Během používání tradiční čínské medicíny, astrologie a vlastního vnímání vznikla následující přiřazení. Přidělení barev k denní době, dnům týdne a měsícům. Možná jste již slyšeli (nebo je viděli) o dalších přiřazeních. Podle mého názoru jsou nejvhodnější ta, která zde používám. Prosím, chápejte je jako návrh a ne pevná pravidla. Sami se do nich vciťte a rozhodněte, jestli je chcete a můžete přijmout.

Měsíční hodiny

Schránka 01Rok začíná modrou v lednu a únoru. Oba tyto měsíce jsou měsíci uvolnění, klidu a míru. Je chladno a člověk se drží spíše v zavřených prostorách, než aby pobýval celé hodiny venku. Je to doba obnovy. Příroda hluboce spí a na jaře se opět probouzí s novými barvami a novým životem. V těchto dvou měsících je obvyklé sněžení. Sníh je studený, Stejně jako modrá barva těchto dvou měsíců.

Chladný úsek však rychle odchází a již je tu březen. Březnu je přiřazena barva žlutá. První poslové jara v podobě květin nás těší žlutou nádherou svých květů. Žlutá znamená slunce, světlo dny se znatelně prodlužují, naše tělo i duše dostávají opět více slunečního světla. To se přirozeně odráží i v naší mysli. Opět se k nám navrací více radosti. Březen je ideální k následování nových myšlenek, k učení a učení se. V březnu nám připadá zvláště snadné. Přicházejí jarní pocity, partneský vztah procitá k novému životu. Březen pomáhá nahradit naše pochmurné zimní myšlenky novými a zajímavými.

To všechno je ještě zesíleno v dubnu, v „oranžovém” měsíci. Získáváme opět nové síly. K březnové žluté se přidává ještě trochu červené, aby se stala zářivou oranžovou radosti ze života. Viděno z úhlu pohledu počasí, dělá si duben podle lidového rčení, co chce. Tak je tomu i u oranžové a našich pocitů. Kontakt s hluboko skrytými ranami nám připadá stejně snadný, jako život v čiré radosti. Člověk se stále více otevírá. Zeleň přírody.

Do zeleně měsíce května. V květnu je příroda plně a zcela probuzena. Poněkud proměnlivý měsíc duben je pryč. Počasí získává na stabilitě a teploty zůstávají nad nulou. Táhne nás to ještě více ven, do přírody, do zeleně. Následujeme svou touhu po prostoru a volnosti. Zelená je barvou nových začátků. Vycházíme opět do zahrad, pracujeme v přírodě. Táhne nás to ven. Otevíráme okna a dveře. Každý sluneční paprsek nás láká dále do přírody.

V červnu opět následuje oranžový měsíc. Červen však má ještě troche jiné energie než duben, i když náleží ke stejné barvě, oranžové. Je to oranžová, která přechází více do načervenalé. To znamená, že v nás probouzí ještě více síly a vytrvalosti. Činorodost, proměňování dlouho chovaných myšlenek, a to v čiré radosti ze života. Dokonce i sexuální aktivita v jarních a letních měsících stoupá.

V červenci a srpnu, nejteplejších měsících roku, přebývá barva červená. Červená zastupuje horko, energii, stabilitu, vytrvalost. Pokud se ovšem horko stupňuje do nesnesitelné výše, je vyžadován klid (modrá), aby horko citově oslabil. Chodíme se koupat, do studené vody. I to je aspekt modré, který oslabuje červenou a posunuje ji do snesitelných hodnot. Pouštíme se, právě v červenci a srpnu, do mnoha aktivit. Pak je v září silová energie červené opět oslabena žlutou. Tím pak vzniká opět krásná oranžová, barva měsíce září. Mohla byto být opět narudlá oranžová, pokud máme pěkné pozdní léto. Pokud  však přichází již masivně chladný podzim, přechází oranžová spíše dožluté. A žlutá je i barvou měsíce října. Příroda se připravuje opět na zimu, chladné období. Dny se znatelně zkracují. Žně jsou ukončeny. V listopadu pak začíná fialové období. Doba transformace. Doba, v níž nám opět ubývá energie. Doba pohledu do našeho nitra. Člověk častěji zůstává doma, častěji se věnuje meditacím. Tato doba je rozjímavější a člověk se vydává stále více duchovním směrem, jehož vrcholná fáze nastává koncem prosince. A v lednu se opět stále více kloní k vnitřnímu klidu, k modré. Koloběh začíná znovu od začátku.

Denní a týdenní hodiny

Fialové energie patří k pondělí. Člověk se pomalu dostává z klidu víkendu (modrá) opět do stresem nabitých všedních dnů (červená), přičemž vzniká fialová. Je to den, který člověku často připadá těžší než ostatní dny v týdnu. Zde se setkávají nakupené energie. K pondělí patří transformace a léčení. V úterý mizí z fialové podíl modré a získáváme čistou červenou. Červenou jako sílu, spojení se zemí. Úterý je dnem činů. V úterý jsme nejčilejší, naše síla a vytrvalost jsou na vrcholu. Ve středu pak se všechno ubírá spíše duchovním směrem. Přijímání nového, předávání nového dál, to jsou hlavní energie. Tedy učení a učení se. Jak lze vyčíst z názvů dnu v týdnu, je středa středem týdne. Podíváme-li se na střed našeho těla, jsme v oblasti solárního plexu, k němuž rovněž náleží žlutá barva. Zde dochází k trávení na všech úrovních. Dnes je vhodný den k zahájení „procesů trávení”. Trávení se vždy skládá z přijetí, zpracování, odevzdání. Přitom je zcela jedno, jestli se jedná v hrubohmotném smyslu o stravu pro naše tělo nebo o informace, emoce či myšlenky.

Ve čtvrtek se mění energie na světlou modř. Světle modrá zastupuje oblast našeho krku, komunikaci, výraz celkově. Pokud nebyly věci vysloveny do tohoto dne, je právě nyní ten správný okamžik. Je to take den vhodný ke svolání porady, při níž jde o vyjasňování prostřednictvím mluveného slova. Při tom se může jednat stejně dobře o rodinnou radu, jako o zasedání představenstva na pracovišti. Pro verbální výměnu je čtvrtek skutečně zvláště vhodný.

V pátek se pak dostáváme do zelené oblasti. Zelená pro svobodu, přírodu, prostor. Pátek je zpravidla posledním pracovním dnem týdne a člověk se po konci pracovní doby „propouští” do svého vlastního prostoru. Každý zná ten pocit pátečního odpoledne. Před námi leží celý víkend, bez jakéhokoli nátlaku okolí, bez práce, která je nám okolím nucena. Můžeme si své volno sami určovat. Je zde opět prostor pro vlastní kreativitu, vycházející z našeho nitra.

Od prostor poskytující zelené pátku se dostáváme ke klidné sobotě, k modré. Sobota je dnem plným klidných energií. Patří k ní tmavá modř. Tento modrý odstín náleží k naší čelní čakře. V sobotu nám opět připadá snazší nadřazený pohled na události, lidi a situace. Znáte ten pocit sobotního odpoledne. Nákupy na víkend jsou vyřízeny a my máme klid. Pro mne osobně neexistuje nic krásnějšího, než si v sobotním odpoledni zdřímnout po obědě. Takové zdřímnutí má naprosto jiné energie, než například zdřímnutí po obědě středečním. Po „modré” sobotě se pak dostáváme k oranžovým energiím neděle. Neděle je často rodinným dnem. Radost ze života, společná činnost rodiny, společný smích a radost bývají v neděli velmi příjemnou náplní. Bez nátlaku a nucení můžete v tomto dni společně prožívat čirou radost ze života, než začne znovu od začátku týdenní koloběh fialovou pondělní energií. 

Hodinové hodiny

Schránka 02Nový den začíná v 0,00 hodin fialovou energií. Fází regenerace, léčení. Zpravidla se nejlépe zregenerujeme během spánku. Pokud jsme například nachlazeni, je právě toto časový úsek, kdy se nejlépe regenerujeme, a tím se můžeme vyléčit. Je to však také skvělá doba k meditování. Již jste někdy meditovali pozdě večer od 23 hodin? Taková meditace má naprosto jiné vlastnosti než meditace odpolední. Právě tyto noční hodiny jsou klidné. V našem okolí se skoro nevyskytují rozptylující energie. Vyzkoušejte to jednou.

Od 3,00 do 5,00 hodin získáváme zelené energie. To znamená podporu našeho srdečního a oběhového systému. Získáváme prostor ve fázi hlubokého spánku. To je také doba, v níž se nejčastěji sní. Vlastní prostor se rozšiřuje a naše duchovní kreativita se smí rozvinout a prostřednictvím snu to či ono ještě zpracovat. Od 5,00 hodin ráno pak dostáváme žluté energie.Náš duch tak procitá pomalu, ovšem u každého člověka to může být trochu jiné. Duchovní schopnosti se pak stupňují, přibližně do 11,00 hodin. V této době je nejlepší řídit záležitosti, související s trávením. Zde nemíním jen tělesné trávení, nýbrž i duchovní. Tedy, nezapomeňte: Přijímejte, zpracovávejte a nezapomeňte také odstraňovat!

Kolem 11,00 hodiny pak se k čistě žlutým energiím přidávají i modré. Tehdy vyžaduje naše tělo i duch trochu klidu. Díky přídavku modré se z naší žluté stává zelená, což znamená, že bychom si měli dopřát trochu klidu, abychom mohli ve vlastním prostoru kreativně pracovat. Od 13,00 do 14,00 hodin se opět dostáváme do žluté fáze, která poukazuje na fázi duševního vrcholu.

To znamená, že se opět s veškerou pozorností věnujeme své činnosti. Zlom nastává kolem 15,00 hodiny. Od té chvíli energie pozvolna ubývá. Připravuje se pomalu velká potřeba klidu, která dosáhne vrcholum kolem 18,00 až 19,00 hodiny. Od 19,00 do 21,00 hodin z nás pomalu opadá napětí všedního dne a my si můžeme ve večerní náladě opět užívat čistou radost ze života. Přesně to je doba vyjít si někam ven, nebo strávit příjemný večer s rodinou nebo přáteli doma. To všechno dostává mezi 21,00 až 23,00 hodinou znovu silný přídavek energie v podobě červené. V této době byste se mohli opět do něčeho pořádně pustit, protože máte k dispozici dostatek energie. Oranžová a červená sídlí v podbřišku, resp. v oblasti kořenové čakry. Zde je také sídlo sexuality. I tato oblast získává dodatečnou energii. Po 23,00 hodině se k syté červené pomalu vkrádá modrá, tedy jistá potřeba klidu. Od 23,00 hodin získáváme opět fialovou energii až do doby po půlnoci a náš barevný průběh dne začíná od začátku. Prosím uvědomte si však, že tyto časové údaje jsou jen přibližné a mohou se od člověka k člověku mírně lišit.

 Z knihy Techniky liečenia farbami J. Pfaff

Reklamy