headache-womanVše, co se odehrává v duši (v naší psychice), se projevuje i v těle. Trvá však delší dobu, než se duševní pochody zhmotní a často dojde k onemocnění. Tělo může být značně poškozeno, než nám informace “dojde”. Pokud se naučíme vnímat informace přímo od duše, můžeme nepříjemným tělesným projevům předejít, a tím se náš vývoj nebude brzdit.

Naučit se naslouchat řeči vlastního těla by mělo být zcela základní a přirozenou potřebou, přesto tomu zatím tak není. Ale naštěstí můžeme vše, co jsme zanedbali, začít napravovat – raději pozdě než nikdy.

Chceme–li si prodloužit a zkvalitnit svůj další život, pak dopřejeme svému tělu láskyplnou péči a pozornost. Nezbytné je také své tělo co nejvíce poznat a pochopit základní souvislosti mezi ním a duší, mezi jeho jednotlivými částmi a orgány. Vše, co v sobě máme, má svůj význam a vše je vzájemně propojeno.

Jak už víme, tělo k nám promlouvá různými způsoby. Postupně se na ně zaměříme konkrétně. Je to bolest a nemoc, pokřivení páteře, tukové polštáře, snížená pohyblivost, změny na kůži, způsob chůze, výraz obličeje a další. Tělo je vždy odrazem naší mysli a vše, co nám říká, nám tedy dává odpověď na otázky: jak myslím, jak se k sobě chovám, jak se sebou zacházím, jak o sebe pečuji. Pokud není něco s tělem v pořádku, je třeba hledat příčinu v našem způsobu myšlení a v našich programech, které jsme většinou převzali od rodičů a podle nichž fungujeme, aniž si uvědomujeme, že je možno je změnit.

Naše tělo je součástí energetického systému a jeho hmotná podstata je řízena psychickými procesy. Vždy se nepříjemně projeví nerovnováha – pokud je něčeho moc a něčeho málo, nastane problém.

Protiklady v nás

I v nás se nacházejí protikladné energie a ty vzájemně tvoří jednotu, jejíž rovnováhu je třeba neustále udržovat. Zaměříme se na protiklady ve formě mužské a ženské energie, ducha a hmoty, aktivity a pasivity. Připomeňme si, že náš mozek má dvě poloviny – hemisféry.

Levá hemisféra ovládá naši vnější část a soustředí se na vnější svět, obsahuje naši vůli, charakter, schopnost prosadit se, projevit se, je zde sídlo rozumu, analytické a logické myšlení, síla, aktivita, vztah k budoucnosti, schopnost dávat. Levá hemisféra představuje naši mužskou část, odráží naše emoční vazby k otci a k mužům obecně. Řídí pravou polovinu těla, tři horní energetická centra (5., 6. a 7. čakru) a je spojena s energií duchovní (forma energie JANG).

Pravá hemisféra ovládá naši vnitřní část a soustředí se na naše nitro, je zde citlivost, pasivita, schopnost přijímat, vyživovat, vychovávat, je zde sídlo intuice, obrazotvornosti, představivosti a vnímání věcí za hranicemi rozumového chápání i vztah k minulosti. Pravá hemisféra představuje naši ženskou část, odráží emoční vazby k matce a k ženám. Řídí levou polovinu těla, tři spodní čakry (1., 2.a 3.) a je spojena s energií Země (forma energie JIN.).

Platí, že mužský princip je na povrchu silný a uvnitř slabý, zatímco ženský princip je na povrchu slabý a uvnitř silný. Tato skutečnost se odráží i ve fyzické podstatě. Mužské tělo má svou sílu viditelnou na povrchu ve svalech a je schopno vykonávat fyzicky náročnou činnost, při níž spotřebovává energii. Naopak ženská konstituce je na povrchu slabá a jemná, zatímco síla není zvenku viditelná. Je ukryta uvnitř a spočívá ve spojení se Zemí a s přírodou a ve schopnosti v klidu čerpat, přijímat a doplňovat životní energii.

Mužská energie je také energií oplodňující a na tělesné úrovni je umístěna v penisu a varlatech, které se nacházejí vně těla, což odpovídá tomu, že je mužská energie soustředěna na vnější svět. Jde zároveň o nejcitlivější a nejzranitelnější místa.

Ženská vyživující energie je ukryta a chráněna uvnitř těla v děloze a vaječnících, což odpovídá i jejímu soustředění směrem do našeho nitra. Zde se soustřeďují i ženské magické schopnosti. Proto upozorňuji ženy, aby si toto centrum své ženské síly nenechaly zbytečně chirurgicky odstranit, k čemuž jsou často přesvědčovány v rámci prevence, a aby se předešlo případným problémům a krvácení. Kromě případů, kdy je dělohu či vaječníky skutečně nutno odstranit, např. při zhoubném nádoru a přímém ohrožení života, je třeba si je chránit.

Jak poznáme, co děláme špatně?

Z hlediska energie a energetických center na našem těle představují tři dolní čakry, umístěné na stydké kosti, v podbřišku a v oblasti soláru, ženský princip a patří k fyzickému tělu. Reprezentují naše vztahy k hmotě a Zemi (Bohyně Šakti). Horní čakry, umístěné na krku, čele a temeni hlavy, představují mužský princip, náš vztah k duchovnu a vesmíru (Bůh Šiva). Srdeční čakra, umístěná na hrudní kosti, je sídlem lásky a spojnicí duše a těla mužského a ženského principu.

Předpokladem harmonického vývoje, a tedy i tělesného zdraví je rovnováha mezi hemisférami i mezi naší mužskou a ženskou energií, mezi aktivitou a pasivitou, mezi energiemi jang a jin a také mezi naším vztahem ke hmotě a k duchovnu. Každá nerovnováha se projeví ve fyzickém těle a při hledání příčiny nám může pomoci i to, v jaké části těla se problém nachází. Například je-li v levé polovině těla v jeho dolní části, znamená to, že je potlačována ženská energie na tělesné úrovni. Problém v horní polovině těla vpravo naznačuje potlačenou mužskou energii v duchovní oblasti. Bolí vás hlava na levé straně? Pak to může znamenat např. to, že váš způsob myšlení vám brání vnímat svou intuici, potlačujete svou citlivost nebo umělecké nadání. Bolí vás hlava vpravo? Pak třeba neposloucháte svůj rozum nebo jste naopak jeho otroky a neuvědomujete si vlastní individualitu a svobodnou vůli.

U pohybového aparátu se nerovnováha týká také přílišné aktivity anebo přílišné pasivity.

Také nemáte čas nebo nemůžete?

Harmonický stav je přiměřený pohyb, aktivita a práce a odpovídající čas relaxace a odpočinku. Přílišná aktivita bez odpočinku je typická pro jedince, kteří mají strach z něčeho ve své minulosti a stále před něčím utíkají jako štvanci. Ve skutečnosti utíkají sami před sebou, respektive před řešením vlastních problémů. Typická výmluva je: Nemám čas. Pohybový aparát reaguje rychle, tedy vykloubením, vymknutím, zaseknutím či zlomeninou, což má rázně donutit našeho štvance, aby se nedobrovolně zastavil a svůj životní rytmus změnil tak, aby mohl přežít. Pokud tak neučiní a nastoupí stejné tempo, dřív či později padne. Přílišná pasivita je typická pro ty, kdo mají strach z budoucnosti a bojí se pohnout a vykročit vpřed. Následkem je pomalá ztráta pohyblivosti způsobená ztuhnutím, artrózou a zvyšujícími se bolestmi při pohybu. Pak nastoupí výmluva: Já nemohu…

Praktické využití těchto informací je jasné a jednoduché. Svůj denní program rozvrhnout tak, aby stejný úsek odpovídal aktivní činnosti a stejný čas pasivní. Forma už záleží na každém z nás. Měli bychom stejnou pozornost věnovat duši a jejímu rozvoji a zároveň pečovat o zdraví a spokojenost těla. Při rozhodování naslouchat nejen rozumu, ale stejně se řídit citem a intuicí. Naučit se přijmout vlastní slabost a zranitelnost a používat s láskou svou sílu na obranu a realizaci svých cílů. Hlavní je láska k sobě. Mít se rád, to znamená poznat a přijmout všechny své protikladné stránky, poznat je a naučit se je spojovat, spolupracovat a využívat jejich společný potenciál. Láska sídlí v srdečním centru uprostřed energetického systému, který je spojnicí všech čaker a umožňuje i plynulý průchod informací a komunikaci mezi všemi složkami naší bytosti.

Autor: Ing. Jiřina Slámová
Pokračovanie:
Reklamy