Atlara's Blog

Sebapoznanie je schopnosť porozumieť svojím myšlienkam, pocitom, emóciám. Podľa Sokrata je sebapoznávanie privilegovaný spôsob zušľachťovania vlastnej duše a dosahovania cnosti. Pri sebapoznaní človek vníma, čo sa mu deje vo svojom vnútri a nestotožní sa so všetkým, čo sa tam objaví, najmä s myšlienkami. Kedysi sa v starých prístupoch výchovy vo väčšine používali spôsoby, v ktorých dôležitú úlohu zohrával strach, čo spôsobilo, že v dospelosti sa človek podriadi tomu, čo mu prikazuje autorita bez ohľadu na to, či to je zmysluplné, alebo si naopak vytvorí postoj, že už ovládaný nechce byť a bude radšej ovládať on.

DSC_1543_2Myslím, že tieto postoje sú v našej spoločnosti ľahko viditeľné. Skepsa na jednej strane, čakanie na niekoho, kto nás zachráni a manipulácie bez hraníc na druhej strane. Tieto spôsoby sa používajú aj teraz, len v nie takej miere ako v minulosti. Súčasné deti, ktoré ako keby sa rodili imúnne voči starým spôsobom, nám na tieto…

View original post 1 129 more words