consiousnessAk budeme človeka postupne pripravovať o zmyslové vnemy, ak dosiahneme toho, že nič neuvidí, keď danú miestnosť zatemníme, keď všetko stlmíme tak, aby nič nepočul, a ak potlačíme nakoniec aj hmatové vnemy, taký človek potom zaspí. Toto prázdne vedomie, pri ktorom človek inak zaspáva, musí byť vyvolané o vlastnej vôli. Ale človek, ktorý vymaže zo svojho vedomia všetky dojmy, tiež dojmy, ktoré si vytvoril sám, musí byť bdelý. To je to významné: byť hore, byť bdelý a nemať už žiadne vonkajšie vnemy, žiadne zážitky. To je vytvorenie prázdneho vedomia, avšak plne prežívaného prázdneho vedomia. Continue Reading →

Reklamy