1173698_236377293182040_769551046_nHlboko v tebe je všetko, čo je dokonalé. Hlboko v tebe je ten, kým by si mal byť. Tvoje pravé ja je vždy v tvojom vnútri a s tebou. Každý má svoje „ pravé ja“. Každý z nás. Tvoje pravé ja môže byť zablokované, ale nikdy nemôže celkom vyhasnúť. Vždy tu bude túžba po pravom ja. Táto túžba je v každom srdci bez výnimky. To je dôvod na nádej. 

A ty presne vieš, kedy si v styku so svojim pravým ja. Možno si s ním bol včera desať minút. Ale aj tak. Však ty vieš. Bol si v styku so svojím ja, tak ako by malo vyzerať. Boli to chvíle šťastia, sily a absolútnej prítomnosti. Je to tanec so svojím „najlepším ja.“

Kay Pollak- ŽIADNE STRETNUTIE NIE JE NÁHODNÉ

Reklamy