Kategórie
Energia

Aktivácia 12 jednotlivých vrstiev DNA vyslovovaním hebrejských mien Boha.

1 vrstva3 vrstva9 vrstva

Náhodne som natrafila na audio aktivačné súbory pre našu DNA. Pridávam aj informácie k nim, ako ich počúvať so zámerom. Na mňa pôsobia vibračne dosť silno.  Takže vyskúšajte. 😉

1.- 12. vrstva DNA    974.2  kB ( Obrázková príloha)

1.-12. vrstvy DNA,  mp3, zip  22.3  MB (klik na šipku) aktivačné slová

Kryon.  Aktivácia 12 jednotlivých vrstiev DNA vyslovovaním hebrejských mien Boha.
Podľa materiálov
www.kryon.com a www.kryoninternational.com

Autorizovaný preklad z ruského jazyka –  Tetyana Karásková, 28.08.2013

Časť 1. – Čo je  “aktivácia DNA “
Väčšina ľudí
vie, že DNA má podobu dvojitejej špirály, ktorá je prítomná v každej bunke tela, je to akýsi “program Života”  a že kódovaná informácia obsiahnutá v DNA sa týka všetkých aspektov nášho života: fyziológie, psychiky, vzťahov, duchovného vývoja, spirituality, atď.


Ale málo kto vie, že okrem už dobre známej dvojitej špirály, každá ľudská osoba má aj 10 „dodatočných“ éterických  (virtuálnych) vlákien  DNA, ktoré z nejakého dôvodu  boli  „deaktivovane“ ešte na začiatku zaznamenanej histórie existencie ľudstva a preto neboli „pracovne zapojené“ v náš existenčný prejav. Tieto éterické (virtuálne) vlákna DNA častejšie nazývané ako „vrstvy“ alebo „úrovne“  DNA.
Každé takéto virtuálne vlákno (vrstva, úroveň) DNA obsahuje dodatočné kapacity a možnosti, aktivácie (zapojenia) ktorých by nám dovolilo dosiahnuť viac „veľkých životných výšok“ .


K dnešnému dňu vedci uznávajú že aj z týchto dvoch známych vlákien DNA  my, bežní ľudia, používame iba 3% z ich celkovej kapacity. Pritom na Planéte Zem sa už narodili a rozvíjajú nové deti (Indigo Deti alebo Krištáľové Deti), u ktorých je aktívna nielen väčšina kapacity týchto dvoch známych vlákien, ale sú aktívne viac ako 2 reťazce DNA. Mimochodom, jedná sa o veľmi inteligentné, kreatívne, milujúce a krásne deti.

Čo je „aktivácia DNA”?

Mnoho ľudí nesprávne chápe aktiváciu DNA ako proces nadobudnutia akýchsi nadprirodzených schopností.
Ale zámerom procesu aktivácie DNA je rezonančné naladenie našich mozgových vĺn a nášho energetického poľa na „energetický portál“  s podobnými frekvenciami, načítanie a interpretácia naším „celkom“  energetickej štruktúry Vesmíru, ktorá ma rovnakú vibráciu ako naša.  

Aktivácia DNA sa nevykonáva na fyzickej rovine, ale môžeme dosť skoro pocítiť aj fyzické „vylepšenie“.

Vesmíru nezáleží na tom, kde sme. A preto po recitácii a/alebo počúvaní špeciálnych afirmácií (mantier, modlitieb, hudby, atď.) sa naše signály dostanú na určité miesto Reality, kde sa akceptuje naše vedomé (!)  želanie prijať dar “Aktivácie DNA “, a obratom sa odošle spätná energetická vlna s inou frekvenciou, ktorá nesie v sebe potrebnú informáciu o aktivácii. Tato nová informácia je čitateľná pre náš mozog, akceptuje sa ním, a mení „starý“ program v našej DNA podľa našej vnútornej múdrosti (Vyššieho Ja) a nášho vedomého rozhodnutia.

Poznačíme si, že energetické vibrácie z kvantového poľa Vesmíru nie je to isté, ako vibrácie Internetu .

Úžitok od  aktivácie DNA:

 • príliv novej vitálnej energie do tela
 • rozširovanie vedomia
 • aktivácia zjednotenia našej mysle, tela a ducha
 • zosilnenie vnútrobunečnej komunikácie a spolupráce 
 • posilnenie  imunitného systému
 • zvýšenie intuitívnych schopností
 • „oživenie“ schopnosti buniek uzdraviť sa a vrátiť sa do rovnováhy
 • pochopenie toho, prečo som  „prišiel/prišla na Zem“ a čo s tým „robiť ďalej“
 • vzniká pocit istoty a bezpečnosti …  a ešte mnoho ďalších pozitívnych účinkov.

Všetky „dobré výsledky“ a ich rozsah sú individuálne, pretože sa „spravujú“ našou Vnútornou Múdrosťou (alebo, ako je často nazývané, naším Vyšším Ja, Anjelom Strážnym,  Univerzom atď. ).

Čo ešte môžem pocítiť po aktivácii DNA?
Je potrebné poznamenať, že u niektorých ľudí sa spočiatku môžu ukázať aj takéto stavy :

 • mierne zvýšenie teploty 
 • príznaky respiračného ochorenia 
 • bolesti tela a kĺbov
 • zvýšené potenie
 • hnačka
 • „zobudenie“ starších chronických ochorení.

To všetko nám svedčí, že telo sa už začalo meniť a preto sa potrebuje „vyčistiť“-  je nemožné vytvoriť niečo nové, aby nebolo nutné odstrániť staré : „pred tým ako zasejete, musíte najskôr vyčistiť pole od buriny“.
To isté sa deje aj s naším telom: ono sa začína čistiť a prispôsobovať novej kvalite, a to znamená – obnovujú sa a uzdravujú všetky naše telesné a psychické systémy.

Ako dlho to môže trvať?
Spravidla 1 až 7 dní. Niektorí si všimnú niečo také okamžite, iní začnú cítiť výsledky za 1 až 5 dní od začiatku práce, a niektorí vôbec nič podobné nepocítia, čo neznamená že “aktivácia” sa neurobila. Je to  individuálne a prebieha u každého rôznym spôsobom. Každý má svoj vlastný počiatočný zdravotný stav, vek, bunkovú pamäť (predtým sa hovorilo – karmu), a každý je na vlastnom stupni vývoja.

Časť 2 – Technológia aktivácie 12 jednotlivých vrstiev DNA vyslovovaním hebrejských mien Boha (podľa Kryona)
Existuje energia slov a písmen rady starobylých jazykov, ktorá je v určitom spojení s energiou jednotlivých vrstiev DNA. Keď sa slová vyslovujú, na túto energiu odpovedá Gaja (Zem) a naša DNA. Tieto zvuky boli navrhnuté pre našu ľudskú biológiu tými, ktorí mohli „nahliadnuť do DNA”, a preto vedeli, čo je najlepšie pre našu evolúciu a harmóniu. Tieto zvuky sú súčasťou sady nástrojov, ktoré my – ako obyvatelia Zeme –  už od praveku máme k dispozícii pre udržanie rovnováhy „telo – duša – duch“.

ALE! – jediným dôvodom, prečo DNA odpovedá na zvuky, ktoré vyslovujeme, a to v akomkoľvek jazyku, je náš ZÁMER.
Reálna tvorivá  sila tónov prastarých (aj moderných) slov sa prejavuje, narastá a účinkuje len keď spojujeme hovorený zvuk s uvedomením zámeru jeho pôsobenia a cieľom jeho účinkovania.
Len v takom prípade je to naozaj meditatívna technika, duchovná technológia, a nielen vyslovenie pradávnych zvukov, ktoré majú nejakú „magickú“ schopnosť nám pomôcť.

Taktiež aj mnoho z Božích mien a všetky písmená v hebrejčine majú energiu, rezonančne spojenú s energiou vrstiev DNA.

Zvuky a slova v hebrejčine, ktoré tu budeme využívať pre aktiváciu DNA, sú odvodené zo zvukov a slov starých oveľa viac, než Hebrejský jazyk.  Ale hovorenie akéhokoľvek slova naberá „magickú silu tvorivosti“  iba v kombinácii s tým, čo také hovorenie znamená pre nás (prečo, načo, atď.), a taktiež čo my vieme o „objemovom“ význame tohto slova.  Bez tohto žiadny zvuk alebo slová v akomkoľvek jazyku nemajú samé od seba žiadnu vlastnú kreatívnu (tvorivú) silu.

Takže, ak chceme aby tieto slová a zvuky v hebrejčine naozaj hovorili s našou DNA, musíme mať vedomý zámer. Týmto môžeme získať kvalitné výsledky ako pri hovorení týchto slov a zvukov nahlas alebo v duchu, tak aj pri jednoduchom ich počúvaní, ale (opakujeme to)  len keď udržujeme vedomý zámer na aktiváciu DNA.
Takže odpoveď na opakovanie otázky “Ako?” –  so ZÁMEROM.

Tak čo je to, ten náš „ZÁMER“?
Táto energia je popísaná  a vysvetlená mnohokrát. To nie je len úmysel, alebo poctivosť, alebo súhlas.
To nie je aj “pasívny súhlas” alebo ” zúrivý zámer.”

…To je jadro našej vášne … keď celá naša bytosť reaguje naň…

…To je,  „ keď si pred Bohom a si tam len Ty a Vesmír“…

Takáto energia sa rozhýbe pod vplyvom našich duchovných síl, a takúto energiu nič nemôže ani zvrátiť, ani zastaviť.

––––––––––––––-
Poznámky prekladateľky:

 1. Pre naše lepšie pochopenie významu každej z 12 vrstiev DNA aj významu slovných reťazcov v Hebrejskom jazyku, ktoré sú v spojení s každou vrstvou DNA, slúži tu uvedený popis (klikni).
  Text popisu je systematizovaný takto:
 • každá vrstva DNA  je priradená k jednej zo štyroch tried (skupín)
 • pre každú vrstvu DNA je priradený obrázok
 • pre každú vrstvu DNA je prepis v SJ jej patriaceho znenia hebrejských mien Boha a odkaz na zvukový záznam znenia
 • pre každú vrstvu DNA je priradená Kryonova interpretácia + Kryonov preklad významu jej patriaceho znenia
 • pre každú vrstvu DNA je priradená charakteristika a krátke vysvetlenie
 • Technológia aktivácie DNA (pri udržovaní vedomého zámeru na aktiváciu DNA) umožňuje získať kvalitné výsledky dvoma spôsobmi:
  • hovorením týchto slov a zvukov nahlas alebo v duchu s (alebo bez) vizuálnej meditácie (vizuálna meditácia = uvoľnene sa dívať) na patričný obrázok pri udržovaní zámeru na aktiváciu DNA
  • ich jednoduchým počúvaniam s (alebo bez) vizuálnej meditácie, ale opakujeme, len keď udržujeme zámer na aktiváciu DNA

  Pre lepšie udržovanie zámeru, pred začiatkom každej meditácie na aktiváciu DNA odporúčam nasledujúce:

·         zatvorte oči, uvoľnite sa

·         niekoľko krát sa hlboko nadýchnite, vydýchnite a chvíľku porelaxujte

·         skoncentrujte sa na  bode „tretieho oka“ (na čele cca medzi obočím) alebo na lokalite solar plexus (môžete položiť naň ruky – dlaňami dole)   

·         a povedzte (nahlas alebo v duchu): “Súhlasím s aktiváciou DNA tu a teraz, podľa mojej vnútornej múdrosti a vedomého rozhodnutia“ (môžete vymyslieť aj nejakú svoju podobnú vetu).  Pri tomto si  predstavujte alebo myslite na to, že dvojitá špirála vašej DNA sa začala špirálovito otáčať a zdokonaľovať

 1. Pre pomoc v meditácii na aktiváciu DNA  je uvedený  audiozáznam (zvukový záznam) znenia hebrejských mien Boha, ktorý slúži pre aktiváciu všetkých 12 jednotlivých vrstiev DNA –
  je to zložka skladieb vo formáte MP3, archivovaná v ZIP, rozmer cca 20 MB, zdroj: rusko-jazyčný Internet.  A nezabudnite na UVEDOMELOSŤ a ZÁMER !

 2. Môžete si urobiť aj svoj vlastný audiozáznam – stačí len mať mikrofón. Každý slovný reťazec opakujte minimálne 12 krát, môže byť 24 alebo 36 opakovaní, alebo aj maximálny počet – 48 opakovaní.
 3. Robte meditácie na aktiváciu DNA denne minimálne 7 dní v kuse  (môžete aj dlhšie), potom má byť prestávka – min. 7 dní (viac – nedefinovane, riaďte sa vlastným pocitom)  a znova opakujte tento cyklus. Zatiaľ je to jediný dlhodobo overený optimálny spôsob tejto praxe.
  TK., 28.08.2013

Zdroj Holistická medicína

Podobné články:

PREKÓDOVANIE DNA

 

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.