„Existuje pouze teď.“

7e48967fbc_65490571_o2Hodně z nás se na své cestě ocitne na křižovatce, kde se zasekne a neví kudy dál. Jedna ze skvělých  možností, jak si zvýšit svou vibraci je, co nejvíce se bavit. Když se ohlédneme na naše dětství, uvidíme, že jsme se bavili neustále, protože jsme žili v přítomnosti. Neexistoval žádný strach – strach existuje pouze v budoucnosti. Na Zemi právě probíhá obrovská změna – globální probuzení. Je jedno, kde jste, všichni cítí, jak se jejich život v mžiku mění. Proč bychom se ale měli zajímat o zvýšení naší frekvence?

Uvnitř nás existují dvě podstaty – vyšší a nižší … potřebujeme obě tyto části. Mnozí žijeme ve své nižší podstatě, nicméně splynutí se svou vyšší podstatou je to, co nás spojí s naším vyšší já.. Děti přichází do této dimenze jako úžasné bytosti – postupem času se ale zasekneme, zpomalíme a naše vibrace klesá. Smrtelně nemocní lidé mají nízkou vibraci, protože jejich životní síla slábne. Být šťastný vám zvýší vibraci – není to o tom, co děláte, ale o tom, jak se u toho cítíte. Jezte jídla, která zvýší vaši frekvenci – ne proto, že chutnají dobře, ale proto, že vás posílí. Vybudujte si zdravý vztah k jídlu a budete zářit.

Jak jsem se na své cestě zřekl těžkých jídel (fast foods), začal jsem se zázračně léčit. Jídlo je informace z kosmu, Matka Země nám poskytuje všechny informace v jídle. Organická jídla nám dávají život a zvyšují naši energii. Na planetě je většina jídel nezdravých a navíc nás připravují o naši energii. Přirozené potraviny obsahují trávicí enzymy, nezdravá jídla nemají žádné trávicí enzymy, tudíž si musejí vzít zdravé buňky z vašeho těla, aby jim usnadnily trávení. Hroznové víno, avokáda, kapusta – to jsou některá jídla, která vám zvýší vibraci.„Jak poznáte, když se vám zvýší vibrace?“Na své cestě jsem zažil tento úžasný pocit – přestal jsem soudit ostatní. Přestat soudit ostatní je jediná cesta, jak být svobodný. Tím, že druhé nebudete soudit, se vaše vibrace zvýší. Často se díváme na lidi a ptáme se: „Kolik ti je let? Kde si se narodil?“ To je v pořádku, nicméně analyzováním každého detailu u ostatních vás akorát od druhých oddělí, což je velká iluze. Analyzování je paralyzování – odvádí nás od přítomného okamžiku, kde ztrácíme svou moc. Děti jsou v tomto úžasné, nemají čas na řeči: „Nelíbí se mi tvá barva kůže.“ Divíme se, jak jsme na této planetě rozdílní – počkejte, až vycestujeme za tento vesmír, kde existuje nespočet životních forem.

„Proč si děláme starosti s nepodstatnými věcmi?“

Umožněte si být chvíli sami se sebou – to vám zvýší vibraci, napojíte se na svou podstatu. Každý den nosíme jiné masky – jinou masku pro rodinu, přátele a kolegy v práci. Nikdo neví kdo jste, protože to nevíte ani vy sami. Na začátku mé cesty jsem procházel životem nespoutaně. Napojte se zpět na zdroj – to vás posílí. Abychom zvýšili svou vibraci, nesmíme plýtvat svou energií. Jsme stvořeni ze stejné podstaty jako vesmír, tudíž, když si vážím sám sebe, tak si vážím všeho, co existuje. Hodně lidí uctívají něco navenek – i tohle vám sníží vibraci, protože se vychylujete od zdroje … což jste vy sami. My jsme prodloužením energie zdroje … jakmile se od něj odchýlíme, tak zchladne. Cítíme, jako by se náš život rozpadal na drobné kousky. Žijeme v době manipulace, neustálého rozptýlení – nicméně, jakmile obrátíte svou pozornost dovnitř sebe, objevíte nekonečnou moc. Nebe je stav mysli – neexistuje nebe nebo peklo. Existuje pouze to, co si v tomto přítomném okamžiku vytvoříte.

Andělé a démoni jsou pouze archetypem vás samotných. Jsme vše, co existuje. Trávením času se spřízněnými dušemi vám zvýší vibraci. Přitahujeme to, co jsme. Někteří lidé říkají: „Já nevěřím nikomu,“ no potom budete stále potkávat lidi, kterým nebudete moci věřit. Když odložíme sebelimitující přesvědčení, tak nás to osvobodí. Hodně lidí zaujímají tzv. „Yolo“ přístup– žiješ pouze jednou. Nebudu se řídit podle přírody …. pokud je to to, co chceme, budiž. Zříkat se nekonečných možností, které by mohly potencionálně existovat, nám zpomaluje růst – život je věčná záhada. Život je neznámá, která se nám neustále odkrývá.

„Jaký druh hudby se masově produkuje?“

Zvuk vám může pomoci zvýšit vibraci. Hraní na hudební nástroj je úžasný způsob, jak se vyléčit. Dr. Emoto dokázal, že naše slova ovlivňují vodu – vše je propojené. Odpoutejte se od strachu. Strach je vytvořený pocit založený na pseudo povědomí, že nemáme dostatek schopností překonat danou zkušenost. Vše se odvíjí od toho, jak vnímáme sami sebe. Abychom se vnímali v tom nejlepším světle, musíme zapomenout na vše, co si myslíme, že jsme. Nejsem jméno, národ, práce, náboženství nebo demokrat – JÁ JSEM.

To, co vidíme na lidech, je jen drobná část jejich skutečné povahy. Jsme multidimenzionální bytosti,  které prožívají lidskou zkušenost. Existuje pouze teď, nalaďte se na tento moment a dělejte to, o čem  jste vždy snili. Příjmutím své vlastní pravdy se z vás stane mocná bytost, kterou nejde změřit.

Ralph Smart  Žijte naplno

Reklamy