Náhody neexistují, neboť vše je pouze reakce na naše akce a Universum je velmi tvořivé ve způsobu, jak nás farebne kocky, nahoda 134095informovat o tom, co jsme udělali. Pokud nejsme ochotni vnímat naše “akce”, pak máme pocit, že se věci “dějí”, či přicházejí, či se náhodně seběhnou atd. Někdy proto můžeme tzv. náhody vnímat jako varování, kterými ve skutečnosti také jsou. Umožňují nám nahlédnout do reality, kterou si právě vytváříme. Ani pak, to není pro mnohé lidi k pochopení.

Jedno arabské přísloví říká, že uděláme-li jednou chybu, neznamená to, že ji musíme udělat podruhé, ale uděláme-li ji podruhé, zcela jistě ji uděláme i potřetí, neboť se stává zaběhnutým mechanismem. Ne všichni jsme však ochotni učit se ze své zkušenosti a ne všichni jsme ochotni zamyslet se, opakuje-li se nějaká situace v našem životě již vícekrát. Zakopnete-li např. již třikrát na stejném místě a o stejný práh, pak někteří se možná rozhodnou konečně zvedat nohu, ale někteří raději práh odšroubují. Možná, že začnou zase zakopávat o jiný práh a možnost zvednout nohu jim dojde až tehdy, když další práh již sundat nejde. Může to být tak, nebo také jinak, ale je důležité vnímat všechny zprávy kolem nás a propojit je se svým životem, neboť vše jsou zprávy o nás, pro nás.

Vše jsou symboly, ze kterých můžeme číst, jsme-li naladěni a pozorní. Můžeme číst o svém životě, neboť není náhoda, vjakém bydlíme městě, ulici či jaké máme sousedy. Všechno si volíme buď přímo svými rozhodnutími, anebo svými postoji v souvislosti s prožitými zkušenostmi. Takže, všímejme si všeho kolem nás, neboť nic není náhoda, vše jsou jen reakce na naše vědomé či podvědomé akce, vše jsou nějaké “lekce” a zprávy pro nás. Budte pozorní na život kolem vás a vnímejte, jak se v souvislosti s tím, co se zrovna děje, cítíte. Pocity vašeho těla vám dávají dokonalé informace o situaci, ale musíte je vnímat a porozumět jim. Vždy si všímejte toho, co vám do dané situace “nezapadá”, nebo nějak prostě připadá divné. Všechny významné zprávy v našem životě jsou prostě něčím “zvláštní”. V případě, kdy si způsobíme bolest, jsme určitě promarnili spoustu užitečných informací, jak udělat věci jinak, a tím i příležitostí, jak se vyhnout případné bolesti a utrpení…

Vše je symbol. .. Učte se porozumět…

Z knihy Poznej svúj cíl Zdenka Jordánová

Reklamy