Kategórie
Duchovné učenie Energia

Sféry a dimenzie… 2. časť

Sféry a dimenze, paralelní světy planety Země, těla duchovní i hmotná

dimenziok_20120903123135_2Vaše planeta má hmotné tělo tak jako lidé. Toto hmotné tělo je vyživováno z vesmíru tak jako lidé. Planeta má též své energetické rozvody a čakry, a proto má nezbytně i své ochranné aury.

Jestliže je planeta se svým lidstvem zdráva, jsou její aury pravidelné a vyzařují jasně modré světlo. Odtud název modrá planeta. Je-li nemocná, dochází k deformaci aury, někdy je vyzařování sníženo na minimum a aura se propadá, jinde vyzařuje jako při zánětlivém procesu a aura se vydouvá.

Tímto procesem vzniká napětí, které roste a obyčejně končí nějakou přírodní katastrofou, jako jsou zemětřesení, povodně, požáry a vichřice. Napětí mezi lidmi se též energeticky mění v katastrofy válečné, v místní rasistické pogromy nebo se projeví při nedostatku energie jako epidemie. Spojí-li se negativita Země a lidí, vznikají metly lidstva, jako jsou pandemie, AIDS nebo hladomory. Když se tyto karmy vybíjí a vyrovnají, nastává čas budování v lásce a míru, než se opět nahromadí energie a napětí. Tento proces se opakuje tak dlouho, než lidstvo pochopí, že se může těchto karmických dopadů zbavit láskyplným myšlením i skutky a hlavně péčí o svou planetu, její zdravý vývoj a péčí o své bližní. Láska je hlavním vesmírným zákonem.

Paralelní světy jsou poněkud komplikované. Platí zásada, že hlavní paralelní svět je svět duchovní. Nelze ho oddělit od hmotného, je všude okolo nás. Ovšem vrstvení hmotného a duchovního světa je komplikované, protože jde o sféry a dimenze.

Dimenzí je mnoho.

Ve vašem světě existují tři, délka, šířka a výška, někdo k nim přidává jako čtvrtý rozměr čas. Rozměrů je tolik, že si je vůbec nedovedete představit. V čase a prostoru lze cestovat. S tím již máte jen velmi nahodilé zkušenosti. Záleží na vaší pokročilosti, zda se dostanete propustěmi přes past časových smyček. Jednotlivé sféry duchovní i hmotné jsou pro vás pochopitelnější.

Začínáme vývojovou osmičkou. Tam, kde se kříží, je nultý astrál a příslušný svět hmotný. Je to místo, které si mnoho lidi plete s peklem. Je zde velice málo světla a energie. Zde jsou bytosti, které nic nechtějí, nechtějí ani existovat. Jsou naprosto pasivní. Je to odpad věčného koloběhu, ale i skladiště.

V hmotném světě ubíhá čas tak pomalu, že zdánlivě stojí, i lidé jsou velice pomalí. Z vašeho hlediska je to živoření. Lidé se pohybují jako ve snu a většinu svého bytí prospí. Je to přechodné pásmo. Je zde většina bytostí, které nechtěly žít, tedy sebevrazi.

Nultý astrál je obdobný. Je zde skoro tma, občas se někdo pohne. Tyto bytosti netouží po ničem jiném než po věčném spánku. Touží po nebytí, po eliminaci. Některým se to může i podařit. Říkám jen některým, protože i sem Otec vysílá impulsy lásky, aby tyto spáče probudil.

Jakmile se v nich probudí touha po životě v lásce, začne žhavět jejich jiskra Boží, a na tento signál již může reagovat bratrstvo láskyplné pomoci. Odvedou je do míst, kde se mohou regenerovat a posílit zdravým spánkem a připravovat se potom na svou další reinkarnaci. Tyto nemocnice jsou umístěny ve výklencích mezi sférami. Bohužel, některým sebevrahům se již podařilo eliminovat část nebo dokonce celý orgán, a ti se pak rodí zmrzačení.

Bytosti, které žijí v hmotném světě nulté sféry jsou ty, které ještě inklinují k pasivitě a je třeba, aby osvědčily svou vůli k životu a činnosti. Osvědčí-li v těchto ztížených podmínkách vůli k životu, putují po smrti již do astrálu vyššího typu, do prvé sféry duchovní. Zde je již více aktivity, čas běží poněkud rychleji a bytosti se opět ve výklencích regenerují pro život ve vyšší sféře nebo pro to, aby lépe zvládaly život ve stejné sféře, kde dosud příliš neuspěly.

První sféra je sféra vyšší aktivity, vyrovnávají se zde deformace duchovní, a tím i tělesné, pro hmotný život. Je to příprava na technický rozvoj života těchto bytostí. Za tímto životem poněkud pokulhává život duchovní. Je-li dostatečně bytost připravena ve sféře duchovní, může se již reinkarnovat do sféry hmotné číslo jedna. Je jasné, že v 1. sféře byla nejprve podrobena rehabilitaci, odpočinku a teprve potom rehabilitaci duchovní, kdy je vedena k činnosti. Teprve potom se smí reinkarnovat do hmotné sféry prvého světa, kde má osvědčit, že získané vlastnosti mají trvalý charakter.

V tomto světě jsou již bytosti léčeny prací. Začínají v potu tváře dobývat svůj chléb. Neexistuje mnoho nástrojů, které by jim práci usnadnily. Vývoj pokračuje dále. Lidé těžce pracují, jsou tělesně zdatnější a začínají si být vědomi důležitosti práce. Pracují však jen pro svou osobní potřebu. Nic víc. Když bytosti splní své úkoly v prvním světě, umírají a rodí se do druhého duchovního světa, do 2. sféry. Jako vždy jsou nejprve v regeneračních střediscích, kde odpočívají a potom se připravují na další reinkarnaci do druhého hmotného světa.

V tomto světě se již zaměřují na různé vynálezy, které by jim usnadnily práci. Nástroje jsou zatím jednoduché, ale bytosti se již začínají od sebe navzájem odlišovat svou aktivitou i zjevem. Je zde více světla a tak, jak jsou více Světlu přístupni, tak rychle pokračují ve svém vývoji a jejich vzhled se mění k lepšímu. Jejich těla duchovní jsou dokonalejší, a to předpokládá zdokonalení i ve světě hmotném. Jsou vedeny k činnosti, aby se osvobodily od pasivity. Práce se stává jejich hlavní životní náplní. Žijí jen pro ni.

Následkem toho se technický rozvoj zdokonaluje a po smrti, když zvládly úkoly tohoto světa, vstupují do třetí sféry. Zde po náležité rehabilitaci se již připravují pro život ve velmi vyspělé civilizaci hmotného světa třetí sféry. V tomto hmotném světě je již dobře fungující společnost, kde lidé pracují nejen pro sebe, ale dochází pochopitelně k dělbě práce a specializaci. Další rozvoj již znáte z vlastních zkušeností a dějin.

Po splnění úkolů třetího světa vstupují bytosti do čtvrtého světa, který je již technicky velmi dokonalý. Je to svět, kde sice vládne rozum nad city, ale průmysl a jeho technika je již vysoce rozvinutá. Je to svět létajících talířů a zázračných aparátů a léků.

Jakmile splní bytosti úkoly čtvrtého světa, vstupují do astrálu, aby se připravily na život v páté sféře. V tomto duchovním světě si plně uvědomují blahodárné působení lásky. I zde jsou rehabilitační výklenky, kde jsou láskyplně léčeny bytosti přicházející ze čtvrtého světa. Jejich těla, jak regenerují, se přizpůsobují láskyplné energii, aby byly schopny lásku cítit, přijímat i vysílat a žít v ní. Po náležité regeneraci žijí v duchovním světě tak dlouho, dokud nepochopí vesmírné zákony a zákony Nejvyššího principu lásky a stvoření. Jakmile jsou dostatečně připraveny, mohou osvědčit, jak toto učení pochopily v hmotném světě páté sféry, a to je váš svět.

Zde je Světlo a tma v rovnováze, zde platí zákony karmy. Zde se mohou očistit bytosti od svých vin a právě zde mohou napravit své omyly a chyby. Jak jste si již asi všimli, světy duchovní i hmotné odpovídají jednotlivým sférám. Tak spěje každý ke svému zdokonalení.

Svět 0 – 5 je svět hrubších vibrací, od světa 6 –8 pokračují světy láskyplné, jemných a stále jemnějších vibrací. Od sféry 5 –8 jsou světy neuvědomělého nebe, kde je stále více lásky. Je to pásmo splněných přání a představ. Teprve od 9. sféry začínají sféry uvědomělého nebe a jsou naplněny těmi nejjemnějšími vibracemi lásky. Ale vraťme se ke světu číslo pět. Tento svět hmotný je vašim světem tak, jak ho znáte, se všemi nedostatky a přednostmi. Ale duchovní svět číslo pět je rozdělen na čtyři pásma dle vyspělosti lásky a jejího Světla.

Nejvyšším světem je Šambala.

Tento svět pokládají mnozí mystikové za nebe a věří, že je pod zemí této planety a vstupuje se do něho v Tibetu. Je to omyl. Tato domnělá Šambala patří do světa bájí. Jsou to otisky myšlení lidí, které takto poznamenávají tuto planetu a umístily se, dle zákona hrubých a jemnějších vibrací, různě hluboko. Dle toho je můžeme dělit na pásma pekelných a nebeských bytostí. Je to svět otisků myšlení obyvatel planety Země. Ještě si musíme uvědomit, že vývojové rozdělení na sféry a dimenze probíhá analogicky.

V dolní polovině vývojové osmičky, kde je tvůrčím nábojem záporná energie a kde jsou světy temnot a magie, je dělení obdobné dle vývojové pokročilosti. Hermes Trismegistos učí správně, že to, “co je nahoře, je i dole”. O tom jste se již mnohokrát přesvědčili. Když toto budete mít vždy na mysli, dopustíte se méně chyb ve svém výkladu o vývoji Země.

Shrnutí: Hmotný svět planety Země je totožný s pátou sférou hmotných světů. Prošel vývojem od 0 – 5 a směřuje ve svém vývoji k vyšším sférám. Paralelními světy jsou světy duchovní. Od 6. sféry jsou hmotné vibrace světů a jejich obyvatel stále rychlejší a jemnější a tak to pokračuje až k vrcholu, kde se prolíná svět nejjemnějších vibrací s duchovním světem.

V jednotlivých sférách hmotných je mnoho planet shodné úrovně, které umožňují získat bytostem různé zkušenosti, proto se ve svém vývoji reinkarnujete na různé planety. Tyto planety volíte dle doporučení vašich rádců a duchovních vůdců.

Existují světy uvnitř Země?

Ano i ne. Uvnitř Země jsou především otisky lidského myšlení a pak tam mají přístup strážci planety – agregoři. To ovšem není pravá Šambala. Je to pracoviště i laboratoř agregorů.

Mír a láska s vámi!

Přehled vedoucích planet světlých sfér

Zdroj: Boží láska

Film Paralelné svety

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.