SEN A TEN, KOMU SA SNÍVA

eckhart-tolleNeodporovať znamená získať kľúč k najväčšej sile vesmíru. Iba takto sa môže vedomie (duch) vyslobodiť zo zajatia foriem. Neklásť vnútorne odpor forme – teda všetkému, čo sa deje – znamená poprieť absolútnu realitu formy. Keď človek kladie odpor, nadobúda dojem, že svet je reálnejší, pevnejší a trvácnejší než v skutočnosti je – vrátane formovej identity, čiže ega. Odpor dodáva svetu a egu závažnosť a absolútnu dôležitosť, ktorá vás núti, aby ste brali seba i svet veľmi vážne. Hra foriem sa potom mylne chápe ako boj o prežitie, a keď to skutočne vidíte takto, taká bude i vaša realita.Čítať ďalej →