Kategórie
Energia

Cesta k sexuálnej láske

JZwQ.muz_a_zena_v_objati_1Klíčem k tajemství božské lásky je vidět lásku takovou, jaká je, a ne takovou, jakou si ji vysníte, nebo vymyslíte. Příčinou většiny neštěstí na zemi je, že muž a žena zapomněli jak se fyzicky milovat. To je ta největší tragédie. A toto zapomnění trvá už mnoho tisíc let, a pomalu se zhoršuje, takže dnes je to tragédie celého lidstva. Není možné ji vyřešit v masovém měřítku. Na to je problém příliš osobní a příliš hluboký. Musíme to udělat každý sám – a každá sama – jiná cesta není.

Základní neštěstí ženy – její věčná nespokojenost – pramení z toho, že muž přestal být schopen se jí opravdově přiblížit, dotknout se jí na fyzické úrovni. Její přemíra emocí, deprese, plačtivá frustrace, dokonce i premenstruační tenze – a okolnosti vedoucí k hysterektomii a dalším nemocem dělohy pramení v sexuálním selhání muže, v tom, že on není schopen při milování uvolnit její nejkrásnější, nejhlubší ženské energie. Tyto neobyčejně krásné božské energie jsou velmi intenzivní a vyjmečné. Pokud v ženě zůstávají nedotčeny a nevyužity, jak je tomu ve většině případů, degenerují v duševní a emoční poruchy a časem vykrystalizují do fyzických potíží. Lůno je matkou všech věcí.

Základní neštěstí muže – jeho věčný neklid – existuje, protože zapomněl, jak se milovat, a tím ztratil a opustil svoji božskou autoritu a sexuální vládu nad sebou samým. Jeho emoční a duševní úpadek se projevuje jako posedlost sexem. Všichni muži bez výjimky jsou posedlí sexem. To znamená nutkavé sexuální fantazie, chronická masturbace (i když žijí s partnerkou), sexuální potlačování vedoucí k hněvu a násilí, všeobecné symptomy honby za bohatstvím a hledání zapomnění v práci. Zaneprázdněnost a shromažďování majetku jsou kompenzací – kompenzují neschopnost být dobrým milencem a ( u obou pohlaví) jsou to zástěrky neschopnosti milovat nebo strachu z lásky.

Kvůli zanedbávání lásky a zanedbávání ženy muž trpí předčasnou ejakulací, vinou, úzkostí, sebepochybností, impotencí, odumíráním sexuální touhy, maskovaným jako nezájem. Potlačený strach ze selhání se projevuje sexuální zdrženlivostí, nebo sexuálním siláctvím a nedostatkem skutečné moudrosti. S tím vším musí žít žena a prohlubuje se tak její hluboká nespokojenost a prohlubuje se i základní neklid muže. Bez ohledu na to, jak moc žena miluje svého muže, jak moc mu chce dát svou lásku, nemůže se pro něj vzdát svých božských energií, pokud on není sám sebou, celistvý, pokud nežije v souladu s láskou. A protože jen málo mužů je samo sebou, propast nespokojenosti mezi mužem a ženou se zvětšuje. Aby se muž stal úplným, musí do svého těla vstřebat božské ženské energie, které může žena v sobě uvolnit jen skrze opravdu dobré fyzické milování. Ale k tomu muž musí být skutečně mužem. Musí být schopen ženu skutečně milovat, to znamená milovat ji nesobecky během fyzického milování. Musí být schopen přijmout a vyjádřit dostatek lásky svým tělem, aby se mohl dotknout té nejvyšší části ženy, musí milovat natolik, aby uvolnil božské energie z jejího nejhlubšího středu. Být schopen milovat tímto způsobem je jediná autorita, kterou muž nad ženou může mít – a tu ztratil.

Tato schopnost vyžaduje čistou lásku. Nezávisí na technice. Muž může rozvinout svoji sexuální techniku, ale ta nestačí k božskému milování. Vzrušující pocity jsou jistě velmi uspokojující a dávají mu určitou autoritu, ale nejsou tou láskou, po které žena touží. Může ji to uspokojit, tak jako dobré jídlo. Ale brzy bude znovu hladová a za nějaký čas zanevře na svůj apetit, nebo na sebe sama, protože bude vědět, že není milována. Muž zklamal v těchto staletích ve službě lásce, zklamal fyzicky ve službě ženě, která je zosobněním lásky. Trestem pro muže je její tyranizující emocionalita. Jednoho dne jej omráčí, šokuje a někdy také zničí.

Pro muže jsou silné emoce ženy velmi těžce zvladatelné a pochopitelné. Je to ta část ženy, které nerozumí a neumí ji zvládat. Muž má z ženských emocí hrůzu. Snaží se pro celou situaci najít alibi, vykřičet se na různých úrovních, ale nakonec často ve vztahu zestárne a vzdá to, aby měl klid. A tak společně zestárnou v pocitu bezpečí a jistoty, ale jsou bez života a v kompromisu. Žena musí být milována. Budoucnost lidstva závisí na tom, aby byla žena milována, protože pouze když je žena skutečně milována, pak může muž být skutečně sám sebou a získat ztracenou autoritu. Jedině tehdy zavládne na zemi klid a mír. Ale ženu, jaká je teď, nemůže muž, jaký je teď, milovat dlouho. Spolu jsou uvězněni v bludném kruhu, a pokud zůstanou ponecháni svým vlastním představám o lásce, není pro ně cesty ven.

 

Žena se naučila, jak se milovat, skrze muže, který neví, jak se milovat. To je důvod, proč milování nestojí za nic. Od počátku věků byla žena manipulována a učena, že nejvyšším vyjádřením její lásky je sexuálně uspokojit muže. Opak je pravdou. Nejvyšším vyjádřením lásky je, když muž poskytuje ženě sexuální rozkoš. A toho je muž schopen, jen když dokáže zapomenout na svou posedlost orgasmem a dokáže být dostatečně nesobecký a přítomný v lásce, aby pomohl ženě shromáždit její božské energie a aby je od ní mohl přijmout. Ony jsou pro muže tím nejvyšším vyjádřením lásky.

Muž ženu po dlouhé věky učil, aby ho uspokojila a byla mu po vůli. Tím ji naučil, aby po něm toužila, aby promítala svoji touhu na něj, aby se snažila být pro něj atraktivní. Přivedl ji k závislosti na emočním a fyzickém hladovění po jeho sexuální pozornosti. Dokázal to tím, že zanedbával lásku k ní. Žena nedostávala potvrzení lásky – své skutečné podstaty – protože nebylo muže, který by ji opravdu dobře miloval. Spokojila se proto s pouhým pohlavním vzrušováním, o kterém jí muž tvrdil, že je to láska. Muž ji naučil, že fyzické milování nemá jiný účel, než dělání dětí nebo sobecké potěšení. Muž skrze své sobectví naučil ženu být sobeckou. Naučil ji, aby ho vzrušovala, když láska nebyla přítomná. Naučil ji sexuálně se předvádět svým oblečením, líčením, pózováním pro jejich společnou zábavu. Povzbuzoval ji, aby se nechala od něj vzrušovat (a aby on sám se mohl vzrušovat) až k orgasmu skrze manuální dráždění klitorisu, místo aby miloval krásu celého jejího těla.

Droga sexu bez lásky umrtvila ženu, a tak jako všechny závislosti v sobě nese strach – strach ze ztráty muže, ze ztráty jeho pozornosti, strach z jiných žen ve formě žárlivosti a ženské konkurence. Pokud ho neuspokojí ona, udělá to brzy jiná žena. S tím se pojí myšlenka, kterou do ní zaseli její sexuální partneři: když nevyhoví, bude opuštěna. Jako reakci na tuto mužskou hanebnost objevila žena moc svého pohlaví – kundí moc (pochází z pojmenování energie „kundalini“ ) – svoji moc provokovat, vzrušovat, škádlit a manipulovat muže aniž by mu z toho něco káplo, tím že mu odepře to, po čem touží. Ale kouzlo kundí moci brzy přestane působit, poté co mu dovolí vstoupit do jejího těla, protože ta moc je z velké části imaginární. Brzy jí bude unaven a uteče za jinou.

Nevědomá závislost ženy na proměnách mužova sexuálního zájmu určuje její volbu partnera. Buď si vybírá vzrušujícího muže, o kterém si myslí, že ho bude mít pod kontrolou, nebo příjemného a bezpečného partnera, kterého může nenápadně ovládat. Oba typy vztahu obvykle končí – buďto katastrofou, nebo nudou a nezájmem.

Mužská sexualita vstupuje do ženy během pohlavního styku, a protože je hmotná, zůstává v ní. Důsledkem je neustálý lehký stín deprese, kterou žena nemůže vysvětlit a pokládá ji za normální. Zamlžuje její vnímavost, zanechává ji ve vleku emocí a s pocitem, že není sama sebou. Tato mužská sexualita je aktivním, sobeckým pudem, který ze světa učinil místo plné násilí, místo bez lásky. Tento destruktivní stín muže, který zůstává v ženě, ovlivňuje její volbu partnera. Tak, že si zřídka kdy vybere „toho pravého“. Stín muže v ní je pochybnost. A je to ten stín, kdo si volí. Když chce mít žena právo volby, musí si zvolit a pak žít s tímto stínem, s touto pochybností o muži a o sobě.

Žena, je-li ve své přirozenosti, není závislá na muži. Ona ho miluje. V lásce není přítomná závislost ani strach ze ztráty. Žena je ze své podstaty pasivním, přitahujícím principem. Je neodolatelným živoucím magnetem. Přitahuje k sobě skrze svoji přirozenost takového muže, který je schopen milovat ji pravdivě a božsky. Není to otázka volby. K tomu, aby se žena mohla vrátit do stavu své zářící přirozenosti, stavu čisté lásky, bude potřebovat dost času. Ale protože si už dost vytrpěla díky mužské sexualitě, pomalu se učí, jak nedělat kompromisy, když nedostává dostatek lásky. A to k ní nakonec přivede muže, který dokáže odstranit stín ze své lásky.

To, co ženu odvádí od její pravé přirozenosti, je pouze mužův nedostatek lásky. Aby unikla jeho sexualitě, oddává se svému snu o lásce. Její děti jsou pro ni náhražkou jeho lásky. Na rozdíl od muže, skutečná žena může existovat bez pohlavního styku a bez masturbace. Čeká na lásku, ne na sex. Žena je nadržená, jen když se identifikuje s mužskou sexualitou, kterou on v ní povzbuzuje. Nymfomanie je mužský vynález a projekce jeho fantazií, stejně jako sex-shopy, pornografie a prostituce. Všechny jsou důsledkem mužské sexuality a nedostatku lásky všech zúčastněných. Žena se stala obětí mužovy nadvlády. Moderní žena je dnes pyšná na svůj pokrok v překonání mužské nadvlády ve světě, ale neuvědomuje si, že je pořád svázaná jeho orgasmickou sexualitou a klitorální náhražkou lásky. Její protesty se ve skutečnosti týkají lásky, ne rovnoprávnosti – ale to není slyšet v hlučné mužské aréně.

Tohle je mužský svět a je postaven na síle sexuální agrese. Mužská nadvláda začala v sexu a v sexu dál trvá v nezmenšené míře. To žena nezmění pochodováním s transparenty, nebo vyhýbáním se sexu. Po staletí už zkouší všechno, co může. Nic z toho nefungovalo a nebude fungovat. Řešením je, že se ujme vedení v lásce. To neznamená ovládat muže. Znamená to hluboko uvnitř vědět co je správné a pravdivé a držet se toho, i když to bude třeba znamenat, že ji muž opustí. Žena je láska. Všechno, co musí udělat, je uvědomit si to a odhodit své sebepochybnosti a strach.

 ***

Z knihy: Barry Long – ”Sexual Love the Divine Way” přeložila Kateřina Kramolišová – www.zenskekruhy.cz

Zdroj – http://tantra.cz/svet/barrylong.html

Blog Eugenika

22 replies on “Cesta k sexuálnej láske”

V závere vidím veľký rozpor ktorý hneď nasleduje:

“Znamená to hluboko uvnitř vědět co je správné a pravdivé a držet se toho, i když to bude třeba znamenat, že ji muž opustí. Žena je láska. ”

= Takže v záujme svojho subjektívneho pocitu pravdy má radšej dovoliť rozpad manželskej lásky a hneď za tým nasleduje, že žena je láska… ha? Veď ak je teda žena stelesnením lásky, tak potom by práve naopak mala uprednostniť lásku pred pravdou.

Aj biblia hovorí, že láska stojí najvyššie, ešte vyššie než nejaká pravda, či viera (1Kor 13, 13).
A preto mne vychádza, že žena by mala uprednostniť lásku, obzvlášť ak chce byť stelesnením lásky.

Dokonca, hoci každá cirkev/náboženstvo tvrdí, že je veľký hriech tu cirkev/náboženstvo opustiť, môžeme zbadať, že biblia vyzdvihuje a predvádza ako vzor práve tú ženu, ktorá pre lásku sa vzdá aj svojho boha (svojho náboženstva) a začne vyznávať náboženstvo a boha tej bytosti , ktorú miluje; tá žena sa volá Rút a hovorí:

“kde pôjdeš ty, pôjdem i ja,
kde sa zdržíš, zdržím sa aj ja:
tvoj národ sa stane mojím národom
a tvoj Boh bude mojím Bohom”

(Rút 1, 16)

Je to trochu zvláštne, no zdá sa akoby biblia kládla lásku ešte vyššie než je akákoľvek pravda a dokonca aj viera v boha. Láska je vyššie než čokoľvek…

Páči sa mi

Peter ….Boh je láska a tá je obsiahnutá vo všetkom…

Prečítal si si ten článok celý? Čítala som si ho znova, lebo je z minulého roka, ale mne to význam dáva. Ženy od aktu očakávajú viac, vnášajú do neho vášeň a lásku a také chcú aj prežiť, len niekedy zo strany muža ide len o jeho chtíč, akoby zabudol sa jej odovzdať celý, prepojiť sa s jej ženskosťou a nasať do seba tú energiou…vtedy ide o splynutie s láskou, keď to obaja dokážu..Takže, ak žena takéto niečo v sebe objaví, už ju nižšia forma sexu nebude lákať, lebo túži sa len milovať v láske, naplnení….a pokiaľ to aj muž nebude tak cítiť, že pri akte naberá lásku do seba, bude vždy túžiť po iných ženách. To isté platí aj opačne.

Ženská energia je jemná, emocionálna, mužská je vôlová rozumová.

To isté sa dá povedať aj o sebaláske…ak nám chýba láska nás samých, stále hladáme niečo, čo nás bude robiť štastnými, naplňovať tešiť, lebo máme v sebe prázdnotu a tak hladáme, lebo zväčša veci, ktorými sa obklopíme sú len dočasné,. ale ak človek je v spojení s dušou a cíti božskú lásku z nej vyvierať, tak je ňou aj naplnený a už nepotrebuje iné zbytočné veci, ktoré by ho potešili, lebo jeho nádoba duše ja plná láskou, ktorá ho hreje a robí spokojným. Tak je to aj vo vzťahoch ak cítime lásku a naplňujeme sa ,nemáme pochybnosti, obavy a strach a neutekáme a nehladáme to naplnenie u iných.

Takže v tom článku ide o pochopenie toho ako to funguje…ak žena necíti lásku pri akte ako sa ňou prepájaju, má strach a obavy že muža stratí, že si nájde niekoho iného, kto ho uspojií viacej…lenže aj pri inej ten sex časom zovšednie, ak sa naplní tým chtíčom..odovzdajú si vzájomnú príťažlivosť a pomer začne vyhasínať…no pokiaľ je v tomto vzťahu prepájenie sa láskou, tak ten akt už je povýšený a už sa viac prepájame láskou.

Je to o uhle pohľadu.

Páči sa mi

Hovoríš: Ženy od aktu očakávajú viac, vnášajú do neho vášeň a lásku a také chcú aj prežiť, len niekedy zo strany muža ide len o jeho chtíč, akoby zabudol sa jej odovzdať celý”

Áno a myslím, že je to asi aj tým, že muž sa zvláštnym spôsobom trošku bojí ženy, čo jej otvorene nikdy neprizná, ale bojí sa odovzdať jej celý, cíti že také niečo je nebezpečné. Muž je silný, keď si drží určitý duchovný odstup, ale ak sa celý odovzdá do absolútnej lásky k žene, potom začína byť voči žene slabý a žena toho môže šikovne využívať, ovládať ho, manipulovať s ním…

Minule v téme o menštruačnej krvi sme si tiež spomenuli aj to dávne matriarchálne obdobie, keď ženy boli veľmi zlé k mužom a muži sú tým dodnes poznamenaní, majú ešte tu informáciu v krvi, cítia, že ženám sa nedá veriť a že odovzdať sa im je veľmi nebezpečné, cítia to, a tak si niektorí radšej držia určitý odstup, síce majú k žene nejakú lásku, ale nezájdu s tým až tak hlboko, cítia, že také niečo by mohlo byť veľkou chybou, proste majú tu informáciu v krvi

A je ťažké s tým niečo spraviť.

Páči sa mi

Máš pravdu…možné to je. Nedávno som v astrológii u niekoho videla, že mu chýba prejav ženskej energie, lebo nepoznal lásku matky, tak sa ju nemal odkiaľ učiť a silná mužská energia ním valcovala všetko možné. Preto sa jej v tomto živote dotyčný má učiť. Problém je náš strach…ktorý je hlboko v nás zakorenený a ovláda nás…preto láskou sa ho zbavujeme, lebo nás naplňuje. Chýba nám otvorenosť a to je terajšie obdobie, ktoré nás k tomu vedie…prejavy srdca.

Páči sa mi

Nedávno jsem se také bavila o energiích, které jsou příliš děsivé. Na jedné straně člověka nutí se jim otevírat, protože nabízejí právě onu absolutní lásku, na všech úrovních, včetně fyzické, po které člověk prahne, někdo vědoměji, někdo méně vědomě, někdo je jí otevřenější, někdo méně. Ale na druhé straně je v tom absolutnu něco děsivého. A to zřejmě platí jak pro muže, tak pro ženy. Nemusí v tom možná být jen staré zkušenosti žen s muži a mužů se ženami, protože absolutno je podle mě absolutně rozkolísávající to, v čem člověk hledá nějaké jistoty, ale právě ty zkušenosti možná zanechaly příliš velké šrámy, které se velmi špatně hojí. A činí to všechno ještě složitější. Člověk možná může být duchovně sebepokročilejší, ale pokud nepřijme a nepojme muž ženství a žena mužství, tak nejspíš stojí pořád jen na rozcestí…

Páči sa mi

Máš pravdu…býva to tak a vždy je to o tom, aká entita stojí za človekom a čoho tým chce pre seba dosiahnuť. Pokiaľ necítime vibrácie lásky a naplnenie, stojí za zváženie či sa necháme zlákať.

Minulosť máme hlboko zakorenenú a nesieme vo svojej osobnosti a tak sa aj prejavujeme. Mystická svadba vzniká spojením mužskej a ženskej energie na určitej rovine..neprijatím niečoho sme ako v blúdnom kruhu.

Páči sa mi

Zajímavé… tak nějak mi tohle všechno odpovídá na otázku, kterou jsem před pár dny kladla, ale nedostalo se mi na ní odpověď. A na druhou stranu dostalo. Přijetí je asi vždycky ta jediná odpověď. Mystická svatba? To mě nenapadlo.

Páči sa mi

Už sa mi viac krát stalo, ak niekto požiadal o pomoc, že som cítila egregora, ktorý za ním je a odmieta, aby som nejako zasahovala a cítila som to v sebe silným tlakom, či bolesťami, no raz aj pachom síry v ústach. Tak isto takéto energie som vnímala aj za mnohými článkami, ktoré ľudí k niečomu navádzali a osobne som sa necítila dobre , tak som jednoducho zdupkala a zmenila mylsenie na iné veci. 😀

Jaromír Medo mysticku svadbu často používa v symboloch podvedomia, kedy vzniká spojenie mužskej a ženskej energie na určitej úrovni a vtedy energia môže plynúť vyššie. Občas tieto stavy bývajú sprevádzané vyvrcholením kundalíny energie v nejakej čakre , keď sme dosiahli spojenia oboch energii.

Páči sa mi

Mohu se zeptat, co je egregor (i když někde na stránkách to asi budeš mít…). Ale ono je to možná prostě jen jiný název pro jakýkoliv projev energie (třeba by se dal i nazvat egem?), který silně brání jít nějakým směrem, protože ho to ohrožuje. Protože má jiné plány. Já nemívala extra ve zvyku vnímat věci energeticky, ale čím dál častěji to dělám, protože mi to začíná dávat smysl…
Na Meda se budu muset podívat :-))

Páči sa mi

Tu je to celkom dobre vysvetlené, kedy sa sme pod vládou egregora https://uvedomenie.wordpress.com/2013/03/04/forma-clovek-egregory/

Ak začneme niečo používať ,pomaly s atomu otvárame a chápeme potom súvislosti inak. 😀

Raz mi bol vnucovaný obraz maliara, ale ja som z neho cítila jeho depresívné obdobie, kedy v sebe držal hnev a to všetko dal do obrazu…takže prečo by malo také niečo vyžarovať u mňa doma? Všetko je nejaká forma energie a tá nezmizne, len sa dá transformovať.

Páči sa mi

Spousta umění, literatury, filmů apod. je dost depresivní, to ano. To je zajímavý odkaz, díky.
Víš co mě ještě napadlo? Víš jak to funguje s karmou? Může se stát, že když se dva lidé z minulého života potkají dnes, může jeden odpuštěním (v podstatě nápravou staré křivdy) zmírnit karmu toho druhého? Jako by z něj sňal tíži toho, co předtím udělal?

Páči sa mi

Myslím, že karma je o prežitku, pochopení toho, čo sami na vlastenj koži prežijeme a uvedomíme si to, prijmeme to, prečo to muselo prísť. Každý sme zodpovedný sám za seba a svojimi postojmi, správaním si zmierňujeme karmu. Ak stretávame niekoho s kým sme mali v minulom živote nezhody, ide len o povýšenie vzťahu medzi nami a nie pokračovaním vo večnom súboji. Mne karma príde ako nejaké klbko, ktoré postupne rozvíjame , občas je tam drobné zauzlenie, ktoré môže znamenať nejaké nezhody napr. s našim susedom, mamom, otcom, či manželom a máme ich napraviť a tie väčšie sú naše nešťastné náhody, chronické choroby, či poprípade smrť.

Takže ak niekomu odposutíme, uvoľnujeme niečo len zo seba. Zmierniť karmu môžeme niekomu, ak je nám dané, aby sme ho naviedli na správnu cestu a už je na ňom, či si ju zvolí, alebo pôjde znova slepými uličkami a bude robiť rovnaké chyby.

Páči sa mi

I já odpuštění vnímala hlavně jako to, co dělám pro sebe – pouštím tu událost, nenechávám ji ubližovat mi. To, že ten druhý to udělal a dříve nebo později za to zaplatí, je nevyhnutelné i když odpustím. Ale najednou mi přišlo, že to, že já odpustím, tj. pustím ten můj konec lana, za který tahám, tak ulevím nejen sobě, ale i tomu druhému. Nepřiživuju konflikt, netočím ho pořád dokola z mé strany, tj. umožňuju tomu druhému vyřešit si tu svou stránku věci. Snímám z něj tíži toho, že ho obviňuji. Že mám dojem, že mi ublížil. Tak jsem to myslela se zmírněním karmy. Umožňuji mu z mé strany najít tu správnou cestu, protože ho uvolňuji z mého sevření. Jestli ji najde, to už záleží na něm…

Páči sa mi

Neviem…len ak vezmem, že veľa ľudí ani netuší, že nám niečim ublížili si to nemyslím. Vždy je to o našom postoji ako sa k tomu staviame, ako naše ego zareaguje. Lebo je to lekcia, ktorá nám má niečo priniesť a ak ju pochopíme, viac takú situáciu už nepriťahujeme.

Všetko záleží aj od konkrétnej situácie, aké sily na nás pôsobili a ako sme sa nechali uniesť a hlavne ako to ten, koho obviňujeme nesie(či na neho dávame naše bremeno pochybností), či je zodpovedný, alebo nie…ťažko vravieť vo všeobecnosti.

Pochopenie karmy nie je až také ľahké, lebo v našich očiach situácia vyzerá inak , z pohľadu duše zase inak a z pohľadu vyšších bytostí je to úplne inak.

Páči sa mi

Já právě taky nevím 🙂 Je to komplikované a hlavně přesně jak říkáš, nikdy přesně nemůžeme vědět. Jen mi najednou přišlo, že v určitém okamžiku mi v reakci na současnou situaci opakoval “já Ti nechci ubližovat” a mě jako by se velmi ulevilo. Já to tenkrát vnímala, jako by ze mě najednou spadl ohromný balvan. Od té chvíle se spousta věcí proměnila a jako by pročistila. Připisovala jsem to ještě něčemu jinému, ale tohle se mi teď k tomu připojilo. Jako by odmítal opakovat tu samou chybu… ublížit mi. Jako by mi odpustil za všechno a odmítal mi to už znovu vracet zpátky. Protože on mi v dané situaci vlastně ani neubližoval, to jen já jsem to tak vnímala 🙂 V tom okamžiku jako by mě propustil a nechal na mě, zda to udělám taky. Nedává to moc smysl, proto mi najednou přišlo, že to může mít všechno ještě hlubší kořeny. Už je to pár měsíců, co jsem si uvědomila, že jsme jeden druhému v minulém životě ublížili, a protože jsem nikdy nebyla typ, který na minulé životy a na karmu extra věřil, trvá mi to pochroupat. Ale jsem si stále jistější, že to tam je. Možná ne přesně v té podobě, jak se mi to projevilo, ale cosi se tam stalo a v tom cosi šlo o zradu a smrt…

Páči sa mi

A to je vlastne to, že si pochopila, prečo sa tak správa, nechce ti ubližovať, ale niečo z minulosti ho k tomu videlo, niečo, čo ste nemali vyriešené, ale tá skúsenosť vám obom priniesla ponaučenie..hlavne jemu vedomie toho, ako ti sám ubližuje. Tým, že ti to povedal, ty si vnútorne pocítila, že on sám si je toho vedomí a nekoná zámerne, preto asi z teba spadlo akési bremenom, ktoré ťa ťažilo.

Práve si čítam ako dôkladne sedí náš ascendent a ukazuje na našu minulosť a na našu osobnosť,. ktorú z nej preferujeme a snahu duše nás vtiahnuť do hlbšieho pochopenia seba samých a svojho života.

Ak vieš čas narodenia urob si to a prečítaj. Nájdeš tam detailnejší popis svojho ASC v znamení a svoje nasmerovanie. 😉

http://ascendent.najdise.cz/?narozeni_den=15&narozeni_mesic=10&narozeni_rok=1974&narozeni_hodina=10&narozeni_minuta=00&narozeni_mesto=48-26-17-1#zjisteni-ascendentu

Páči sa mi

Svůj ascendent znám 🙂 A velmi na mě sedí. Nicméně tento popis mi tak úplně neodpovídá, protože mám v horoskopu velký kříž a spousta věcí a projevů je tím silně ovlivněných :-))) A mars, vládce mého ascendentu, je jednou z planet onoho kříže 🙂
S tím karmickým příběhem je to ještě trochu složitější :-)) Tak, jak se mi to projevilo, to bylo o tom, že mě nechal popravit, protože jsem mu byla jako manželka nevěrná. Nevím, jestli za to dát smajlík 🙂 On mi záměrně neubližuje, to jen já neustále vnímám, že ano 🙂 On mi v tomto životě ten život jako by vrací a já se učím milovat tak, abych tím nikoho nezranila. A abych se lásky a mužů nebála 🙂 Abych znovu tou smrtí prošla, ale nikoho z ní nevinila. On mi odpustil, že jsem milovala jiného. Přijal to tak, jak to bylo. A naléhal na to, abych vnímala, že jeho rolí v tomto životě není mi ubližovat… ale pomáhat.

Páči sa mi

Zadala si si tam svoj dátum,lebo na mňa aj môjho manžela to úplne sedí..vidím tam aj naše nasmerovania.

Pokiaľ svoje vzťahy nepochopíme, prídu nám dosť zložité. Ťažký osud, ak sa niekto zahrá na Boha a vezme inému život…tebe sa len nevera vráti z toho, aby si si uvedomila tú situáciu a bolesť, ktorú on niesol a že si si vedome zaťažila dušu niečim. V prvom rade sa musíme naučiť milovať samých seba , aby sme sa nezraňovali, potom nebudeme ani iných zraňovať.

Má pravdu…to čo nevieme prijať od iných, je v nás stále potklačené a zraňuje nás to. 😦

Páči sa mi

Aha, já jsem si nevšimla ten detailnější popis. A jo, to je tedy jiná 🙂 Jo, přesně to mě on teď učí, aby ten můj život byl konečně životem a ne chodící mrtvolou pořád se něčeho dožadující, co mě stejně neuspokojí :-)) Přesně to, co se tam píše pak dál, se teď o víkendu půjdu učit, jen díky němu, ačkoliv to vypadalo, že to vůbec nepůjde. Aha 🙂 Dobrý :-)))) Já myslím, že on svůj dluh splácí vůči mě velmi dobře a vůči sobě si to taky “užívá”. A mám dojem, že pokud se mě podaří rozpustit a odpustit vše do puntíku, náš vztah se velmi zklidní. A tím mu velmi ulevím. Možná to není jen o odpuštění, ale o tom, přijmout zodpovědnost za to, co jsem udělala, a uvědomit si, že pokud on tím v dnešní době trpí, tak za to nesu svůj díl odpovědnosti. Protože pokud nám někdo ublížil, z nějakého důvodu jsme si to vždycky zasloužili, i když si to nemusíme uvědomovat. Dosud jsem jen sama sebe litovala, jak mi ublížil. Tak smrt je síla. Ale zrada lásky taky. To si ovšem teď taky vyžírám dost. Nevěru kupodivu chápu (asi konečně chápu, proč to není kupodivu), ale bolest lásky se mi v tomto životě vrací stále dokola…

Páči sa mi

…vidíš ako si si krásne vysvetlila viacej veci…mňa pobaví, ak niekomu odpovedám a vidím ako tam je uvedomenie pre seba samú, že vlastne vysvetlením niekomu, si vysvetlím sebe samej to čo som videla inak. Učíme sa stále.

A nikdy nehovor nikdy, lebo každé obdobie nám prinesie niečo nové a hlavne mení sa pôsobenie planét, ktoré nám pomáhajú rozvíjať v sebe potrebné veci. 😉

Toto je ASC môjho známeho, ale je v tom múdrosť pre viacerých…Pravdu nelze matematicky dokázat. Pravda se vás dotýká v samém jádru duše a probouzí duchovní sílu, která ve vás dosud dřímala. Když zůstáváte uvnitř sebe sama, nenecháte se obelhat zdáním pravdy, iluzemi působivých slov nebo názory, které pocházejí z neosobní karmy. Víte, co je pravda, protože vy jste pravda! Když je potenciál vašeho horoskopu usměrňován vaší duší, skrze vaši osobnost prochází pouze to, co je pravdivé na všech úrovních vaší bytosti. Namísto posuzování druhých jste, tudíž schopni sebepozorování. Čím víc se mu věnujete, tím víc pozdvihujete svou osobnost na vyšší úroveň vědomí. Protože váš cit pro pravdu vychází z vaší duše, můžete dospět k velké moudrosti….

Tak želám, nech víkendové posedenie (učenie)prinesie veľa pozitívneho, nové poznanie a pochopenie. 😀

Páči sa mi

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.