Kategórie
Karma

Karma a ilúzia…

Prepis prekladu časti náuk Šamar Rinpočeho odovzdaného v Remetschwiele v auguste 2004.

shamarpaTeraz odovzdám učenie o základnom vedomí. Je dôležité to pochopiť, pretože vás to bude viesť k poznaniu a pochopeniu karmy – čím karma je, aké sú jej príčiny, prečo a ako musí byť karma očistená.

Základné vedomie je ako základ alebo podklad mysle. Z tohto základu vychádza myseľ pre to, čo počujete. Počutím niečoho vzniká myseľ počutia. Podobne vzniká myseľ vône, chuti, dotyku, videnia a myslenia. Týchto šesť myslí sa obecne opisuje ako šesť vedomí. Čo ostane ak oddelíte a roztriedite týchto šesť vedomí? Je to podklad alebo hlavná myseľ nazývaná základné vedomie.

Hlavná myseľ je vo svojej podstate veľmi čistá. Avšak v každej cítiacej bytosti čistá myseľ leží pod spiacou mysľou alebo nevedomosťou. Výsledkom je, že si neuvedomujete čistý aspekt mysle. Vaša myseľ je zatemnená alebo nevedomá. Čistota mysle je sama osebe za veľkosťou, časom, za čímkoľvek na čo dokážete myslieť. Podobne, nevedomosť mysle nemá takisto žiadnu veľkosť ani nič iné. Podstata čistej mysle a podstata nevedomosti sú rovnaké.

Spôsob vytvorenia ilúzie

Nevedomosť, stav v ktorom si neuvedomujete vašu vlastnú podstatu, dáva vzniknúť dualistickej mysli. Vlastnosťou dualistickej mysle je, že akákoľvek silná myšlienka, ktorá sa v nej objaví, je schopná uchovávania ako návyk alebo karma. Silná myšlienka alebo karma môže byť zasadená v mysli takmer ako semienko v poli. Zasiate semienka návyku môžu byť aktivované mnohými myšlienkami a vedomiami, výsledkom čoho sú silnejšie myšlienky. Hlavnou príčinou akejkoľvek silnej myšlienky alebo emócie, pozitívnej alebo negatívnej, je lipnutie na egu. A všetky tieto silné stavy mysle sú uložené v tomto priestore nevedomosti. Spolu potom budú rásť za podpory a prepojenia s inými podobnými stavmi mysle. Týmto spôsobom sa karma hromadí a stáva sa väčšou a väčšou. Napokon najsilnejšie z týchto karmických stavov mysle dozrejú. Je to hlavná príčina vzniku mysle, ktorá je plná mnohých tendencií pripútanosti na formu a ilúzie života. Toto je postup vytvárania ilúzie. Napríklad, keď v mysli dozrieva príčina pre ľudský život, ktorá je hlavnou príčinou, myseľ potom prežíva život v ľudskej forme. Okrem tejto hlavnej príčiny existuje mnoho iných ale vzájomne prepojených príčin, ktoré takisto dozrejú. Preto sa napríklad osoba ocitne vo svete na Zemi v sieti prepojení s inými bytosťami so všetkými jej životnými podmienkami a udalosťami.

Dozrievanie karmických myšlienok

Myšlienka: “Tam je mravec chodiaci po stole,” nie je veľmi emocionálnym stavom mysle. Ak si ale pomyslíte: “Chcem ho zabiť!” tak potom je to silnejší stav mysle. Ak by ste túto myšlienku skutočne nasledovali a mravca zabili, myšlienka by sa spolu s činom stala veľmi silnou. Stala by sa silným semienkom so sklonom rýchlo dozrieť. Pretože práve teraz je vaša momentálna karma človeka stále silná, iné karmické dôsledky sú ako keby zablokované. Neskôr keď skončí váš ľudský život, najsilnejšie semienko, karma alebo odtlačok uložený vo vašej mysli, dozrie ako prvý.

Proces dozrievania karmických myšlienok v mysli je rovnaký ako proces snívania počas spánku. Všetky tieto zmyslové schopnosti, ako počutie a videnie; a ich kópie vo vedomiach, sú vtiahnuté späť do základnej mysle. Bez prílišnej angažovanosti je myseľ menej aktívna. Počas tejto doby povstáva z nevedomej časti základnej mysle mnoho návykov a takto snívame. Avšak príčiny pre sny nie sú príliš silné. V skutočnosti sú skôr slabé. To vysvetľuje, prečo sa môžu sny objavovať, meniť a strácať. Sny nie sú vôbec pevné.

Ilúzia je vytvorená z veľmi silných návykov. Váš súčasný život je relatívne ustálený pevný sen. Predpokladajme, že tu budete žiť sto rokov. Pokiaľ trvá príčina pre storočný život, váš život sa nevytratí. Keď sa vyčerpá, zomriete. Smrť znamená, že pevná ilúzia, vytvorená hlavne silnou karmou, je vyčerpaná. Príčina sa vyčerpala a preto ilúzia mizne. Pre iných ľudí ste mŕtvy. Avšak pokiaľ ste v samsáre, znamená to koniec jednej ilúzie a začiatok novej.

Bardo je prechodný stav medzi životmi. Je to veľmi zmätené obdobie, pretože kvôli veľkému množstvu prevládajúcich návykov ilúzie stále pretrvávajú. Avšak každým dňom ste stále bližšie veľmi silnému karmickému semienku, ktoré následne dozrieva. Keď už dozrie, vaša myseľ sa opäť prepája s ilúziou. Už viac nie ste izolovaní a vaša myseľ je v ilúzii. Nie je to tak, že ilúzia ľudského života je niekde mimo a potom do nej vstúpite. Skôr je to stav vašej mysle prežívajúcej ľudský život v ľudskom tele uprostred ľudského sveta v prípade, že sa opäť narodíte ako človek.

Karmická myšlienka môže byť tiež narušená inou karmou. Jedna karma môže blokovať inú v závislosti od ich príslušných síl. Pokiaľ karmické myšlienky ešte nedozreli, môžu byť prerušené. Akákoľvek karma alebo karmická myšlienka naplnená konaním je silná. Je jedno či bola myšlienka negatívna alebo pozitívna. V nevedomej mysli máte aj pozitívnu karmu alebo pozitívnu ilúziu. Niektoré karmické myšlienky môžu byť veľmi zosilnené aj bez konania. Mentálna karma dokáže byť veľmi chúlostivá.

Hlavným problémom je veľký priestor nevedomej mysle, ktorá je ako veľká televízna obrazovka na ktorej sa môže odohrávať množstvo ilúzií. Priestor mysle je nezničiteľný. Dokiaľ si neuvedomíte vašu vlastnú myseľ, budete pohltený v dualite. Vaša myseľ sa stala priestorom kde sa ilúzie odohrávajú.

Jeden príklad karmy a znovuzrodenia

Prostredníctvom šinä, môžete dosiahnuť mentálnu silu videnia, napríklad, schopnosť vidieť kde sa niekto znovuzrodí.

V určitom období, ešte predtým ako začal Buddha učiť, bolo veľa praktikujúcich šinä. Hinduistická sekta praktikovala jednu formu šinä. Jogín tejto sekty videl počas hlbokého meditatívneho stavu šinä, v jaskyni pri rieke Gange, že je ho matka a dieťa v Gange zomreli, potom ako do nej boli zmietnutí. Takisto videl, že obidvaja sa znovuzrodili v nebeskej sfére. Avšak nepoznal príčinu ich vysokého znovuzrodenia.

Podľa Buddhovho učenia, mohli byť príčinou určité silné stavy mysle. Skutočne, matka myslela len na záchranu života svojho syna a tak pre neho obetovala svoj vlastný život. Dieťa tiež chcelo obetovať svoj život, aby mohla jeho matka žiť. V čase smrti, obidvaja mysleli len na toho druhého. V tom momente, neexistovala žiadna myšlienka na Ja, ani žiadne iné sebecké úvahy. Takáto silná nesebeckosť bola príčinou, ktorá v tom momente vyvolala ich nebeské znovuzrodenie. Obidvaja boli vo veľmi silných pozitívnych stavoch mysle, bez akéhokoľvek iného nepokoja. Ich ľudské životy uplynuli a neexistovali tam žiadne iné karmické odtlačky.

Jogínova sila poznania však bola obmedzená, pretože on praktikoval len šinä. Videl len dobré znovuzrodenia, a tak sa domnieval, že rieka Ganga mohla zmyť hriechy a negatívnu karmu ľudí. Potom ľuďom povedal o svojej úvahe a takto začala náboženská tradícia umývania sa v rieke Gange. Podľa hinduistickej mytológie, žije Šiva na hore Kailás a rieka Ganga je jeho dcérou. Ľudia sa až do dnes stále kúpu v rieke Ganga.

Pozitívna karma je užitočná

Silné mentálne stavy sú najaktívnejšími príčinami v mysli. Akýkoľvek karmický odtlačok, aj keď je jeho dozretie blokované inou karmou, sa nakoniec manifestuje. Dokiaľ je tam ilúzia, nahromadená karma nemôže byť zmazaná. Skôr či neskôr dozrie.

Arhat alebo ten, kto praktikuje théravádu je niekto, kto sa zriekol samsáry a už sa viac nechce znovuzrodiť. Meditáciou dokáže odstrániť ilúziu. Je to meditácia, ktorá sa sústreďuje hlavne na lipnutie na egu. Môžete sa diviť, kde zmizla karma, keď je vaša myseľ oslobodená od vplyvu ilúzie. Karma je súčasťou ilúzie; tak ako tma, prirodzene zmizne. Arhati sú schopní dosiahnuť určitú realizáciu čistej mysle v ktorej sa už neobjavuje karma a emócie.

Avšak nenahromadili pozitívnu karmu, ktorá by vytvorila dobrý následok. Napríklad ak ste nahromadili veľké množstvo pozitívnej karmy, tak by ste mali mať dostatok prostriedkov. S týmito prostriedkami, môžete byť pre druhých veľmi užitoční. Ak by neboli žiadne cítiace bytosti, žiadny z nich by ste nepotrebovali. Pokiaľ je cítiacich bytostí nekonečne a vy im chcete pomáhať, tak potom pozitívnu karmu pre vytváranie pozitívnych ilúzií potrebujete.

Napríklad, buddha Amitábha sa cítiacim bytostiam manifestuje v čistej krajine Dewačhen vďaka jeho sile zásluh. Dewačhen sa môže objaviť v mysliach cítiacich bytostí. Dewačhen neexistuje kvôli nemu. Príčinou objavenia sa Dewačhenu je pozitívny potenciál buddhu. Samozrejme súčasne tam musí byť v mysliach cítiacich bytostí pozitívny potenciál aby došlo k spojeniu alebo príležitosti Čistú krajinu poznať a zažiť.

Pozitívne zásluhy sú príčinou užitočných manifestácií

Bódhisattva je vlastne niekto, kto nechce okamžite prerušiť ilúziu. Používa ju pre vytvorenie bohatej karmy, ktorá je užitočná pre cítiace bytosti. Aj nirmanakája aj sambhogakája pochádzajú z pozitívnej karmy osvieteného bódhisattvu, ktorý nechce dosiahnuť oslobodenie okamžite. Namiesto toho, používa ľudský život pre nahromadenie zásluh a tak môže pomáhať cítiacim bytostiam. Opäť a opäť sa znovuzrodzuje v rôznych sférach, aby týmto bytostiam pomáhal. Jeho užitočnosť sa posúva do ešte väčších zásluh, ktoré mu umožňujú pokračovať v manifestovaní sa vo veľkom množstve foriem, pre prospech ostatných.

Môžete to tiež robiť tak, že pomáhate ostatným a hromadíte zásluhy. Predpokladajme, že som dosiahol určité bhúmi a tak sa môžem manifestovať vo veľkom množstve Šamar Rinpočeov, vo všetkých rôznych sférach, aby som bytostiam pomáhal. Cieľom nie je mať mnoho Šamar Rinpočeov v tomto svete, ale skôr v iných sférach.

Ďalším príkladom je Nágárdžuna, ktorý dosiahol prvé bhúmi meditáciou počas jedného života. Potom manifestoval veľa Nágárdžunov, v mnohých rôznych sférach, ktorí v nich všetci existovali súčasne.

Zmysel manifestácie

Manifestácia neznamená, že rovnaké telo ako mám ja, vyjde z môjho tela. Manifestácia znamená prianie ako: “Prajem si…,” a moje prianie sa splní. Toto sa deje. “Prajem si aby bolo v oceáne veľa, veľa dobrých rýb, ktoré tam budú pomáhať všetkým rybám.” Keď sa moje prianie naplní, v rámci ilúzií rýb, tieto ryby uvidia rybu, ktorá im bude pomáhať. Toto sa myslí pod splnením priania. Opica je v čínskej bájke hrdinom, ktorá samú seba môže vyslať v množstve foriem do boja proti démonom. Osvietené vyžiarenie alebo manifestácia vôbec neznamená toto. Jednoducho to znamená, že sa uskutočňuje prianie, že sa naplňuje. Keď bódhisattvovia dosiahnu bhúmi, tak sa naplnia všetky priania, ktoré pre cítiace bytosti spravia alebo spravili.

Príklady manifestácií alebo uskutočnení sa prianí bódhisattvu

Šántidéva raz hovoril tento príbeh: V južnej Indii a v Indonézii zvyklo byť mnoho prípadov útoku hadov na miestnych ľudí. Jeden jogín, Šhanku, spravil sochu garudu a položil ju na stĺp.

Garuda je veľký čierny vták, ktorý loví hadov. V Afrike dodnes žijú väčšie druhy garudov. Hady sa zvyčajne boja garudov, ktorí na ne útočia. Toto je vzájomne podmienené vznikanie (tib. tendrel). Hady majú karmu báť sa garudov, ktorý ich hubia. A garudovia majú karmu lovenia hadov.

Takže Šhanku preto spravil sochu garudu. Potom do sochy vložil nejakú mantru a požehnal ju. Spravil prianie, aby sa hady vyhýbali soche garudu. A dialo sa to tak, ako si prial.

Drevený garuda nemohol mať zámer odháňať hady. Predsa tam však hady niečo cítili a tak zmizli preč. Možno kvôli prianiu Šhanku, videli skutočného garudu. Prianie chránilo ľudí pred hadmi, kdekoľvek bola socha položená.

Ak by ste analyzovali ako mohol drevený garuda, ktorý nemohol lietať, vykonať taký čin, tak by ste preto nenašli žiadne vysvetlenie. Bolo to naplnené prianie jogína Šhanku. Takto začala v Indonézii tradícia stavania garudov na vrch stĺpov. V súčasnosti to už nefunguje, ale v tej dobe to fungovalo. Tento príbeh je príkladom, ako sa uskutočňujú priania bódhisattvov. Všetky tieto priania závisia od nahromadenia zásluh bódhisattvov, čo vysvetľuje prečo sa neustále znovuzrodzujú, aby nahromadili nekonečné zásluhy.

Keď Guru Padmasambhava prvýkrát prišiel do Tibetu, kráľovský ministri boli prívrženci šamanizmu. Nechceli tam Guru Rinpočeho a tak ho pred kráľom ohovárali. Nakoniec ho kráľ vyhnal preč. Guru Rinpoče povedal: “Ešte som nespravil všetko, čo som si prial spraviť na pomoc Tibeťanom. Závisí to aj od karmy Tibeťanov. Mal som spraviť prianie, aby zem Tibetu bola plná stromov. Teraz keď ma vyháňate preč, som na to celkom zabudol.” A tak Tibeťania nemajú stromy.

Spojovacia karma

Takto funguje karma. Karma je v mysli, ktorá je pod vplyvom ilúzie. Vaša vlastná karma vytvára ilúziu. Niekedy to závisí od spojovacej karmy. Takou karmou je napríklad karma, ktorá vás spojí s veľkými bódhisattvami, ktorý robia pre vás priania vytváraním pozitívnych ilúzií, ako Dewačhen. Ich priania k vám prídu cez spojenie a vy sa stretnete s pozitívnymi ilúziami tak, aby boli užitočné pre vaše osvietenie.

Spojovacia karma môže byť tiež negatívna, ako v spojení so zlomyseľným človekom. Táto negatívna osoba pre vás a ostatných môže robiť zlé priania. Prostredníctvom jeho škodlivých prianí, vytvára pre cítiace bytosti mnoho zlých vecí. Ak máte s týmto neprajníkom nejaké spojenie, potom sa negatívne okolnosti, ktoré ostatným praje, môžu stať aj vám.

Na základe stálosti negatívnych emócií vo vašej mysli, na základe mnohých znovuzrodení v samsáre, môžete ľahko vyvodiť, že vo vašej mysli musíte mať veľa negatívnej karmy. Keď bude dozrievať, bude vašu cestu k osvieteniu blokovať. Karmické ilúzie a dozrievanie karmy nezmizne, kým nebudete úplne osvietení alebo aspoň nedosiahnete úroveň arhata. Preto potrebujete pre oslabenie negatívnej karmy, ktorá je zakorenená v príčine lipnutia na egu podporu teraz; aby váš pokrok nebol zmarený.

Prax 35 buddhov je obzvlášť účinná pre očisťovanie karmy a získavanie zásluh. Zajtra budem vyučovať prax 35 buddhov.

Otázky a odpovede

Týka sa systém karmy všetkých cítiacich bytostí alebo funguje len u buddhistov a nie u bytostí iných náboženstiev alebo vier?

Neexistuje žiadny systém karmy. Karma sa odohráva v mysliach cítiacich bytostí. Je to druh mysle, ktorý ústi do ilúzie. To je karma a jej následok. Každá cítiaca bytosť má myseľ. Vo vašej mysli je veľa karmy, ktorú ste vytvorili. Každá karma môže dozrieť do inej ilúzie, takže neexistuje žiadny “systém”. Ak by ste povedali “systém ilúzie,” tak by to bolo správne. Ilúzia je systém nevedomosti, lipnutia na egu, atď. Ale karma nie je systém ako demokracia, republika, komunizmus, hinduizmus, buddhizmus alebo kresťanstvo. Karma nie je politický systém alebo náboženstvo vytvorené človekom. Nie je to ani právny systém, v ktorom môžete byť súdení a potrestaní.

Môžeme povedať, že veľký svätci minulosti, nebuddhisti, ale veľmi pokročilý a svätí, boli bódhisattvami bez toho aby vedeli, že sú oslobodení od karmy?

Karma nezávisí od náboženstva. Karma má základ v jednotlivcovi.

Stále si myslíte, že existuje nejaký tvorca karmy, trestu. To je nesprávne. Vaša otázka vzniká z vášho konceptu, že karma znamená, že existuje niekto, kto vám dáva trest alebo odmenu. To, čo som vysvetľoval bolo, že v nevedomej mysli môžu dozrieť karmické myšlienky alebo vzniknúť ilúzie. To nezávisí od sudcu, šéfa alebo kráľa. Ste to vy sami.

Otázka bola iná. Čo ak je niekto realizovaný, ale bez konceptu buddhizmu; môže byť aj tak oslobodený od karmy? Možno je bódhisattvom, napríklad nejaká svätá kresťanská osoba.

Áno to je možné; nemusíte byť buddhistom, aby ste boli oslobodený od karmy. Ako som povedal, keď sa naplní prianie, ako v príklade, ktorý som uviedol o dobrej rybe pomáhajúcej v oceáne ostatným rybám; tak to nie je buddhizmus. Karma je ilúzia, ale vy môžete mať aj zlú aj dobrú karmu. To závisí od vašej mysle, nie od náboženstva. Je to vaša myseľ, takže by ste mali vedieť, čo je správne a čo je nesprávne. Ak to viete, tak môžete sami napraviť problémy v mysli. Predpokladajme že viete ako naprávať problémy v mysli. Ako by ste to nazvali? Je to náboženstvo, vzdelanie? Na tom nezáleží. Pre vás je podstatné vedieť sa zlepšovať a zdokonaľovať, to je všetko. Môžete to nazývať náboženstvom alebo len informáciou, ale hlavnou vecou stále ostáva vedieť, ako sa zlepšovať a zdokonaľovať.

Pokiaľ máte myseľ, tak aj napriek tomu, že máte nevedomosť, môžete byť osvietení. Ak je vaša myseľ bez nevedomosti, tak nemôžete byť osvietení, pretože už by ste boli osvietení! Buddha nemôže byť osvietený ešte raz. Keď ste na ceste k osvieteniu, znamená to, že vaša myseľ je veľmi čistá. Ak to chcete volať “svätý”, “pozitívny”, “dobrý”, “najvyšší”, tak je to v poriadku alebo na to môžete použiť ďalšie iné dobré pojmy.

Predpokladajme, že mám veľmi zlý a škodlivý prístup k ostatným. Moje karmické príčiny ma spravili veľmi zlomyseľným zvieraťom, ako krokodíl, ktorý zabíja ľudí a zvieratá. Ako by ste to nazvali? Môžete ma volať “Mára(zlo). Ale je to len pojem. Ja som naďalej len krokodíl. Teraz predpokladajme opak, že mám k ostatným dobrý prístup. Mám bódhičittu, nahromadil som veľa zásluh a tak som sa stal buddhom. To znamená, že môžem pomáhať ostatným. Ak tam mohol byť krokodíl, ktorý ubližuje ostatným; tak tam tiež mohla byť bytosť ostatným pomáhajúca. Je to prirodzené. Ak môže byť bytostiam ubližované, môže im byť aj pomáhané. To je tiež prirodzené. Ak by ste chceli, tak by ste ho mohli volať “dobrý” alebo “doktor”. Ale stále je to tá istá osoba, ktorá vám pomáha. Tým, že ho budete volať “dobrý” ho nezmeníte. Ak ho budete volať “priateľ”, tak ho tiež nezmeníte. Je to pomocník. To je to, čo znamená “bódhisattva” alebo “buddha”. Nie je to závislé na náboženskom systéme.

Môžeme zmeniť súčasnú karmu?

Môžete zmeniť malé veci, ale nie tie veľké; tie sú nateraz pevné. Napríklad, momentálne ste ľuďmi, takže sa nemôžete zmeniť na božskú bytosť. Potom, keď skončí váš súčasný život, tak je možné, že sa zmeníte do inej formy.

Pozitívna karma môže eliminovať negatívnu karmu, preto sú pozitívne myšlienky dôležité. Sú liekmi na negatívne myšlienky. Existuje mnoho silných karmických myšlienok, ktoré sú pozitívne a jednou z nich bódhičitta. Ďalšou je oddanosť k buddhom a bódhisattvom, ktorý pre cítiace bytosti spravili mnoho dobrých prianí. Zásluhy, ktoré pochádzajú z takéhoto druhu oddanosti dokážu, že sa stanete adresátom pre ich dobré priania. Inými slovami, zásluhy môžu vytvoriť spojenie medzi vami a nimi, takže dokážete prijať ich priania. Prostredníctvom vašej oddanosti k ich kvalitám, vytvárate pre vás túto príležitosť.

Na druhej strane, ak vás chce niekto zabiť a vy ste s ním karmicky prepojený, potom prijmete jeho zlé prianie. Budete ním zabitý. Vašou slabosťou je vaša zlá karma, ktorá z vás robí cieľ jeho zlého priania. Vieme napríklad, že v našej dobe Pol Pot zabil v Kambodži tri milióny ľudí. My sme zabití neboli, pretože sme nemali príčinu pre prijatie jeho zlého priania. Ale tých, ktorých zabil, s ním mali určité karmické spojenie na to aby prijali jeho ublíženie. Čo sa týka Pol Pota, on naplnil svoje zlé prianie kvôli jeho minulej karme. Je ťažké predstaviť si zabitie toľkých ľudí; ale on to vykonal.

Ďalšou silnou karmickou myšlienkou, ktorá môže oslabiť negatívnu karmu je silná ľútosť. Nie je to emocionálna ľútosť, ale hlboká ľútosť, ktorú cítite k spáchaniu zlých činov. Sústreďujete sa na negatívnu karmu za účelom jej oslabenia. Táto motivácia je veľmi silná.

Táto trojica: bódhičitta, oddanosť a silná ľútosť, sú paralelnými metódami očisťovania karmy. Najsilnejšou metódou očisťovania je priamy prežitok prázdnej podstaty karmy. Je to najúčinnejšia metóda eliminovania karmy; ale je náročná. Musíte rozvinúť múdrosť.

Teraz vo vašom živote môžete používať všetky tieto tri lieky očisťovania vašej negatívnej karmy, ktorá bola prirodzene nahromadená vo všetkých vašich minulých životoch, až do dnes. Ak to tak budete robiť, môžete ju značne oslabiť počas veľmi krátkej doby. Dokonca ju môžete úplne odstrániť. Ale aj ak ju úplne neodstránite, stále môžete vašu zlú karmu oslabiť do takej miery, že už nebude mať žiadnu šancu pre dozretie. Medzitým meditujete, až kým nebudete osvietení a v tomto bode všetka zlá karma zmizne. Toto je spôsob kombinovania dvoch metód. Prvou je vytváranie novej, pozitívnej karmy. Kým ste v ilúzii, karma bude dozrievať. Avšak vy využijete pozitívnu karmu pre zablokovanie možnosti dozretia zlej karmy. Ak zlá karma dozrie, zmarí vašu príležitosť. Veľké množstvo zásluh môže oslabiť vašu negatívnu karmu a vytvoriť veľmi plodné výsledky. Druhou metódou je meditácia. Kým vaša negatívna karma prekáža, tak meditujete tak, aby z vašej mysle vystúpila múdrosť. Ak je prítomná múdrosť, ilúzia zmizne. Takto môžete byť osvietení kombinovaním obidvoch metód.

V každom prípade, najsilnejšou pozitívnou myšlienkou je bódhičitta a najsilnejšou negatívnou myšlienkou je sebectvo. Veľmi sebecký postoj, napríklad spolu s hnevom, vytvára veľmi silnú karmu. Ak je oslabené sebectvo, tak aj hnev je slabší.

Karma sa odohráva v sfére nevedomosti.

Keď je raz nevedomosť preč, tak je prirodzene preč celá karma. Toto je podstata cítiacich bytostí. My, učitelia buddhizmu pre vás nedokážeme vytvoriť zákon o karme. Ak by karma nebola podstatou cítiacich bytostí, potom by nebol žiadny dôvod o nej hovoriť. Bol by nezmysel o nej hovoriť. Karma je prirodzená.

Takisto nie je žiadny dôvod hovoriť o niečom pekne, keď to tak nie je. Ak podstata karmy je zlá, nemá význam hovoriť o nej pekne, pretože zlý je zlý. V priebehu volieb môžu niektorí uvažovať takto: “Nezaujíma ma to, chcem veriť, že je dobrým človekom.” Takýto prístup nepomáha. Nespraví ho alebo ju dobrým, ak je zlým človekom. Chcieť veriť, že je niečo dobré, je naivné.

Skutočná podstata je taká, aká je. Správne pochopenie podstaty je to, o čo by ste mali usilovať. O tomto sú Štyri vznešené pravdy. Sú to pravdy o podstate. Pravda o utrpení je o podstate, preto existujú učenia o utrpení. Príčina utrpenia je podstatou, preto existuje Pravda o príčine. A potom liek existuje podľa podstaty príčiny utrpenia, preto existujú inštrukcie o Pravde o ceste. Osvietenie prirodzene vyplýva z Pravdy o ceste; ktorá je Pravdou o konci utrpenia. Štyri vznešené pravdy nasledujú podstatu. Nie sú niečím, čo Buddha alebo iný učiteľ vytvoril, aby ľuďom ukázal niečo zaujímavé. Nie je to ako film.

A čo sa týka Dordže Sempu (skt. Vadžrasattva)?

To je tiež veľmi silná prax – je hlavne pre očistenie prerušených samája (prísah, záväzkov, sľubov) a taktiež pre očistenie jemnejšej negatívnej karmy. Tu je príklad prelomenia záväzku. Keď začnete s praxou, musíte mať vo vašej mysli silný záväzok a tým je bódhičitta. Ak neskôr uvažujete: “Už viac nechcem byť bódhisattvom, namiesto toho chcem druhým veľmi ubližovať,” tak potom úmyselne ničíte postoj bódhičitty. To vytvára veľmi silnú a zlú karmu. Existujú ľudia, ktorí takéto veci robia. Pre očistenie takéhoto druhu karmy, je Dordže Sempa obzvlášť dobrý.

Prišiel som sem prijať Sľub bódhisattvu, ale teraz už váham. Keď sa pozriem, čo som spravil len počas tohto života, tak nepoznám dôsledky, ktoré ešte len prídu. Spolu so všetkými vecami, ktoré som musel spraviť v predošlých životoch; ako môžem veriť sám sebe?

Samozrejme, že si môžete veriť! V prvom rade máte dobrý ľudský život! Po druhé, máte dobré schopnosti, takže ak budete pozorný, môžete všetko dokonale pochopiť. Po tretie, teraz ste spojený s učeniami Buddhu. Nielen že ste porozumel Sľubu bódhisattvu, ale dokážete aj chápať čo je to bódhičitta, aký úžitok prináša Sľub bódhisattvu, ako ho rozvíjať a udržovať. Toto je vaša šanca, vaša príležitosť to pochopiť. Preto vybavený vašim plným potenciálom, nie je dôvod spochybňovať sa. Keď raz prijmete Sľub bódhisattvu, budete sa prostredníctvom rôznych šikovných metód, pomaly zlepšovať. Neznamená to, že okamžite musíte byť ako veľký bódhisattva.

Môže táto ilúzia zmiznúť úplne alebo na konci ostane len tá, ktorá je pozitívna?

Keď sa objaví myseľ s podstatou buddhu, ilúzia zmizne úplne. To ale neznamená, že ste v kóme. Teraz nie je potrebné si predstavovať, čo sa bude diať neskôr.

Je pre mňa ťažké posúdiť, či je niečo dobrá ilúzia alebo zlá ilúzia.

Teraz ste v dobrej ilúzii, pretože ste v ľudskej forme. Takisto existujú rôzne ľudské formy, ale vy ste v tej dobrej – ste mentálne a fyzicky v poriadku. Nie ste pavúk, čo by bola zlá ilúzia. Ak máte dobrú ľudskú formu, ale sa nezlepšujete ani nerozvíjate múdrosť, tak ste ako rastlina a plytváte vašou dobrou ilúziou.

Ako môžete povedať o ľuďoch, ktorí sa narodili v Kambodži, že to bola ich vlastná chyba? Bolo ich vlastnou chybou to, že boli zabití Pol Potom?

Tí, čo boli zabitý Pol Potom, s ním mali určité karmické spojenie. To neznamená, že všetci ľudia v Kambodži, mali v tom čase zlú karmu. Niektorí zabití neboli. Bol to len príklad. Rovnako ako v Tibete alebo Číne boli ľudia, ktorí boli vo väzniciach zabití Mao Ce Tungom. Aj oni mali s Maom karmické spojenie, takže im mohlo byť jeho zlou mysľou ublížené.

Príklad je len príklad. Niektoré zvieratá žijú v peknom prostredí bez hrozby zabitia, zatiaľ čo iné sú porážané. Je to kvôli rôznosti ich karmických prepojení. Byť vo vojne alebo byť v nej zabitý, je zlá karma. Naše posudzovanie, či je niečo napríklad zlé alebo dobré, by malo byť pružné. Myseľ by mal byť pružná a tak by mala chápať.

Je funkciou učiteľa hovoriť: “Toto je zlé alebo toto je dobré”, ukázať správnu cestu. V stredoveku, ste nemohli povedať to, čo ste chceli. Ale dnes máte slobodu slova a tiež máte slobodu všetko vedieť. Mali by ste túto slobodu poznania – čo je dobré a čo je zlé, využiť.

To, čo som potreboval ukázať bol príklad niekoho, kto robí prianie: “Chcem cítiacim bytostiam veľmi ubližovať.” Máte príklad niekoho, kto takéto priania v našej dobe spravil? Inak by bol príklad len rozprávkou. Alebo máte príklad bódhisattvu, ktorý spravil dobré priania, zachrániť ľudí pred utrpením? Aby to bolo presvedčivé, musí to byť zo súčasnosti alebo z histórie.

Svet zažil Pol Pota, takže to nebola len rozprávka. Každý dnes vie, že to bol zlý človek. A nie je ľahké zabiť milióny ľudí. Nebolo by to možné bez karmického prepojenia medzi ním a ľuďmi, ktorých zabil. Nemohol byť v takej pozícii a nemohol mať taký rozsah schopností a úspechu, bez zlého priania, ktoré spravil v minulosti. Tento príklad je realistický. Ak by som vám hovoril, že: “Raz pred miliónmi rokov, bol zlý Mára,” tak by to pre vás bola rozprávka. Rozprávka je nerealistická a nemôže tu presne vyjadriť správny význam.

Rovnako je to s pozitívnymi karmickými prepojeniami. Príklad ako: “Existoval bódhisattva, ktorý dokázal mnohých zachrániť pred zlými prianiami,” by pre vás tiež veľa neznamenal, pretože je to rozprávka. Dobrou lekciou pri počúvaní učenia o karmických následkoch, je príklad, ktorý sme všetci prežili.

Všetko je to o postoji vašej mysle. Prečo nazývate Buddhu a bódhisattvov záchrancami cítiacich bytostí? Na jednej strane kvôli sile ich bódhičitty a dobrých prianí, a na strane druhej kvôli dobrým podmienkam alebo prepojeniu cítiacich bytostí pre prijatie ich prianí; môžeme povedať, že cítiace bytosti môžu byť zachránené Buddhom alebo bódhisattvami. To je pozitívna karma. Mára, ktorý spravil zlé prianie môže ublížiť cítiacim bytostiam, ktoré s ním majú karmické prepojenie. To je negatívna karma. Skoršie použitý príklad je vám všetkým všeobecne známy, je to teda dobrá lekcia, ktorá vám pomôže porozumieť významu karmického prepojenia.

V súčasnosti máte slobodu slova. Pretože sme tu, v Nemecku, môžete povedať čokoľvek bez toho aby ste prekročili nemecké zákony. Môžete počúvať čokoľvek. Toto je dobrá príležitosť a tak môžeme hovoriť o dharme.

Všetkým vám odporúčam, skúste nebyť tak citlivý k slovám alebo pravidlám. Napríklad, etiketa stolovania určuje určité miesto pre šálku, určité miesto pre lyžicu a nôž, atď. Je v poriadku dodržiavať tieto zvyky stolovania. Ale ak položím nôž na iné miesto a vám by to spôsobilo bolesť, tak niečo nie je v poriadku. Nemali by ste reagovať slovami: “Oh, nie, nie…” Takže dodržujte pravidlá s pohodlím, nie precitlivelo.

V týchto dňoch som dosť často navštevoval Ameriku a krajiny Európy. Povedal som si: “Ha, hipíci mali dobrý dôvod.” Ústup hipís bol spôsobený hlavne užívaním drog. Ale na druhej strane, bola príčina aj v ich myslení. Aká? Všetko brali príliš citlivo. Na západe je všetko na sto percent. Keď spravíte malú chybu napríklad v stolovaní, tak je to považované za pohoršujúce alebo hrozné! Rovnako je to zo slovami – prosím skúste im nepripisovať takú dôležitosť.

V Buddhizme sa hovorí: “Formulácia nie je tak dôležitá, význam je veľmi dôležitý.” Mohol by som povedať: “Keď je význam dobrý, tak je to ako nádherná žena. Keď to dobre zneje, je to ako pekná ozdoba.” Potom by niekto povedal: Mali ste povedať: “Dobrý význam je ako nádherná žena a tiež ako nádherný muž. Inak ste sexista.” Ich mysle išli na sto percent.

Keď počujú slová: “nádherná žena,” tak už stopercentne uvažujú, že slová sú sexistické! To je pre myseľ buddhistu úplne šokujúce. Potom som si uvedomil a pomyslel som si: “Ah, ich mysle sú v ich kultúre veľmi citlivé.” Samozrejme aj v Ázijských kultúrach je to tak. Ale v Západnej kultúre je všetko tlačené na sto percent. Táto citlivosť vytvára v mysli veľa problémov, takže je veľmi dôležité, aby ste sa otvorili.

Buddha raz učil sútru jednu žiačku, veľmi nádhernú ženu. Dávala mu mnoho otázok a Buddha jej odpovedal. Ak by bola sútra preložená do angličtiny, Američania by si mysleli, že Buddha bol sexista – v celom dialógu ju Buddha oslovoval ako “nádherná žena”. Slová by nemali byť brané tak citlivo. Hipisáci mali dobrý dôvod ukončiť tento druh neurózy. Ranná indická kultúra bola v tomto ohľade nádherná. Ľudia boli veľmi mierny a tolerantní. Každý mohol hovoriť, čo chcel.

Zdroj: http://www.bodhipath.sk/karma

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.