Cesta Lásky

Nositel světla, lidský anděl nebo vesmírný učitel je člověk, který má potřebu se dělit o své vhledy a dovednosti s ostatními. Má touhu jít dál a vědět víc. Cítí, že má na Zemi poslání. Má potřebu se setkávat s lidmi podobného založení. Ví o svém spojení se všemi lidmi na této planetě. Je člověkem, který svým vnitřním světlem a napojením na univerzální vědomí, s pomocí lásky, léčení, učení, meditace, modlitby, šíří univerzální lásku. Ví, že je univerzální bytostí a ctí univerzální zákony. Vidí světlo i v té největší temnotě. Tím, že uvolňuje napětí ve své duši, proudí do jeho těla, a tedy i na Zem, více světla.

“Nabíjí lidem baterky”. Odráží ochotu vědomě nést světlo na Zemi. Jeho nejvyšším záměrem je odrážet velkolepost být člověkem. Je umístěn ve správný čas na správné místo, aby udělal pozitivní věc v životě jiného člověka. Je připraven podpořit člověka bez toho, aby přebíral odpovědnost…

View original post 598 more words

Reklamy