Přílišné lpění na tom, aby vám ten druhý vycházel vstříc, není dobré. Máme si uvědomit, že ten druhý má nárok na svůj život a pokud chcete někoho příliš vlastnit, uniká vám pod rukama. Proto se vám v partnerských vztazích nedaří. Musíte si uvědomit, že je třeba se naučit toho druhého respektovat. A ne aby on respektoval vás.

440034Pokud hledám partnerský vztah jenom proto, že se cítím sám, může se mi časem stát, že se budu cítit ve vztahu ještě více sám. Dříve se lidé tolik nebáli samoty jako dnes, neboť neustále byli v přítomnosti někoho jiného. Žili více pospolu. V dnešní době, kdy žijeme jiným způsobem života, se cítíme sami. Protože se společnost neustále vyvíjí, i my se musíme vyvíjet. Vývoj vždy na mně chce práci. Dříve to byla práce lidí pro společnost a v dnešní době je to práce na sobě. Proto je důležité naučit se být sám se sebou, neboť tím se naučím nejvíce vnímat své pocity.

Pokud neumím být sám, stávám se ve vztahu závislým na tom druhém. Požaduji po partnerovi, aby se mi věnoval a vše se mnou sdílel. A když ten druhý nechce, cítím se nepochopený a smutný.

Ve vztahu se stává, že jeden partner má mnoho zájmů a druhý nemá zájem o nic. Nebo jeden dokáže být samostatný a druhý je závislý. Vždy se přitáhnou k sobě protiklady v rámci učení. Ve vztahu se učíme samostatnosti, úctě a toleranci. Bez těchto základních principů nemůže žádný vztah existovat. Pokud se to nenaučím v jednom vztahu, budu se to učit v dalších vztazích. Je to mé učení na celý život.

Jsme zvyklí toho druhého vlastnit a chtít na něm, aby se podvoloval našim přáním. Ale partnerský vztah je o svobodě a ne o otroctví.

Zvláště muži v sobě mají ještě z dřívějších dob naprogramováno přivlastnění partnerky, jakmile se s ní pomilují. Když se muž zmocní ženy, bere to jako vlastnictví, že mu patří a chce stále více, aby se podrobovala jeho přáním. Souvisí to s jeho dřívější rolí lovce a dobyvatele. A tak se stává, že se ženy v manželství snaží vyhovět přáním mužů. Časem si uvědomují, že se ve vztahu cítí stále více a více nesvobodně. Bojí se zajít ke kamarádce, přihlásit se na nějaké kurzy, protože se to většinou jejich partnerovi nelíbí. Muž se totiž v dávných dobách vzdaloval od rodinného krbu k zabezpečení obživy rodiny, ale žena byla pečovatelkou a příliš se od tohoto krbu nevzdalovala. A to se promítá i do chování v partnerských vztazích dnes. Každý člověk by se měl mít rád a dělat věci, které se mu líbí k rozvoji své osobnosti.

Cítí se spokojenější a dokáže pak být ve vztahu sám sebou. Je rád, že má toho druhého, ale dokáže se věnovat svým zájmům.

Dokáže se i o sebe postarat, když ten druhý na něho nemá čas nebo je jinak zaneprázdněn. Není závislý na tom druhém. Často od žen slýchávám: „Nedokáži být bez partnera, stýská se mi,chtěla bych, aby byl se mnou.“ Když s nimi není, nic je nenaplňuje. Je důležité vše, co se mi v životě nelíbí, přehodnotit na klady. Z negativních situací udělat pozitivní. Uvědomit si, jak je to krásné, když jsem občas sama bez partnera a mohu se věnovat sama sobě. Dopřejte si vše, po čem toužíte a na co jinak nemáte čas. Udělejte si svůj den a využijte chvil bez partnera ve svůj prospěch. Udělejte si lázeň, dopřejte si odpočinku, přečtěte si knihu, zajděte ke kamarádce, prostě se mějte ráda.

Tím se upevní vaše spokojenost, která se odrazí i ve vašem vztahu. Vždyť je to fajn, najednou se nemusím ohlížet na toho druhého a můžu si dělat, co chci. Tak to tak pojměte a uvidíte, že se vám nebude tolik stýskat, a že ty chvíle bez druhého přečkáte lépe.

Pokud nedokážu nic sdílet sama, např. zajít si na procházku do přírody, jít za kulturou nebo zacvičit si, začnu toho druhého vydírat výčitkami: „Ty se mnou trávíš málo času, ty se mi málo věnuješ a ty už mne nemáš rád.“ A to vše jen proto, že já nemám žádné zájmy nebo je nedokáži sdílet sama a ten druhý naopak jich má hodně. Nuda ve mně způsobuje prázdnotu a já hledám naplnění v tom druhém. Člověk, který se chce věnovat svým zájmům a cítí od druhého výčitky si začne ony zájmy ještě více prosazovat – anebo naopak s nimi skončí. Tato cesta vede k nespokojenosti a člověk začne vztah cítit jako břemeno. Člověk, který nemá žádné zájmy bude naopak stále více závislý na tom druhém. Začne docházet ke stále častějším nedorozuměním a vztah většinou končí rozchodem.

Ve vztahu je důležité, aby byla svoboda a vzájemná oboustranná důvěra v to, co chce druhý pro sebe. Mít rád, neznamená si toho druhého přivlastňovat, ale naopak mu dopřát vše, po čem touží. Neboť pokud mám rád, činí mi dobře i radost toho druhého.

A pokud si chci vztah zachovat, je důležité svobodu obou respektovat. Vždy se budu rád vracet do prostředí, kde se cítím dobře bez nátlaku, než do prostředí, kde slyším neustále výčitky toho druhého. Ženy se často diví, že jejich partner tráví více času v hospodě s kamarády. Ale položte si ruku na srdce, není to proto, že se váš partner již doma necítí tak dobře, jak by chtěl? My si myslíme, že když budeme toho druhého více držet zkrátka, že nám neunikne. Ale opak je pravdou. Když se budu domů vracet rád, protože tam vládne příjemná atmosféra a mohu být sám sebou, nemám důvod hledat pohodu jinde. Vždyť vše nacházím doma. Naopak, když necítím doma pochopení a porozumění, nutí mě to hledat jinde. A pak již jen stačí, aby se našel někdo, kdo mě polituje a ocení mé kvality a je na cestě nový vztah. Vytvářejte si navzájem příjemnou atmosféru, neboť jen tak si dokážete vytvořit trvalý a pevný vztah. A hlavně stavte vztah na vzájemné důvěře. Nedůvěra vztah narušuje a ničí.

Schránka 01

Byli jsme stvořeni jako svobodné bytosti a každý zde máme své učení. Nemusíme se podvolovat příkazům a zákazům ze strany druhého.

Z knihy Partnerské vzťahy Zdenka Blechová

Reklamy