animus_and_anima_by_tanathe-d5da604Životní jevy často skrývají opravdový proud vědomí, který je zdrojem našich činů. Obdivujeme krásu stromu, ale nevšímáme si jeho kořenů. Tyto kořeny, ukry-té v půdě, dávají stromu život. Maličkosti, ke kterým dochází ve vztahu, vychází z kořenů daného vztahu. Jsou jako větve stromu. Způsob, jakým kořeny rostou, bude určovat sílu a směr větví. Kořeny jakéhokoli vztahu jsou vyživovány nevědomými vlastnostmi a vzory, které jsme si vypěstovali během let a minulých životů. C. G. Jung, významný psycholog, psal o animě a animovi v lidském nevědomí. Považoval je za dvě strany stejného zdroje nevědomého vývoje. Tyto symboly jsou nesmírně důležité při snaze o pochopení toho, co se vlastně děje v mezilidských vztazích. Continue Reading →

Reklamy