsledek, který mi pomáhá uskutečnit další správné činy. Z jakýchkoliv životních situací získávám potěšení a důležitá pozitivní ponaučení. Aby se člověk zbavil nejistoty a pochybností, potřebuje všechno ve svém životě vzít do svých rukou. Tedy vzít na sebe zodpovědnost.

Pokud chcete dosáhnout nějakého cíle, správně vytvořte záměr (o tom se bude povídat v knize „Síla záměru”), uvolněte se a uklidněte se. To, co potřebujete, k vám určitě přijde v nejsprávnější okamžik a na správném místě. Získat jistotu je velice jednoduché. Jistota je produktem sebedůvěry. Svět, v kterém žijete, je váš svět, vy jej vytváříte. Proto všechno, po čem toužíte ve svém světě, se určitě stane.

„Podle vaší víry se vám staň!”

Důvěřovat si nebo nedůvěřovat – to je otázka volby. Pokud volíte nedůvěru, vytváříte nejistotu a pochybnosti. Pokud se rozhodujete ve prospěch víry, získáváte vnitřní sílu. Víra přidává vašim záměrům, vašim činům a celému životu potřebnou sílu a směr.

Víra, Naděje a Láska jsou tři ctnosti, tři součásti úspěchu ve vašem životě.

 Z knihy dohoda s nemocí Valerij Sinelnikov

Reklamy