ocivoda Bolesť značí lámanie šupky, ktorá zviera vaše poznanie.

Tak ako musí prasknúť kôstka plodu, aby sa jeho srdce mohlo vystaviť slnku, práve tak by ste mali i vy prežiť vlastnú bolesť.

A keby ste mohli živo udržať vo svojich srdciach údiv nad každodennými zázrakmi života, potom by sa bolesť nezdala menej podivuhodná ako rozkoš.

Mnohé z vašich bolestí ste si zvolili sami. A to je horúci nápoj, ktorým lekár vo vás lieči vaše nemocné vnútro. Preto dôverujte lekárovi a vypite jeho medecínu mlčky a v pokoji. Lebo jeho ruka, nech je akokoľvek ťažká, je riadená jemnou rukou Neviditeľného.

Naše srdce sa svojimi rôznorodými citmi podobá cédru s rôznymi vetvami. Ak je céder olúpený o niektorú silnú vetvu, trpí tým, ale nezahynie preto, lebo napriami všetky životné sily do susednej vetve, aby rástla a vyrážala nahor, a namiesto chýbajúcej vetve si vytvorí nové, zelené a šťavnaté vetvičky.

Vaša radosť je žiaľ, zbavený masky. A ten istý prameň, z ktorého prýšti váš smiech, býva často naplnený vašimi slzami. Čím hlbšie sa žiaľ zavŕtava do vášho vnútra, tým viac radosti ste schopní do neho pojať.

Niektorí hovoria: “Radosť je väčšia ako žiaľ.“ a iní hovoria: “Nie, žiaľ je väčší ako radosť“. Ale ja vám hovorím: oboje je neoddeliteľné… Skutočne, ste zavesení medzi žiaľom a radosťou ako misky váh. Len ak ste prázdni, môžete dosiahnuť kľud a vyrovnanosť.

Milovať život uprostred bolestí, znamená dôverne poznať najvnútornejšie tajomstvá života. Hmotné veci človeka zabíjajú, bez toho, aby to pociťoval. Láska ho prebúdza oživujúcou bolesťou.

O zármutku.

6648042Tak tomu bolo vždy, že láska nepozná svoju vlastnú hĺbku až do hodiny rozchodu. Slzy očisťujú dušu od plameňa nenávisti a učia ľudí zdieľať bolesť tých, ktorí majú zlomené srdce. Sú to slzy muža z Nazaretu. Môžeš zabudnúť na toho, s kým si sa smial, ale nie na toho, s kým si plakal. Oplakávať to, čo nemožno vrátiť, patrí k najhorším slabostiam človeka.

Koho znovu nezrodili smútok a zúfalstvo a koho láska nevložila do kolísky snov, ten zostáva nepopísaným bielym listom v knihe života.

Chálila Džibrána

Reklamy