l22812Kouzlo osobnosti a lidé s velkou energií

Lidé s osobním kouzlem mají silná energetická pole, kterých mohou užívat pozitivně nebo negativně. Poslouchali jste někdy řečníka, který se vám velmi líbil, a divili jste se později, jak jste mohli souhlasit s jeho názory? V jeho přítomnosti jste byli okouzleni jeho úžasnou osobností, neboť jste cítili jeho energii. Velcí řečníci dovedou sdělit podstatu svého poselství prostřednictvím své energie; silně působí na své posluchače a někdy je inspirují. Velcí herci nebo herečky dělají totéž. A totéž dovedou velcí podvodníci. Tito lidé mají schopnost vysílat energii z různých čaker, které mohou ovlivnit čakry druhých. Občas se setkáte s člověkem, který vás doslova ohromí svou mocnou energií. Nezmůžete se na odpověď, nedokážete jasně myslit ani formulovat své myšlenky. Cítíte se naprosto bezbranní. Tito lidé často vysílají velmi silnou energii ze svého třetího nebo pátého oka.

Když zjistíte, že na vás někdo takto působí, začněte vysílat energii buď z třetího, nebo páté ho oka, jak vám to lépe vyhovuje, a setkejte se s jeho energií na poloviční cestě; tím si zachováte jasnou mysl. Zjistíte-li, že nerozumíte nějakému řečníkovi, vysílejte energii ze svého pátého oka. Někteří lidé, nadaní osobním kouzlem, jsou naplněni takovou láskou a klidem, že se zdá, že mění vibrace energie, kamkoli přijdou. V jejich přítomnosti cítíme povznášející účinky jejich energie.

Ovlivňování čaker

 Silný proud energie z určité čakry druhého člověka vás může ovlivnit ve stejné čakře. Přítomnost nedůtklivého a rozčileného člověka vás může ovlivnit; sami se stanete podrážděnými a rozčilenými. Chcete-li se bránit proti jeho energii, přenášejte na něho lásku ze své pupeční čakry. Také zjistíte, že soustředění na vyšší čakru pomáhá obnovit rovnováhu. Všichni si musíme dávat pozor, aby naše čakry nebyly ovlivňovány čakrami druhých. Musíme si dávat pozor také na to, jakou energii my sami vysíláme druhým. Jeden nervózní člověk může znervóznit všechny přítomné. Někteří lidé často opouštějí negativní situace a stěžují si někde jinde, aniž si uvědomují, že se nakazili negativitou a teď ji roznášejí. Nejlepší, co můžete pro druhé udělat, je dát jim dostatek prostoru a nenechat se ovlivnit jejich náladami a jednáním. Zrovna tak můžete prožívat své vlastní nálady, aniž cítíte potřebu strhávat do nich druhé.

Obzvlášť děti dokážou ovlivnit rodiče svými negativními myšlenkami a emocemi. Dospělí dětem obvykle vyhoví nebo je úplně ignorují, aby jim zabránili ovlivňovat jejich čakry. Společné soužití vytváří situace, v nichž všichni členové skupiny blokují nebo otvírají stejné Čakry. Děti přejímají mnoho postojů a názorů od svých rodičů, podvědomé vytuší, kdy a která čakra by měla být uzavřená nebo otevřená. Aniž si to kdo uvědomí, děti se začnou chovat a reagovat na svět jako jejich rodiče. Každá vaše myšlenka nebo pocit týkající se druhého člověka se stává formou energie, která ho na některé úrovni ovlivňuje.

Nezapomínejte, že energie, kterou vyšlete, se k vám nakonec vrátí. Dostanete, co dáváte. Cítíte-li se zaplaveni myšlenkami a pocity druhých, představujte si, že jste obklopeni psychickým ultrafialovým světlem. Jestliže se pocity a myšlenky zesilují, pak jsou vaše; jestliže začnou slábnout, patří někomu jinému. Občas si uvědomíte, kdo tyto myšlenky vysílá, nebo dokonce vidíte jeho tvář. Pravděpodobně vám nechce nijak ublížit. Ale je mnoho bezděčných myšlenek, a pocitů, které znečišťují vzduch.

Sex

Přílišné soustředění na sexuální pocity a myšlenky je důsledkem přílišného otevření sexuálních čaker. Ať už si to uvědomujeme nebo ne, jsme-li v této situaci, druzí vnímají naši sexuální energii a mohou se dokonce domnívat, že máme zájem o pohlavní styk. To může způsobit nedorozumění. V takové situaci udržujte své sexuální čakry v rovnováze nebo své vyšší čakry otevřené; pak nebudete brát věci tak osobně. Někdy lidé s velkou duchovní energií a zablokovanou ener gií sexuální přitahují lidi se zablokovanou duchovní energií a vysokou energií sexuální. Protiklady se přitahují; ale protože se tu jedná o nižší a vyšší oktávy téže energie, může se stát, že příliš intenzivní duchovní energie jednoho člověka vyvolává sexuální reakce u člověka druhého. V takovém případě se naplňte a obklopte zářivým světlem a udržujte rovnováhu v celém těle. Sexuální vztahy jsou nejlepší, jsou-li čakry v rovnováze, jsou-li otevřené a dobře proudící.

Blokování

Velkou část svého života trávíme obklopeni energií, kterou vysílají druzí. Důležité je nejen to, jak jejich energii přijímáme, ale také to, jak druzí přijímají energii naši. V přítomnosti člověka, který má zablokované čakry, můžete mít pocit, že s vámi nechce mít nic společného. Tak tomu však vůbec nemusí být. Naopak může mít velký zájem o navázání styku, ale je na své zablokované čakry tak zvyklý, že má strach otevřít je ve vaší přítomnosti; v takovém případě budou vaše vztahy napjaté a děsivé. Chcete-li být otevřenější, relaxujte a otevřte své čakry a přijímejte energii druhých. Otevřenost má velmi pozitivní důsledky: pocit spojení, síly a sounáležitosti s druhými. Chcete-li, aby vás druzí více vnímali, vysílejte svou energii klidným způsobem. Nebuďte příliš násilní, aby se druzí necítili vaší energií bombardováni.

Z knihy Kundalíny a čakry G.L. Paulson

Reklamy