imagesCesta poznání vede člověka k tomu, že poznává souvislost mezi mikrokosmem a makrokosmem, že se může rozdělit do přírody, že si může říci, k jaké části světa náleží jeho každý jednotlivý orgán. Staro-germánský mýtus tak nechává rozdělovat obra Ymira. Z jeho lebky se vytváří klenba nebes, z jeho kostí pohoří atd. Je to mytologické líčení z vnitřního zření. U každé části ve světě vidí esoterik souvislost s něčím v sobě samém. Vystupuje potom vnitřní příbuzenství. Toto zření musí být intenzivně pěstováno. Na takovéto intenzivní pěstování poukazují všechna náboženství. Poukazuje se na to i v evangeliích. Continue Reading

Reklamy