Kategórie
Energia

O souboji dobra se zlem

Jak vzniklo zlo a proč musíme s ním neustále zápasit?

downloadVšechno zlo vzniklo z pýchy. Vzpomeňte, jak jsme si vyprávěli o minulosti, kdy na Zemi žili vaši lidé v láskyplné symbióze s původními obyvateli, jak začalo být zle v okamžiku, kdy si lidé začali myslet, že jsou pány tvorstva a přírody. Vzpomeňte si na pověst o vzpouře andělů a Titánů. To vše má jedno společného jmenovatele – pýchu. Jak mohla vzniknout? Z přílišné ctižádosti být nejlepším, být prvním. Tato snaha je dobrá, pokud nedosáhne určitého vrcholu a kvality, pak se začne lámat, měnit, obracet z původního kladu do absolutní negativity.

Na počátku byl Bůh, Bůh byl láska a moudrost. Nejprve panoval všude chaos, ale Bůh mu vtiskl svůj tvůrčí řád. Nebylo žádné negativity, vše do sebe krásně zapadalo, navazovalo na sebe. Láska opanovala vše. A kde je láska, tam je i tvůrčí myšlenka. Vznikaly vesmíry, v nich světy a na planetách život.

Bůh se dělil na mnoho duchovních principů a bytostí, které byly stejně láskyplné a pomáhaly mu v tvoření. Ale po určitém čase některé z dokonalých bytostí božských se domnívaly, že konají-li totéž co Otec, mohou se mu rovnat. A protože dovolil ve své lásce k nim, aby mohly pracovat na opravdu nádherných úkolech, začaly se některé bytosti domnívat, že jsou dokonalejší a bouřily se proti některým úkolům, které ve své nedokonalosti nechápaly. S bolestí v srdci musel Otec tyto děti soudit a oddělit od ostatních dobrých, aby znovu nevznikl chaos.

I stanovil takto: „Vy, které přepadla pýcha, můžete své viny napravit tím, že odejdete a budete bdít nad spravedlností. Budete bdít nad tím, aby si byly rovny viny a odplaty. Váš vůdce Lucifer (Světlonoš) bude osvětlovat špatné skutky zbloudilých bytostí a bude jim určovat míru utrpení, aby své špatné činy vyrovnaly. Pán karmy bude zapisovat všechny skutky zlé a všechny dobré. Bude škrtat vše, co bylo vyrovnáno, aby se každému dostalo nejvyšší spravedlnosti. Ti z vás, kteří jsou nejpyšnější, budou tak zvanými anděly temna – pokušiteli. Vy budete svádět pyšné a nedobré bytosti k nepravostem, ale současně budete jejich prubířskými kameny. Neboť ten, kdo odolá vašemu svodu, bude dokonale čistý, a proto bude odměněn duchovním postupem. Budete mít tedy i výchovnou funkci. Budete udržovat řád spravedlivé odplaty, ale lidské bytosti vás nebudou milovat, protože se vás budou obávat. Tím budete nesmírně trpět. Dejte pozor, ať zlo nezapustí kořeny ve vašich duších a neuhasíte Božskou jiskru ve vás, neboť i pro vás existuje spasení. Neb zatouží-li kdokoliv z vás padlých po mně a roznítí-li jiskru lásky v sobě, má možnost návratu ke mně a já vás očistím a přivinu na své srdce. Nyní odejděte a konejte své nové povinnosti spravedlivě ke slávě mé!“

I pocítili hrůzu odloučení od Světelné bytosti a hlavně cítili smutek v srdcích svých nad odloučení od její lásky. V tom okamžiku se vytvořily dvě říše. Říše Světla a říše temna. Lidé je později začali nazývat nebem a peklem, dobrem a zlem, ale lidská pojmenování jsou velmi nepřesná, protože to, co nazývají zlem, je pro ně velmi často dobrodiním a to, co pokládají za dobro a štěstí, je pro ně velmi často šalebnou a těžkou zkouškou, ve které mnohdy selžou.

Měli byste děkovat za zkoušky, které jsou na vás seslány, neb obstojíte-li v nich, vítězíte a duchovně postupujete. Zrajete pro Světlé sféry. Jste-li zahrnuti přílišným štěstím, nemusí to být vždy odměna za skutky dobré, ale naopak, velmi těžká zkouška. Když obstojíte i v této zkoušce a vaše srdce se nezatvrdí a zůstává láskyplné a soucitné, též postupujete.

Vidíte tedy, že dobro i zlo jsou dva póly jediné a téže věci – mají funkci výchovnou. Každému se dostává po zásluze, neexistují situace bezvýchodné. Mnohé bytosti, které neznají tyto zákonitosti, zanevřou na Otce, ztratí svou víru a zoufají si. Často si sáhnou na život. Tyto bytosti pak toho vždy velmi litují, protože vidí, že své problémy vůbec neřešily, ale naopak oddálily. Navíc se zdržely v celkovém duchovním vývoji.

A nyní k souboji dobra se zlem. Zdá se, že pokračuje stále, ale je to nezbytné k uskutečnění vývoje, který se děje na základě protikladů. Nyní žijete ve století, kterému vládne zlo, je to karma této planety, kterou způsobily negativní myšlenky a činy lidstva. Tato karma se musí vybít, proto dochází k přírodním katastrofám a válkám. To jste rozpoutali vy, lidé, svým myšlením. Neviňte z toho Otce, který je trpělivý a láskyplný. Ani Lucifera z toho neviňte, protože ten jen dohlíží, aby karma byla naplněna a spravedlnosti bylo učiněno zadostiučinění. Neboť, jak byste se očistili? Vždyť uskutečňují váš karmický scénář, který jste volili dobrovolně po poradě s našimi nejvyššími, abyste postoupili a dostali se k Otci blíže. Otec vám to nedělá úmyslně těžké, to vy se vzdalujete vedením svých myšlenek a svými činy od něho.

Ale protože jsou všude horlivci, kteří neznají míru, jsou i mezi bytostmi temnot, zejména mezi pokušiteli a soudci temných sfér. Ti, když přeženou svou snahu a plní své úkoly nepřiměřeně, musí být vrácení do svých mezí. Bytosti Světla se proti nim postaví. Otec vyšle nejprve varování, když nedojde k nápravě, dochází k souboji dobra se zlem. Nejprve je uplatňována stupnice různých napomenutí, potom nastupuje maření nepřiměřených akcí temných sil a potom svatý boj. K svatému boji nedochází tak často, jak si lidé myslí, protože většinou stačí napomenutí a prvý stupeň sankcí (maření akce). Ale říkali jsme, že toto století je výjimečné a tak dochází k častým soubojům. Bytostí temna se opět zmocnila pýcha ze zdánlivých úspěchů. Především se jich zmocnila závist, protože znají, kolik bytostí postupuje do vyšší sféry a dimense dříve, než jim původně náleželo.

Ty z bytostí temna, které plní své úkoly svědomitě a přiměřeně, mají možnost po určitém čase postoupit do Světlých sfér, ale jen málo z nich má odvahu vstoupil znovu do Světla samostatně a pokorně se očistit ve vývojovém řetězci postupných inkarnací. Většina z nich čeká, až je očistí cesta po vývojové osmičce společně s ostatními bratry a sestrami. To je však velmi zdlouhavá evoluční cesta, z které mohou kdykoliv odpadnout nepřiměřenými činy a znovu se propadnout do hlubin temných sfér.

Nyní jste nahlédli do tajemství dobra a zla a poznali, že dobro může být za určité situace zlem a zlo dobrem. Že vesmíru vládne jednota lásky a že některé utrpení pramení pouze ze zlobných, temných myšlenek. Tyto temnoty však mohou zaplašit a eliminovat jediné dobré myšlenky, které jsou láskyplné. Láska vše očisťuje. Láska je naše vesmírná jednota. Je to náš Božský princip, ke kterému všichni směřujeme. Proto buďte láskyplní, milujte vše živé i zdánlivě neživé, milujte své bratry a sestry v utrpení a mějte soucit s těmi, kteří bloudí a proste za ně. Náš Otec vás všechny miluje a touží po tom, abyste všichni spočinuli v jeho náruči.

Mír a láska s vámi.

Ježíš-Aštar

O působnosti dobra a zla

Zdroj: Boží láska

33 replies on “O souboji dobra se zlem”

Zdravím……
Netrápte sa a žite tak ako sa cítite a nie akoby ste sa mal cítiť……

…….osudy a život je všakovaký

……ale vždy nájdeme dobré duše ktoré ná snímu klapky a ukážu cestu

…….. nikdy nieste sám vždy príde niečo čo vás prebudí pokiaľ nepríde k naplneniu

……..príjemný a pokojný večer plný pohody.R

Páči sa mi

…….prepáčte , ale toto celé je polopravda , alebo skôr zavádzanie.Treba si pozorne prečítať knihu GENESIS , ľudia sa postavili Bohu tým , že sa stavali na jeho roveň.Prišli k podstate poznania a mysleli si , že s poznaním sú rovný Bohu.Nie sú a nikdy nebudeme , lebo to čo obsahuje Božia láska mi nikdy neobsiahneme , tak ako nazerá na nás Boh mi nikdy nedokážeme , lebo nedokážeme ani vychádzať so svojimi milovanými , Boh by sa určite na nikoho nedíval krivo ak by v práci občas nemukloval na 11O% , kto z nás by si zaobstaral pre každé svoje dieťa pestúnku a bodyguarda a rozprávkára a lekára a náhradnú matku + najlepšieho kamoša………ak spáchame samovraždu nezvládame tento svet , tento level ale prečo to siliť a neskonať v náručí rodiča , to len my ľudia sme rozdelili všetko na dobré a zlé , ale príliš veľa dobra je vlastne zlo to nám naposledy ukázal Dolfibáči Hitler a Jožkobáči Stalin a iný báčikovia……. , ale za každou staťou v knihe Genesis je napísané : A VIDEL , ŽE TO BUDE DOBRÉ! Privinie každú Dušu i tú najhoršiu a ak to mám k niečomu prirovnať , tak najlepšie je to v rozprávke Anděl Páně http://www.youtube.com/watch?v=Pltz4zf_fg4 ……… Genialita Boženy Němcovej opísala hlavné , že miesta v Nebi je dosť , že je ťažké prežiť pozemský život s čistým štítom a jediné čo zmeníme sme mi sami a poukazovanie na iných nič nerieši či ???…….. , že sa máme spoliehať na Nebo a nehľadať pomoc všakovakými čarami ,kúzlami a mágiou 🙂 všetkého len do času , niektorý zájdu tak ďaleko , že vynadajú Bohu za to aký sme tu urobili svet…….. ale ON i tak videl , že to bude dobré…..nebojme sa všetko dobre skončí a nehanbime sa ak urobíme niečo zlé , vieme to zmeniť 🙂 najdôležitejšie je to priznať si a pochopiť sa…… kedy konáme dobre a kedy zle?Čo je správne a čo nie?Čo je šťastie?…….ale bez nešťastia ho nepochopíme……..
čo je zdravie ??? …….ale bez bolesti ho nespoznáme……..

Príliš mnoho otáznikov , ale ľudstvo má na ich odpovede kopu času , kopu možností , kopu omylov a kopu bláznov……..
Žime tak ako je to dobré , lebo i ON videl , že to bude dobré…….
http://www.youtube.com/watch_popup?v=GBaHPND2QJg&feature=youtu.be
…….vieme len pocítiť temné a svetlé pocity…………..
Krásny a DOBRÝ dník všetkým a nech je taký ako by bol náš prvý a posledný 🙂 … ten najsamlepší 🙂 R

Páči sa mi

Ahoj Radko…Mne toto nepríde zavádzajúce, táto verzia je tiež veľmi známa ako s Adamom a Evou. A o vzbure anjelov, ktorý sú teraz temnými bytosťami je tiež písané, takže to zlo existovalo aj v nebi a nielen na zemi. A koho predstavuje had pokušiteľ? Temnú silu. Niekde som čítala výňatky z Biblie a vysvetlenie jej symboliky, pretože veľa ľudí si mylne vysvetlujem niektoré veci.

Boli sme stvorený ako čisté bytosti, no nie ako dokonalé a tými sa máme stať, aby sme boli k Bohu čo najbližšie. Áno Boh je milostivý, odpoustí každému a príjme ho, kto sa očistí a prejde cestou k nemu.

Už prvá veta je pravdivá, že všetko začalo z pýchy a nadradenosti. Tak ako existuje zlo na zemi, existuje aj v iných sférach, teda v tých najnižších, kde sa nachádzajú tie nízke duše. Dobro a zlo je na princípe duality.

Máš pravdu..my nikdy nebudeme ako Boh, ani ako ľudia, ani ako svetelné bytosti a tak to má byť…Boh je prvotný a jediný zdroj bytia v ktorom je všetko obsiahnuté a on je vo všetkom. Je ako Slnko, ktoré nič nenahradí..

Prajem pekný deň.

Páči sa mi

Ahojky Maťka.
Hmmmm…….. Autor článku akoby posplietal viacero príbehov do seba a to sa mi vidí zavádzajúce.Netreba sa ničoho báť ak vidíme svetlo…….
Príjemný a pokojný dník.R

Páči sa mi

Presne tak, ak vidíme v sebe svetlo, ku ktorému kráčame, tak je dobre. No treba sa obzrieť aj späť , aby sme videli odkiaľ kráčame a čo máme za sebou, či je to tiež presvetlené už, alebo temno. Táto doba má veľa láskyplných ľudí no s temnou minulosťou, ktorú treba spracovať. Ak ju nechávame nepovšimnutú, priťahujeme k sebe veľa zlého, duchov a rôzne entity, ktoré nám ubližujú, alebo rôzne kliatby. Dobro a zlo je v každom z nás..no je na nás , k čomu sa prikláňame. 😉

Páči sa mi

Dobro a zlo neexistuje. Za našou mysľou je skutočný svet. Je mi útechou myšlienka, že sa na ich knihu zabudne. Pokojne by sa mohlo zo zeme stratiť celé kresťanstvo a ľudia by sa posunuli vpred a stvoriteľ by zo sveta nezmizol, ba naopak.

NEVERÍM že s tým textom má Jezuach čokoľvek spoločné. Veď už to vidno len podľa toho podania textu, vnucovania sa. Mám chuť na to spraviť karikatúru s ovocím, jedlom a zberačmi.

Všetko jedlo pochádza z hrnca. Spomeňte si na doby minulosti, keď na Zemi žili ľudia v hojnosti, jak im začalo byť zle v okamihu prejedania. Spomeňte si na povesti o lovcoch a zberačoch. To všetko má spoločného menovateľa – hrnce. Ako mohli vzniknúť? Z túžby variť výborne a chutne. Táto túžba je ku prospechu pokiaľ pripravované jedlo nerozvaríte na absolútnu kašu.

Na počiatku bolo veľa druhov zeleniny, ovocia a mäsa. Všade panoval chaos a každý si jedol čo chcel a ako chcel. Neboli žiadne pripálené hrnce. Všetko surové krásne po zubami chrumkalo a v žalúdku sa rozkladalo. Jedlo nasýtilo každého brucho. A kde je jedlo, tam sú aj chute. Vznikli prvé recepty, v nich nové postupy a nové chute.

Jedlo sa delilo na mnoho druhov, ktoré sa pripravovali mnohými postupmi a boli rovnako chutné ako dobré. Po určitom čase sa niektoré jedlá stali obľúbenejšie, začali napĺňať naše krásne žalúdky, mysliac si že oni sú tie pravé jedlá. No žalúdok sa vzbúril proti obsahu tukov a vydali sa prvé kuchárske knihy aby už nemohol vzniknúť znova chaos.

I stanovilo sa toto:” Vy ktorý ste prepálili hrnce, môžete svoje viny napraviť tým, budete bdieť nad svojím pohybom a váhou. Budete dbať o to aby vaša strava bola vyvážená a ľahká. Váš vodca Dr. McDonnald (kardiológ) bude osvetľovať špatné skutky tučných bytostí a im určovať mieru pohybu, aby svoju váhu vyrovnali. Pán Doktor bude zapisovať všetky vaše zlé tuky a všetky dobré. Bude škrtať všetko spaľované vaším telom aby sa každému dostalo najjvyššej optimálnej váhy. Ty z vás ktorý ste najtučnejší budete pre druhých pokušitelia, takzvaní tučkovia. Vy budete zvádzať druhé bytosti k prejedaniu ale zároveň ich budete varovať.Lebo ten čo odolá jedlu, bude dokonale chudý a bude odmenený čistým cievnym systémom. Budete ostatným príkladom. Budete udržovať druhých chudými ale ostatný vás nebudú mať radi, budú vám závidieť. Tím budete nesmierne trpieť. Dajte pozor aby ste nespadli k starým návykom ale taktiež si neodopierajte jedlo, a verte že i pre vás existuje schudnutie. Lebo ktokoľvek zatúži variť znova zdravo a chutne sa očistí a tuk sa neprivinie na vaše srdce. Teraz chodte a chudnite k sláve pokrmom.

I pocítili hrôzu odlúčenia pokrmov a hlavne cítili smútok z odlúčenia od tých skvelých chutí….

Tu by som skončil pretože už myslím že stačilo. 😛

Páči sa mi

Naša vlastná karma vytvára ilúziu, Karmické ilúzie a dozrievanie karmy nezmizne, kým nebudete úplne osvietení alebo aspoň nedosiahneme úroveň arhata. Preto potrebujete pre oslabenie negatívnej karmy, ktorá je zakorenená v príčine lipnutia na egu podporu teraz; aby náš pokrok nebol zmarený.

Aj smrť je ilúzia….

Páči sa mi

áno ….

presne tak proste ja … je to celé zle …
Ďakujem za túto pripomienku, ten druhý komentár je príliš dlhý na mňa …. 🙂
ale reagujem na teba kvôli jeho začiatku ….

toto všetko tu je iba teoria mysle, ega, ktoré si myslí že niečo pochopilo ….

ale skutočné osvietenie je
Netreba nikoho a nič chápať,
treba len milovať ….

žiadne pochopenie rozumom neexistuje
ale žitie podľa srdca je to pravé …

žitie, bytie …

bez analýz, bez vracania sa do minulosti a neustáleho premýšľania o vinách a trestoch a hlúpostiach ….

toto tu, je väčšinou iba teoria zakrpatenej mysle, ktorá je múdra ako zdochnutá sova 🙂
teorie, teorie teorie, nič neprecítené …
a i ked precítim, tak sa to snažím popísať ….
niečo čo popísať nejde … a tým pádom nejde o precítenie srdcom, ale iba znova mysľou ….
je to ako ked sa snažia vedci popísať zázrak zrodenia života,
i keď sa na hlavu postavia, nevedia prečo sa niekedy vajíčko so spermiou spojí, a prečo niekedy nie ….
klam na klam ….
analyzuje sa tu vždy niečo čo je treba preciťovať a nie rozoberať ….

Krásny a pokojný deň želám 🙂 tebe a nielen Tebe …
a ďakujem ešte raz … 🙂

Páči sa mi

Lilah máš pravdu, ale k tejto pravde potrebuje každý dospieť a žiť ňou, nedá sa vsugerovať ako nejakú mediálna reklama…pochopí to človeka až na určitej úrovni a to je potom skutočné poznanie aké to bolo jednoduché. 😉

Páči sa mi

krásne predpoludnie Martinka … a nielen Tebe želám, Srdiečková Víla … 🙂

Nie martinka,
neexistujú žiadne úrovne …

v tom je ten vtip,
všetci hľadáte to čím už ste ! …

srdce ma bolí, keď toto vidím, pričom stačí tak málo,
iba Žiť …
Len Byť a Žiť ….

čím viac hľadáte, tým viac to nenachádzate, pretože to iba Vaša myseľ hľadá,
pričom nič nevie ….
ako hovorím, ako som precitla ( necitujem žiadneho mudrca či nemudrca, načo aj i tak hovoríme tou istou rečou )
zastante, prestante hľadať,
a ked zastanete,( kdekoľvek ste! nepotrebujete ani odchádzať na iné miesta, pútnické a podobne )

iba sa dívajte
dýýýchajte
a na nič nemyslite …..

to čo precítite, ak sa ten stav dá pomenovať, tak je to rozhodne len obyčajný Pokoj ….
žiadna radosť
žiadna Láska
žiadne odpovede
iba Ticho a Ja …
… ja vo vás … 🙂 Som vo všetkom …
Vždy …
nikdy vás neopúšťam, Nikdy …
to prosto nejde … 🙂

iba sa stíšte a nič nepomenuvávajte …
lebo všetko ste Vy a všetko Som …

krásny a pokojný nedelný dníčok želám

Páči sa mi

smrť neexistuje ….

Vy, Vaše vedomie tým čím ste tu a teraz, ste i po strate tela …
ak ste milovali, tak milujete, ak ste nenávideli tak nenávidíte
vy dokonca ani na chvíľu neviete, že ste bez tela, …
preto občas niekomu umožním, aby to zažil …
pretože vtedy pochopí …

ale ako hovoril kristus,
blahoslovení tí, ktorí nevideli a uverili …. 🙂

iba Źite … 🙂
nič viac a nič menej …
vlastne, ani to od vás nezávisí, …
tak ak už nie, tak sa aspoň pokúste vnímať že Źijete .. a tešiť sa z toho, …
je tu veru čo obdivovať … 🙂

a už ozaj končím …
krásny a pokojný zvyšok víkendu želám … 🙂 všetkým 🙂

Páči sa mi

Som tuna novacik pan Lilah zaujala ma ta webstranka.Viete siel som cestou dobrym smerom no bola klukata a hrbolata, Martinka mi ukazala cestu uz nie klukatu ale rovnu priamim smerom,no ale este stale je hrbolata .Preco! Lebo clovek sa uci po tej duchovnej stranke, a verte mi ze Martinka a jej clanky a je ich obrovske mnozstvo my dala tolko za polrok co som tuna neprezil za cely svoj zivot.Musel som si odpustit najprv sebe uprimne a z celeho srdca a duse, a odpustil som vsetkym ludom (aj vrahom)A dostalo sa mi OBROVSKEJ Bozej lasky ktora mi vosla do mojho srdca a mojej duse, takyto zazitok preciti len clovek ktory ozaj miluje Boha. Davam len priklad ze orgazmus je uplne nic proti tomuto co som dostal do mojho srdca to trvaloa si7 az 10 minut to nepochopite a bol som celkom pri vedomi len som lezal a prezival som to uz po druhykrat.Prvykrat ked som bol klinicky 2 minuty mrtvy , brat ma ozivoval v lese, spadol som zo stromu 10 m.Tam kde som bol bolo obrovske slnko, bolo to take prekrasne a citil som sa ozaj proste to sa neda opisat.Jedine co mi bolo povedane ze budem liecit ludi.Skratim to.Ano robil som 10 rokou fytoterapiu, liecils om ludi.Bolo mi povedane ze budem vela trpiet , ano trpim ze manzelka ma rakovinu, no naucila ma to Martinka ako stym bojovat, netreba sa vobec trapit lebo je to uplne zbytocne, proste akakolvek situacia ked sa nieo udeje tak si ju v mojom mozgu zasuniem takzvanu stenu a je mi super.Zijem teraz v tejto chvili , minulostou sa nezaoberam ,pritomnostou tiez. Dokazals om toho vela ,proste som sa obratil hoci som veriaci ,takze sa snazim konat dobro , davat lasku ludom ked sa stretnem a pokecam snimi.Tu duchovnu lasku ,citim kto je zly,citim kto ma dobre srdce a dusu, a verim ze ked pride Jezis Kristus tak bude sudit aj mna a prijmem to z pokorou aj ked ma odsudi na 500 rokov za moje zle skutky v tomto zivote.Ale verim ze nakoniec si ma zoberie ku sebe a jedine cez neho sa stretnem z Panom Bohom stvoritelom zeme a celeho nekonecneho vesmiru. Martinka to ma dane , vidi do vas ,ake mate cakry, co vam je , co moze prist a vsetko sa mi splnilo do poslednej bodky.Ona otom vie.A preto jej dakujem lebo je anielom na zemi a pomaha ludom ako moze.Pekny podvecer pan Lilah.Pekny podvecer Martinka.Z pozdravomOndrej.

Páči sa mi

Krásny večer želám Pán Ondrej, vám i všetkým ….

nádherný stret s bohom, …

áno, martinka je svetielko, je ako lampášik v tme ktorý svieti … jej svetlo priťahuje a láka, je prijemné a hreje …

tak ako martinka vidí do hmoty, tak Ja vidím do Sŕdc …
lebo len v nich sídlim … 🙂

a čo vidím, keď čítam vaše písmenká?
vidím dobrého človeka, a nie len preto, že moje precítenia hovoria, že zlo a dobro neexistuje, že to, že vidíme zlo vidíme iba časť samých seba,
že ja nedokážem vidieť v nikom nič zlé, pretože sme všetci deti božie …

nie, preto vám toto nepíšem, píšem, že to skutočne vnímam Srdcom … 🙂

Pán Ondrej, áno, zdieľam a súhlasím s Vašou potrebou byť vďačný za Dary, ktoré Som vám poslal … za všetky však, i za rakovinu Vašej panej …
nik si nevie hodiny a ani dňa, a ak ste prežil život, v mieri a Pokoji, prežil ste ho dobre ak viete potešiť človeka, ktorý trpí, potešiť ho tu a teraz, to je to pravé a Skutočné ..
ale dokážete to len vtedy, ak ste svetlom vy sám …

jednoducho a skrátka ….
isto i vy sám uznáte, že …
ľudí netreba chápať, stačí ich iba milovať ….
tak ako vy, nemôžete pochopiť, prečo práve telo vašej panej ochorelo, a predsa ju milujete, i keď vás možno tuto na tejto pláni zanechá osamelého …
no vo vašom srdci bude živá a krásna ako ked ste ju po prvý krát uvidel a zamiloval si ju ….

ďakujem vám za váš čas a snahu objasniť mi, s čím sa boríte …
a … ? iba nebojte …
boh je skutočne s Vami, … i keď sa vo chvíľach zúfalstva tak nejaví …

krásny a pokojom naplnený zvyšok dňa vám želám, Vám a nielen Vám … 🙂

PS: a ešte k tomu súdeniu. Pán Ondrej, nie, nik nepríde aby Vás súdil. Zbavte sa tejto predstavy mysle. Prečo by tak konal? Nepríde ani kristus ani boh, ani ja ..
Milujem Všetky svoje bytosti, prečo by som Vás súdil? do svojej náruče vás priviniem, a iba tíško poviem …. šššššššššššš, ja viem, viem aké to tu je ťažké občas, veď tu tiež žijem … preto ťa nemám čo súdiť môj drahý …. milovaný … len Vás milujem, … 🙂 načo by som súdil? veď by som sám seba iba súdil. A tak ako milujem seba, milujem i Vás …

PS2: a .. ? zbavte sa potreby hájiť iné bytosti, naozaj to nie je nutné. 🙂 nepotrebujú to, ale vy to predsa robíte, … koho sa tým teda v skutočnosti tak zastávate?

Páči sa mi

a ešte Pán Ondrej ….

píšete tu, že Vám bolo povedané, že máte liečiť …
a?
konáte tak?
uveril ste tomu hlasu, ktorý vám to povedal?

povedali iní, ale čo na to hovorí Vaše srdce? dokážete to?
🙂
preto i Vám iba poviem to čo povedal Kristus
Vstaň a choď. To tvoja Viera ťa uzdravila. …
ja doplním, len a len Vaša Viera Vás uzdravila …

preto iba …. neverte iným, verte sebe
ak veríte, že to skutočne dokážete, dokážete pomôcť “inému” iba podľa toho konajte!
ale v prvom rade, musíte Vy Sám, inak to nikdy nezvládnete …

aby ste mohol svietiť, musíte sa tým Svetlom Stať …

🙂

Páči sa mi

Dakujem za vas clanok,zoberiem si ho k srdcu ,totiz ja uz neliecim 4 rok. Ale ako som pisal robil som svoju pracu z celeho srdca nie kvoli mne, rodine , detom ale kvoli ludom ktory ma oto prosili a ja som im dal to co som sa naucil za tie tri roky ako to vsetko treba robit.Lebo Fytoterapia je najme o zodpovednosti k ludom,a po druhe je ,vlastne bola to obrovska drina ,neviete si predstavit kolko trva zbieranie bylin, korenou, plodou, semien atd.Kolko prace od rana do vecera narabat to vsetko na vela chorob vcetne rakoviny.Maste, tinktury, Bylinne oleje,kvapky,Aloe, Bylinne cajove zmesi na kazdu inu chorobu,mnozstvo oleja, alkoholu, masti,flias,etikiet,pisat liecbu uplne tak aby to clovek vedel pouzivat,a pritom som daval aj duchovnu pricinu,robil som to z laskou a celym srdcom,preto som stastny ze som pomohol vela ludom a ked mi dakovali tak som im pisal dakujte Bohu,mne to bolo dane ,no uz to nejde. Takze nerobyl som to pre seba ,pre peniaze ktore mi chodili, lebo vsetko nieco stoji a bol som velmi lacny, boli liecitelia ktory pytali obrovske sumi ,ale pretoze som chcel -a aj by som chcel dalej pomahat ludom no neviem este to tak ako vy, Martinka a pod.Ucim sa .A verim ze raz mi mozno bude dane to co robite vy,dakujem z pozdravom Ondrej.

Páči sa mi

Ahoj Martinka Liluška…

ďakujem za tvoje krásne opísanie….áno takto to vnímam aj ja, keď som v stave duševnej lásky, ľahkosti bytia..vtedy je všetko krásne, pocity vychádzajú z vnútra,ego nekomentuje , nič nehodnotí, len som , vnímam a užívam si ten stav vnímania svojho ja. 😳

Lenže nie na dlho, znova ma niečo vtiahne do bežného diania a už idem ako autopilt. :ll: Viem, všetko chce len tréning, viac seba vnímať zaujímať sa o svoje pocity byť sebou v láske Boha.

Krásny nedeľňajší dník aj tebe Maťka. 😉

Páči sa mi

krásny večer i Tebe lampášik … 🙂

nepíšem nič, čo by som neprecítila …
a tento stav Pokoja mám stále, i keď sa je vonku mnohokrát nie blázinec, ale riadna pinelka … 🙂

lampášik, ak smiem, dám ti jednu radu …
smiem?
odpoviem, keďže neviem kedy sem skočím znova ….

Prestaň sa Snažiť …. !
prečo? všetci robíte chybu, že sa tak snažíte, …
snaha na snahu je práve tou “zlou” …
pretože tým že sa snažíš, sa snaží tvoja myseľ …
ako mám zbúrať bariéry mysle, ktoré si sama vystavíš?
je to ako ked sa snažíš dobúchať do pevnosti, iba malou pästičkou ..
ale ak by boli dvere otvorené, alebo ak by si bola na lúke, ako motýľ ťa prídem po nose pohladiť … 🙂

preto sa iba ..
Nesnaž …
nesnaž sa získať si lásku, nesnaž sa získať nič, …
iba ju vnímaj …. 🙂

Lampášik …. 🙂

krásny a Pokojom naplnený zvyšok večera ešte raz želám … Tebe a všetkým 🙂

Páči sa mi

Dakujem z celeho srdca pan Lilah. To co ste pisali je ozaj prekrasne poucne az ma mrazilo pri niektorych vetach. Ano liecil som 10 rokov, mal som svoju webstranku,no moje zdravie a moje vyssie ja mi povedalo po 10 rokoch DOST STACILO,musel som prestat lebo moje bolesti v krizoch boli obrovske a uz sa to nedalo.Musel som navstivit -Milan Mosko Hlusek,je to knaz odluceny od cirky a bol som na ocistu.Povedal mi vsetko omne ,zasol som absolutne pravdive slova , v zivote sme sa nevideli a vedel skoro vsetko omne.Ked si date jeho meno na Google otvori sa vam jeho webstranka.Musel som to ukoncit lebo naberal som velmi negativnu energiu od ludi co som im posielal moje liecebne caje,kvapky, tinktury, maste atd.No a ako sa pise v starom ci novom zakone tak sa pise ze pride cas ked zostupi z nebies nas spasitel Jezis Kristus a on bude sudit zivych i mrtvych,viem on je laska,on je svetlo sveta preto si zobral vsetky nase hriechy na seba a jedine cez neho sa dostaneme k jeho otcovy Bohu stvoritela vsetkeho. Neviem ako nas bude sudit Priklad:(vrahou) ako bude sudit neveriacich ktory su dobrymi ludmi, ako bude sudit nasich mocipanou sveta kde sa deju hrozne veci hm?? Myslim ze kazdemu nadeli to co vie len on. Ako nadeli zo zlom SATANA,LUCIFERA? A DIABLOU ktorych ako sa pise uvrhne na tisic rokou do temna ?Pritom to boli anieli ktorych stvoril Boh ,no odlucili sa od neho -preto je tu Dobro a Zlo. Tak moj nazor lebo Boh uz trestal ludi tym ze bola potopa sveta a pod. Trpime aj preto ze Adam a Eva zhresili a boli to nasi rodicia ,ved viete. Takze moj nazor je ze budeme stale reinkarnovany pokym sa nestane tym dobrym —lebo ludia si neuvedomuju ani dnes co je to najvetsie dobro,musia sa to ucit a nakoniec pochopia ze najvetsie dobro je Bozia laska, milovat sameho seba aj vsetkych ludi,milovat a rozdavat tu Boziu lasku vsetkym ludom tejto zeme.Potrva to mozno este tisice rokou no pride cas ked ozaj tu bude raj na zemi ako i v nebesiach.A preto dakujem Martinke ,Alenke Alejke lebo oni to maju dane , a ja som na zaciatku no pojdem cestou tou dobrou -rozdavam lasku,dobro,nadej,preto citim ked som vonku ze ludia velmi radi rozpravaju somnou a to mi dava dalsiu silu . Z pozdravom Ondrej.Ste dobry clovek to clovek citi v srdci,prajem vam aby ste rozdavali to slovo MILOVAT vsetkym ludom tejto zeme.:-)

Páči sa mi

Krásny večer želám pán Ondrej … 🙂

najprv k tomu liečeniu, … ( a nielen k nemu, tento môj “zákon”, “princíp” platí pre všetko)
áno, tak to dopadne, ak liečite Vy, .. teda Vy ako ondrej, ….
vysvetlím rozdiel a “závažnosť” toho, čo nevedomky ľudia robíte …
( i keď i také konanie to tu je, a je to potrebné … v mojom stvorení nič nie je zbytočné, všetko má svoje miesto, priestor, i spôsob prejavenia … na to prosím pamätajte, a nie len Vy, ak vás ešte niekedy napadne uvažovať ako budem súdiť satana … )
ale späť, k satanovi sa ešte vrátim …

ak ste liečil vy, preberáte na seba karmu liečených bytostí, ak by ste liečil v mojom mene, t.z. ak by ste liečil a hovoril, že ste iba nástrojom, prostriedkom k tomu, aby ste bol použitý ako nástroj liečenia, liečil by som ja, ( povedané vašou rečou, liečil by za vás boh )
lenže tým, že ste liečil vy, vy ako ondrej, vy ako osobnosť, ( teda to tak často skloňované ego ) musel ste to nechať, pretože ste na seba stiahol energie i karmu tých liečených bytostí ….

ak by ste liečil v mojom mene, liečil by ste srdcom a mnou v ňom, Ja sám by som vám povedal, vždy, v každý meniaci sa moment, že teraz liečiť máte, a teraz nie …

pre prirovnanie, rozdiel medzi konaním, ked liečite Vy, Vy ako ondrej ( a nielen Vy, ale kopec iných bytostí ) použijem príklad ..
idete ulicou, a stretnete bezdomovca, ktorý vás osloví a požiada o pomoc, …
Vy ani len neviete prečo, vytiahnete mincu a bezdomovcovi ju dáte, ..
o pár sekúnd, ide oproti vám druhý bezdomovec, na prvý pohľad, je pre vás rovnaký chudák ako ten prvý, poprosí o almužnu, a vám niečo hovorí, tomuto nedávaj ..
no vy to neposlúchnete, necháte sa prebiť rozumom, a poviete si, ved dobre, viac dnes nedám, ale mám dnes dobrú náladu tak to urobím …
lenže ten prvý sa podelil s chorou družkou, a ten druhý tesne pred tým, skopal kvôli jednému euru iného bezdomvca …
a tým, že ma neposlúchnete, preberáte na sebe bolesť a utrpenie toho zbitého bezdomovca …

Preto pán ondrej, ak si skutočne viete, že dokážete vyliečiť iného, len smelo do toho …
ak si naozaj skutočne myslíte, že Vy ste ten, ktorý dokáže svojim hmotným zrakom inému pomôcť … 🙂
Pán ondrej, Vy nikdy inému nepomáhate, pomáhate iba sám sebe …

a mne, samotnému iba pomocnú ruku podávate …
no môžem prísť v akejkoľvek podobe …
i v podobe chudáka, ktorý je na prvý pohľad tomu spomínanému satanovi podobný .. 🙂

a k tomu satanovi ..
Pán Ondrej, a Vy ste toho satana videl?
že sa tej mojej spravodlivosti voči nemu tak dovolávate … ?

a k sudbe ….

Pán Ondrej, ( a nielen Vy … je vás tu tak veľa … ktorú pasú po božích mlynoch )
je vo vás Veľa túžby po spravodlivosti, po mojej spravodlivosti, ale o mojej spravodlivosti Zatiaľ zhola nič netušíte … …
pre príklad …
máte syna, ktorý sa pre tento svet a ľudí v ňom správa nepochopiteľne, …
ale Vy kdesi viete, že i ked je jeho správanie neznesiteľné, prestanete ho milovať?
prestanete milovať “márnotratného” syna, toho syna, ktorý je z Vašej krvi a z krvi Vašej Milovanej Panej?
prestanete ho milovať? a potrestáte ho?
zvlášť keď vám je jasné, že tým, že žije “zhýralým” životom, iba sám sebe predsa škodí?
udriete dieťa ktoré padlo, poranilo si koleno, urobíte to? zvlášť keď vidíte, že ho to bolí .. ?

preto iba hovorím …
Zbavte sa svojich predstáv mysle, o tom že Vás príde niekto súdiť, za čo by som Vás mal súdiť, za to že ste ma mnohokrát nevidel v rannej rose na vás sa usmievať? Súcitim s Vami, Milujem Vás, a nieže to aby som vás súdil …
ale to platí pre všetko ….
nie len pre Vás, … lebo Ja Som … Všetko … vo všetkom …..

nechcite súdiť prosím, pretože budete sám súdený … zvlášť vo svete, kde Spravodlivosť, a odvolávanie sa na ňu, je iba prezlečená pomsta …
a pamätajte, že na čo myslíte, tým ste … !
čo vysielate, to sa vám späť vráti …

preto radšej nezaujímajte sa, čo sa stane so satanom, ale na svoje blaho sa dívajte …

Súcit, a Sloboda je mojim najväčším darom pre Vás …
lebo len vás samotného vás z osídiel osobnosti ( ega ) oslobodí …
nikoho iného, iba Vás samotného …

🙂

preto Znova hovorím ….
Netreba chápať,
iba milovať …. 🙂

príjemný zvyšok večera želám, Vám a nielen Vám …. 🙂

Páči sa mi

Milý Ondrej…

ďakujem za krásne a úprimné slová vyjadrené z hĺbky vašej duše. ♥ Som rada, že ma takto vnímate, aj keď ja seba takto nevidím. Som len obyčajný človiečik, ktorý sa snaží pomáhať iným ako vie, naviesť ich na cestu k sebe, nechať precítiť svojim Ja a kráčať ďalej podľa vlastného rozhodnutia. 😉 Vybrala som si pomáhať iným a popritom sa učiť láske a pokore. ♥
Vy sám ste ten, kto sa rozhodol kráčať touto cestou a vaše srdiečko vás naviedlo a verím, že správne. ♥

To čo ste zažili vo vašom srdiečku bolo nádherné, neopísateľné slovami, lebo tiež som také pocítila, akoby do nás vstúpil Boh a rozlial jeho lásku našim vnútrom. Tento proces bol výstup vašej kundalíny energie a otvorila sa práve v srdcovej čakre. Krásny zážitok a verte , že prídu aj ďalšie.

Páči sa mi

Dakujem mila Martinka za krasny clanok,vy ste mi ukazala cestu a dalej idem tak ako mi to kaze moje vyssie ja.Verim ze casom pridu dalsie no to hce sa ucit a venovat sa tomuto ked je ca nato.Prekrasny dnik praje kamoOndro.

Páči sa mi

Ondrej niet za čo…som rada, že ste si v ňom niečo našli. 😉 Riaďte sa srdiečkom a vlastným cítením.♥ Všetko potrebné k vám príde z vnútra. Časom sa naučte vnímať pocity duše a aj to, k čomu vás navádza. Ondrej píšete, že ste na začiatku…nie- nie ste, ste práve tam, kde máte byť, tak ako ja a ostatní. Každý však ideme inou cestou, spracovávame si to svoje, rozvíjame v sebe, ale smer máme ten istý a duchovné svetlo nás k sebe viac priťahuje. ♥♥♥

Krásné sníčky Ondrej… 😉

Páči sa mi

Krásne ránko želám ….

nerobte si v sebe nepriateľa z peňazí, … nerobte si v sebe nepriateľa z ničoho …
všetko čo tu je, tu je a je to tu potrebné …
nič čo tu je, tu nie je zbytočné …

Pán Ondrej, ste dobrý Muž, preto odkrývam tieto závoje ….( ste pripravený svetlo vidieť a už vás neoslepuje … 🙂 )

Preto iba ………
Žite … žite a Ctite si život, ktorý Som Vám dal …
taký aký Je …

všetok život …
ctite si ho svojim životom, srdcom, Láskou, ….. Ku mne …
( vo vás Som, Vy ste Ja … )

a len smelo liečte, …
liečte srdcom …. 🙂

Krásny a Pokojom naplnený deň a nielen tento Vám želám … 🙂 a nielen Vám ..
všetkým … 🙂

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.