Vo stave nevedomosti vidíme seba, ostatných ľudí a skutočnosť tak, ako sme sa naučili. Predovšetkým používame rozum a všetkých 5 zmyslov. Sami seba cítime s telom, s myšlienkami a pocitmi a reagujeme  nútene na myšlienky a city ostatných. Viac…

Reklamy