772200_4862_625x1000Práve náš podvedomý rozum vytvára pre každú ľudskú bytosť prostredníctvom určitého progra­mu jedinečný model reality. Vďaka tejto funkcii doká­žeme rozumieť aj iným.


Ochranná funkcia

Teraz, keď ste si stvorili svet, musíte ho udržiavať a ochraňovať. Nie je dôležité, kde sa nachádzate a čo ro­bíte, vnútorný rozum nestráca ani na sekundu pozornosť. Je naším verným ochrancom. Často mu však dovoľuje­me, aby sa stal naším väzniteľnom a vtedy nám nedovolí prejsť hranice sveta, ktorý stvoril. Vždy to robí z najlep­ších pohnútok, lebo mu záleží na našej spokojnosti. Čítať ďalej 

Reklamy