Kategórie
Numerológia a Astrológia

Duša v horoskope

l166264Existuje několik astrologických ukazatelů, jichž si můžeme v horoskopu všímat, pokud chceme zjistit, nakolik je duše zkušená v určité životní oblasti. Jelikož smyslem života je růst a vývoj, nelze čekat, že se v nějakém lidském těle zjeví dokonalá duše. Každý jeden člověk na tomto světě má před sebou určité karmické lekce, které potřebuje zvládnout, a výzvy, díky nimž se chce dostat v životě dál.

Při hledání ukazatelů úrovně vývoje duše si je třeba uvědomit, že každá vtělená duše naplňuje určitý konkrétní záměr – sehrává určitou přesně vymezenou roli či sleduje určitý cíl. Pro celkový vývoj lidstva a dosahování nových rozměrů vědomí je mladá nebo nezkušená duše stejně potřebná jako osvícený duchovní mistr.

Horoskopy obsahující hned několik ukazatelů vyšší vývojové úrovně duše naznačují, že v životě takového jedince probíhá vzájemně propojené získávání zkušeností v různých oblastech. Vyspělejší oblasti mohou být zdrojem již rozvinutých sil a schopností, které je třeba v této inkarnaci smysluplně využít. Všechny níže uvedené ukazatele je třeba hledat v horoskopu s vědomím, že ne pouze jeden sám o sobě, ale přítomnost několika z nich nám pomáhá určit relativní věk, zralost a kosmickou moudrost duše a také to, co všechno má ještě před sebou.

Planety na posledních stupních znamení
Prvním znakem vyspělé duše, který je třeba v horoskopu hledat, jsou planety na posledních stupních znamení. Toto postavení je znakem zralosti, jaká není k dispozici na nižších, primitivnějších stupních kteréhokoli znamení.
Abychom tomuto principu porozuměli lépe, podívejme se na dva faktory.

Za prvé, jak je znamení ovlivněno tranzitujícími planetami. Jelikož jednotlivé planety procházejí každým znamením od jeho prvních až po poslední stupně, většina myšlenek a činů, jež jsou důsledkem daného tranzitu, se mění vzhledem k době, kterou má člověk v rámci trvání tranzitu k dispozici. Jinak řečeno, člověk každý tranzit prožívá a zpracovává po určitý čas. Pod vlivem planety na nižším stupni tudíž reaguje impulzivně až ukvapeně, jelikož na něj působí nové podněty „mladého“ tranzitu. Avšak jak plynou týdny či měsíce, člověk sleduje, jak daný tranzit působí nejen na něj, ale i na druhé, a proto vyšší stupně (k nimž se tranzit postupně propracovává) obsahují již nahromaděné obecné znalosti a zkušenosti. Člověk pak může jednat s větší moudrostí a zralostí tak, aby měl z daného tranzitu co největší užitek.

Za druhé, každé znamení se skládá ze tří dekád. První dekáda (prvních deset stupňů) spadá pod vládu vládce daného znamení. Prvních deset stupňů Berana tudíž spadá pod vládu Marsu. Druhá dekáda spadá pod vládu vládce dalšího znamení stejného živlu. Beran je ohnivé znamení a další ohnivé znamení v pořadí je Lev. Druhá dekáda (stupeň 11 až 20) Berana tudíž spadá pod vládu Slunce. A nakonec třetí dekáda Berana spadá pod vládu Jupitera jakožto vládce Střelce, který je v pořadí třetím ohnivým znamením. První dekáda každého znamení je jako sólista hrající dokola jednu jedinou notu. Druhá dekáda harmonicky přidává k první notě druhou. Druhá nota dodává hře nový rozměr, ale zároveň soupeří s první notou. Druhá dekáda v sobě proto obsahuje určitý rozpor. Třetí dekáda přidává třetí notu, která vytváří akord neboli triádu. Dodává zvuku větší hloubku a zároveň jej doplňuje, díky čemuž je „zvuk“ celistvý. Ve třetí dekádě tak člověk nalézá přesvědčení, zralost a řešení.

29. stupeň
29. stupeň kteréhokoli znamení je posledním a nejvyspělejším stupněm daného znamení. Planety na tomto stupni v nativním horoskopu jsou jedním z nejvýraznějších ukazatelů zralosti duše. Tyto konstelace znamenají, že člověk již zvládl většinu lekcí souvisejících s daným znamením (od těch nejzákladnějších až po ty náročnější) a že je v tomto životě v pochopení a zvládnutí obsahu tohoto znamení připraven posunout se na nejvyšší úroveň. Toto postavení přináší značnou dávku trpělivosti a odhodlanosti, protože duše má k dispozici veškerou sílu a význam daného znamení. Má už za sebou zkušenosti s jeho nižšími a prostředními stupni a v současném životě má příležitost naučit se co nejplodněji využívat potenciál planety, která se na tomto stupni nachází. Postupně se dopracovává k mistrovství v příslušné oblasti, dokonale využívá možnosti daného znamení a díky svému úsilí vystupuje k nejvyšším rovinám karmy.

Konjunkce Saturnu
Druhým velmi důležitým ukazatelem při hledání oblastí, v jakých duše dosáhla značné vývojové úrovně, jsou těsné konjunkce se Saturnem. Ten totiž dává jedinci zralý a zodpovědný postoj k těm stránkám života, jež symbolizuje planeta, se kterou se Saturn nachází v konjunkci, jakož i dům, kde se tato formace nachází. Saturnu se říká učitel, jelikož nás učí trpělivosti a moudrému využívání energie planet, s nimiž se pojí. Lidé se silnými konjunkcemi Saturnu se proto učí hodnotě času a také tradiční moudrosti; to jim pomáhá uchopit energie planety či planet, nacházejících se v konjunkci se Saturnem, a učí je, jak tuto energii co nejlépe využít pomocí smyslu pro praktickou, rozumnou a trpělivou moudrost.

Pokud se saturnská konjunkce nachází ve 12. domě, a tedy v poslední oblasti životních prožitků, kterou musíme během své inkarnace projít, anebo v Rybách (posledním znamení zvěrokruhu), člověk má v sobě doslova moudrost věků. V takovém případě je smysl pro zodpovědnost až kosmický, a nejen čistě individuální. Závazky jsou pociťovány na univerzálnější rovině, přestože je člověk prožívá ve svém osobním životě.

Konjunkce se Saturnem jsou proto velmi důležitým ukazatelem vyspělosti duše. Podle toho, která planeta je tvoří a v jakém domě se nachází, vidíme, v jaké oblasti života se člověk chová seriózně. Skoro jako by na něj v této oblasti dohlížel nějaký neviditelný učitel či pomocník a pomáhal mu správně využívat energii planety spjaté se Saturnem. Je zajímavé, že v horoskopech učitelů se často objevuje konjunkce Slunce–Saturn; celý jejich život totiž vede jasně vyhraněnou cestou nejvyšší odpovědnosti. Saturn svým pragmatickým a významným působením nasměrovává jasnost a optimismus Slunce k jasnému vědomí cíle; život takového člověka se odvíjí pomalu a trpělivě a vede ke stále zralejší seberealizaci.

Aspektace všech planet
Někdy má význam nejen to, co se v horoskopu nachází, ale také to, co v něm chybí. Třetím ukazatelem vyspělé duše je nepřítomnost neaspektovaných planet v natálním horoskopu. Vyspělé duše nemají téměř žádné neaspektované planety ani vícero volných, slabých aspektů, které téměř nesouvisejí se zbytkem horoskopu. Takovéto volnější uspořádání je typické spíše pro nevinnější horoskopy mladých duší, jimž jsou některé životní oblasti zatím nedostupné; odpovídají jim aspekty, které se skoro ani nedají brát do úvahy, jelikož mají příliš široký orbit, anebo planety, které netvoří vůbec žádné aspekty s jinými prvky horoskopu.

Tito lidé sice mohou odpovídající životní oblasti vnímat nebo v jejich rámci něco prožívat, ale z různých důvodů je pro ně těžké, ne-li nemožné takovéto zážitky smysluplně začlenit do svého života (neboli zbytku horoskopu).
Duše podvědomě ví, jaké karmické lekce jiv tomto životě čekají, a podle toho si vybírá odpovídající horoskop zrození. A tak je vidět, že vysoce vyspělé duše si volí propojené a ucelené horoskopy, a ne takové, kde by spoustu planetárních vlivů vůbec neměly k dispozici.

Přesto se nesouvislé konstelace mohou objeviti v horoskopech vyspělých duší, a to ze dvou důvodů. Za prvé proto, že v životě takové duše mohou být oblasti, které za zbytkem horoskopu vývojově zaostávají, nejsou na stejné úrovni jako to, co je pro současné vtělení významné. Přestože každá duše musí postupně projít všemi oblastmi, aby dosáhla dokonalosti, v určitém konkrétním životě se může rozhodnout určitou oblast (prozatím méně důležitou) ignorovat a raději se zaměřit na to, co je pro ni z karmického hlediska důležitější.

Je zajímavé, že tohle nás přivádí k druhému důvodu. Někdy se stává, že abychom naplnili smysl svého života, nestačí to, na co se soustřeďujeme: je nutné něco jiného odsunout stranou a nedovolit, aby nás to odvádělo od toho, co je naším cílem. Nestačí, aby kůň běžel po určité trase – občas musí mít klapky na očích, aby se dokázal soustředit. Představte si třeba někoho, kdo musí zvládnout určitou důležitou lekci, avšak hrozí, že se k ní vůbec nedostane, protože má karmický sklon podléhat emocím a nechat se jimi svádět z cesty. Takovému jedinci by pomohl neaspektovaný Měsíc, protože by se pak k emocím stavěl neosobně; a přestože z osobního hlediska by to mohlo být velmi těžké, umožnilo by mu to neztratit ze zřetele jeho cíl.

Ovšem jak už bylo řečeno, neaspektované planety se obvykle objevují v horoskopech nezkušených duší. Starší duše už pravděpodobně umí své emoce mistrovsky ovládat, a tudíž nedovolí, aby ji různé nálady a pocity odváděly od karmických úkolů a naplnění smyslu současné inkarnace.

Stelia
Čtvrtým ukazatelem vyspělé duše jsou stelia. Hodně planet v jednom znamení (obvykle konjunkce tří nebo více planet) poukazuje na vysokou míru specializace v určité oblasti. Než se duše rozhodne narodit se s takovým horoskopem a dostat tak k dispozici odpovídající schopnosti, musí vědět, jak mísit různé planetární energie a využívat je k dosažení určitého cíle. Musí sebejistě ovládat příslušné rozličné energie, aby je dokázala harmonicky využívat za určitým společným účelem. Stelium představuje tak obrovskou spojenou energii, že příliš mladá duše, která by s ní neuměla zacházet, by takový horoskop prostě nezvládla. Starší, zkušenější duše ovšem ví, jak si mohou různé planety navzájem pomáhat, a proto má právo i schopnost narodit se se steliem ve svém horoskopu.

Z knihy Duše v horoskopu Schulmann Martin 

Osobný horoskop

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.