pink-spirals-wallpapers_8282_1280x800

Radko mi mailom poslal odkaz na článok pani Sádlovej. Už som sa stretla s viacerými podobnými reakciami duchovne pracujúcich ľudí a viem, že majú v mnohom pravdu.

Uvedomila som si  už dávnejšie, že to, čo mi prišlo do cesty duchovného rozvoja k niečomu bolo, ukázalo mi svoje plus a mínus a prinieslo uvedomenie, že pokiaľ učiteľ sám neovláda dokonale učivo, neaplikuje ho vo svojom živote, nemôže ho učiť, ani s ním pracovať  Myslím, že k tomuto pochopeniu príde viac ľudí , že otvorená duchovná doba bola zle pochopená a aplikovaná. Ale je to cesta učenia, ktorou prechádzame a posúvame sa ďalej bližšie k sebe a Bohu v nás. Dôležité sú naše uvedomenia, ktoré prichádzajú z vnútra, rania len naše ego, ale nasmerovávajú správne.

Současný velký klam

Doba ve které se ocitáme, je chaotická. Je to způsobeno průmyslovým a atomovým rozvojem, robotizací, pronikání do struktury DNA, klonováním, a dalšími světovými pokroky.

V tomto chaosu si velká většina lidstva neví rady se svým životem. Co se to s člověkem vlastně děje? Proč tolik zmatku a psychického vypětí? Co vlastně člověk touží najít? Co by ho dokázalo plně uspokojit? Toť, otázka.

Člověk se nepohnul ani o krok. Je zatažen do sítí paradigmat, a nedokáže se od nich oprostit. Propadá do temné propasti klamů, má panickou hrůzu vytvořit si vlastní názor a náhled, protože má pocit, že by byl okamžitě kritizován tím, že se odlišuje a nezapadá do řady těch zmatenců, kteří si nevidí na špičku nosu.

Kdo jsou tito zmatenci?

Vidím je ve všech, kteří propadli bludu křesťanství a dalších náboženských struktur.

Ve všech, kteří propadli sebeklamu a namyšlenosti o svých duchovních schopnostech. Ve všech kteří si hrají s energiemi a namlouvají si, jak jim to funguje. Ve všech, kteří se mají za léčitelé lidských duší protože získaly certifikát od stejných zmatenců jako jsou oni sami.

Když pročítám stránky na internetu co všechno TI Duchovně Zaměření ovládají“, kolik absolvovali kurzů s různým zaměřením, kolik mají certifikátů a čím vším prošli, když vidím, jak se jeden před druhým předhání v  duchovním umění, které se snaží různě pojmenovat jen aby zaujali,  jak se chlubí kde všude cestovali , aby tyto schopnosti získali, jak se snaží lapit každou nevědoucí dušičku a slibují absolutní uzdravení, pomoc , je mi z toho zle.

K tomu se přidá práce s bloudivými Dušemi, Regrese, Magie a je vymalováno. Důležitost se dostala na samý vrchol a je třeba k ní vzhlížet.

Kolik lidí se dokáže chytit na tyto bludy, kolik lidí je zmanipulováno a podvedeno. A to nepočítám ty, kteří po setkání s těmito egoistickými nadutci se dostanou do tak silných psychických potíží, že je pak velice těžké je dostat do rovnováhy.

Proč to všechno píši?

Protože od nepaměti lidé věří v Boha a sílu mezi nebem a zemí. Člověk procházel vývojem , který ho odvál až do současnosti.

Naši předci, věděli hodně o síle přírody, o duchovních zákonech, ovládali energie na vysoké úrovni a své učení předávali pouze ústně svým vyvoleným žákům, aby toto učení nebylo zneužito.

Dnes však toto učení neplatí, je pro nezasvěceného člověka naprosto hluché a bezcenné.  To se dočítáme v knihách je slabý odvar skutečnosti, sice to zní jako velká moudrost světa, ale k této moudrosti chybí klíč.

Člověk chce proniknout do božích zákonů, a nedovede pochopit ani sám sebe. Chce radit druhým, ale sobě poradit neumí. Chce léčit druhé a sám je nemocen. Snaží se druhé přesvědčit o síle Křesťanství, ale sám podle síly nežije. Proč?

Protože nic z toho není spása lidstva. Víra a uctívání božstev nám život nezmění, nevymaníme se z chaosu, dokud budeme naslouchat těm, kteří jsou sami hlušší a slepí.

Těm, kteří se nedokáží odpojit od starých vzorců a udělat si vlastní úsudek. Všichni, kteří se pohybují ve starých vzorcích, jsou otupeni a nepohnou se ani o krok dál. Jsou vtahováni do slepých a hluchých energií, které nefungují, jen člověka uchlácholí v jeho beznaději.

Nemůžeme se držet starého učení, které je prezentované dnešní dobou. Toto učení včetně křesťanství je přizpůsobené jen k ovládání a fanatismu.

 Kolikrát jsem zaskočena jak někteří lidé podlehli iluzi Ježíše Krista, stal se pro ně modlou a vzorem, dokáží přesvědčivě vnucovat jeho učení a styl života, ale zapomínají, že vše je jen a jen iluze něčeho, co nemůže v současnosti fungovat.

 Každá doba si nese své poslání a svůj styl cesty, nelze se navracet zpět. Jestliže byl Ježíš dokonalý, byl dokonalý ve své době. V současné době máme mnoho dokonalých a učených mudrců, ale na ty jaksi zapomínáme.

Chci jen říci, že ten, kdo v této době jde podle starých vzorců a dogmat, dostává se do stavu otupení a opírá se o křehkou berličku, která ho nikam nedovede. Nedokáže vidět současnou realitu života. Jeho pohled je velice zúžený a on se stává slepcem. Stává se hledačem neexistujícího zázraku,  a odsuzuje všechny, kteří jeho názor nesdílí.   Nejjednodušším způsobem k získání vlastního klamu je víra, která se stává posedlostí a tato posedlost dokáže pohltit celého člověka takovým způsobem, že fanaticky stále opakuje že nejvyšším naplněním člověka je víra v Ježíše Krista a v Boha.

 Člověk v tomto omámení zapomíná žít svůj vlastní život.

 Ježíš byl takový jaký byl, kdo dnes s jistotou může říci jak žil, jaké konal zázraky? To, že je to psáno, neznamená, že je to pravda, pravda byla hodně překroucená, byla překroucená tak, aby se mohlo manipulovat s lidmi a vládnout nad jejich životy. Jak je možné, že to dnes ti, kteří jsou posedlí Ježíšem, nevidí !? Jak je možné , že nevidí kolik lidských životů bylo zmařeno !?

Já vím o Ježíši mnoho informací, setkala jsem se s ním u božího chrámu, a byla jsem zaskočena jeho neskonalou skromností, ale i respektem.

Je třeba začít žít, a začít měnit tyto staré vzorce, se kterými je svázaný celý Svět. Jsme drženi v těchto vzorcích uměle. Proč ti, kteří se vydávají za sluhy boží, páchají zločiny znásilnění a perverznosti, jak je možné , že se nebojí Boha?

Oni, služebníci boží? Proč se asi nebojí? Měli byste se nad vším zamyslet.

Proto je třeba změnit vzorce a nebýt posedlí vírou, ale stát se vyrovnanými sami se sebou a člověkem jako takovým. Uctívejte Boha v sobě, mějte rádi sami sebe, vždyť ve vás je Ježíš Kristus, je ve vašem srdci, čistý jak drahokam, tam  je ta síla, která je od Boha.

Zdroj: saira.estranky

Reklamy