dsc09493Ráno som si uvedomila o čom som snívala. Mala som schopnosť na diaľku meniť veci, pretvárať ich, robiť z nich niečo iné, lepšie podľa vlastného cítenia a bola som z tejto schopnosti nadšená a spokojná. Viac si však nepamätám. Doteraz som dokázala vnímať energiu vo všetkých čakrách okrem tretieho oka. Tam som necítila nič. Povedala som si … fajn, je to úroveň, ktorú som ešte nedosiahla, nemôžem teda vedieť na tejto úrovni pracovať.

Continue Reading