poznanie

Poznání je branou Pravdy. Kdo vejde do domu, než skrze dveře? Dveře však nejsou domem. Pravda je dům. Poznání je jen prahem. Můj dům má mnoho prahů.Pravda je vodou hluboké studny. Já jsem ta Pravda, voda pro žíznící. Všichni přicházíte a nabíráte z různých hloubek. Jeden z povrchu, další ode dna.

První pak řekne druhému : „Voda je průhledná“ a začne pít. Neboť Pravda je průhledná všem Srdcím. Vejde se do jediného slova a to slovo je Láska.

Další řekne : „Voda je život na zemi,“neboť z vody Lásky povstal Život. Jiný poznává vodu skrze její molekuly. Člověk totiž chce poznat vše, co je ze Zákona Pravdy.A nikdo se nemýlí v tom, co je voda, neboť každý vchází do mého domu skutečnými dveřmi.

Voda je jediná, ale mnoho těch, kteří ji pijí. Jsou různé cesty rozumu, různá náboženství, jedna je však Cesta Srdce.

Z knihy Cesta srdca

Reklamy