Osem znakov emočného hladu

Emočne podmienený a fyzický hlad môžu navonok vyzerať rovnako, pokiaľ neviete, ako ich rozoznať podľa charakteristických znakov. Keď vás nabudú­ce premôže vlčí hlad, všímajte si signály, ktoré vám môžu prezradiť, či je vaša chuť do jedla podmienená skôr emóciami, ako skutočnými fyzickými potrebami. Uvedomenie si tejto skutočnosti možno zabráni aspoň jednej epizóde prejedania.

Schránka 01

Schránka 02

Ako sa zbaviť emočného prejedania

Vedieť správne rozoznať, či je váš hlad emočný, alebo fyzický, si vyžaduje cvik a trpezlivosť. Pokiaľ ste niekedy zažili emočne podmienený hlad, viete, aká neodolateľná dokáže byť naliehavá túžba jesť. Aj keď sami sebe sľúbite: „Už sa nebudem prejedať,“ emočný hlad všetko zmení. Aj ten najoddanejší zástanca zdra­vého spôsobu života sa môže pristihnúť, že ho ťahá k chladničke, v ktorej zúfalo hľadá niečo, čo by uspo­kojilo jeho neskrotnú túžbu po jedle.

Poďme skoncovať s tým, že emočný hlad vládne vašej chuti do jedla aj stravovacím návykom! Poďme spoločne nájsť spôsob sebakontroly, aby ste si mohli slobodne povedať: „Odmietam sa prejedať!“ Riešenie je, že keď nabudúce dostanete hlad, urobíte nasledu­júcich päť krokov.

Päť krokov k zmierneniu emočného hladu

Keď nabudúce pocítite obrovský hlad, môžu vám pomôcť nasledujúce kroky:

1. Dajte si 15 minút na to, aby ste „vyhladli“. Povedzte si, že štvrť hodiny teraz nemôžete jesť. Pokiaľ aj po tomto čase stále budete mať chuť jesť, pokojne to urobte. Počas tých 15 minút bu­dete vykonávať zvyšné štyri kroky a vaša chuť do jedla sa za tú dobu zrejme natoľko zmení, že sa nebudete chcieť prejedať.

2. Choďte od jedla ďalej. Ak treba, odíďte z do­mu. Každopádne sa nasledujúcich 15 minút zdr­žiavajte inde, ako v kuchyni. Emočné prejedanie často vedie k automatickému a bezmyšlienkovi­tému jedeniu, pri ktorom si neuvedomujete, koľ­ko toho zjete. Môžete tomu predísť jednoducho tak, že sa od jedla vzdialite. Ja som niekedy mu­sela jedlo, po ktorom som túžila, zničiť. Nestači­lo celú škatuľu keksov vyhodiť, pretože som ju z odpadkového koša jednoducho vybrala! Potom som sama k sebe cítila ešte väčší odpor. V takej chvíli je lepšie nastrkať jedlo trebárs do drtiča kuchynského odpadu (vyjde to lacnejšie ako psy­choterapia alebo liečba chorôb spojených s nad­váhou!), prípadne ho môžete vybrať z obalu a tak hodiť do koša, aby bolo nepožívateľné.

3. Pokiaľ máte pocit, že by ste si dali niečo „na chuť“, choďte si vyčistiť zuby a vypite veľ­ký pohár vody (stále sa 15 minút zdržiavajte mimo kuchyne!). Ústnou hygienou sa zbavíte túžby po čokoláde, hamburgeroch, sušienkach alebo po čomkoľvek, po čom túžite, a tým si po­môžete zmierniť emočne podmienenú chuť do jedla. Voda vám pomôže zistiť, či ste si nesplietli smäd s hladom (to sa deje prekvapujúco často).

4. Opýtajte sa samých seba: „Mám pocit strachu, alebo je to skôr hnev, napätie alebo hanba?“ Nemusíte túto otázku analyzovať do hĺbky. Zvy­čajne sa odpoveď objaví v duchu okamžite. Opý­tate sa a hneď sa dozviete: „Áno, mám starosti s peniazmi.“ „Áno, mám pocit, že to, čo hovorí moja matka, ma uráža.“ Alebo: „Áno, žiarlim na to, ako sa môj partner pozeral na tú ženu.“

Úprimné priznanie si vlastných pocitov zvyčajne stačí na to, aby ste naliehavosť pocitu spojené­ho s emočným hladom zmiernili. Emočný hlad odráža nutnú potrebu zakryť alebo zamaskovať vedomie bolestnej pravdy, myšlienky alebo po­citu. Je to, ako keď si zapchávate uši, keď niečo nechcete počuť! Pokiaľ ste si už svoje pocity pri­znali, nebudete mať potrebu hľadať v chladničke niečo na ich zamaskovanie.

5. Pocity SHNH nahraďte láskou k sebe. Ma­rianne Williamsová, ktorá prednáša a píše knižky o duchovne, upozorňuje, že strach vyliečime tým, že ho zaplavíme láskou.* Ak budete plní lásky, nezostane žiadny priestor pre negatívne emócie. Spomínate si na obdobie, keď ste si vychutnáva­li blažené pocity zamilovanosti? Pamätáte si, že v takých okamihoch ste nemali žiadnu potrebu prejedať sa? Vráťme sa teraz k týmto pocitom pomocou nasledujúcich dvoch významných kro­kov:

a) Hľadajte pocit šteklenia v žalúdku. Sústreď­te sa na emócie vo svojom vnútri a snažte sa vyvo­lať akýkoľvek náznak príjemného a povznášajúceho pocitu. Takéto príjemné vzrušenie je veľmi podobné radostnému pocitu, ktorý prežívate tesne predtým, ako sa má prihodiť niečo výnimočne príjemné. Je to rov­naký pocit, aký by ste mali, keby niekto práve vyhlásil vaše meno ako výhercu súťaže, alebo ktorý ste preží­vali ako deti cez prázdniny, keď ste sa ráno zobudili.

Láska a radosť je niečo, čo je neustále s nami. Ve­nujte pozornosť tomuto pocitu a požiadajte ho, aby sa vo vás rozšíril. Predstavte si, že vás niečo odvia­lo vysoko nad všetky problémy a vy sa vznášate, plní príjemného šteklenia v žalúdku, až nakoniec jediné, čo vnímate, je láska, pokoj, mier a pocit šťastia. Keď tento krok vyskúšate, budete presne vedieť, čo mám na mysli.

b) Neprestávajte milovať tento okamih. Opakuj­te si túto afirmáciu: Predstavuje vaše nové pocity na­miesto pôvodných SHNH:

„Odpúšťam si, dôverujem si a prijímam sa.“

Vyššie uvedených päť krokov je jednoduchých a pritom veľmi účinných. Určite oceníte bezprostred­nosť, s akou dokážu vyliečiť vašu túžbu po jedle. Pre mňa je pocit šteklenia v bruchu, keď si predstavím veľ­kú romantickú lásku, oveľa lahodnejší ako akákoľvek čokoláda, ktorú som kedy zjedla. Zažívam pritom po­city pokoja a mieru, ktoré akoby zázrakom odstránia všetky moje problémy. Keď som v pokoji, viac toho zvládnem, mám viac nápadov a ľudia sa ku mne sprá­vajú láskyplne a ústretovo. Je to výborná alternatíva k strachu, prípadne k jeho prejavom v podobe zlosti, napätia alebo hanby!

Odporúčam vám, aby ste si nasledujúce zhrnutie piatich bodov skopírovali a nosili ho pri sebe stále.

Z knihy Nutkavé chute  Virtue Doreen, Ph.D.

Reklamy