Rád si představuju vztahy mezi dušemi jako velký strom s tisíci listů. Ty listy, které jsou na vaší větvičce, jsou vám millenium_treedůvěrně blízké. Můžete mezi sebou dokonce sdílet zážitky, duševní zážitky. Na vašívětvičce můžou být tři nebo čtyři nebo pět listů. Jste také ve veliceúzkém vztahu s listy na sousední větvičce. Ty sdílejí společnou končetinu. Jsou vám také blízké, ale netolik jako listy na vaší vlastní větvičce. Jste pořád spřízněni s ostatními listy neboli dušemi i na dalších vě tvích stromu, ale ne tak těsně jako s listy v nejbližším sousedství. Jste všichni součástí jednoho stromu a kmene. Můžete sdílet zážitky. Znáte se. Ale listy na vaší větvičce jsou vám nejbližš.

V tomto krásném lese existuje mnoho dalších stromů. Každý strom je spojen s ostatními kořenovým systémem v zemi. Takže i když je ně který list na vzdáleném stromě a vám připadá jiný a daleko,jste s tím listem spojeni. Jste spojeni se všemi listy. A nejtěsněji jstespojeni s listy na vašem stromě. A ještětěsněji s listy, které rostou navaší větvi. A úplněnejtěsněji s listy na vaší větvičce. Pravděpodobnějste se setkali se vzdálenějšími listy vašeho stromu v predchozích životech. Nejspíš s vámi byly v nejrůznějších vztazích. Vaše vzájemné působení mohlo být velice krátké. I třicetiminutové setkání vám mohlo pomoct něco se naučit; aťuž jen jedné straně, nebo oběma, jak to obvykle bývá. Jedna z těch duší možná byla žebrákem u cesty, kterému jste dali dárek od srdce, a tak jste rozšířili své soucítění s jiným člověkem a umožnili příjemcizážitek přijímání lásky a pomoci. Vy a ten žebrák jste se možná už nikdy v tom životě nesetkali, a přesto jste součástí toho dramatu.Vaše setkávání seliší délkou – pět minut, hodina, den, měsíc,desetiletí nebo víc – tak jsou duše spojeny. Vztahy se neměří časem,nýbrž tím, co se z nich naučíte.

Brian L. Weiss Jen láska je skutečná

Reklamy