clanok_foto_88Ako zrejme viete, v spánku ustavične prechádzame rôznymi fázami bezsenného spánku a snívania. Podobne sa väčšina ľudí aj v bdelom stave nachádza len v stave bežného alebo hlbokého nevedomia. Pod bežným nevedomím myslím stav stotožnenia sa so svojimi myšlienkovými procesmi a emóciami, s reakciami, túžbami a averziami. Je to bežný stav, v ktorom sa nachádza väčšina ľudí. V tomto stave vás ovláda egoická myseľ a neuvedomujete si bytie. Nie je to stav akútneho nešťastia alebo bolesti, ale takmer neustálej miernej nespokojnosti, nevôle, nudy alebo nervozity, ktoré sú prítomné v pozadí. Pravdepodobne si ich ani neuvedomujete, pretože sú súčasťou „normálneho” života. Rovnako ako si neuvedomujete neprestajný šum v pozadí, napríklad hučanie ventilácie, až kým neustane. Keď zrazu prestane, pocítite úľavu. Čítať viac…

Reklamy