cakry-kamenyPostavte se volně, nohy jsou od sebe na šířku ramen. Zavřete oči, uvolněte se a pohoupejte se dopředu a dozadu jako byste se napojovali na rytmus vesmíru. Snažte se zbavit jakýchkoliv myšlenek – nechte je odplynout.

  1. Celou svou pozorností se zaměřte na konec páteře, tam kde se nachází první čakra – Muladhara. Třete dlaně na úrovni této čakry, pak vraťte ruce do původní polohy (ruce volně splývají podél těla), a snažte se představit a procítit teplo v této oblasti. Muladhara je spojena s energií Země. Představte si, že vaše nohy jsou kořeny. Jako by vrůstaly do, země a po nich stoupá nahoru do vašeho těla příjemná chladivá energie. Setrvejte v tomto stavu několik sekund
  2. Přejděte k následující čakře – Svadhisthaně. Nachází se mezi pupkem a první čakrou. Třete dlaněmi v této úrovni, pak dejte ruce dolů a soustřeďte na toto místo svou pozornost. Druhá čakra je spojena s energií vody. Představte si vodu. Někdo si vyvolá představu moře, jiný jezero, řeku nebo jednoduše déšť. Spojte se v myšlenkách s touto vodou a představte si, jak její energie vchází do vašeho těla. Zaměřte se na to, aby vaše pocity byly výrazné a stálé.
  3. Následující čakra – Manipura -je spojena s energií ohně. Třete dlaněmi v rovině pupku a vyvolejte si uvnitř představu ohně. Ve vašem těle se rozhořívá malý oheň. Začíná vám být teplo…, horko… a najednou se sami stáváte ohněm a všechna jeho energie je ve vás. Zůstaňte chvilku s tímto pocitem.
  4. Přejděte k další čakře. Suria – čakra sluneční, se nachází v oblasti sluneční pleteně, je spojena s energií Slunce. Třete dlaněmi před ní a představte si, že je horký letní den a vy jste na pláži. Vaše tělo je prohříváno slunečními paprsky a přijímá sluneční energii. Potom si v sobě vytvořte představu malinkého laskavého sluníčka, které vás zahřívá zevnitř a vy přijímáte všechnu jeho energii. A teď jste již sami sluníčkem, jež dává všem život a energii.
  5. Následující čakra -Anahata -je nejdůležitější. Je to srdeční čakra, spojená s energií vzduchu. Třete dlaněmi před hrudníkem, pak je dejte dolů, lehce se pohupujte dopředu a dozadu. Představte si, že vámi prochází vzduch a nikde se nezastavuje. Úplně jste přestali vnímat své tělo. Jste utkáni ze vzduchu, jste sami tímto vzduchem, lehkým a průzračným. Užijte si tohoto pocitu klidu, čistoty a lehkosti.
  6. Následuje tajná čakra – Vadžradhara. Stejně jako Suria není uváděna v běžných studijních materiálech. My však o ní mluvíme, protože je to čakra léčitelů. Leží uprostřed hrudníku, nad srdeční čakrou Anahatou v místě brzlíku a nervu vagu. Třete dlaněmi v této rovině a snažte se tam pocítit teplo. A teď prociťte nekonečnou lásku ke všemu živému a vyvolejte v sobě snahu pomáhat. V tomto stavu můžete pocítit píchání v konečcích prstů a vaše ruce se zlehka zvednou.
  7. Následující čakra je Višuddha. Je to krční čakra, nachází se v místě hrdelní prohlubně a je spojena s energií éteru. Třete ruce před touto oblastí a snažte se pocítit teplo. Může vzniknout také pocit lehké vibrace v celém těle. V tomto stavu setrvejte několik vteřin.
  8. Přejděte k tajemné Adžňa čakře, „třetímu oku”. V jiných pramenech se nazývá Ajna. Tato čakra se nachází na čele mezi obočím. Jejím prostřednictvím se uskutečňuje spojení s informačním polem Vesmíru. Čakra samotná je spojena s energií Vesmíru. Třete dlaněmi před čelem, dejte ruce dolů a představte si před sebou nekonečné nebe… představte si množství hvězd a sebe jako jednu z těchto hvězd, letících do nekonečna. Zesilte v sobě tuto představu a snažte se ji určitou dobu podržet. 9. Zůstala poslední čakra – Sahasrara. Nachází se na temeni a je spojena taktéž s energií vesmíru. Zvedněte ruce nahoru a udělejte 7 krouživých pohybů nad sebou, dlaně uzavírají kruh odpředu dozadu. Potom dejte ruce dolů a prociťte jak lehký chladivý proud směřuje ze všech stran k vaší hlavě. Rozplýváte se postupně v tomto proudu a přestáváte cokoliv pociťovat. Ať je váš mozek proniknut pouze jedinou myšlenkou: „Procházím celým Vesmírem a celý Vesmír prochází mnou.” Tělo se přitom lehce houpe dopředu a dozadu, ruce se mohou samovolně zvedat. Několik vteřin si v sobě uchovejte tento příjemný pocit prázdnoty a beztíže.

Otevřete oči. Po tomto cvičení můžete mít pocit, že se vám točí hlava. (Ak sa vám točí hlava , uvedomte si svoje chodidla, prsty na nohách, tým vrátite energiu k zemi. )Jestliže se jedná o nepříjemný pocit, který vznikl hned po práci s první čakrou, nepokračujte dál. Cvičení můžete dělat po částech nebo postupně zvyšovat zatížení. Hlavní je, abyste se nepřepínali, aby vám cvičení nezpůsobovalo bolesti hlavy, ale pocit svěžesti, zdraví a přání pracovat dál.

„Oživování” čaker je možno zintenzivnit zpíváním manter. Zkušenost nám ukázala, že nezáleží na síle hlasu, na výšce tónu, na délce znění mantry -jediným kritériem účinnosti zpěvu mantry je pocit vibrace = vyvolání odezvy, rezonance v té které čakře. Na zpívání mantry se připravíme nejlépe v rovném, uvolněném stoji, kdy naše tělo samovolným vychylováním udržuje rovnováhu ve vertikále. Můžeme (i nemusíme) zavřít oči a ve svém těle si představit – lokalizovat – danou čakru svým vnitřním zrakem. A potom buď:

a) Z kapacity jednoho nádechu – tedy jedním výdechem -krátce opakovaně znovu a znovu zpívat stále jednu a tutéž mantru (jejíž opakované nasazení počáteční souhláskou důrazně nasměrovává vibrace zvuku do správného místa tak, že při správném soustředění cítíme až fyzicky, jak vibrace zvuku proznívají patřičnou čakrou).

b) Nebo z kapacity jednoho nádechu – tedy jedním výdechem – držíme jediný, po celou dobu výdechu trvající, tón té které čakře příslušné mantry. To opakujeme u každé čakry zpočátku jen 3x, vše se stejným zaměřením své pozornosti na pocit rezonance v čakře.

Všeobecná mantra je OM – MANI – PADME – HUM. Výklad překladu této mantry zen-budhistickými mnichy: Pravda kvítku Lotosu. Vše je Budha. Pravda je v joze. Vesmír čakrách. Vše je Bůh. Pravda je v člověku.

 

Přehled čaker

ČAKRA UMÍSTĚNÍ MANTRA JANTRA Početlístkov
1 MULADHARA koslrč „bazální” LAM očisťování potravy Země 4
2 SVADHISTHANA kost „křížová” VAM očišťování vody 6
3 MANIPURA pupek RAM 8
4 SURIA solar plexus SUM (AIM) 10
5 ANAHATA „srdce” ve středu hrudní kosti JAM (PAM) 12
6 VADŽRADHARA nervus vagus HRIM (IM) 14
7 VIŠUDDHA „krční” nad klíčili jamkou pod hrtanem (C)HAM éter 16
8 ADŽŇA „třetí oko” střed čela (V)ÓM (AYNA-AJNA) 2
9 SAHASRARA „korunní” lotos temeno hlavy a nad hlavou AUÓM (A)U(M) 1000

Z knihy Tajomstvo života, Pomôž si sám k harmónii  Ing. Boris Tichanovský a Jelena Tomilinová

 

Reklamy